Thượng Đế có thật hay không ???

 

aaa

Câu hỏi này rất khó và thực sự rất khó, minh chứng bằng việc Đức Phật tức Thái Tử Tất Đạt Đa sau khi Đại Giác từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến Thượng Đế và nếu thực sự phải lên tiếng Ngài đã nói rằng ‘Ta không nói Thượng Đế tồn tại và Ta cũng không nói Thượng Đế không tồn tại’.

Như vậy bạn đọc có thể đọc tới đây là đủ, không cần phải đọc tiếp những gì bên giới vì dù ai có nói gì thêm đi chăng nữa cũng không thể bằng lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói.

Nhưng vẫn có những dòng chữ tiếp nối, mục đích để nói lên cái khó của câu hỏi chứ không mang nghĩa diễn giải câu trả lời.

1, Nguồn gốc danh từ “Thượng Đế”

a, Qua các tư liệu để lại chúng ta thấy được

+ Những pháp môn tu hành và tín ngưỡng trong và ngoài Ấn Độ hiện nay, có trước thời Đức Phật gọi một Đấng Tối Cao của mọi sự Tối Cao là Thượng Chủ hoặc Thượng Đế.

+ Tín Ngưỡng và Đạo Giáo xuất phát từ Trung Hoa, Việt Nam hiện nay thì có danh từ Ngọc Hoàng

+ Lịch sử Do Thái và Ai Cập cũng để lại những huyền tích mang đậm dấu vết của sự thật và được coi như chính sử về hình ảnh của Mose, Pharaon cầu nguyện và làm theo lời chỉ dạy của một Đấng mà tiếng Anh là God khi dịch ra tiếng việt là Đức Chúa Trời, Đức Chúa hoặc Thượng Đế.

b, Phải nhắc đến một chương trình học tập nói đến nhiều nhất, sâu rộng nhất danh từ ‘Thượng Đế’

+ Đó là Trường Sinh Học Nhân Điện do một người đạo sư người Việt Nam tên Lương Minh Đáng giao giảng

+ Trong đó Thượng Đế được nhắc tới rất nhiều, điển hình nhất như

. việc cầu nguyện Ngọc Hoàng Thượng Đế bằng âm điệu khi học cấp cuối của Khóa Trung Cấp

. việc nhận năng lực của Thượng Đế để sử dụng khi học cấp cuối của Khóa Cao Cấp

. việc hợp nhất với Thượng Đế để thực hành đề tài ‘Thượng Đế và Con Người tuy một mà hai tuy hai mà một’ bằng hình thức tập ra ngoài không gian, Thầy Đáng gọi hình thức này là tập chết.

. Thầy Đáng nói ‘tại sao nhân gọi Thượng Đế là đàn ông mà không phải đàn bà’ hay nói về hình ảnh bộ não trên núi Ayer’ rock tại Châu Úc tượng trưng cho Thượng Đế không phải đàn ông hay đàn bà. Thầy cũng nói đã là Thượng Đế thì chỉ có một chứ không có hai.

2, Tại sao câu hỏi “Thượng Đế có thật hay không ???” không có câu trả lời

a, Giả sử Thượng Đế có thật

+ Thì rất nhiều Đấng Thiêng Liêng Cao Cả mà con người vẫn cầu nguyện, gọi danh sẽ có thật

+ Tư Tưởng mỗi con người tương ứng một vì sao trên trời sẽ rất hiển nhiên nếu trong số rất nhiều con người đã sống trên đời có một số ít mà linh hồn được sở hữu hay được tiếp nhận năng lực vật chất của một vì sao. Vậy Trái Đất sẽ có hoặc là một vị thủ lĩnh hoặc có nhiều linh hồn đóng góp xây dựng hoặc một số linh hồn muốn trở thành thủ lĩnh.

+ Đấng Bao Dung và Vĩ Đại mà nhiều dân tộc trên hành tinh xanh đang gọi là Mẹ Trái Đất đương nhiên sẽ tồn tại

b, Mỗi người có mặt trên đời sẽ có một hoặc nhiều tên gọi và đương nhiên Mỗi Đấng Cao Cả sẽ có hoặc chấp nhận một hoặc một số tên gọi dành cho Người.

+ Quá trình phiên dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác sẽ có sai số gây nên tai hại. Ví dụ God dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt được hiểu là Đức Chúa Trời hoặc Thượng Đế.

+ Đã có Đấng xây dựng tình yêu thương sẽ có thế lực làm ngược được gọi là Satan, Ma Vương, Quỷ Vương.

+ Mà hình thức của là Satan, Ma Vương, Quỷ Vương đã có từ khi trước khi có lịch sử, vì từ khi có lịch sử đã có huyền tích. Đó là lừa dối dân lành, lợi dụng dân dữ và mạo danh Sự Thiện Lương tức trở thành Đấng giả tạo.

+ Nếu God chấp nhận tiếng Việt gọi Ngài là Đức Chúa Trời mà không chấp nhận gọi là Thượng Đế.

+ Nếu … không chấp nhận các tín ngưỡng và các pháp môn tu hành tại đất Ấn hiểu Đấng Cao Cả nhất sẽ thi hành quyền lực để cai trị, phân hóa dân chúng.

+ Nếu … không chấp nhận niềm tin tại đất Đông Á hiểu Ngài sẽ ung dung tự tại hưởng tụ cuộc sống đế vương hoặc khiến tất cả trên trời dưới đất phải khiếp sợ.

+ Thì Satan, Quỷ Vương, Ma Vương sẽ nhận lấy danh này, nhận lấy những sự tôn thờ này, nhận lấy những quyền hành này

+ Thì đồng nghĩa với cuộc sống loài người đầy sự giả dối, lửa đảo, tội ác và tuyệt vọng.

b, Giả sử Thượng Đế không có thật

+ Thì câu hỏi trên thực sự là một câu hỏi hết sức vô nghĩa

+ Mọi lời giảng dạy và hình thức tập luyện thực hành của ngành học sâu sắc và rộng rãi nhất về Thượng Đế, chính là nhân điện trường sinh học của Thầy Lương Minh Đáng nằm trên nền tảng của sự giả dối

+ Nhưng nếu có một sự cao cả hơn sự tồn tại hiện hữu và không tồn tại hiện hữu

c, Giả sử Thượng Đế có thật và Thượng Đế không có thật

+ Thì giống như lời Thái tử Tất Đạt Đa sau khi trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói.

+ Thì như Thầy Đáng nhân điện nói Thượng Đế sẽ có khả năng là đàn bà hoặc không là đàn ông hay đàn bà.

+ Việc tập chết của công thức nhân điện hoàn toàn sẽ được chết thật sự hoặc chết giả hay lâm sàng là trạng thái để rồi con người trở nên giỏi giang tươi mới hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Khi nói về nhân điện cần nói đến Thầy của ngành học này đã diễn giả đó là ‘anh chị em tập chết để rồi khi tỉnh lại anh chị em hiểu biết tất cả mọi sự việc’.

+ Trong tinh thần của những người theo nhà Phật sẽ không còn sự phân biệt cao thấp giữa Phật và Thiên Liêng Cao Cả.

+ Trong tinh thần của những người theo nhà Chúa sẽ không còn sự hoài nghi về lòng bao dung vô bờ của God

+ Satan, Quỷ Vương, Ma Vương sẽ vì đó mà trở lên lu mờ khỏi thân xác và tâm linh con người vì Thượng Đế còn lu mờ, không xác định. Cái thật còn như sương như khói không rõ ràng thì cái giả bắt trước cũng vì đó càng trở nên khó khăn.

3. Cách hiểu sẽ sống và câu trả lời sẽ chết

+ Trái Đất sẽ có Mẹ Trái Đất đã được God chọn.

+ Thượng Đế, Thượng Chủ, Ngọc Hoàng hình thành dựa trên sự sai xót từ phiên âm dịch nghĩa và trí tưởng tượng của phàm nhân. Phải được hiểu trở thành Mẹ Trái Đất.

Tags: , ,

No comments yet.

Leave a Reply