Tag Archives: Đại Đỉnh Thập Tuyệt Chân Linh

Cha mẹ nặn ra thể xác, vậy ai nặn ra linh hồn?

        Mẫu Thượng Ngàn Thiên Ya Na gửi sang cho đạo Mẫu hình thức nhập hồn khác hình thức áp vong trong đạo Bàlamôn, tức đồng thánh không phải đồng ma, nguyên bản trong điện thờ Mẫu diễn ra các hình thức lên đồng là hàng các Thánh, Cô Cậu, Ông Hoàng, nhà Mẫu, hàng […]

Leave a comment Continue Reading →

Tái kiếp (P1)

Lê Chân và Bùi Thị Xuân: Người thuộc dòng Bồ Tát Quán Thế Âm tức Mẫu Mẹ Âu Cơ, anh linh Người được Mẫu Mẹ Âu Cơ lấy từ Khối Sáng và dùi dắt thành con người. Lê Chân: Bà là người có nhan sắc, giỏi võ nghệ lại có tài thơ phú. Lê Chân […]

Leave a comment Continue Reading →

Đại Đỉnh Thập Tuyệt Chân Linh

10 Siêu tế bào điện ảnh được Thượng Đế đào tạo trở thành 10 linh hồn cao cả và gửi xuống địa cầu thay mặt Thượng Đế tạo ra muôn loài vạn vật, đã có 5 giống dân được tạo ra từ xưa tới giờ nhưng con người vẫn chưa phát triển hoàn thiện theo […]

2 Comments Continue Reading →

Khối Sáng và Siêu tế bào điện ảnh

  Khối Sáng chúng ta cầu nguyện ở lớp 3 trở lên cho linh hồn bất tử bất diệt siêu thoát giúp thể xác con người hết bệnh thần kinh giả hay giúp cho không gian nơi đó trong sạch môi trường tâm linh là gì đây. Chính Khối Sáng là nơi chứa đựng tần […]

Leave a comment Continue Reading →

NHỮNG NÉT ĐẶC THÙ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

tải về file văn bản NHỮNG NÉT ĐẶC THÙ LỊCH SỬ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, CON NGƯỜI, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG, VV… ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM Bài của Giáo Sư Tiến Sĩ LƯƠNG MINH ĐÁNG Lịch sử, dân tộc, đất nước, con người nào cũng có những nét đặc thù, đặc biệt; con người, đất […]

Leave a comment Continue Reading →

TÍNH KHÔNG ẨN CHỨA TRONG CON SỐ 13 NHÂN ĐIỆN

tải về file văn bản  Thầy Lương Minh Đáng Tính không là thuộc tính hàm chứa ở mọi sự vật, sự việc, tính không là thuộc tính tâm linh. Bất cứ ai nghiên cứu tâm linh đều phải trải qua quá trình luyện tập và cảm nhận tính không tuyệt đối này. Khi nhập môn […]

1 Comment Continue Reading →

Khái niệm tâm linh (P2)

Tam thế Phật: + Hiểu theo nghĩa hẹp là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai + Hiểu theo nghĩa rộng là 3 thời kỳ Đấng Như Lai Cổ Phật (Đấng Thượng Đế) tạo pháp của chính Ngài tại địa cầu. Đó là thời kỳ Tiền Sử, thời kỳ Atlantic, thời kỳ “Tây […]

1 Comment Continue Reading →

Khái niệm tâm linh (P1)

ĐỘ: Đấng thiêng liêng độ cho mỗi người thì có 4 mức như sau + Độ cho có năng lực + Độ cho tiếp xúc tư tưởng + Độ cho có khả năng đặc biệt + Độ cho được hợp nhất với Đấng thiêng liêng CẦU SIÊU: linh hồn siêu thoát gồm 5 hình thức […]

2 Comments Continue Reading →