Khối Sáng và Siêu tế bào điện ảnh

Logo RP

 

Khối Sáng chúng ta cầu nguyện ở lớp 3 trở lên cho linh hồn bất tử bất diệt siêu thoát giúp thể xác con người hết bệnh thần kinh giả hay giúp cho không gian nơi đó trong sạch môi trường tâm linh là gì đây. Chính Khối Sáng là nơi chứa đựng tần số bằng vô cùng, không có vô cùng âm hay vô cùng dương, Khối Sáng là hiện thể cao cả nhất của Thượng Đế, là hiện hữu siêu việt nhất của vũ trụ, là ý thức cao cả nhất trong các ý thức. Đôi khi chúng ta thường đồng nhất Khối Sáng với Thượng Đế là dùng từ không đúng nghĩa, cũng chính do hiểu biết tâm linh của chúng ta chưa đầy đủ. Chỉ có linh hồn con người mới tu học về với Thượng Đế được mà linh hồn động thực vật không tu được vì linh hồn con người tu từ linh hồn thấp thành linh hồn cao, tu lên Đấng thiêng liêng rồi tu tiếp lên trở thành Đấng Tối Cao là mức năng lượng Ánh Sáng Hào Quang Thượng Đế. Thầy và các Đấng giúp cho chúng ta có năng lực để linh hồn chúng ta tiến hóa càng cao, đồng nghĩa với tần số linh hồn chúng ta dao động biên độ càng cao, đồng nghĩa chúng ta có thể truyền điện trị bệnh cách không. Thầy và các Đấng giúp cho chúng ta ra ngoài không gian ở lớp 16 để linh hồn chúng ta hợp nhất với Khối Sáng, khi anh chị em ra không gian được và hợp nhất với Khối Sáng thì từ đó anh chị em có tri thức siêu việt về tâm linh khiến anh chị thông tỏ đường đạo, tri thức về linh hồn cao cả. Anh chị em ở trong Khối Sáng, rồi anh chị em tỉnh dậy và anh chị em thấy não bộ mình thay đổi, tri thức tâm linh siêu việt không biết ở đâu ào tới như vô bờ vô bến là vì như vậy nhưng cảm thấy vô bờ vô bến là cái thể xác anh chị em so sánh với não bộ u tối nặng nhọc của anh chị em ngay lúc trược khi tập thành công, còn anh chị em ngộ được nhiều hay ít về tâm linh là do trình độ tu học của linh hồn anh chị em, linh hồn anh chị em đã tu nên có căn cơ từ trước nên khi ra không gian hợp nhất với Khối Sáng thì sau đó thể xác anh chị em giác ngộ càng nhiều đồng nghĩa với tri thức đến với anh chị em càng nhiều hay từ đó gặp phải vấn đề tâm linh anh chị em giải quyết được tức thì càng nhiều, ngược lại linh hồn anh chị em tu ít từ nhiều đời kiếp hay trong các cấp lớp dưới anh chị em thực hiện thực hành hạn chế thì sau khi ra không gian hợp nhất với Khối Sáng anh chị em có thấy linh hồn tiến hóa, thể xác nhạy bén thông minh hơn đôi chút. Việc ra ngoài không gian hợp nhất với Khối Sáng hầu hết anh chị em có thể thành công được vì tình thương Thượng Đế dành cho anh chị em là công bằng, Thượng Đế muốn anh chị em tiến hóa nhanh và cao nên sẵn sàng đón nhận, ban năng lực cho anh chị em. Tình Thương của Thầy và các Đấng thiêng liêng cao cả cũng bao là và thuần khiết nên sẵn sàng giúp cho anh chị em thực hành khi anh chị em cầu nguyện.

Hạt tâm linh cơ bản của Khối Sáng chính danh Siêu tế bào điện ảnh, hạt này mang vận tốc tức thì và được cô đặc để tiến hóa dưới quyền năng Thượng Đế để trở thành các linh hồn, từ linh hồn thấp bé nhất là linh hồn tế bào, linh hồn thần kinh đến linh hồn con người, cao hơn nữa là linh hồn thần thánh và các Đấng thiêng liêng … Siêu tế bào điện ảnh được anh chị em chính thức sử dụng trong công thức lớp 13++ khi anh chị em Nhận Ánh Sáng Hào Quang Thượng Đế, Ánh Sáng Hào Quang Thượng Đế ở đây thứ nhất là Đấng Tối Cao có mức năng lượng cao nhất, thứ hai là Siêu tế bào điện ảnh. Như vậy khi đã tốt nghiệp lớp 13++ trở lên linh hồn anh chị em chính thức được nhận quyền năng khả năng cao nhất của Khối Sáng tức hợp nhất với Đấng Tối Cao, linh hồn anh chị em chính thức được nhận quyền năng khả năng cơ bản nhất của Khối Sáng tức sử dụng được Siêu tế bào điện ảnh, trước tiên là Siêu tế bào điện ảnh có sẵn nằm ngủ yên trong não bộ anh chị em nếu anh chị em đã là linh hồn cao từ nhiều đời kiếp, tiếp nữa là nhận thêm Siêu tế bào điện ảnh từ Khối Sáng. Ở lớp 13++ anh chị em nhận Ánh Sáng Hào Quang Thượng Đế thì nhận được năng lực Đấng Ánh Sáng Hào Quang và may mắn hơn nữa là Đấng Ánh Sáng Hào Quang hợp nhất với anh chị em, từ lớp 16 anh chị em nhận Ánh Sáng Hào Quang Thượng Đế thì gồm cả năng lực lớp 13++ với Siêu tế bào điện ảnh từ Khối Sáng, có như vậy anh chị em mới tập ra ngoài không gian được, khi nào Siêu tế bào điện ảnh tràn ngập cơ thể anh chị em tức thì anh chị em đã ra ngoài không gian. Khi linh hồn được tái kiếp hay tu đủ để có khả năng tái kiếp thành con người trước tiên linh hồn đó đạt mức năng lượng từ ngang lx1 trở nên, không một linh hồn có mức năng lượng dưới lx1 nào có thể trở thành linh hồn chính một con người. Anh chị em có cơ duyên thấy xác một con vật rồi thấy linh hồn báo trên cơ thể anh chị em thì linh hồn chính của con vật đó báo dưới lx1, thấy báo quanh bàn chân là linh hồn cây cối. Tuy nhiên có những trường hợp con vật đó có linh hồn cao yêu quý phò trợ, danh từ dân gian gọi là cụ lốt thì nhìn xác con vật hay chính con vật đang sống anh chị em thấy báo thậm chí trên lx3 lẫn trên lx5 nhưng đây là linh hồn phò trợ, không phải linh hồn chính vì con vật đang sống sao linh hồn nó báo trên cơ thể anh chị em được, vì nó đâu biết tập xuất hồn. Nếu linh hồn tu đủ để có mức năng lực trên lx1 thì linh hồn càng cao càng dễ xâm nhập thể xác thai nhi để từ đó sống trong thể xác con người dưới danh nghĩa linh hồn chính, Siêu tế bào điện ảnh bị hút bởi linh hồn, giúp linh hồn gia tăng năng lượng nhanh nhất nên nó là thứ vô cùng quý báu, chẳng mấy linh hồn lang thang nơi dương thế mang giữ được nó và chỉ được chuyển hóa trọn vẹn vào trong linh hồn giúp linh hồn gia tăng năng lực, cách chuyển hóa thế nào là quyền năng Thượng Đế, trong công thức nhân điện cũng chưa có, anh chị em học lớp 13++ mới chỉ có thể đánh thức Siêu tế bào điện ảnh bên trong não bộ mình, nhận thêm Siêu tế bào điện ảnh từ Khối Sáng giúp cho mình và cho người khác mà thôi chứ chưa thể dùng Siêu tế bào điện ảnh mà chuyển hóa nó vào trong linh hồn mình, nghĩa là danh chị em mới “cầm” được nó thôi mà chưa “ăn” được nó. Linh hồn tế bào, linh hồn thần kinh sẽ phân tán tứ tung khi thể xác người bình thường chết hẳn, tế bào chết thì linh hồn tế bào xuất, nơ ron thần kinh chết thì linh hồn thần kinh xuất và chúng nhập vô trở thành linh hồn chính của động thực vật. Nếu anh chị em tốt nghiệp lớp 13+ trở lên, lớp sử dụng Năng Lượng Ánh Sáng Vì Sao trở lên thì anh chị em mất đi linh hồn chính đã hợp nhất với linh hồn tế bào linh hồn thần kinh thì linh hồn chính về với Khối Sáng đồng thời linh tế bào linh hồn thần kinh cũng theo về Khối Sáng. Khi cơ thể anh chị em từ nhỏ đến lớn phát triển thì đồng nghĩa anh chị em cũng thay đổi linh hồn tế bào linh hồn thần kinh trên cơ thể mình nhưng Siêu tế bào điện ảnh thì không như vậy, Siêu tế bào điện ảnh nào xuất hiện trong không khí thì lập tức bị những linh hồn cao cả trên quả đất chiếm giữ, ví như anh chị em đã từng tu cao, về với Khối Sáng rồi mới đầu thai làm người, khi xuống thể xác thai nhi mới ra đời, linh hồn tế bào linh hồn thần kinh một số ít đi theo anh chị em xuống đầu thai và có một chút ít Siêu tế bào điện ảnh từ Khối Sáng xuống đầu thai với anh chị em, khi đó anh chị em giữ Siêu tế bào điện ảnh trong não bộ thì được, chứ như mấy linh hồn cao cả các thời kỳ trước, thể xác họ chết linh hồn họ xuất ra, siêu tế bào điện ảnh theo họ, rồi họ đi đây đi đó, mấy linh hồn cao cả khác cũng muốn lấy muốn nhận Siêu tế bào điện ảnh, thành ra giằng co qua lại, tức giằng co phương tiện để thi hành quyền năng khả năng Thượng Đế dạy từ trước, nhưng Thượng Đế thi thoảng ghé thăm địa cầu, năng lực Ngài mạnh quá, Ngài đi thì cuốn luôn siêu tế bào điện ảnh đi theo thành ra mấy linh hồn cao cả mất cái phương tiện, biết dùng Siêu tế bào điện ảnh thì biết dùng rồi nhưng lấy đâu ra Siêu tế bào điện ảnh mà dùng, phải chờ thể xác nào đó chết để linh hồn xuất ra, siêu tế bào điện ảnh xuất khỏi thể xác thì chiếm lấy, thành ra thế giới từ xưa tới nay mới nhiều chiến tranh chết chóc là vậy, bên thắng thủ lĩnh phần âm nhận được nhiều siêu tế bào điện ảnh, bên thua lo giữ linh hồn chính chiến sỹ trận vong để họ không bị bắt làm tù binh nên đành buông Siêu tế bào điện ảnh. Những linh hồn cao cả muốn đào tạo một hay nhiều con người thông minh tài giỏi chỉ cần đưa Siêu tế bào điện ảnh vào não bộ họ trong những hoàn cảnh phù hợp, Siêu tế bào điện ảnh chỉ có đưa vào não bộ thì được chứ lấy ra tức thì không được, muốn lấy phải do linh hồn cao cả đã đưa vào, nay linh hồn đó lấy ra mới được hoặc chờ đến khi họ chết mới lấy được vì linh hồn cao cả phò trợ cho họ tránh cho họ bị mất Siêu tế bào điện ảnh bởi linh hồn cao cả khác. Siêu tế bào điện ảnh ngày càng hiếm nên đã quý càng quý thêm, anh chị em nhân điện từ lớp 13++ lại được lấy Siêu tế bào điện ảnh từ Khối Sáng thành ra anh chị em không khéo sẽ là của báu của những linh hồn cao cả, họ không dại gì để anh chị em chết hết mà ngược lại sẽ bảo vệ thể xác cho anh chị em một cách tối đa. Nhân loại càng ngày tâm linh tiến hóa càng lùi chỉ đơn giản phương tiện tâm linh của Thượng Đế ngày càng ít, Siêu tế bào điện ảnh càng ngày càng ít, mấy vị linh hồn cao cả biết chương trình nhưng không có cái mà thực hiện. Chương trình làm sao để Siêu tế bào điện ảnh tiến hóa lên linh hồn tế bào linh hồn thần kinh, tiến hóa thành linh hồn muôn loài vạn vật thì Thượng Đế đã dạy những Đấng Khởi Thủy tức những Đấng đầu tiên xuống quả địa cầu từ xa xưa rồi, lúc sự sống bắt đầu xuất hiện trên trái đất, lúc trái đất có vận động sinh học. Siêu tế bào điện ảnh được áp dụng trong công thức nhân điện lớp 13++ trở nên để giúp anh chị em phát triển não bộ, cơ thể phát triển theo đúng đường hướng Thượng Đế xếp đặt để trở thành giống dân thứ 6 trên địa cầu, giống dân minh triết giác ngộ. Siêu tế bào điện ảnh là dành cho sự phát triển bộ não anh chị em, não bộ anh chị em là để các Đấng Ánh Sáng Hào Quang Thượng Đế đến cùng anh chị em đóng góp cho nhân loại và não bộ anh chị em chứa đựng ngày càng nhiều Siêu tế bào điện ảnh, chứa đựng linh hồn tế bào linh hồn thần kinh cùng hệ thống sinh hóa vật chất. Ngoài ra không chứa đựng bất cứ Đấng nào khác kể cả Đấng Ánh Sáng Vì Sao trở xuống chứ đừng nói chi đến Đấng Thiêng Liêng hay thần thánh gì khác, đó là não bộ của giống dân thứ 6. Anh chị em thời kỳ này đang tu nên anh chị em biết vậy để biết mục đích mà tu, cần tu thì anh chị em tập, cần thiêng liêng chỉ dẫn thì anh chị em tiếp xúc tư tưởng chứ anh chị em đừng mời hay để mặc linh hồn cao nào ngự trị trong não bộ anh chị em, như vậy là anh chị em vô minh rồi, gia tiên thi thoảng đến gặp anh chị em thì anh chị em trò chuyện đi, tiếp xúc tư tưởng đi, nếu anh chị em đi đúng đường hướng Thượng Đế thì gia tiên anh chị em mừng lắm, sang thể xác người trong gia đình dòng họ anh chị em để giúp vì họ chưa được như anh chị em, thi thoảng đến chơi với anh chị em thôi. Linh hồn duyên với anh chị em nghiệp với anh chị em cũng vậy, không có ngoại lệ. Những khi làm việc tay chân hay trí óc anh chị em liên tục nhận Ánh Sáng Hào Quang để truyền điện năng đi thì anh chị em có được trí tuệ sáng suốt để giải quyết công việc, đó là hình thức đơn giản nhất anh chị em kích thích Siêu tế bào điện ảnh trong não bộ anh chị em.

          Ngược với Khối Sáng là tất cả hành tinh, vì sao, thiên thạch, bụi đá và những nguyên tố hóa học. Chúng là thực thể không có vận động sinh học, tức không có bất cứ một linh hồn nào. Sự tiến hóa từ thể xác động thực vật thành thể xác con người nằm trong quy luật vận hành vật lý, hóa học, sinh học còn sự tiến hóa linh hồn tế bào linh hồn thần kinh thành linh hồn con người nằm trong chương trình của Thượng Đế và các Đấng Khởi Thủy. Về nguồn gốc loài người, đúng thật loài người tiến hóa từ sinh vật thật nhưng đó là quá trình của thể xác, còn linh hồn con người có thể tiến hóa từ linh hồn tế bào linh hồn thần kinh, hoặc đã là cao cả xuống từ Khối Sáng mà chưa qua kiếp của động thực vật. Linh hồn chỉ có một con đường là tiến hóa từ thấp đến cao.

Siêu tế bào điện ảnh là một thực thể có một khả năng là di chuyển với vận tốc tức thì, có khả năng ghi nhớ quy trình nhưng chưa hề ghi nhớ một quy trình nào. Vô số Siêu tế bào điện ảnh là Khối Sáng sơ khai, Thượng Đế cho một số Siêu tế bào điện ảnh ghi nhớ những quy trình rất phức tạp khiến cho những Siêu tế bào điện ảnh này trở thành Đấng Trí Tuệ, Thượng Đế tạo ra sự vận động vật lý nên cũng ban năng lực cho những Đấng Trí Tuệ này để họ có thể di chuyển vật chất như đất đá, các khối khí. Nguyên tố hóa học do chính Thượng Đế tạo ra, sự xếp đặt vận hành vũ trụ cũng do Thượng Đế làm. Thượng Đế đưa 10 Đấng Trí Tuệ xuống quả địa cầu là 10 Đấng Khởi Thủy, 10 vị này xếp đặt vận hành vật chất trên địa cầu là đất đá, các khối nguyên tố hóa học, các khối khí mà chưa có sinh vật sống nào, địa cầu lúc này chỉ có vận động vật lý và vận động hóa học. 10 Đấng Khởi Thủy ứng dụng những quy trình rất phức tạp Thượng Đế đã dạy làm nên những vận động vật lý riêng, những vận động hóa học riêng và kết hợp chúng lại thành một chuỗi đầu tiên, chuỗi này phải lập đi lập lại thì mới có sự phát triển to lớn hơn, 1 chuỗi thành 2 chuỗi, 2 chuỗi thành 4 chuỗi vv… nhưng cái khó nhất là chuỗi này liên tục trao đổi nguyên tố, hợp chất hóa học với môi trường bên ngoài thì mới tồn tại và phát triển được, mà sự trao đổi này diễn ra mới tạo ra chuỗi thứ 2 được. 10 Đấng Khởi Thủy phải tự tác động để chuỗi trao đổi vật chất với môi trường bên ngoài, như cho chuỗi đó ăn vậy, dời tay ra chuỗi bị phân rã nên 10 Đấng Khởi Thủy cầu nguyện với Thượng Đế, lấy ra một số Siêu tế bào điện ảnh, cho nó ghi nhớ quy trình là quá trình tác động với môi trường bên ngoài ở trên, cho thêm nó năng lực để di chuyển chuỗi ở trên. Như vậy một số linh hồn đầu tiên được tiến hóa từ Siêu tế bào điện ảnh. 10 Đấng Khởi Thủy được phép lấy những linh hồn này đưa vào chuỗi trên, một chuỗi thì cần một linh hồn để duy trì sự phát triển. Linh hồn trên là linh hồn của sinh vật đầu tiên chứa nhiều chuỗi và phát triển nhờ hình thức nhân đôi do có sự trao đổi chất. Khi có linh hồn chuỗi tự kiếm ăn được nên không cần 10 Đấng Khởi Thủy phải cho ăn nữa.

Siêu tế bào điện ảnh ngoài khả năng ghi nhớ thông tin còn khả năng nữa là mang một đơn vị năng lượng vũ trụ (NlvT), xa xưa những vị thầy có khả năng sử dụng năng lượng vũ trụ tức sử dụng năng lượng của nhiều Siêu tế bào điện ảnh hợp lại, ví như việc di chuyển vật nặng chẳng hạn, Siêu tế bào điện ảnh được tách ra từ Khối Sáng bởi Đấng Khởi Thủy, và cũng bị hút mạnh nhất bởi những Đấng này trong các Đấng Tối Cao (những vị trên lx7) và mạnh tới mức lớn tận cùng là do lực hút của Khối Sáng. Xa xưa những vị thầy được Thượng Đế gián tiếp ban cho rất nhiều Siêu tế bào điện ảnh thông qua 10 Đấng Khởi Thủy, họ muốn di chuyển một vật thì làm thế này, họ hợp nhất những vị thầy tâm linh vô hình lại, hợp nhất rất nhiều Siêu tế bào điện ảnh lại, như vậy họ có Quả cầu năng lượng, rồi lấy từ Quả cầu năng lượng ra một lượng nhỏ, lượng nhỏ này gồm số lượng Siêu tế bào điện ảnh đủ dùng và ít nhất một vị thầy tâm linh vô hình, một lượng nhỏ này bao quanh vật nặng cần di chuyển, một lượng nhỏ này với Quả cầu năng lượng hút nhau, Quả cầu đi tới đâu thì vật nặng đi tới đó. Mọi việc ở trên được điều hành bởi ít nhất một vị thầy tâm linh, người này là người sống, có khả năng tạo nên Quả cầu năng lượng vì có khả năng tích trữ rất nhiều Siêu tế bào điện ảnh trong não bộ, để Siêu tế bào điện ảnh ngoài không khí không có người sống dữ thì dễ bị trộm cắp hay thất lạc, và tất nhiên Quả cầu năng lượng của họ tạo ra họ luôn mang theo bên mình, và quý giá hơn tất cả thành ra nhìn thấy Quả cầu năng lượng của họ to thế nào là biết năng lực của họ ngon lành đến đó, sáng chói thế nào thì biết cường độ năng lực của họ mạnh mẽ đến đó, do đó hào quang quanh cái đầu con người là hoàn toàn có thật và đầy đủ ý nghĩa nói nên bản chất tâm linh con người, có điều thời kỳ này Siêu tế bào điện ảnh hiếm quá thành ra chẳng mấy ai có hào quang, mà to to lại càng hiếm, khổ nỗi nó không còn sáng chói mà còn sáng mờ mịt và bị đổi màu! Màu vàng thì sao, màu đen thì sao, xanh hay đỏ thì sao … nói tiếp chắc lạc đề quá, phần này thuộc chương trình lớp 3, 4, 5 mất rồi. Di chuyển được vật chất nên việc tất nhiên con người thời đó sẽ làm là làm cho một vật nhỏ thành ra vật lớn hơn mà không thay đổi khối lượng, phân tử bị kéo giãn khỏi nhau cũng có giới hạn nếu không vật thể sẽ vỡ, công việc này đòi hỏi rất nhiều tâm lực và số lượng vô cùng lớn Siêu tế bào điện ảnh, vật cần làm to phải có ý nghĩa vô cùng để xứng đáng với công việc này. Họ sẽ làm to vật gì với mục đích gì, ai đọc đến đây nghĩ ra chưa? Thôi anh chị em nghĩ ngợi một lúc đi rồi hãy đọc tiếp nha, nghĩ ngợi là nghĩ tại sao họ lại làm ra cái đó và với mục đích gì chứ tôi cũng biết anh chị em nghĩ ngay ra cái đó là cái gì rồi! Câu trả lời là làm ra cái gì, đầu tư cái gì thì cái đó tất nhiên phải sinh lời, sinh lãi thì mới làm, mà cái đầu tư phải ít vốn mà dùng được lâu để không phải đầu tư lại. Như trên đã nói cái quý giá nhất đối với quyền năng khả năng của mấy vị thầy tâm linh là Siêu tế bào điện ảnh, họ sẽ chọn vật liệu bền với thời gian nhất để làm to mà theo thời gian không bị phôi phai, họ chọn đá để xây dựng kim tự tháp vì đá ít bị tro tàn theo thời gian nhất, khổ nỗi đá cũng rất nặng nên họ đổi sự đầu tư ban đầu nhiều để thu lợi mặt thời gian. Kim tự tháp làm ra với mục đích gì, trước hết nó đáp ứng mục đích tối hậu nhất là thu hút Siêu tế bào điện ảnh ngoài quả địa cầu, Siêu tế bào điện ảnh sẽ ở trong kim tự tháp trong thời gian những khối đá được làm to, khi đủ to rồi thì những vị tầm thầy sẽ lấy chúng ra, kim tự tháp được hoàn thành đặt vào những vị trí phù hợp để tiếp nhận Siêu tế bào điện ảnh, trước thì Siêu tế bào điện ảnh giúp để các phân tử trong khối đá cách xa nhau rồi được những vị thầy thu về, những kim tự tháp để không từ đó sẽ được tiếp nhận Siêu tế bào điện ảnh bên ngoài quả địa cầu trong những buổi đại lễ tâm linh. Những Siêu tế bào điện ảnh mới này sẽ được dành cho những người tham dự buổi lễ, những linh hồn cao tham dự buổi lễ giúp họ phát triển bộ não, tăng cường sức khỏe, giúp những linh hồn cao có thêm nhiều năng lực tâm linh. Con người thời đó tu hành để trở thành những vị thầy có được quả cầu năng lượng tức não bộ đã dư thừa Siêu tế bào điện ảnh nên có hào quang quanh đầu, rồi thể xác họ tràn ngập Siêu tế bào điện ảnh thì không để hào quang quanh đầu nữa mà toàn cơ thể, tiếp nữa là tạo nên Quả cầu năng lượng. Việc tu hành này gian chuân lại là được giữ hết sức bí mật nên người bình thường chỉ được nhận Siêu tế bào điện ảnh thông qua kim tự tháp. Siêu tế bào điện ảnh còn được họ ứng dụng nhiều nữa nhưng tránh đi lạc đề, giờ chúng ta sẽ tự ngộ, tiếp xúc với Thầy và các Đấng để sử dụng Siêu tế bào điện ảnh trong não bộ chúng ta thế nào, sử dụng Siêu tế bào điện ảnh chúng ta xin được từ Khối Sáng ra sao? Đây mới là điều quan trọng

Khi anh chị em học lớp 3 về kỹ thuật bắt anh chị em có thể thực hành ngay sau khi anh chị em được nhận năng lực khai mở luân xa 100%, không ít anh chị em sẽ thực hành đạt được kết quả qua hình thức bắt mạch rồi thấy dòng điện báo về cơ thể anh chị em khiến anh chị em cảm nhận được cái đau yếu của người bệnh, có thể thông qua vị trí luân xa trên người anh chị em, có thể thông qua vị trí tương ứng trên người anh chị em. Nói là không ít chỉ là khiêm tốn, nếu thống kê thật khả năng sẽ gần như tuyệt đối nếu anh chị em vượt qua trở ngại đời sống mà đề cập trị bệnh giúp cho mọi người, kể cả anh chị em thực hành gián tiếp là bắt mạch người bệnh khi cầm tay họ mà họ không biết anh chị em đang bắt mạch cho họ, tình thương cao cả và quyền năng các Đấng hòa quyện vào lòng trắc ẩn của anh chị em dành cho người đang đau yếu khiến anh chị em gạt bỏ tri phối não bộ và cơ thể để cảm nhận được dòng điện báo về trên cơ thể anh chị em. Kỹ thuật bắt mạch được vận hành với sự ban tặng Siêu tế bào điện ảnh từ các Đấng, những vị đã về với Khối Sáng được Thượng Đế dạy cho bài học mới rồi xuống giúp cho thể xác con người đau yếu thông qua cơ thể anh chị em. Siêu tế bào điện ảnh có khả năng học hỏi tức thì, những anh chị em này được hiện hữu kế kề cận Đấng phò trợ cho anh chị em học lớp 3 trở lên, khi anh chị em có ý thức bắt mạch và thực hiện công thức bắt mạch, tức thời Đấng phò trợ cho anh chị em đến hay linh hồn Thầy Lương Minh Đáng đến với anh chị em, linh hồn Thầy đưa siêu tế bào điện ảnh vô chỗ đau yếu hoặc luân xa cơ thể người bệnh, Siêu tế bào điện ảnh lập tức học được sự rung động đau yếu của linh hồn tế bào linh hồn thần kinh chỗ đau người bệnh, rồi Siêu tế bào điện ảnh lập tức được đưa về vị trí tương ứng trên cơ thể anh chị em hoặc luân xa tương ứng trên cơ thể anh chị em, nếu cơ thể anh chị em khỏe mạnh cân bằng tức linh hồn tế bào linh hồn thần kinh anh chị em khỏe, chúng sẽ được ảnh hưởng sự dao động của Siêu tế bào điện ảnh được đưa đến và dao động tương tự như linh hồn tế bào linh hồn thần kinh người đau bệnh. Do đó anh chị em cảm nhận được cái đau chỉ là cái đau rất nhỏ so với người bệnh đau, và khi kết thúc việc bắt mạch thì linh hồn tế bào linh hồn thần kinh anh chị em dao động trở lại trạng thái như trước, cũng tức thời Siêu tế bào điện ảnh được linh hồn Thầy lấy về. Anh chị em biết vị trí đau của bệnh nhân rồi căn cứ vào đó để trị bệnh. Với năng lực linh hồn Thầy mạnh mẽ lập tức Siêu tế bào điện ảnh được xóa bỏ rung động đau yếu và trở lại như trang giấy trắng để sẵn sàng cho những nhiệm vụ tiếp theo. Trên đây đang nói về việc anh chị em bắt mạch bệnh thiệt, bệnh thể xác người đau yếu, còn trong lúc bắt mạch anh chị em cảm nhận được phần âm người bệnh báo trên cơ thể anh chị em thì Siêu tế bào điện ảnh không tham gia vào công việc này, nó thuộc chủ đề khác không cần thiết nói đến ngay tại đây. Vì Siêu tế bào điện ảnh có khả năng di chuyển tức thời nên cũng giúp anh chị em bắt mạch cách không từ lớp 5.1 trở lên.

Khi anh chị em học lớp 13++ Siêu tế bào điện ảnh trong não bộ anh chị em được kích hoạt khiến anh chị em có khả năng sử dụng lý trí nhiều hơn, tăng khả năng học hỏi ghi nhớ cho anh chị em, tăng khả năng kết hợp tổng hợp logic sự vật hiện tượng quy luật để anh chị em sáng tạo hơn. Siêu tế bào điện ảnh cho não bộ anh chị em hoạt động cân bằng nên anh chị em không bao giờ bị đau đầu nếu anh chị em sử dụng não bộ đúng theo dòng điện năng luân lưu trong não bộ anh chị em, dòng điện năng này là của linh hồn Thầy và Thượng Đế đã từng bước một cho anh chị em nhận qua các cấp lớp nhân điện, qua sự thực hành tập luyện anh chị em giúp cho mình giúp cho người khác, dòng điện này còn là sự mách bảo trong tư tưởng của anh chị em từ những linh hồn tốt, từ các Đấng có trách nhiệm với anh chị em. Gặp những trường hợp bế tắc về tư tưởng, anh chị em nương theo dòng điện để tìm ra câu trả lời, khi anh chị em làm theo dòng điện thì anh chị em suy nghĩ mà càng nghĩ càng thông suốt, cơ thể khỏe mạnh, ngược lại cảm nhận được nghịch duyên anh chị em vẫn bắt não bộ mình làm việc thì sức trí anh chị em càng giảm, linh hồn thần kinh, linh hồn tế bào não bộ phải làm việc quá sức khiến anh chị em đau đầu và trí tuệ như đứng im, gặp tình huống này anh chị em hãy áp dụng công thức truyền điện của lớp 13++, anh chị em dừng suy nghĩ lại mà truyền điện đi thì trí não anh chị em sẽ trở lại trạng thái cân bằng. Siêu tế bào điện ảnh ngoài việc giúp anh chị em sử dụng phần não người nhiều thời gian trong ngày nó còn giúp anh chị em hồi phục những vùng mà phần não người bị cô lập. Phần cô lập này có thể do linh hồn gia tiên tiền tổ ngự trị trong não bộ anh chị em, bảo vệ dìu dắt anh chị em, chính do sự thông minh linh hồn anh chị em có giới hạn nên khi anh chị em làm người đã không dùng hết tiềm năng não bộ, những phần không được sử dụng này được năng lực thiêng liêng ngự trị để giúp tà khí hay linh hồn lang thang không xâm nhập anh chị em hoặc một số nơi cũng là chỗ một số gia tiên tiền tổ trú ngụ. Khi vị cao cả này trong dòng họ anh chị em chưa an tâm vì anh chị em thì cụ còn ngự trị nơi đây, năng lực Ánh Sáng Hào Quang Thượng Đế giúp anh chị em cảm nhận được có vị cao cả này ngự trị trong đó mà trước kia anh chị em không cảm nhận được, đôi khi vị này báo trên bề mặt da của anh chị em để anh chị em biết tầm mức năng lực của cụ. Năng lực 13++ chẳng những giúp não bộ anh chị em tiến hóa mà còn giúp thiêng liêng đã cư ngụ trong não bộ anh chị em tiến hóa. Hai phần não bộ phía dưới phần não bộ con người của anh chị em nếu có báo nặng đau thì là điều may mắn nhất cho anh chị em. Cái đau này như Thầy nói gọi là đau nhưng không phải đau. Cũng do không có ngôn từ diễn đạt cảm nhận này nên Thầy nói vậy. Cái đau này là do mạch máu, tế bào trong 2 phần não này bị Siêu tế bào điện ảnh từ Khối Sáng xuống kích thích để tăng trưởng, có thể anh chị em sẽ thấy báo nặng trong đầu vùng 2 phần não bộ này thường trực trong ngày vì chúng luôn được kích thích để mục đích là hoạt động đúng mức nhất khiến cơ thể anh chị em khỏe mạnh, sức đề kháng rất cao và anh chị em hoạt động theo dòng điện năng thoát khỏi sự tri phối thời gian không gian. Ví như chu kỳ hoạt động trước kia của anh chị em thì đến giờ này anh chị em nhất định cần ăn cần ngủ cần hoạt động thể lực … nhưng bây giờ, anh chị em thoát khỏi chi phối thời gian không gian thì anh chị em không phải mất thời gian nhiều cho những vận hành thể chất, thay vào đó anh chị em có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn để giúp mình tiến hóa giúp người khác bớt đau bớt bệnh…. Đây cũng là một bộ phận trong chương trình xếp đặt của Thượng Đế dành cho não bộ anh chị em trở thành não bộ giống dân thứ 6, não bộ có sự hợp nhất 3 phần chia cắt. Nói thêm về cái nặng của 2 phần não dưới này của anh chị em, đôi khi anh chị em tự nhiên thấy nặng nhiều, anh chị em còn cảm nhận biết được có nhiều linh hồn bên cạnh anh chị em, đây cũng là do những linh hồn này nhờ đến năng lực bên cạnh anh chị em để họ tiến hóa và cũng là giúp anh chị em có thêm năng lực từ Đấng Tối Cao, họ đến nhiều thì các Ngài ban năng lực cho anh chị em càng nhiều, thay vì trước kia anh chị em thấy báo nhiều trên bề mặt da cơ thể thì nay anh chị em thấy báo rất nhẹ và 2 não bộ dưới của anh chị em hoạt động hoàn hảo để cơ thể anh chị em hoạt động cân bằng đồng thời với năng lực các Ngài cho anh chị em mạnh mẽ. Nói ngắn gọn là những lúc này 2 phần não bộ dưới của anh chị em được giác ngộ để giúp thể xác anh chị em minh triết, năng lực xung quanh cơ thể anh chị em rất nhiều khiến các anh linh ở xa hơn rất khó báo trên cơ thể anh chị em. Gặp những lúc này phần não bộ con người của anh chị em là dành cho anh chị em tự giác ngộ cho nó bằng hình thức thực hành công thức nhận truyền của lớp 13++ trở lên, như vậy anh chị em đang có thiên địa nhân hợp nhất và linh hồn anh chị em với linh hồn các Ngài đang làm cùng một nhiệm vụ. Việc nhận truyền này hãy bắt đầu từ nhận truyền vô 2 não bộ phụ của anh chị em, rồi nhận truyền vô không gian anh chị em đang ở, rồi nhận truyền đến bất cứ đâu theo tự do tư tưởng của anh chị em.

Hình ảnh não bộ người tiền sử

Bo nao TS32.42

Thời điểm anh chị em nhận được nhiều nhất Siêu tế bào điện ảnh không gì khác là lúc anh chị em mới ra ngoài không gian trở về, lúc này năng lực xung quanh anh chị em ngoài năng lực Thượng Đế tức năng lượng vũ trụ mà còn có nhiều Siêu tế bào điện ảnh. Thời điểm này là lúc hữu hiệu nhất anh chị em nên trị bệnh từ xa cho người đang đau bệnh nặng hay hóa giải tư tưởng người khác đang bất đồng với anh chị em. Khi làm công tác này chẳng những anh chị em giúp cho tha nhân thế sự mà còn được sự bao bọc che chở mới mẻ từ nhiều Đấng thiêng liêng vì chính qua sự truyền điện này cơ thể người bệnh được hồi phục nhanh nhất thì tiên tổ của họ sẽ muốn giúp để trả ơn anh chị em, và rồi đến thời điểm anh chị em sẽ giúp tiên tổ người bệnh về với Khối Sáng, việc hóa giải tư tưởng giúp quan hệ gia đình xã hội anh chị em được tốt đẹp. Thêm nữa qua việc truyền điện năng lúc này Siêu tế bào điện ảnh bên cạnh anh chị em đến với đối tượng truyền điện nên không còn nằm trong sự săn lùng của những vị cao cả nhiều đời kiếp chưa về với Khối Sáng. Một số trường hợp anh chị em tập ra ngoài không gian xong đạt được kết quả rồi sau đôi ba phút hoạt động đời thường anh chị em kêu mệt, kêu như bị mất đi năng lượng là do nguyên nhân cơ thể não bộ anh chị em tiếp nhận năng lực với cường độ còn thấp, anh chị em tiếp nhận được là đương nhiên rồi vì có tiếp nhận được thì anh chị em mới tập ra ngoài không gian được nhưng phần lớn là trong thời gian đầu các Ngài ưu ái cho anh chị em, còn càng về sau các Ngài cho anh chị em tự chủ độc lập. Một vài lần thấy tụt năng lực này là những thử thách đầu tiên để thể xác anh chị em càng giỏi, giỏi trong việc tiếp nhận năng lượng vũ trụ tức thời và mạnh mẽ trong trong thời gian ngày càng ngắn, giỏi trong việc kiểm soát tâm linh trong ngoài cơ thể anh chị em. Những lần thế này, có thể nói là những lúc thấy năng lực đang tụt dốc không phanh, anh chị em hãy tức thời nghĩ đến linh hồn Thầy Đáng để tức thời Thầy giúp thể xác anh chị em quân bình, anh chị em nghĩ đến linh hồn Thầy tức thời linh hồn Thầy đến bên cạnh anh chị em. Nếu trước câu cầu nguyện anh chị em đã dùng quen thuộc “Thầy Đáng ơi, cứu con” thì ngay bây giờ chắc chắn anh chị em nghĩ đến. Chúng ta đang sống trong thế giới đời sống đầy dãy những oan trái bất lương bất công bằng, chúng ta đang sống trong thế giới tâm linh đầy dãy những giả dối giằng dật lẫn u minh trược khí. Thì đây ngay lúc anh chị em ra ngoài không gian trở về không gian 3 chiều, Siêu tế bào điện ảnh anh chị em tặng cho tha nhân đi, khi nào tất cả có đủ thì anh chị em sẽ có dư thừa, giờ họ không có gì anh chị em cho họ đi, rảnh lúc nào anh chị em tập tiếp các Ngài lại cho anh chị em hoặc về sau khi tâm thức anh chị em đã tới ngưỡng cửa vô ngã vô hành thì tức thời anh chị em nhận được Siêu tế bào điện ảnh mà không cần nhờ qua trung gian các Ngài. Khi tập ra ngoài không gian xong anh chị em truyền điện đi thì không gặp trường hợp này, thay vào đó là sự minh triết kéo dài giúp anh chị em an nhiên tự tại sinh sống hoạt động thường nhật. Tuy nhiên đây là bài học quý giá các Ngài dành cho anh chị em nên anh chị em không học trong trường hợp này thì trong trường hợp khác, khi anh chị em còn chưa vững mạnh, chưa vững mạnh đây là ở thể xác anh chị em tiếp nhận năng lực với cường độ chưa mạnh hoặc linh hồn anh chị em chưa có tri thức để kiểm soát năng lực thể xác, gặp lúc này tức thời anh chị em nghĩ đến linh hồn Thầy để cầu xin sự trợ giúp. Khi anh chị em đã vững mạnh, anh chị em không cần cầu nguyện linh hồn Thầy nữa, việc hành sử thế nào anh chị em biết rõ nhất nhưng chắc chắn linh hồn Thầy biết lúc này linh hồn anh chị em tràn ngập ánh sáng và thể xác anh chị em tràn ngập niềm vui.

Tags: , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply