Nhân Điện là gì, để làm gì, dành cho ai và người thực hành nhân điện đi về đâu ?

6825984576_a9ff4a2acc_o

Nhân điện là gì, để làm gì?

Anh chị em cần xem đi xem lại cuốn lý thuyết cấp 3 ngành nhân điện do Thầy Đáng viết năm 1988 trong đó Thầy nói rất rõ ràng về nguồn gốc và bản chất của năng lượng vũ trụ nguồn năng lượng sau khi đi vào cơ thể con người được ứng dụng trong các cấp lớp học nhân điện. Tuy nhiên sau khi 20 cấp lớp ra đời chúng ta có thể nói đơn sơ hơn về khái niệm nhân điện qua ý nghĩa từng khóa học, ví như nhân điện sơ cấp là để bảo vệ sức khỏe hoàn thiện bản thân, nhân điện trung cấp là để áp dụng thích ứng và phát triển cuộc sống xã hội, nhân điện cao cấp là để phát triển tiềm năng khả năng bản thân, nhân điện trong khóa Triết học đông phương là để tu nghiệp và thông đạt ý nghĩa tâm linh học hỏi tiến hóa, nhân điện trong khóa ứng dụng Khoa học tâm linh là để anh chị em minh định các dòng năng lực trong ngoài cơ thể và đưa dẫn những nguồn năng lực này về đúng vị trí mục đích của chúng như Thiên tạo đã minh định và xếp đặt.

Nhân điện dành cho ai?

Nhân điện không phải dành cho tất cả mọi người. Thầy Đáng viết trong cuốn lý thuyết cấp 3 rằng khi anh chị em bước chân vào con đường tu học sẽ có nhiều nghiệp lực đến đòi anh chị em phải trả nghiệp, đặc biệt gần nhất và người vợ hay chồng trong gia đình anh chị em. Anh chị em đã trả nghiệm những huyền nhiệm trong quá trình đi học nhân điện, như Thầy Đáng đã nói anh chị em đi học được vì anh chị em là những con người có trách nhiệm, có sứ mạng Thượng Thiên giao phó. Những anh chị em tưởng trừng không thể đi học được đến phút cuối anh chị em đi được, có những cấp lớp anh chị em cố gắng hết sức có thể nhưng việc anh chị em phải ở nhà anh chị em vẫn phải ở nhà nhìn bạn đồng môn khác đi học. Thậm chí Thầy nói nhân điện anh chị em không cần quảng cáo, học ít chừng nào tốt chừng đó, trong những khóa cao cấp Thầy giúp cho anh chị em đặt câu hỏi về hội Long hoa Thầy trả lời anh chị em không phải là những người tham dự hội Long hoa nhưng anh chị em là người tuyển chọn lựa chọn những người sẽ tham dự hội Long hoa. Trong lớp 19 Thầy Đáng đưa ra thông tin khiến anh chị em chúng ta rất bất ngờ rằng trong lớp này từ 15-30% anh chị em sẽ từ bỏ chán nản tập luyện và trong lớp cuối lớp 20 Thầy bảo con số này giờ còn 5-7%. Thầy Đáng nói anh chị em  đừng nghĩ tương lai con người ta sẽ minh triết giác ngộ hết mà chỉ 70% thôi, 30% còn lại vẫn là những người ích kỷ, tự tôn tự đại, quyền lực từ ngay trong gia đình, muốn điều khiển bắt người vợ hay chồng phải nghe theo ý bản thân mình.

người thực hành nhân điện đi về đâu ?

anh chị em xem tiếp tại :

http://nhandien.vn/2023/08/nguoi-thuc-hanh-nhan-dien-di-ve-dau/

Tags: ,

No comments yet.

Leave a Reply