Archive | Chủ đề Lớp 4 RSS feed for this section

Những lời cuối cùng về Hỏa Xà Kundalini (Phần 1)

Xa xưa, đã từ lâu lẳm rồi, rất lâu và rất lâu từ khi sự sống bắt đầu hình thành. Giống dân đầu tiên xuống quả địa cầu với năng lực Thượng Đế ban tặng có một thân hình thuần khiết chỉ bao gồm năng lượng và năng lượng, những sứ giả đầu tiên này […]

3 Comments Continue Reading →

Công Việc Thường Ngày của một Học viên Nhân Điện Sơ Cấp

            Anh chị em sơ cấp hàng ngày tập thiền định hít thở tĩnh tâm mỗi lần từ 5 đến 30 phút, khoảng cách giữa 2 lần tập cách nhau ít nhất 30 phút. Thông thường mỗi buổi sáng khi thức dậy anh chị em ngồi tập thiền định để có năng lực hoạt động […]

Leave a comment Continue Reading →