Bạn đã được khai mở 100% luân xa chưa ?

Làm sao biết bản thân mình hay người khác đã được khai mở 100% luân xa?

Khi nhận được năng lực khai mở luân xa 100% anh chị em thoát khỏi mọi chi phối rằng buộc tâm linh, tức thời tương thông với Năng lượng vũ trụ hay năng lực tạo nên muôn loài vạn vật. Giây phút anh chị em được khai mở luân xa 100% là giây phút anh chị em nhận được năng lượng vũ trụ mà cơ thể thoát khỏi mọi sự chi phối tâm linh. Sau đó cơ thể anh chị tiếp tục sinh sống hoạt động trong môi trường vật chất của không gian 3 chiều, đồng thời với việc anh chị em chịu sự chi phối của đau yếu cơ thể hay bệnh tật anh chị em đã mắc phải. Ngoài ra anh chị em còn có nhiều gia tiên phải giúp đỡ, nhiều nghiệp kiếp cần hóa giải và nhiều trách nhiệm tâm linh với trần gian anh chị em phải hoàn thành. Sau khi khai mở 100% luân xa làm sao để chủ động anh chị em tiếp nhận được năng lượng vũ trụ với mục đích giúp ích cho thể xác anh chị em bớt đau bớt bệnh, anh linh gia tiên anh chị em nhận được độ trì của thiêng liêng, nghiệp kiếp anh chị em lần lượt được hóa giả, anh chị em từng bước một nhận ra và thi hành được sứ mạng anh chị em đối với trần gian hay đơn giản nhất và có năng lực để bước chân đi trên con đường tu học vv… các công thức nhân điện ra đời với mục đích này! Mỗi lần thực hành thực tập công thức thì anh chị em được tiếp nhận năng lực vũ trụ, tương thông với Thượng Đế. Năng lực mỗi cấp lớp anh chị em nhận được thứ nhất là năng lượng vũ trụ và linh hồn có trách nhiệm, Đấng thiêng liêng từ Khối Sáng xuống hỗ trợ anh chị em lúc anh chị em thực hành công thức nhân điện, và sẵn sàng giúp đỡ anh chị em 24/24h.

Như vậy đối với anh chị em, để biết luân xa anh chị em được khai mở 100% thì anh chị em thực hành công thức từ cấp 3 trở lên và thấy năng lượng vũ trụ ở bên cạnh anh chị em, thấy năng lượng vũ trụ giúp đỡ anh chị em hóa giả các vấn đề vật chất và tâm linh đời sống. Tuy nhiên anh chị em đừng bị chi phối vào việc chú ý xem mình đã thấy năng lượng báo hay chưa mà tập trung thực hành công thức, tự nhiên anh chị em sẽ có cảm nhận. Còn việc anh chị em làm sao biết người khác được khai mở luân xa 100%, đây là công việc và bài học của anh chị lớp 13++ trở lên, sẽ được đề cập trong chủ đề lớp 13++.

lx

          Đóng luân xa, bít luân xa, luân xa khai mở 2%, 3% là như thế nào? Những người bình thường không học nhân điện luân xa khai mở bao nhiêu % và những người bình thường có khả năng như thấy nhìn thấy người âm, bói toán… luân xa của họ khai mở bao nhiêu%?

          Anh chị em học lớp 3 được khai mở luân xa 100%, từ đó vĩnh viễn về sau anh chị em được tiếp nhận năng lượng vũ trụ hay năng lực Thượng Đế, việc tiếp nhận này diễn ra lúc anh chị em tịnh tâm hoặc anh chị em sử dụng công thức nhận điện các cấp. Khai mở luân xa 100% là mở cánh cửa tâm linh để anh chị em về với Thượng Đế và phụng sự Thượng Đế. Chỉ duy nhất ngành nhân điện giúp cho con người được khai mở luân xa 100% vì đây là đường hướng chương trình mới nhất mà Thượng Đế đưa xuống trần gian, ngoài ra chỉ có xa xưa cách đây 200.000 con người ta mới có được luân xa 100% và giờ đây chương trình cũ đó của Thượng Đế đã bị thất truyền.

          Nhân điện bắt đầu từ việc khai mở luân xa 100% làm nền tảng nên chúng tôi chỉ chú trọng nghiên cứu và ứng dụng những tác dụng từ năng lượng vũ trụ tiếp nhận qua thể xác con người bằng những công thức thực hành từ lớp 3 trở lên, dành cho người được đã được khai mở 100% luân xa. Sau khi khai mở luân xa 100%, luân xa vĩnh viễn ở trạng thái mở 100% mà không bị đóng bớt còn 99%, 98%… vì 24/24h thể xác người học viên đều nhận được năng lượng vũ trụ, tuy nhiên do sự tu tập và căn cơ trình độ còn rất hạn chế nên việc tiếp nhận này chưa được mạnh mẽ. Ngành nhân điện chú trọng vào việc tiếp nhận được năng lượng vũ trụ càng nhiều thời gian trong ngày càng tốt nên liên tục các công thức được chúng tôi thực hành thực hiện để giúp đỡ cho bản thân khỏe mạnh sáng suốt và sau đó nếu có cơ duyên giúp đỡ cho người khác. Những lúc thấy cơ thể bị chi phối bởi đau yếu hay bế tắc tình cảm tư tưởng chúng tôi tức thời ứng dụng công thức nhân điện để tiếp nhận thật nhiều năng lượng vũ trụ, gọi là để thể xác được minh triết linh hồn được giác ngộ. Nói kỹ hơn, những lúc chúng tôi không thấy năng lượng vũ trụ luân lưu trong cơ thể nhưng luân xa vẫn được khai mở 100% và đang quay tít để dẫn truyền năng lượng (vì chúng tôi đã thực hành thành công công thức lớp 4, công thức quay các luân xa), việc bị chi phối bởi cơ thể và ngoại cảnh khiến cho cơ thể chúng tôi bớt nhạy cảm nên ngay khi thấy bị chi phối chúng tôi thực hành công thức nhân điện để chủ động tiếp nhận năng lượng vũ trụ, gia tăng năng lượng đồng thời giúp cảm nhận nhạy bén trở lại, do đó chúng tôi thấy năng lượng vũ trụ báo và biết cơ thể mình đang được nhận năng lượng.

          Chúng tôi chỉ chú trọng việc luân xa được khai mở 100% và đóng, bít hoàn toàn. Đóng bít hoàn toàn khi vi phạm 3 nội quy ngành học đó là trị bệnh lấy tiền, không trị cho con dưới 12 tuổi khi con nhờ chữa bệnh và từ chối ngành nhân điện. Không vi phạm 3 nội quy trên luân xa vĩnh viễn được khai mở 100%, dù cá nhân có thực hành hay không thực hành nhân điện, nếu không thực hành học viên sẽ tự vận động với những đau yếu cơ thể mình, tư tưởng bị chi phối rằng buộc bởi phong tục tập quán gia đình xã hội, tâm linh phụ thuộc và bị ảnh hưởng bởi những băng tần không tốt trong môi trường. Những điều này là những ô trược nặng nề bao bọc các luân xa khiến luân xa bị quay rất chậm nhưng luân xa vẫn được mở 100%, bằng chứng là bất cứ lúc nào học viên muốn thực hành lại thì có thể thực hành ngay và từng bước một thấy cơ thể thay đổi và cảm nhận được năng lượng giúp đỡ cho bản thân, trường hợp đã dừng tập nhiều tháng đến nhiều năm thì có thể tiếp nhận năng lực Thầy Lương Minh Đáng lúc 12h-12h10 trưa ngày chủ nhật để nhận sự hỗ trợ từ Thầy giúp cho việc tập luyện dễ dàng và sớm đạt được hiệu quả.

         Quay lại vấn đề, luân xa đóng bít hoàn toàn do vi phạm 3 quy định ngành học thì từ đó học viên không cách nào cảm nhận được năng lượng vũ trụ nữa và phải khai mở lại. Khai mở được 10% luân xa đồng nghĩa với việc cơ thể không bị chi phối tiêu cực và ảnh hưởng xấu từ những linh hồn xấu, linh hồn thấp có mức năng lượng từ ngang luân xa 1 trở xuống, do đó khai mở luân xa 2%, 3% chúng tôi không cần phải làm rõ và mọi người cũng không cần phải tìm hiểu vì hiện tại Thầy và Thượng Đế đã giúp cho chúng tôi có khả năng trong vòng 2 phút khai mở 100% luân xa cho mọi người, hầu đáp ứng những nhu cầu hồi phục thể trạng và học hỏi phát triển tâm linh, để ứng phó với những biến động đời sống và môi trường trong hiện tại và tương lai ngày càng phức tạp.

          Với những người bình thường không học nhân điện luân xa không được khai mở phần trăm nào hết vì họ ít nhiều bị chi phối bởi những linh hồn thấp, linh hồn xấu dưới luân xa 3, thậm chí linh hồn rất thấp có mức năng lượng mà anh chị em cảm nhận được ở lòng bàn chân. Còn đối với anh chị em đã học lớp 3, được khai mở luân xa 100% thì không một linh hồn dưới luân xa 3 nào vào được cơ thể anh chị em dù với bất cứ ý định mục đích gì. Những người bình thường cũng như anh chị em thường trực trong ngày được bao bọc che trở bởi gia tiên đã mất nhưng điều này không liên quan gì đến việc luân xa được khai mở vì việc khai mở luân xa là quyền năng của Thượng Đế và chỉ có thể tiến hành thông qua những vị sứ giả của Thượng Đế. Những người được linh hồn cao giúp cho có khả năng như nhìn thấy người âm, xem bói … thì đó là khả năng của linh hồn này. Nếu như những linh hồn cao và gia tiên là những chân linh đã tu học và mới từ Khối Sáng xuống trần, ngoài giúp cho con người việc đời việc đạo thì có thể giúp cho người đó gián tiếp nhận được năng lực Thượng Đế một cách rất hạn chế càng không giúp khai mở 100% vì họ biết khai mở 100% luân xa chỉ tiến hành được với những sứ giả từ Khối Sáng có mức năng lực cực cao, những vị cảo cả nhất trong hàng ngũ những vị có mức năng lượng Ánh Sáng Hào Quang (mức năng lượng cấp lớp 13++) và chỉ thật sự có ý nghĩa khi thể xác con người có ý thức tiếp nhận và sau đó thực hành thực tập các công thức để chủ động tiếp nhận năng lượng vũ trụ từng bước một bước trên con đường tu học để linh hồn thể xác được minh triết giác ngộ và giúp cho cuộc sống có ánh sáng niềm vui.

thông tin liên hệ dành cho anh chị em có mong muốn học nhân điện, anh chị em xem trong link này: http://nhandien.com.vn/230/

Tags: , ,

55 Responses to “Bạn đã được khai mở 100% luân xa chưa ?”

 1. cho con hỏi con muốn học nhân điện thì tìm thầy ở đâu . lúc học mất bao nhiu thời gian để hoàn thành quá trình luyện . và mức tiền học là bao nhiu ạ mong các thầy trả lời email của con ạ con cảm ơn

  27/09/2015 at 2:29 PM Reply
 2. tran van dung #

  Cho em hỏi em học nhân điện đến lớp 3 luận xa của em được khai mở sáu. Muoi phần trăm khi em bạn việc em không có. Thoi gian thuyền khoảng 10 ngày vậy luan xa của em. Có bị mất không sao đó em học lớp 4 thì luận xa được khai mở tiếp 30 phần trăm nữa nhưng khi thuyền em không cảm nhận được luan xa hoạt động vậy luận xa em có bị mất không xin cảm ơn

  29/01/2016 at 3:44 PM Reply
  • luanxa6 #

   Trong chương trình nhân điện Thầy Lương Minh Đáng thì học xong lớp 3 được khai mở 100% luân xa, từ đó luân xa không bao giờ bị đóng nếu không vi phạm quy định của ngành học.

   Với lớp 1 được khai mở 30%, lớp 2 được khai mở thêm 30% nữa là 60%. Nếu chưa học lớp 3 mà bỏ tập 3 ngày luân xa sẽ đóng lại.

   30/01/2016 at 2:30 PM Reply
 3. Thanh Tùng #

  Chào Thầy

  Thầy cho con hỏi, nếu như tham gia buổi đầu tiên của lớp trường sinh học cấp 1 và 2 được khai mở luân xa 6 và 7 trong ngày đầu tiên, vậy thì đã được khai mở bao nhiêu phần trăm? và sau ngày đầu tiên này không thiền để nạp năng lượng nữa thì luân xa có đóng lại không vậy Thầy. Và khi không thiền để nạp năng lượng nữa thì có ảnh hưởng gì không? Thầy vui lòng phút đáp cho con biết. Con xin cám ơn

  Chào Thầy

  26/05/2016 at 3:56 AM Reply
  • luanxa6 #

   chào bạn,
   theo chương trình nhân điện của Thầy Lương Minh Đáng thì học cấp 1 được khai mở 30% của 6 luân xa từ lx7 xuống tới lx2.
   Trong 3 ngày sau khi khai mở nếu không tập thiền định thì lx sẽ bị đóng lại và phải khai mở lại.
   Bạn không thiền định thì không tiếp nhận được năng lượng, còn thiền định chăm chỉ thì năng lượng sẽ giúp cho thể xác mình được an lành, bình an và trong sáng.

   Thân mến

   27/05/2016 at 5:20 AM Reply
 4. Nhung #

  Dạ cho con hỏi, con đã đc khai mở 6 lx, theo người hướng dẫn và khai mở lx cho con thì con đã học đc lên cấp 2, nếu ngồi đc 1h thì sẽ nâng cho con lên cấp 3. Và có nói là nếu trước khi ngủ 1 giấc từ 1 tiếng 30′ trở lên mà không ngồi 1 lần trên 30′ là lx bị bít ạ.
  Còn thầy nói là 3 ngày sau ạ. Mong thầy giải thích và hỗ trợ cho con. Con cảm ơn thầy nhiều ạ.

  17/07/2016 at 4:52 AM Reply
  • luanxa6 #

   Chào bạn, về vấn đề thời gian như bạn nói thì trong ngành nhân điện của Thầy Đáng không có đề cập và việc học lên cấp cao là do tự do lựa chọn của người học.

   Học viên thực hành thiền định hít thở tĩnh tâm không được tập quá 30 phút. Khi chưa khai mở 100% luân xa thì trong 3 ngày ít nhất phải tập 1 lần nếu không luân xa sẽ đóng lại.
   Thân mến!

   17/07/2016 at 10:21 AM Reply
   • Nhung #

    Làm sao để biết lx có còn hoạt động hay đã bị bít ạ, theo thầy thì những gì người hướng dẫn con có đúng ko ạ? Vì đều là ngành nhân điện sao lại khác nhau như vậy ạ? Con nghĩ là đều bắt nguồn từ một thầy mà ra.

    17/07/2016 at 5:43 PM Reply
    • luanxa6 #

     cách thực hành của bạn được học khác với những gì chúng tôi đã thực hành nên chúng tôi không thể nói đúng hay không đúng vì nó thuộc hai hệ thống khác nhau.

     Có rất nhiều phương pháp có cùng tên gọi nhân điện và có nhiều người sáng lập ra các ngành nhân điện khác nhau.

     Thân mến!

     31/10/2016 at 4:59 AM Reply
   • Ngoc Bang #

    con kính nhờ thầy chỉ giúp: con được học nhân điện cách nay 15 năm, con được mở luân xa 100 ,con học tới lớp 4,trong những năm đầu con vẫn thiền liên tục mỗi ngày, nhưng mấy năm sau này do con đi học ở ký túc xá chung phòng đến 14 người, mỗi khi ngồi thiền bị họ xì xào nói nàynói nọ nên con kh có thiền nưã nhưng con vẫn có niềm tin vào nhân điện, mỗi khi con bệnh thì con về quê ba con trị bệnh bằng nhân điện cho con, vậy bây giờ con tiếp tục thiền lại có được không và luân xa của con có bị đóng không,con cám ơn thầy.(cách nay khoảng 5 tháng con ngồi thiền lại thấy luân xa số 4 và 5 nóng)

    30/10/2016 at 4:14 PM Reply
    • luanxa6 #

     Nếu bạn học ngành nhân điện Thầy Đáng thì Thầy có nói tư thế thiền không quan trọng do vậy bạn có thể thiền mà khiến người khác không biết mình đang thiền.

     Bạn lâu ngày không tập sau khi đã khai mở 100% luân xa thì có thể tập lại bất cứ lúc nào vì lx không đóng. Nếu khó tập bạn có thể ngồi nhận năng lực từ 12h-12h10 trưa CN để Thầy Đáng giúp cho năng lực để dễ dàng tập luyện

     31/10/2016 at 4:54 AM Reply
     • Ngoc Bang #

      thưa Thầy
      con muốn ngồi nhận năng lực từ 12h-12h10 trưa CN để Thầy Đáng giúp cho con năng lực để con dễ dàng tập luyện,như vậy thời gian 12h-12h10 là giờ việt nam hay giờ bên mỹ , con chân thành biết ơn Thầy

      31/10/2016 at 4:35 PM
     • luanxa6 #

      12h-12h10 trưa CN theo giờ Việt Nam bạn nhé.

      01/11/2016 at 5:19 PM
     • trung hieu #

      tôi muốn tập thiền lại sau ba năm không tập

      26/10/2017 at 7:54 AM
 5. AnhKien #

  Thưa! Tôi đã từng học và khai mở các luân xa đến cấp 2 rồi. và 5 năm nay bỏ không thiền định vậy cho tôi hỏi 5 năm năm đó các luân xa đã bít chưa? và tôi muốn trở lại thì có cần phải tìm thầy mở giúp hay không?hay phải học lại từ đầu? cảm ơn!

  15/08/2016 at 1:14 AM Reply
  • luanxa6 #

   chào bạn! học viên nhân điện theo chương trình của Thầy Đáng tại cấp 1 và 2 sau 3 ngày không tập luân xa sẽ đóng (bít) lại và khi muốn thực hành lại được người cấp 6 trở lên tác động để tiếp tục thực tập mà không phải học và mở lại từ đầu. Hoặc được một giảng viên nhân điện hướng dẫn cách nhận năng lực phục hồi của Thầy Đáng vào trưa chủ nhật để tiếp tục tập luyện. Trân Trọng!

   15/08/2016 at 6:25 AM Reply
 6. Ydung #

  Mình mới học nhân điện 2 tháng và trước kia khônh bị bệnh gout sau khi học 2 tháng mình bị chuẩn đoán gout và mỗi khi thiền định thì các khớp đau nhức làm ơn cho mình lời khuyên

  19/08/2016 at 5:17 PM Reply
  • luanxa6 #

   nếu thời kỳ phát bệnh của bạn xuất hiện bạn có thể nhờ nhận điện để trị. Với bệnh xương khớp nói chung nhân điện có thể tác động và việc trị bệnh thời gian đầu sẽ khiến khớp xương đâu hơn do khớp thay đổi làm chạm vào dây thần kinh xung quanh. Trị một thời gian sẽ hết đau do khớp đã hồi phục đủ. Trong thời gian trị nếu trong ngày thấy đau quá có thể dùng công thức trị bệnh nhân điện trong trường hợp khẩn cấp để giảm đau.

   Hiện có nhiều phương pháp có tên gọi nhân điện, với chương trình nhân điện của Thầy Đáng thì mình đã nói ở trên

   20/08/2016 at 3:58 AM Reply
   • Ydung #

    Mình không bị bệnh mà vì tập nhân điên lên mới bị trước đó 2 tháng mình có đi xét nhiệm uric 183 sau 2 tháng tập mình đột nhiên có triệu chứng và đi xét nhiệm lại thì bị phiền bạn có thể giải thích giúp mình

    20/08/2016 at 5:56 PM Reply
    • luanxa6 #

     nếu bạn nghĩ vì tập nhân điện mà bị bệnh bạn có thể dừng tập hoặc có quyết định của riêng bạn.

     Với rất nhiều anh chị em nhân điện đều đồng ý và nhiều giảng viên trên những lớp học đã nói rằng khi học nhân điện thì năng lượng sẽ thúc đẩy mọi sự trong cơ thể tiến hóa, phát triển để sau cùng cơ thể được thanh rửa sạch sẽ. Do vậy những mầm bệnh đáng lẽ phải xuất hiện nhiều năm sau này sẽ có thể được xuất hiện trước để chúng ta trị tại thời điểm hiện tại.

     Đồng thời khi trị bệnh cho người khác, các anh chị em cũng nói có thể trong thời gian trị sẽ nặng thêm nhưng đó là dâu hiệu tốt, nêu tiếp tục thì 5-7 ngày sau sẽ thuyên giảm và phục hồi rất tích cực. Nhắc nhở như vậy để người bệnh đồng ý thì trị, không đồng ý thì thôi để khỏi mất công đôi bên và phí phạm sự soi rọi của thiêng liêng.

     Chúng tôi đang nói về ngành học nhân điện của Thầy Đáng, các ngành có cùng tên gọi nhân điện khác chúng tôi không có khả năng đề cập.

     Thân mến.

     31/10/2016 at 4:42 AM Reply
   • Thanh Nha #

    con học nhân điện đến lớp 3, con được mở luân xa 100, vậy con chữa bệnh cho chồng con có được không (chồng con bị khối u não ác tính đã mổ nhưng lấy khối u không hết và bị tai biến liệt nưả người bên trái )con chân thành cám ơn thầy

    31/10/2016 at 8:16 AM Reply
 7. Văn hải #

  Con ko lập luân xa 1 đến 7 mà con vận côg một lần 7 luân xa. Lúc vận hành thì con có cảm giác luân xa 6 và luân xa 1 khó vận hành, tất cả năng lượng chạy theo hình cầu quang người con và tỏa ra trên đỉnh đầu. Con làm như vậy đã mấy tháng nay rồi, bây giờ tâm trí của con ?? Ko thích nghe nhạc buồn, ko thích nói nhiều, mây đen kéo đến là đau đầu, nằm ngủ ko bao h thấy chiêm bao, ban ngày ngồi một mình thì chìm vào chiêm bao mặc dù đang mở mắt. Bây h phai làm sao

  20/10/2016 at 3:39 AM Reply
  • luanxa6 #

   phương pháp của bạn không thuộc ngành nhân điện của Thầy Lương Minh Đáng nên chúng tôi không có khả năng nêu ra ý kiến.

   Về phương pháp của chúng tôi thì Thầy có nói rõ rằng được mặc khải từ Thượng Thiên để con người tiếp nhận năng lực cao cả của các Đấng và Thượng Đế. Chúng tôi hàng ngày thực tập trong nhiều năm và thu được kết quả và lấy đó làm niềm tin tưởng.

   Với những trường hợp như bạn có thể học nhân điện của Thầy Lương Minh Đáng theo đúng chương trình để giúp cho cơ thể và tinh thần của bạn.

   Thân mến!

   20/10/2016 at 5:14 AM Reply
 8. Thanh Nha #

  con học nhân điện đến lớp 3, con được mở luân xa 100, vậy con chữa bệnh cho chồng con có được không (chồng con bị khối u não ác tính đã mổ nhưng lấy khối u không hết và bị tai biến liệt nưả người bên trái) con chân thành cám ơn thầy

  31/10/2016 at 8:15 AM Reply
  • luanxa6 #

   chào bạn!
   + Với chương trình lớp 3, nếu người bị liệt trên 65 tuổi hoặc đứt mạch máu chính thì không trị được.
   + Với trường hơp chồng bạn không thuộc hai đối tượng vừa nêu trên, mỗi ngày bạn trị 1 lần cho chồng mình: 1 tay đặt luân xa7, tay kia đặt ở cổ tay lọc máu tối đa 2 phút.

   31/10/2016 at 4:38 PM Reply
 9. Thanh Nga #

  con bị khối u não và bị tai biến nửa người bên trái yếu không đi laị và không cầm nắm được , đã mổ khối u nhưng mổ lấy khối u không hết vì rễ đi sâu trong não,đã xạ tṛi và đang uống hoá chất. con muốn học nhân điện nhưng không biết ở đâu dạy, con xin thầy giúp con( hiện nay con đang sống ở pháp,), (vợ con trước đây được học ở việt nam do cậu ở mỹ về dạy đến lớp 3,vậy vợ con có mở luân xa cho con và trị bệnh cho con được không ) con cám ơn thầy

  31/10/2016 at 4:22 PM Reply
 10. Thanh Nga #

  Kính Thầy
  con bị bệnh khối u não và bị tai biến macḥ máu não bị yếu nửa bên trái, tay chân bên trái còn cảm giác nhưng không đi được và không cầm nắm được, khối u đã mổ nhưng lấy không hết vì rể đi sâu vào não, đã xạtrị và đang hoá trị.bây giờ con muốn học nhân điện nhưng không biết ở đâu dạy, con xin thầy giúp con, con đang sống ở pháp, vợ con trước đây được cậu ở mỹ về việt nam dạy đến lớp 3 như vậy vợ con có trị bệnh cho con và mớ luân xa cho con được không.con chân thành biết ơn Thầy

  31/10/2016 at 4:55 PM Reply
  • luanxa6 #

   chào bạn,
   vợ bạn đã học cấp 3 ngành nhân điện thì hàng ngày có thể trị bệnh cho bạn bằng phương pháp đặt tay. Công thức trị các loại bệnh trạng đã được ghi rõ trong tài liệu của học viên cấp 3.

   Bạn muốn mở luân xa cần người học cấp 6 trở lên giúp cho bạn mở được tới 60% để có thể hàng ngày tập luyện thiền định và người cấp 19 và 20 có thể giúp bạn mở 100% để bạn tự trị bệnh cho chính mình.

   Thân mến!

   01/11/2016 at 5:23 PM Reply
 11. Thanh cong #

  Cho con hỏi con muốn học tại tphcm vậy có chỗ nào dạy ko.con xin cảm ơn.

  26/11/2016 at 1:20 AM Reply
 12. Luc #

  Chào thầy.Cho tôi hỏi :Tôi đã được học lớp 3 mở luân xa nhưng khi ngồi thiền thì không cảm nhận được năng lượng vũ trụ đi vào cơ thể,mặc dù cố gắng tĩnh tâm để không bị chi phối bởi công việc.Tuy nhiên đôi khi cũng bị chi phối không tập trung được..Thầy dạy mở luân xa có nói mỗi lần ngồi thiền phải được ít nhất 30 phút.Nếu để chữa bệnh thì phải ngồi được trên 60 phút.Trung bình mỗi ngày phải ngồi được 2 lần.Thực tế ngày nào tôi cũng ngồi được từ 2 đến 3 lần.Như vậy liệu tôi ngồi thiền có kết quả không?

  04/01/2017 at 2:39 PM Reply
  • luanxa6 #

   chào bạn, chương trình bạn đang tập luyện không giống với chúng tôi nên chúng tôi không có khả năng kết luận có đem lại kết quả với bạn hay không.

   Trong ngành nhân điện của chúng tôi tuyệt đối không được thiền quá 30 phút. Sau khi khai mở 100% luân xa ở cấp 3 có thể tự trị bệnh cho mình và người khác không nhất thiết phải thiền trước, nếu có thời gian thuận lợi thì thiền trước không thì thôi.

   Hình thức năng lượng vũ trụ đi vào cơ thể là ngồi thiền thấy ấm nóng sảng khoái, tâm tưởng thanh nhẹ gạt bỏ hết tri phối và thấy lòng năng lượng đi vào qua đỉnh đầu.

   Thân mến!

   05/01/2017 at 2:16 PM Reply
 13. Phạm Anh Thư #

  Con chào luanxa6 (cho con xin gọi như zậy)
  Xin luanxa6 cho biết cảm giác khi điện đc thu vào trong người lúc tập thì có cảm giác như thế nào.Tại con muốn biết cái cảm giác có đúng như con cảm giác lúc tập hong.
  Con xin cảm ơn.Hiện con đang học cấp 2 ạ.Mong luanxa6 giải thích dùm con ạ

  11/03/2017 at 7:44 AM Reply
  • luanxa6 #

   năng lượng giúp cơ thể chúng ta ấm áp, nhẹ nhõm và mất cảm giác phía dưới thân nếu ngồi thiền khoanh chân bạn ạ.

   Ngoài ra còn có thể thấy luân xa 7 báo cho biết dòng năng lượng đang đi vào cơ thể qua vị trí này.

   Thân mến!

   11/03/2017 at 11:36 AM Reply
 14. ng trường sơn #

  Chào lx6 tôi đang học cấp 4 quay lx nhưng không biết là quay được chưa vậy làm thế nào để biết xin chỉ giúp cám ơn.

  14/03/2017 at 7:53 AM Reply
 15. Lợi nguyễn #

  Chào Thầy.
  Tôi năm nay 47 tuổi. Qua tìm hiểu về luân xa giúp cho con người được khỏe mạnh, vui vẻ và rất nhiều điều hữu ích khác giúp được mình và mọi người cùng sống khỏe và có ích .
  Hiện nay tôi sinh sống tại phố Thái Thịnh Hà nội rất muốn theo học và luyện tập lớp học về luân xa.
  Vậy Cảm phiền Thầy có thể chỉ giúp tôi xin đăng ký học tại đâu không ạ
  Trân thành cảm ơn và rất mong nhận được hồi âm của thầy.

  15/03/2017 at 5:58 AM Reply
 16. luanxa6 #

  các bạn xem trong đường dẫn này sẽ được tường tận nhé,
  Thân mến

  http://nhandien.com.vn/tu-hoc-truong-sinh-hoc-nhan-dien/

  16/03/2017 at 2:19 PM Reply
 17. Phạm Anh Thư #

  Con chào luanxa6 ạ
  Tối truóc khi ngủ con có tập thu điện. Qua ngày mai buổi trưa con ngủ quên 2 tiếng, mà sáng đó con hong tập.Như vậy con có bị ngừng luân xa không a.con Xin cảm ơn ạ.con đang học cấp 2

  17/03/2017 at 7:13 AM Reply
 18. Tâm #

  Năm 2006 cháu học nhân điện ở Bình Định, học cấp 1+2 (mở 06 luân xã) về nhà cháu ngồi ngày 3 lần, mỗi lần 2-3h. Được 07 ngày cháu thấy vấn đề lạ, cụ thể lúc đầu ngồi 1h30″ xả chân rất đâu, sau khi tăng thời gian lên 3h chân không đau nữa. Có lại là khi cháu ngồi, ngoài cảm nhận được 06 luân xã đã mở, còn cảm nhận được rất rõ tại hậu môn năng lượng cũng vào. Cháu thấy vào rất nhiều, người rân rân cả, có khi ngồi có cảm giác hơi ngợp trong khoảng 3-4s do năng lương vào quá nhiều. Sau khi ngồi thiền xong, phía dưới hậu môn vẫn thu, cháu có cảm giác nhiếu nhiếu hơi khó chiệu, có khi ngồi nhiều xả xong dưới hậu môn giống như có mũi kim chít chít nhiếu nhiếu nữa, cảm giác ấy càng nhiều khi cháu ngồi nhiều và khi cháu bị đau bụng hoặc cơ thể không khỏe. Cháu rất hoang mang không biết có bị sao không, nếu ngồi vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không, mong các vị giúp ạ!

  11/04/2017 at 1:30 PM Reply
 19. Tâm #

  có ai giúp cháu với ạ

  15/04/2017 at 5:54 AM Reply
 20. Yen #

  Thưa thầy! Cách đây khoảng hơn chục năm, một người bạn của con giúp con mở luân xa chữa bệnh, khi đó bạn ý giúp con mở luân xa số 7 và số 6. Sau thời gian dài,
  Con không theo nhân điện. Nhưng sau đó đến tận bây giờ con thường xuyên cảm nhận năng lượng người chết khi vào đài hoá thân hoàn vũ, đám ma, bốc mộ hoặc
  đến những nơi ở mà xung quan có mộ là con không thể ngủ được. Khi đọc báo và tìm hiểu, con thấy có bài viết nói rằng , khi luân xa số 7 mở mà k đóng được, sẽ dẫn đến hiện tượng thấy người.âm hoặc dễ cảm nhận khí âm. Con rất lo lắng, thầy cho con biết, có phải luân xa số 7 của con vẫn mở, nếu con muốn đóng luân xa thì phải làm cách nào. Con rất sợ cảm giác mỗi lần cảm nhận âm khí của người chết. Mong thầy giúp con!

  06/05/2017 at 4:02 PM Reply
  • luanxa6 #

   hình thức mở luân xa mà bạn của bạn thực hiện không giống với hình thức của ngành học nhân điện từ Thầy Lương Minh Đáng của chúng tôi.

   Hiện tượng bạn gặp phải do bị tác động tâm linh từ người khác khiến thể tâm linh của bạn bị bất ổn. Giải quyết bằng cách bạn phải được khai mở 100% luân xa đúng cách theo chương trình của Thầy Đáng để cơ thể bạn có năng lực giải thoát âm khí và tiếp nhận năng lực cao cả. Trong ngành chúng tôi chỉ cần trong tâm từ chối ngành học lập tức hệ thống luân xa đóng lại toàn bộ.

   nếu cần trợ giúp thêm bạn có thể liên hệ trực tiếp số điện 01658631628.

   Thân mến!

   07/05/2017 at 2:33 PM Reply
 21. Ngoc #

  Thưa thầy, thầy cho con hỏi về các nội quy của ngành nhân điện, chúng ta có thể vận dụng nhân điện để chữa bệnh cho tất cả mọi người và mọi độ tuổi không thầy? trường hợp con chúng ta dưới 12 tuổi và nhờ chúng ta chữa bệnh cho thì chúng ta có chữa hay là không được chữa vậy thầy? Con xin cảm ơn thầy rất nhiều.

  30/06/2017 at 2:49 AM Reply
  • luanxa6 #

   chào bạn,
   trị bệnh bằng nhân điện áp dụng cho tất cả mọi người và mọi lứa tuổi.
   Con trong nhà nếu dưới 12 tuổi nhờ mình trị bệnh thì mình phải trị cho nó dù lúc đó có đang bận rộn, nếu không sẽ vi phạm nội quy và luân xa bị đóng lại.
   Thân mến!

   01/07/2017 at 7:29 AM Reply
 22. Dung #

  Anh/chi cho em hoi hoc nhan dien tu xa co duoc khong? Vi em sinh song o nuoc ngoai va noi em o khong co trung tam nhan dien nao. Va viec mo luan xa co the thuc hien duoc tu xa khong?
  Em that su muon hoc tap nganh nay da lau. Xin cam on anh/chi.

  02/07/2017 at 12:39 PM Reply
 23. Loan #

  Thua thay neu con theo hoc thi den bao gio moi mo het 7 luan xa thua thay

  06/07/2017 at 4:31 PM Reply
 24. Lx #

  Ko đi học.mà tự thiền ở nhà thì thầy hướng dẫn cho con đc ko ạ

  03/08/2017 at 6:14 AM Reply
 25. Hien #

  Chào thầy.cách đây hơn 2 năm mẹ con có học lớp trường sinh học và cũng đc các thầy ở đó mở luân xa mẹ con giờ mới học xong lớp cấp 3, nhưng dạo gần đây mẹ con có hiện tượng lạ là khi ngồi thiền thì cảm giác rất mệt tim đập nhanh, mẹ con là phật tử nên ngày nào cũng đi chùa mà giờ mẹ con vào chùa hay tụng kinh thì đầu mẹ con cứ bị quay cuồng nên giờ mẹ con muốn tạm ngưng thiền 1 thời gian.vậy cho con hỏi là mẹ con dừng như vậy thì có nguy hiểm gì ko ạ và với tình trạng hiện tại như mẹ con thì phải làm như thế nào ạ.con cảm ơn

  20/12/2017 at 1:20 PM Reply
  • luanxa6 #

   chào bạn,

   trong nhandien tập luyện thiền định theo tự do cá nhân.

   trong điều kiện gián tiếp rất khó đưa ra lời khuyên phù hợp nên tôi khuyên bạn nên bảo mẹ bạn hỏi trực tiếp nơi mẹ bạn theo học để được hỗ trợ trực tiếp.

   thân mến!

   21/12/2017 at 3:18 AM Reply
 26. trần văn hải #

  em xin phép được hỏi về nhân điện. em đã được mở cấp 4 rồi, nhưng khi em luyện em vẫn không cảm thấy nóng hay bị làm sao trong khi luyện, những người cùng được mở thì họ lại cảm thấy nóng hay có hiện tượng khác, vậy cho em hỏi tình trạng của em là làm sao vậy. em cũng xin hỏi thêm là phương pháp luyện là sao phải đánh lưỡi lên hàm trên vậy vì trong sách em có thì không nói, em muốn biết nữa là em đã được nhiều thầy mở luân xa rồi không biết là có phải như vậy mà em tập có vấn đề gì không, nhưng em rất yêu thích môn nhân điện này, mong quý thầy, cô mà mọi người giúp em để em chữa được bệnh cho em và cho người khác. hôm nay em chỉ xin vài tâm tình vậy thôi. em xin chân thành cảm ơn.

  08/03/2018 at 12:55 AM Reply
  • Truong Sinh Hoc Nhan Dien #

   chào bạn,
   bạn học nhân điện mà tập không có cảm nhận thì có 2 lý do, nơi bạn học không phù hợp với sự phát triển tâm linh và cơ thể bạn hoặc về sau bạn mới có cảm nhận. Giải quyết bằng cách bạn cứ tập tới lúc nào không muốn tập nữa thì thôi hoặc theo học tại nơi khác.
   việc để lưỡi hàm trên trong ngành nhân điện Thầy Đáng không đề cập đến.

   những cấp đầu tiên của nhân điện bất cứ ai được học đúng bài bản đều cũng đều tự thấy sức khỏe phát triển tốt lên từng ngày và trị cho người khác được kết quả. Bạn nên hỏi nơi dạy cho bạn, nếu họ không giúp được bạn an tâm và bế tắc thì bạn nên tìm đường khác tu học.

   Thân mến!

   27/03/2018 at 3:40 AM Reply
 27. trần văn hải #

  em có đứa em đang ở quận tám muốn học nhân điện ở đâu mong quý thầy cô giúp em của em với. em xin cám ơn.

  08/03/2018 at 12:57 AM Reply
 28. trần văn hải #

  xin thầy cô cho em vài lời khuyên đi

  10/03/2018 at 12:22 AM Reply
 29. botxao #

  ong bot xao lai, luan xa lam gi co chuyen mo hay dong, mo duoc la do tu luyen ma thanh, lam gi co chuyen k luyen 3 ngay se dong, chi tiec nguoi khong biet gi bi ong gat, do lua dao

  20/05/2019 at 3:50 AM Reply
 30. le minh hieu #

  thầy ơi cho con hỏi con đã nhìn thấy vòng hào quang rồi z thì con đạt đc tới cấp độ mấy rồi thầy

  09/11/2019 at 6:49 AM Reply

Leave a Reply