Tag Archives: Phật Bà

Tái kiếp (P1)

Lê Chân và Bùi Thị Xuân: Người thuộc dòng Bồ Tát Quán Thế Âm tức Mẫu Mẹ Âu Cơ, anh linh Người được Mẫu Mẹ Âu Cơ lấy từ Khối Sáng và dùi dắt thành con người. Lê Chân: Bà là người có nhan sắc, giỏi võ nghệ lại có tài thơ phú. Lê Chân […]

Leave a comment Continue Reading →

Đại Đỉnh Thập Tuyệt Chân Linh

10 Siêu tế bào điện ảnh được Thượng Đế đào tạo trở thành 10 linh hồn cao cả và gửi xuống địa cầu thay mặt Thượng Đế tạo ra muôn loài vạn vật, đã có 5 giống dân được tạo ra từ xưa tới giờ nhưng con người vẫn chưa phát triển hoàn thiện theo […]

2 Comments Continue Reading →

Thành lập Đền thờ tổ tiên nhân loại tại Úc châu

  Đền thờ tổ tiên nhân loại           Khi anh chị em học lớp 16 đầu tiên có hình thức truyền điện cho đền thờ tổ tiên nhân loại 3 lần lúc tập ra ngoài không gian. Hình thức này để anh chị em giúp cho gia tiên đời đời kiếp kiếp của anh chị […]

1 Comment Continue Reading →

Ban Công Đồng

Vua Cha Bát Hải Động Đình tức Đấng A-di-đà hay danh trong Đạo Giáo là Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Thái Cực. Ngài là Khối Sáng nơi phát xuất ra tất cả Đại Linh Quang và tất cả anh linh thấp cao bản thể của tế bào đến cây cỏ sinh vật. Tượng thờ Ngọc […]

Leave a comment Continue Reading →

Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên

Trong Nhị Bộ Lưỡng Nghi có một Đại Đỉnh Chân Linh cai quản phương Bắc, đã cùng 9 vị khác trong Đại Đỉnh Thập Tuyệt Chân Linh nhào nặn ra sự sống. Người mang danh Bảo Linh Thiên Tôn trong Đạo Giáo, một trong 3 ông Tam Thanh. Cách đây khoảng 3000 năm trước công […]

Leave a comment Continue Reading →

Tam Tòa Thánh Mẫu

(Điện thờ tam tòa thánh mẫu tại chân Hoành Sơn bài trí tượng thờ như trên) Tuy Chiêm Thành bị xóa bỏ nhưng phát xuất đế chế là nước Phù Nam, tâm linh đất nước phát xuất từ Ấn Độ nơi đã sinh ra xứ giả đạo Phật là thái tử Tất-Đạt-Đa. Các vua Hùng […]

Leave a comment Continue Reading →

NHỮNG NÉT ĐẶC THÙ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

tải về file văn bản NHỮNG NÉT ĐẶC THÙ LỊCH SỬ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, CON NGƯỜI, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG, VV… ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM Bài của Giáo Sư Tiến Sĩ LƯƠNG MINH ĐÁNG Lịch sử, dân tộc, đất nước, con người nào cũng có những nét đặc thù, đặc biệt; con người, đất […]

Leave a comment Continue Reading →

Khái niệm tâm linh (P2)

Tam thế Phật: + Hiểu theo nghĩa hẹp là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai + Hiểu theo nghĩa rộng là 3 thời kỳ Đấng Như Lai Cổ Phật (Đấng Thượng Đế) tạo pháp của chính Ngài tại địa cầu. Đó là thời kỳ Tiền Sử, thời kỳ Atlantic, thời kỳ “Tây […]

1 Comment Continue Reading →

Khái niệm tâm linh (P1)

ĐỘ: Đấng thiêng liêng độ cho mỗi người thì có 4 mức như sau + Độ cho có năng lực + Độ cho tiếp xúc tư tưởng + Độ cho có khả năng đặc biệt + Độ cho được hợp nhất với Đấng thiêng liêng CẦU SIÊU: linh hồn siêu thoát gồm 5 hình thức […]

2 Comments Continue Reading →