About the Post

Author Information

Đại Đỉnh Thập Tuyệt Chân Linh

nietban1_jpg

10 Siêu tế bào điện ảnh được Thượng Đế đào tạo trở thành 10 linh hồn cao cả và gửi xuống địa cầu thay mặt Thượng Đế tạo ra muôn loài vạn vật, đã có 5 giống dân được tạo ra từ xưa tới giờ nhưng con người vẫn chưa phát triển hoàn thiện theo mong muốn của Thượng Đế. Chương trình nhân điện được Thầy Lương Minh Đáng giao giảng qua 20 cấp lớp là con đường tu hành để giống dân thứ 5 chúng ta tiến hóa thể xác, tiến hóa linh hồn. Vai trò của 10 Đấng Khởi Thủy này trong chương trình nhân điện cũng được Thượng Đế xem trọng đặc biệt.

10 Đấng Khởi Thủy này là ai, họ là những linh hồn cao cả nhất và có quyền lực nhất trong những linh hồn đã từng ngự trị tại địa cầu nhưng tất nhiên họ chưa bao giờ đầu thai làm kiếp người, họ là những Đấng hữu danh.

+ Thầy Đáng gọi họ là 5 Adam và 5 Eva

+ 5 Eva này trong tín ngưỡng thờ Mẫu phía Nam Việt Nam gồm

 • Bà Kim tức Địa Tạng Vương Bồ Tát
 • Bà Mộc tức Mẫu Thượng Ngàn, tức Bà Chúa Ngọc hay Thánh Mẫu Thiên YaNa hay Phật Mẫu Tara
 • Bà Thủy tức Bạch Y Quan Âm hay Quán Thế Âm Bồ Tát, tức Phật Mẫu Thiên Thủ Thiên Nhãn, tức Bồ Tát Nam Hải, đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam thì Bà Thủy chính danh Mẫu Mẹ Âu Cơ
 • Bà Hỏa tức Thái Dương Thần Nữ
 • Bà Thổ chính danh Đại Thế Trí Bồ Tát, Nữ Thần Tự Do hay Thần Tình Yêu

+ 5 Adam cũng có 4 vị xuống danh trần thế

 • Một vị chính danh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
 • Một vị chính danh Phổ Hiền Bồ Tát, danh thờ Ngài trong tín ngưỡng thờ Mẫu phương Nam là Bà Rá
 • Một vị chính danh Bảo Linh Thiên Tôn
 • Một là vị Tối Thượng Linh Thần Sông Nil hay Thần Jupiter hay Thần Zeus Tối Cao

+ Trong 5 Adam còn  một vị là Tối Thượng Linh Thần Úc Châu,

Mười Vị này xuống danh trong thời kỳ cuối cùng này với danh gọi chung là Đại Đỉnh Thập Tuyệt Chân Linh. Tại sao lại có danh gọi này, danh này do Quán Thế Âm Bồ Tát tức Mẫu Mẹ Âu Cơ khởi sự với mong muốn 10 Đấng Khởi Thủy chung tay đồng lòng xây dựng quả địa cầu thành Niết Ban trần gian, danh đã có nhưng 10 vị này chưa chung tay và cũng chưa đồng lòng nhất trí. Bồ Tát Quán Thế Âm mong muốn 10 vị có danh gọi chung với mục đích đầy cao cả và chưa từng có từ xưa tới nay. Vai trò của Đại Đỉnh Thập Tuyệt Chân Linh trong quá khứ và hiện tại vô cùng to lớn, công đức các Ngài vô lượng vô biên đối với muôn loài vạn vật và tất cả chúng anh linh. Đại Đỉnh Thập Tuyệt Chân Linh đã thay mặt Thượng Đế tạo nên sự sống, từ những sinh vật đầu tiên đến con người hiện nay, từ những Siêu tế bào điện ảnh tiến hóa thành linh hồn con người và linh hồn thần thánh. Trần gian nơi đây là do các Ngài kiến tạo từ gió bụi sỏi đá đất cát. Đại Đỉnh Thập Tuyệt Chân Linh đồng thời nhào nặn ra con người nhưng từ thời gian ngắn đến dài 10 vị dần dần có những tinh thần, xu hướng ngày càng khác nhau, cũng do sự đào tạo của Thượng Đế dành cho 10 vị này từ xa xưa đã khác, có vậy mới hội tụ điều kiện năng lực và trí tuệ để xây dựng trần gian. Điều quan trọng nhất của chúng ta lúc này là Đại Đỉnh Thập Tuyệt Chân Linh đối xử với ngành nhân điện của chúng ta như thế nào vì đây là con đường đạo ngắn nhất Thượng Đế dành cho thời kỳ cuối, mà không dành riêng cho bất cứ ai, bất cứ dân tộc nào. Cũng do Đại Đỉnh Thập Tuyệt Chân Linh là cha mẹ sinh ra con người, là Thiên Phụ Thiên Mẫu của hầu hết tất cả anh linh trừ một số sứ giả đặc biệt Thượng Đế gửi xuống từ Khối Sáng. Hiện nay Đại Đỉnh Thập Tuyệt Chân Linh đang có sự bất đồng tư tưởng với tiến trình phát triển ngành nhân điện, chứ không bất đồng với mục đích ngành nhân điện. Nguyên nhân do hiện nay Đại Đỉnh Thập Tuyệt Chân Linh đang chia nhau cai quản đất đai, tài nguyên… và đặc biệt là dân số, các bộ tộc người trên thế giới, cụ thể ra sao chúng ta không cần đi sâu lúc này. Quan trọng nhất là Thượng Đế vẫn ban cho họ quyền lực quyền hành với con cái, đất nước của họ nên hiện nay họ có những chính kiến như sau

-         Bảo tồn sự sống, giữ nguyên hiện trạng tất cả, dùng nhân điện từng bước một để con người tiến hóa và từng bước một làm trong sạch môi trường tâm linh, khi đủ điều kiện thực hiện ngay quá trình hồi phục tiến hóa cho cây trồng vật nuôi. Đồng thuận chính kiến trên trong Đại Đỉnh Thập Tuyệt Chân Linh có Quán Thế Âm Bồ Tát, có Tối Thượng Linh Thần Úc Châu, có Mẫu Thượng Ngàn

-         Xin Thượng Đế can thiệp để địa cầu thay đổi tức thời, các Ngài đã quá chán nản với tình hình hiện nay nên thà làm đổ vỡ để xây dựng lại từ đầu. Tức Đại Hồng Thủy Atlantic sẽ lặp lại. Đây là chính kiến do Bảo Linh Thiên Tôn khởi sự và Đại Thế Chí Bồ Tát cũng nhất trí với chính kiến này. Anh chị em thấy con cái nhà Bảo Linh học nhân điện thì có thể thấy tâm ý Ngài cứng rắn như thế nào. May mắn cho sự sống hiện nay là Đại Thế Chí Bồ Tát tuy có cùng quyết định giống Bảo Linh Thiên Tôn nhưng lại để con cái Ngài cho nhiều Đấng Cao Cả và gia tiên có trách nhiệm tự do quyết định việc học và hành nhân điện, nên với năng lực giác ngộ sẵn có trong linh hồn được Đại Thế Chí nhiều đời kiếp ban cho, con cái Ngài có thể sẽ là những người đầu tiên dùng chiếc khóa nhân nhân điện mở cánh của đi vào con đường tiến hóa trở thành giống dân thứ 6.

-         Không có chính kiến, không cần biết đến trên đời có hay không có 2 từ nhân điện, các Ngài không can sự bất cừ điều gì mà để thể xác con cái các Ngài và linh hồn phò trợ quyết định việc học và hành nhân điện nhưng đôi khi các Ngài có hứng nên cũng ban năng lực cho con cái các Ngài và cho con cái các nhà khác khi họ thực hành nhân điện, thậm trí các Ngài vui vẻ trở thành linh hồn Thầy Đáng khi con người kêu danh Thầy. Bỏ phiếu trắng là Địa Tạng Vương Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Thái Dương Thần Nữ

-         Khi mô hình Đại Ăng ten nhân điện được lắp đặt đồng thời với năng lực Thượng Đế ban cho Đại Ăng ten, Thầy Lương Minh Đáng đã lập được công đức vô lượng vì Tối Thượng Linh Thần Sông Nil đã dời khỏi địa cầu về với Khối Sáng để nhận thêm quyền năng Thượng Đế ban cho và giờ đây Ngài đã xuống lại quả địa cầu để tiếp tục công trình xây dựng trần thế nhưng với phương tiện mới, năng lực mới và cách thức mới.

Tags: , , ,

2 Responses to “Đại Đỉnh Thập Tuyệt Chân Linh”

 1. Hiếu #

  Xin được hỏi là những điều này các bạn được nghe từ thầy Đáng, hay là từ tiếp xúc tâm linh ?
  Theo tôi biết, con người rất nhỏ bé so với các Đấng cao cả, vậy nên chuyện Thiên cơ hay việc của các Đấng không phải chuyển con người có thể biết.

  29/10/2014 at 9:01 AM Reply
  • luanxa6 #

   Thầy thường nói bóng gió về tác động của các vị này rất nhiều trong các lớp học

   nhân điện đưa con người tới mục đích minh triết giác ngộ, học hỏi tiếp xúc với linh hồn Thầy đã có công thức từ lớp 5, tiếp xúc với thần thánh Đấng ngự trị vùng đất và Thượng Đế đã có ở lớp 13++

   đôi ba tư tưởng chúng tôi nhận được ở trên chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trong tri thức tâm linh và tâm thức các Ngài mà thôi

   30/10/2014 at 3:23 AM Reply

Leave a Reply