Tag Archives: hà lan

Hành Trình Về Phương Đông (Life and Teaching of the Masters of the Far East)

          235/ Thưa Thầy, khi mấy người này học ở Lucxem, Thụy Sĩ thì Thầy có khuyên đọc cuốn sách Hành Trình Về Phương Đông. Thì khi họ đọc cũng như Thầy viết cuốn sách đó vì có rất nhiều điểm trong đó giống như Thầy dạy. Thì Thầy có phải là một trong những […]

Leave a comment Continue Reading →

Buổi họp 9 ngày tại Tiel Hà Lan – 1998 (P2), 186 trang

CHÚ Ý: ACE nên download về và in ra đọc dần dần để lĩnh hội được nhiều điều từ Thầy và Thiêng Liêng. Đọc trên máy không tốt cho mắt anh chị em vì có những file dài đến hơn 300 đến hơn 580 trang A4, anh chị em càng không nên đọc lướt thoang thoảng cho xong, […]

Leave a comment Continue Reading →

Buổi họp 9 ngày tại Tiel Hà Lan – 1998 (P1), 216 trang

CHÚ Ý: ACE nên download về và in ra đọc dần dần để lĩnh hội được nhiều điều từ Thầy và Thiêng Liêng. Đọc trên máy không tốt cho mắt anh chị em vì có những file dài đến hơn 300 đến hơn 580 trang A4, anh chị em càng không nên đọc lướt thoang thoảng cho xong, […]

Leave a comment Continue Reading →

Buổi họp đặc biệt – Hà Lan 1996 (364 trang)

CHÚ Ý: ACE nên download về và in ra đọc dần dần để lĩnh hội được nhiều điều từ Thầy và Thiêng Liêng. Đọc trên máy không tốt cho mắt anh chị em vì có những file dài đến hơn 300 đến hơn 580 trang A4, anh chị em càng không nên đọc lướt thoang thoảng cho xong, […]

Leave a comment Continue Reading →

Bài giảng của Thầy Lương Minh Đáng tại tiel-halan – 1996, PI

13/ 5/ 96 Buổi họp bắt đầu Thầy Lương Minh Đáng Tất cả anh chị em, đây là dịp may hiếm có. Tôi ở đây 1 tuần lễ, tám, chín ngày. Nói tóm lại trong thời gian này, những cái nào anh chị em không hiểu, bất cứ trong lãnh vực gì, anh chị em […]

2 Comments Continue Reading →