About the Post

Author Information

Cầu Nguyện

cau nguyen theo kinh thanh

Câu hỏi: Thưa Thầy,

Trong phần “cầu nguyện” Thầy có dạy là: “Cầu Nguyện Ngọc Hoàng Thượng Đế”, có khi Thầy dạy: “cầu Trời, cầu Phật, cầu Các Đấng hoặc cầu Thầy …” Như vậy thì có quá nhiều người để cầu khiến cho con cảm thấy bối rối không biết phải cầu nguyện ai ? Xin Thầy cho biết ai là người có quyền năng, khả năng nhất ? Ai là người con phải cầu nguyện ? Xin cám ơn Thầy.

Thầy Đáng: Câu hỏi này rất ngắn gọn nhưng bao gồm nhiều ý nghĩa và nhiều vấn đề quan trọng. Trước nhứt là Thượng Đế hay “Ngọc Hoàng Thượng Đế”. Danh từ nầy Thầy đã nhiều lần giảng dạy cho Anh Chị Em rõ ràng rằng Thượng Đế không phải đàn ông, cũng không phải đàn bà ! Thượng Đế chỉ là một danh từ dùng để chỉ một Đấng vô hình tối cao có đầy đủ quyền năng, khả năng chi phối toàn thể vạn vật vũ trụ, không riêng con người mà toàn thể vạn vật trong trái đất và cả vạn vật ngoài trái đất, vũ trụ không gian.

Thượng Đế là Đấng tối cao thật, nhưng mà Thượng Đế nhiều việc quá và chắc chắn là Ngài phải lo những công việc lớn lao. Cho nên chúng ta có thể cầu nguyện Thượng Đế mà có thể không phải là Ngài đích thân thực hiện những công việc chúng ta cầu nguyện, mà Ngài có thể sai phái các sứ giả như các vị giáo chủ, Phật, Chúa v.v…

Ngay cả các vị Giáo Chủ nầy chắc chắn cũng bận nhiều công việc lắm ! cho nên các vị nầy thường phải giao phó công việc cho các chư vị Thần, Thánh v.v… Chư vị nầy cũng có đầy đủ quyền năng, khả năng để giúp đỡ chúng ta. Mà ngay cả các vị Thần Thánh nầy cũng thường bận rộn nhiều công, nhiều việc lắm lắm ! bởi vì hàng ngày, hàng giờ, có biết bao nhiêu người trên thế giới biết tên, biết tuổi các Ngài, không ngừng kêu gọi, cầu nguyện các Ngài giúp đỡ !

Cho nên, nếu như Anh Chị Em biết đến tôi, tin tưởng tôi, mà tôi cũng biết Anh Chị Em nữa, bởi vì Anh Chị Em đều là học trò của tôi, mỗi khi có chuyện việc cần cầu nguyện thì Anh Chị Em có thể cầu nguyện tôi. Cái nầy tôi không bắt buộc, nhưng mà nếu Anh Chị Em cầu nguyện tôi, thì chắc chắn là tôi sẽ không bỏ Anh Chị Em. Mà tôi cũng cần nói cho Anh Chị Em rõ là không phải thể xác của tôi giúp đỡ Anh Chị Em, mà là linh hồn của tôi sẽ nghe lời cầu nguyện của Anh Chị Em và sẽ giúp đỡ Anh Chị Em.

Thể xác tôi thì cũng có thể giúp đỡ cho Anh Chị Em nhưng mà sự giúp đỡ nầy bị hạn chế, bởi vì khả năng thể xác tôi có giới hạn. Chỉ có linh hồn của tôi với khả năng quyền năng của các Đấng ban cho thì mới đáp ứng được những lời cầu nguyện của Anh Chị Em.

Tôi cũng cần nói cho Anh Chị Em rõ là những điều cầu nguyện của Anh Chị Em phải là những điều học hỏi về Đường Đạo để giúp cho Đường Đời thì những lời cầu nguyện của Anh Chị Em mới được đáp ứng. Nếu Anh Chị Em chỉ cầu những điều thuộc Đường Đời như mua may bán đắt, trúng số, làm giàu v.v… thì cái nầy linh hồn tôi không thể giúp đỡ cho Anh Chị Em được, mà chắc chắn là Các Đấng cũng không giúp đỡ cho Anh Chị Em được, Anh Chị Em cần phải nhớ cho rõ, để thực hiện thực hành cho đúng.

Anh Chị Em không nên đem tiền bạc, bánh trái v.v… đi cúng kiếng Phật Trời rồi cầu xin đủ thứ thì sẽ không có kết quả. Không có Trời Phật Thánh Thần nào nhận quà cáp hối lộ của Anh Chị Em. Trời Phật giúp đỡ Anh Chị Em không có điều kiện. Các Đấng giúp đỡ Anh Chị Em chỉ vì tình thương của các Ngài và bời vì Anh Chị Em là con cái của Thượng Đế, bởi vì Anh Chị Em có những sứ mạng nào đó của Thượng Đế giao phó trên chốn trần gian nầy. Anh Chị Em cũng phải học hỏi những điều nầy từ Các Đấng bằng cách thương yêu và giúp đỡ đồng loại không có điều kiện.

 

Trích Wisdom Magazine Xuân 2003, trang 35

 

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply