About the Post

Author Information

Cầu Nguyện Kết Quả, Cầu Nguyện Không Kết Quả

DSC00433

Câu hỏi:

Thưa Thầy, làm sao để những lời cầu nguyện của mình có kết quả?

Trả lời:

Câu hỏi này rất hay. Nói là cầu nguyện, nôm la là cầu xin, thực tế là dòi hỏi. Anh Chị Em luôn luôn đòi hỏi. Anh Chị Em đòi hỏi đủ các thứ: sức khỏe, tình yêu, gia đình, hạnh phúc, nhà cửa xe cộ, lương thực tiện nghi v.v… có được thứ nầy, Anh Chị Em đòi hỏi thêm thứ khác. Có được ít, Anh Chị Em đòi thêm nhiều. Đòi không được thì Anh Chị Em oán Trời, trách Đất v.v..! hoặc Anh Chị Em than thân, trách phận v.v…!

Anh Chị Em chưa làm bao nhiêu việc cho Trời Phật nhưng mà Trời Phật thực ra đã làm rất nhiều việc cho Anh Chị Em rồi. Nếu không có quyền năng khả năng của Trời Phật thì thử hỏi nước đâu Anh Chị Em uống? cơm đâu Anh Chị Em ăn? Không khí đâu Anh Chị Em thở? Ngay bản thân Anh Chị Em từng phút, từng giây sự sống của Anh Chị Em hoàn toàn do Thượng Đế ban cho. Y học, y khoa dù hay dù giỏi, dù tài điến đâu, thuốc men dù hay, dù thần diệu cỡ nào, một khi Thượng Đế ngưng tay phù trợ thì lập tức cơ thể Anh Chị Em sẽ ngừng hoạt động, sẽ chết, sẽ tan rã …!

Nói tóm gọn thì cuộc sống của Anh Chị Em, dù sướng, dù khổ, dù giàu, dù nghèo v.v…, Anh Chị Em phải luôn luôn ghi nhớ là sự sống của Anh Chị Em do Thượng Đế ban cho, tất cả khả năng của Anh Chị Em cung do Thượng Đế ban cho. Anh Chị Em có thể cảm nhận sự may mắn khi thấy mình có được sự khôn ngoan, tài trí, thông minh v.v…. nhưng mà Anh Chị Em nên nhớ là tất cả những thứ Anh Chị Em có được, dù là vật chất hay tinh thần, tất cả đều do Thượng Đế ban cho, chớ không phải bất cứ một ai khác kể cả ông bà cha mẹ !

Nói một cách khác thì Thượng Đế, Trời Phật đã ban cho chúng ta quá nhiều thứ và luôn luôn ban bố giúp đỡ chúng ta không ngừng, nhưng Anh Chị Em vẫn luôn đòi hỏi, luôn luôn yêu cầu, nhưng mà Anh Chị Em có nghĩ đến sự công bằng hay không ? Anh Chị Em thử tính lại coi Anh Chị Em đã làm gì cho Trời, Phật , Thượng Đế trong suốt cuộc đời minh ? Anh Chị Em thiếu nợ Trời Phật đủ thứ nhưng mà Trời Phật thì không có thiếu nợ Anh Chị Em điều gì hết. Vậy Anh Chị Em có quyền đòi hỏi Trời Phật, Thượng Đế những gì? Anh Chị Em có thể tự trả lời câu hỏi nầy.

Chúng ta không có quyền đòi hỏi, yêu cầu Thượng Đế điều gì cả, nhưng mà Thượng Đế Trời Phật thì luôn luôn cao cả, rộng lượng, nhân từ … cho nên các Ngài vẫn luôn luôn lắng nghe những đòi hỏi, yêu cầu, hay văn chương là những lời cầu nguyện của Anh Chị Em. Tuy nhiên, các Ngài cũng phải xem xét nội dung những điều đòi hỏi của Anh Chị Em.

Nếu như đó là những đòi hỏi, yêu cầu hợp lẽ, hợp tình, thông thường các Đấng vẫn vui lòng giúp đỡ chúng ta. Cũng có khi Thượng Đế, Trời Phật, Các Đấng… cho chúng ta cả những đòi hỏi quá đáng, vô lý. Điều này cũng giống như thái độ nuông chiều con cái của chúng ta mà thôi. Nhưng dĩ nhiên là chúng ta phải biết giới hạn những đòi hỏi yêu cầu phi lý, không hợp tình, hợp lẽ.

Bây giờ Thầy có thể chỉ cho Anh Chị Em một vài phương thức cầu nguyện có kết quả. Thứ nhất, Anh Chị Em biết là gần như bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bên cạnh chúng ta cũng có sự hiện diện của những thế giới vô hình, thế giới của những linh hồn mà chúng ta không nhìn thấy. Có nhiều hạng loại linh hồn khác nhau mà người Học Viên Nhân Điện có thể cảm nhận được : linh hồn cảm nhận được từ cạnh LX 3 trở xuống, linh hồn cảm nhận được từ cạnh LX 3 đến LX 5, linh hồn cảm nhận được từ cạnh LX 5 trở lên.

Dù là linh hồn cảm nhận được ở đâu, Anh Chị Em cũng nên lễ độ chào hỏi họ, thì hoặc là họ sẽ không cản trở, quấy phá Anh Chị Em, hoặc là họ sẽ giúp đỡ Anh Chị Em nhiều thứ : sức khỏe, may mắn, công việc v.v… Tóm lại là mỗi khi đến một nơi chốn nào, Anh Chị Em cũng nên thành khẩn, vui vẻ gởi lời cầu nguyện chư Thần Thánh, vong linh những người khuất mặt phù hộ, giúp đỡ. Đây là điều rất thực tế, không phải là mê tín dị đoan, thì chắc chắn là Anh Chị Em sẽ được các vị Thần Thánh, vong linh những người khất mặt bên cạnh Anh Chị Em giúp đỡ.

Thứ nhì là Anh Chị Em phải chuyển đổi nội dung những lời cầu nguyện, thay vì những đòi hỏi thì Anh Chị Em nên đổi thành những lời hứa. Điều nên nhớ rằng anh chị em hoàn toàn có quyền từ chối, có quyền không hứa hẹn với Trời Phật điều gì. Trời Phật cho Anh Chị Em nhiều quyền tự do và không bắt buộc Anh Chị Em phải hứa hẹn với các Ngài bất cứ điều gì, nhưng đồng thời các Ngài cũng cho phép Anh Chị Em được quyền hứa hẹn.

Thí dụ như Anh Chị Em có thể hứa hẹn tình nguyện chữa trị bịnh cho người nầy, người kia. Anh Chị Em đã hứa hẹn rồi Anh Chị Em thực hành lời hứa trị bịnh cho người ta thì lúc bấy giờ Trời Phật, Thánh Thần có thể giúp đỡ Anh Chị Em thực hiện lời hứa của Anh Chị Em bằng cách ban cho Anh Chị Em những thứ quyền năng, khả năng cần thiết.

Đây chính là trường hợp lời cầu nguyện của Anh Chị Em có kết quả. Không có quyền năng, khả năng của Trời Phật, của Các Đấng ban cho thì chúng ta không thể nào trị hết bịnh cho người nầy, người kia được. Nhưng Anh Chị Em cũng phải luôn luôn nhớ rằng ngay cả trong trường hợp nầy, không phải lúc nào Trời Phật cũng giúp đỡ Anh Chị Em. Có rất nhiều lý do để các Ngài quyết định giúp đỡ hay không giúp đỡ. Cho nên Anh Chị Em nên nhớ là cho dù kết quả lời cầu nguyện như thế nào chúng ta cũng không thể nghi ngờ quyền năng của các Đấng, quyết định của Trời Phật.

Nói một cách khác thì Anh Chị Em nên nhớ là Trời Phật, Các Đấng an bài hoặc điều khiển Anh Chị Em chớ không phải Anh Chị Em điều khiển, an bài Trời Phật Các Đấng ! Thái độ thông thường của Anh Chị Em vẫn là muốn an bài tất cả, muốn điều khiển tất cả qua sự việc ngụy danh là cầu nguyện : cầu nguyện công danh, lợi lộc, tiền tài v.v… Đây là điều lầm lẫn lớn nhất của nhân loại từ xưa tới nay, Anh Chị Em không nên tiếp tục lầm lẫn nữa. Anh Chị Em nên chấp nhận những an bài của Thượng Thiên kể cả những trường hợp sự việc xảy ra ngoài ý muốn Anh Chị Em, kể cả trường hợp những lời cầu nguyện của Anh Chị Em không kết quả !

Thầy dạy Anh Chị Em câu cầu nguyện bằng tiếng Việt Nam gồm có 6 từ và 3 âm điệu “Cầu Nguyện – Ngọc Hoàng – Thượng Đế”. Anh Chị Em có thể đọc thành lời với 3 âm điệu từ thấp lên cao, từ ngắn đến dài. Nếu không thuận tiện thì Anh Chị Em có thể đọc thầm trong tư tưởng. Trong khi đọc câu cầu nguyện, Anh Chị Em chỉ cần hướng tư tưởng về Thượng Đế, nhưng không cần phải chú ý đến nội dung lời cầu nguyện. Thượng Đế vốn có chủ ý của Ngài, chúng ta cầu nguyện chỉ là một dấu hiệu liên lạc với Thượng Đế, mà không phải là một hành động điều khiển Thượng Đế. Khi ta cầu nguyện Thượng Đế thì thông thường tự Ngài sẽ hành động hoặc Ngài sẽ chỉ dẫn một cách thức nào đó cho chúng ta hành động theo thiên ý của Ngài.

Từ nay, Anh Chị Em Nhân Điện từ lớp 6 trở lên sẽ liên lạc với Thầy rất dễ dàng. Thầy sẽ luôn luôn ở bên cạnh mỗi Anh Chị Em để hướng dẫn tức khắc khi các Anh Chị Em gặp những vấn đề nan giải về Đạo cũng như về Đời.

MASTER LƯƠNG MINH ĐÁNG

Trích Wisdom Magazine, trang 32 33

 cn

 

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply