Archive | Chủ đề Lớp 5.2 RSS feed for this section

Những lời cuối cùng về Hỏa Xà Kundalini (Phần 1)

Xa xưa, đã từ lâu lẳm rồi, rất lâu và rất lâu từ khi sự sống bắt đầu hình thành. Giống dân đầu tiên xuống quả địa cầu với năng lực Thượng Đế ban tặng có một thân hình thuần khiết chỉ bao gồm năng lượng và năng lượng, những sứ giả đầu tiên này […]

3 Comments Continue Reading →

Chữ Vạn

            Anh chị em tham khảo “Bài giảng Thầy Lương Minh Đáng tại Tiel Hà Lan năm 1998” sẽ thấy được ý nghĩa hình chữ vạn được Thầy đề cập và nêu bật tầm quan trọng của việc thực hiện chữ vạn này. Dưới đây là những hiểu biết tầm thường nhất được người học […]

Leave a comment Continue Reading →