Archive by Author

Hành Trình Về Phương Đông (Life and Teaching of the Masters of the Far East)

          235/ Thưa Thầy, khi mấy người này học ở Lucxem, Thụy Sĩ thì Thầy có khuyên đọc cuốn sách Hành Trình Về Phương Đông. Thì khi họ đọc cũng như Thầy viết cuốn sách đó vì có rất nhiều điểm trong đó giống như Thầy dạy. Thì Thầy có phải là một trong những […]

Leave a comment Continue Reading →
Ý NGHĨA CỦA ĐAU KHỔ

Ý NGHĨA CỦA ĐAU KHỔ

Ý NGHĨA CỦA ĐAU KHỔ… (Trích lời thầy Đáng) Một học viên từ Âu Châu: Xin Thầy giải thích cho chúng con hiểu về sự đau khổ. Sự đau khổ mà mỗi con người trãi qua có ý nghĩa gì? Những căn bệnh làm cho con người đau đớn toàn cơ thể có ý nghĩa […]

Leave a comment Continue Reading →

Về tên gọi và tính chất của ngành học M.E.L

Ngành Năng Lượng Vũ Trụ hay Nhân Loại – Giác Ngộ – Tình Thương, tên viết tắ là MEL (Minkind – Enlightenment – Love) là ngành Triết Học Tâm Linh do Giáo Sư Tiến Sĩ Huân Tước Sir Master Lương Minh Đáng sáng lập và phát triển trên phạm vi toàn Thế Giới, sáng lập […]

Leave a comment Continue Reading →