Giúp cho ông bà tổ tiên siêu thoát

sinners_prayer

* Chú ý: Chỉ dành cho anh chị em học viên nhân điện và anh chị em cấp lớp nào thực hành theo cấp lớp đó.

 Bằng lời cầu nguyện

 Trước tiên chúng ta hiểu ý nghĩa sự siêu thoát như sau:

+ Được đi tu học với các Đấng.

+ Được đi tái kiếp.

+ Được về với Khối Sáng toàn năng.

+ Được sang một cõi giới đặc biệt để tu học, làm việc hoặc về với Đấng cao cả, Đấng giáo chủ đã xuống danh nơi trần thế.

+ Được ở lại giúp đỡ con cháu nhưng có Thượng Thiên cho năng lượng.

+ Hợp nhất với Thượng Đế.

Ngay trong khi cầu nguyện hay vừa kết thúc lời cầu nguyện, anh chị em có thể may mắn biết được lời cầu nguyện có hiệu nghiệm qua những hình thức như sau:

+ Cõi lòng bình anh vô hạn

+ Nổi gai ốc, da gà

+ Thấy người quá cố nói lời cảm ơn và tạm biệt

+ Trường năng lượng báo khiến cơ thể nóng lên hoặc luân xa 6 báo nóng

+ Thấy hòa quang và cơ thể ở trạng thái minh triết

+ Thấy Thầy Lương Minh Đáng hoặc Đấng Cao Cả (Phật Bà, Đức Mẹ…) đến đón anh linh người quá cố, đồng thời Thầy hoặc Đấng Cao Cả cho bản thân anh chị em nhận năng lực

  •  anh chị em lớp 3, lớp 4

Khi ở bên cạnh người vừa qua đời chưa khâm liệm để nhập quan bao gồm tất cả người thân họ hàng bạn bè, anh chị em tức thì cầu nguyện trong tâm cho con người này được siêu thoát theo lời ý như sau:

“con cầu nguyện Thầy Lương Minh Đáng giúp cho …(danh gọi người quá cố) được đi tu học tái kiếp hoặc về với Khối Sáng”

  •  Anh chị em lớp 5

Khi ở bên cạnh người vừa qua đời chưa khâm liệm để nhập quan bao gồm tất cả người thân họ hàng bạn bè, anh chị em tức thì cầu nguyện cho con người này được siêu thoát theo lời ý như sau:

“con cầu nguyện Thầy Lương Minh Đáng giúp cho …(danh gọi của người quá cố) được đi tu học tái kiếp hoặc về với Khối Sáng”

Nếu anh chị em có theo tôn giáo hoặc tin tưởng những Đấng cao cả trong tôn giáo thì anh chị em cầu nguyện một lần nữa theo lời ý sau:

“Con cầu nguyện …(danh xưng của Đấng cao cả) giúp cho …(danh gọi của người quá cố) được đi tu học tái kiếp hoặc về với Khối Sáng”

  * Chú ý:

+ Đối với anh chị em học lớp sơ cấp việc cầu nguyện có giá trị khi anh chị có mặt trực tiếp lúc người mất qua đời và chưa khâm liệm để nhập quan. Việc cầu nguyện này chắc chắn giúp cho người qua đời được đi tu học, tái kiếp hoặc về với Khối Sáng.

+ Ngoài ra anh chị em cầu khi không có mặt lúc người đó qua đời hoặc cầu sau khi người đó đã nhập quan thì hiệu quả phụ thuộc ước nguyện của anh chị em và phụ thuộc phước đức người đó. Vì anh chị em sơ cấp chỉ có năng lực cầu nguyện khi có mặt trực tiếp và sau khi nhập quan người quá cố đã kết nối tâm linh với gia tiên tiền tổ nên ở cùng trong không gian của gia tiên tiền tổ nên năng lực lớp sơ cấp của cơ thể anh chị em không dễ gì nhấc người quá cố ra khỏi không gian này.

+ Anh chị em chỉ cầu để họ “được đi tu học, tái kiếp hoặc về với Khối Sáng” vì người vừa mới mất cần 3 điều này trước tiên, sau đó mới đủ khả năng để sang cõi giới khác làm việc hoặc có năng lực để giúp đỡ con cháu.

+ Đây là phương pháp người học viên nhân điện sơ cấp giúp cho người quá cố nên nó độc lập với các phương thức cầu siêu khác. Như vậy, việc anh chị em có sử dụng những hình thức cầu siêu nào khác là tùy thuộc bản thân anh chị em và sự quyết định của gia đình người mất.

  •  Anh chị em cấp 5.1, 5.2

Khi nghe tin có người thân bè bạn vừa qua đời dù anh chị em có mặt trực tiếp bên cạnh họ hoặc ở xa, dù họ đã nhập quan hay chưa nhập quan miễn là chưa chôn cất. Anh chị em tức thời cầu nguyện trong tâm như sau:

“con cầu nguyện Thầy Lương Minh Đáng giúp cho …(danh gọi của người quá cố) được đi tu học tái kiếp hoặc về với Khối Sáng”

Nếu anh chị em có theo tôn giáo hoặc tin tưởng những Đấng cao cả trong tôn giáo thì anh chị em cầu nguyện một lần nữa theo lời ý sau:

“Con cầu nguyện …(danh xưng của Đấng cao cả) giúp cho …(danh gọi của người quá cố) được đi tu học tái kiếp hoặc về với Khối Sáng”

 * chú ý:

+ Việc cầu nguyện chắc chắn có kết quả giúp cho người mất được đi tu học, tái kiếp hoặc về với Khối Sáng khi người đó chưa chôn cất vì khi đã chôn cất người mất sẽ tiếp tục kết nối tâm linh với tâm linh của nghĩa trang, vùng đất mới và phải có trách nhiệm ít nhiều với nghĩa trang, vùng đất mới này.

+ Năng lực cấp 5.1, 5.2 anh chị em được sử dụng chiều thứ 4 để kết nối tâm linh với người quá cố nhưng để giúp được họ anh chị em chỉ có thể giúp khi họ chưa được chôn vì với năng lực cấp 5.1, 5.2 anh chị em không có khả năng giúp cho người quá cố về vấn đề họ có trách nhiệm với nghĩa trang và vùng đất mới.

+ Năng lực anh chị em có thường trực trong ngày có mức năng lượng từ ngang luân xa 5 đến ngang luân xa 6 (trường lực các Đấng thiêng liêng) nên cao hơn trường lực của không gian ông bà tổ tiên thường trực giúp đỡ con cháu (từ ngang luân xa 3 đến ngang luân xa 5). Cụ thể hơn, anh chị em có Đấng thiêng liêng phò trợ nên Đấng thiêng liêng dễ dàng nhấc người mới mất đang ở không gian thấp tới không gian cao hơn, và anh chị em có cầu nguyện thì Đấng thiêng liêng mới giúp cho người anh chị em cầu.

  •  Anh chị em cấp 6

Sau khi anh chị em kết thúc cấp học lớp 6, lựa chọn lúc nào rảnh rỗi nhất nhưng càng sớm càng tốt, anh chị em mua ít hoa trái đặt lên ban thờ gia tiên tại gia rồi đi tập mô hình kim tự tháp đôi. Sau khi tập xong anh chị em đứng trước ban thờ và cầu nguyện như sau:

“con cầu nguyện các Đấng thiêng liêng cao cả, con cầu Thầy Lương Minh Đáng giúp cho ông bà tổ tiên 3 đời nhà con, những người đã qua đời được đi tu học tái kiếp hoặc về với Khối Sáng”

Anh chị em làm một lần như vậy là đủ, tuy nhiên từ đó về sau bất cứ lúc nào anh chị em thấy cần cầu nguyện cho 3 đời ông bà gia tiên thì anh chị em cầu nguyện ngay mà không cần đứng trước ban thờ, vì có thể có một vài cụ còn lưu luyến lần đầu anh chị em cầu chưa chịu đi thì khi muốn đi sẽ mách bảo để anh chị em cầu nguyện.

 * chú ý:

+ Một số ông bà 3 đời có nhiều trách nhiệm với tâm linh một số vùng đất nên sẽ mách bảo anh chị em khiến trong tư tưởng anh chị em hiện lên hình ảnh như nơi chôn cất, quê hương hay nơi ông bà đã từng sinh sống… Gặp trường hợp này anh chị em có điều kiện thì đến nơi đó trực tiếp để tập kim tự tháp đôi và truyền điện, nếu không thì tập kim tự tháp đôi rồi truyền điện từ xa bằng hình thức nhập 2 kim tự tháp rồi dùng luân xa 6 như con mắt thứ 3 đang nhìn nơi chôn cất, quê hương hay nơi ông bà đang từng sinh sống…

  •  Anh chị em cấp 7, 7+

Nếu có điều kiện anh chị em nên thu xếp về ban thờ tổ dòng họ mỗi bên phụ mẫu và tại mỗi nơi anh chị em cầu nguyện trước ban thờ như sau:

“cầu nguyện Ngọc Hoàng Thượng Đế” (3 lần, theo âm điệu đã được học)

“con cầu nguyện các Đấng thiêng liêng cao cả, con cầu Thầy Lương Minh Đáng giúp cho ông bà tổ tiên các đời dòng họ … nhà con, những người đã qua đời được đi tu học tái kiếp hoặc về với Khối Sáng nếu như các cụ có mong muốn”

 * chú ý:

+ Tại cấp 7, 7+ trở lên anh chị em đã có năng lực giúp cho những anh linh trên luân xa 3 nếu họ có nhu cầu đi tu học tái kiếp hoặc về với Khối Sáng.

+ Anh chị em chỉ có năng lực cầu nguyện cho anh linh siêu thoát theo 3 ý nghĩa tu học, tái kiếp, hoặc về với Khối Sáng.

+ Việc cầu nguyện có kết quả khi các anh linh trên luân xa 3 có nhu cầu nên trong lời cầu anh chị em phải thêm 7 từ “nếu như các cụ có mong muốn”

+ Tại cấp 6 anh chị em không có 7 từ này trong lời cầu vì những ông bà tổ phụ thuộc 3 đời là những người mới mất hay mất trong khoảng mấy chục năm gần đây, việc anh chị em cầu nguyện sẽ đáp ứng nhu cầu của các ông bà, số ít vẫn muốn ở lại vì lưu luyến gia đình nhưng sẽ được các Đấng thiêng liêng và Thầy khuyến khích đi tu học, tái kiếp hoặc về với Khối Sáng vì hiện tại năng lực các ông bà mới mất vài chục năm còn nhiều hạn chế.

 

Bằng sự truyền điện

  •  Anh chị em cấp Tiềm Năng III

“Đối với ông bà, tổ phụ: Tập trung vào não bộ nghĩ đến nơi chôn cất, linh hồn sẽ được siêu thoát.

“Để giúp linh hồn Tổ Phụ, thân nhân dễ siêu thoát cũng như giúp những linh hồn quanh quẩn gần nhà mồ của gia tộc dễ tái kiếp, đi tu, v..v… học viên có thể đặt 3 Kim Tự Tháp Nhân Điện cỡ lớn (cạnh 49cm) theo thế tam giác, trong đó một Kim Tự Tháp đặt ngay cổng vào (mặt phẳng Kim Tự Tháp đưa ra ngoài hướng cổng) và 2 Kim Tự Tháp kia đặt ở 2 góc của mặt sau khu nhà mồ.”

  •  Anh chị em cấp 16 trở lên

Việc thực hành công thức tập ra ngoài không gian anh chị em sẽ giúp cho các gia tiên kiếp hiện tại và gia tiên tiền kiếp được đi tu học, tái kiếp hoặc về với Khối Sáng. Gia tiên sẽ đến cạnh anh chị em khi anh chị em thực tập và khi anh chị em ra không gian được là lúc họ được siêu thoát.

Anh chị em ra không gian hợp nhất được với Khối Sáng thì gia tiên sẽ được về với Khối Sáng

Anh chị em ra không gian hợp nhất được với Thượng Đế thì gia tiên sẽ được về với Thượng Đế

Anh chị em ra không gian được học hỏi tiến hóa thì gia tiên cũng được tu học.

  •  Anh chị em cấp 19 trở lên

Nhà mình: Có trường hợp ông bà tổ phụ khi xưa là thầy bùa, khi mất không truyền lại cho con cháu nghi thức cúng lễ với các linh hồn bất diệt bất tử. Các linh hồn này chưa siêu thoát và gây nhiều khó khăn trong nhà. Anh chị em về nhà nhận Ánh Sáng Hào Quang Thượng Đế 2 giây vào LX7 và truyền điện 3 giây cho nhà mình (nhận và truyền 9 lần). Anh chị em nhớ truyền điện như vậy liên tục ít nhất 10 ngày.

Ngoài việc được hưởng qua hình thức anh chị em tập ra ngoài không gian gia tiên anh chị em nếu có nhu cầu

+ Được sang một cõi giới đặc biệt để tu học, làm việc hoặc về với Đấng cao cả, Đấng giáo chủ đã xuống danh nơi trần thế

Thì sẽ mách bảo anh chị em để anh chị em tương thông với cõi giới mà gia tiên mong mỏi được đến hoặc gia tiên sẽ cầu nguyện để anh chị em được hợp nhất với một Đấng cao cả, Đấng giáo chủ đã xuống danh nơi trần thế. Nhu cầu siêu thoát này của gia tiên được thành toàn cần yếu tố 1 là gia tiên đủ phước đức, 2 là anh chị em đủ công đức. Tuy nhiên nếu anh chị em là người có căn tu cao, được nhiều Đấng giáo chủ độ trì thì việc giúp cho gia tiên có nhu cầu diễn ra rất dễ dàng.

Việc giúp cho gia tiên diễn ra như sau:

~ Anh chị em đã nhận được năng lực lớp 19

~ Anh chị em thấy gia tiên ở cạnh anh chị em, anh chị em tiếp xúc với gia tiên (có thể trực tiếp hoặc bằng công thức 13++) và biết được họ muốn về cõi giới nào hoặc tu học với Đấng cao cả, Đấng giáo chủ nào

~ Anh chị em kết nối luân xa 6 với cõi giới này (đây là công thức lớp 5.1) hoặc nhận ánh sáng Hào Quang Thượng Đế truyền điện 9 lần đến cõi giới này hoặc cầu nguyện để tiếp xúc tư tưởng với Đấng cao cả, Đấng giáo chủ (bằng công thức lớp 5 hoặc 13++). Khi anh chị em tiếp xúc được, tức thì Đấng cao cả, Đấng giáo chủ tôn giáo sẽ đón gia tiên anh chị em đi vì Ngài biết ý định của anh chị em và ước nguyện của gia tiên này

  •  Anh chị em theo học ngành nhân điện dù thuộc bất cứ cấp lớp nào đều được một số gia tiên có trách nhiệm dẫn dắt và các cụ đã trở thành người

+ Được ở lại giúp đỡ con cháu nhưng có Thượng Thiên cho năng lượng.

 

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply