Tag Archives: thần giao cách cảm

Thượng Đế có thật hay không ???

  Câu hỏi này rất khó và thực sự rất khó, minh chứng bằng việc Đức Phật tức Thái Tử Tất Đạt Đa sau khi Đại Giác từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến Thượng Đế và nếu thực sự phải lên tiếng Ngài đã nói rằng ‘Ta không nói Thượng Đế […]

Leave a comment Continue Reading →

Con Đường Thần Giao Cách Cảm

  Cản trở – Chúng ta hầu hết nghĩ về thần giao cách cảm là để đọc ý nghĩ của người khác nhưng hiện tại người khác, người chúng ta muốn biết tư tưởng không có nghĩ ngợi gì hay đang ngủ thì mọi hành động của chúng ta là vô nghĩa. – Chúng ta […]

Leave a comment Continue Reading →