Nhân Điện Việt Nam - Page 18 of 18 - Nhân loại - Giác Ngộ - Tình thươngNhân Điện Việt Nam | Nhân loại – Giác Ngộ – Tình thương | Page 18

nhân điện việt nam

Trang chủ

Khóa Sơ cấp

Khóa Sơ Cấp: Lớp 1, 2, 3, 4, 5 Lớp 1: Nhận năng lượng khai mở 30% hệ thống luân xa Tên chính thức Ngành Học: Nhân Loại Giác Ngộ Tình Thương (Mankind Enlightenment Love, viết tắt M.E.L.). Tên phổ thông thường gọi là Nhân Điện Trường Sinh Học. Người sáng lập Ngành Học là […]