Nhân Điện có sử dụng năng lực của luân xa 1 ?

Nhân Điện có sử dụng năng lực của luân xa 1 hay không?

09

Mục đích ngành Nhân Điện giúp con người tu hành để linh hồn giác ngộ, thể xác minh triết hầu có cơ hội đóng góp phục vụ gia đình và xã hội.

Xa xưa đã có những con người đạt được quả vị giác ngộ tối thượng như Đức Phật Thích Ca, đạt được quả vị minh triết tối thượng như Đức Chúa Jesus. Chương trình của các Ngài được Thượng Thiên xếp đặt giúp cho nhân loại có con đường tu học thông qua linh hồn thể xác các Ngài.

Anh chị em Nhân Điện chúng ta là những con người thể xác phàm trần nếu may mắn được dìu dắt bởi gia tiên đã giác ngộ hay Đấng thiêng liêng có trách nhiệm với trần thế, các vị sẽ dẫn dắt và tạo điều kiện cho linh hồn thể xác chúng ta học hỏi bài học minh triết giác ngộ thông qua ngành nhân điện, phương tiện mới nhất của Thượng Đế dành cho trần gian trong thời gian thế kỷ 21 này.

Xa xưa, trước sự xuất hiện của Đức Phật, Đức Chúa đã có rất nhiều linh hồn cao cả đầu thai xuống thể xác con người và tu hành đạt đạo như các vị thầy Ai Cập và thời kỳ Atlantic. Những thời kỳ xa xưa đó tâm linh rất phát triển và con người được sở hữu nhiều quyền năng và khả năng từ Thượng Đế đồng thời với môi trường tâm linh trong sạch do các vị thầy xa xưa biết cách đưa dẫn anh linh động thực vật và người quá cố được về với Khối Sáng.

Tuy nhiên vì lý do các vị thầy sống trong môi trường trần tục và còn vô số con người bình thường chưa được giác ngộ minh triết khiến hình thành nên sự khó khăn trong truyền đạo và tổ chức xã hội, các vị thầy có đầy đủ phương tiện để giúp cho cá nhân họ nhưng chưa đủ phương thức để cứu độ chúng sinh, xây dựng niết bàn trần gian khiến Thượng Đế lần lượt mời các vị thầy này về để đào tạo thêm, điều này khiến từ 50.000 năm trở lại đây môi trường tâm linh càng ngày càng nhiều ô trược và linh hồn bế tắc không được siêu thoát.

Để sử dụng được hết năng lực các luân xa đòi hỏi thể xác tu hành tinh tấn để tẩy sạch trược khí và đạt được sự cân bằng cao độ, tư tưởng vượt lên hết thông tin trần thế để hòa vào tri thức vũ trụ bao la.

Tất cả những phương pháp tu hành từ xưa tới nay đều có tâm pháp đi từ năng lực có mức năng lượng ngang các luân xa 1, 2, 3, 4, 5, 6 để tu thân dưỡng tánh, riêng ngành Nhân Điện tiếp nhận được năng lực từ luân xa 7 hay năng lượng vũ trụ và tâm pháp ngành Nhân Điện bao gồm tri thức cốt lõi của tâm linh và phương pháp tu hành ngắn nhất để nắm giữ chân lý. Chân lý của ngành nhân điện là chân lý “thực hành, thực hiện để giúp mình giúp người, thực hành thực hiện để cứu mình cứu người” do đó chỉ thông qua các công thức thực hành thực hiện của nhân điện hành giả mới đạt được chân lý.

Năng lực của luân xa 1 chỉ là một năng lực nằm trong các năng lực tâm linh khác và không đáp ứng đầy đủ nhu cầu giúp con người đạt đạo và hành đạo. Các phương thức khai mở và sử dụng luân xa 1 hiện nay là một phần còn sót lại từ nền tâm linh trước thời Đức Phật sinh thành. Và các phương thức này có sự nguy hiểm đến thể xác người tập, do người tập luyện chưa tẩy sạch trược khí liên quan đến các luân xa 2, 3, 4, 5, 6 và chưa tiếp nhận được năng lực tối thượng từ luân xa 7 để đủ sức mạnh điều khiển năng lực luân xa 1 vào những mục đích có lợi.

Năng lực luân xa 1 là năng lực nguyên thủy hình thành nên thân xác con người còn năng lực luân xa 7 là năng lực nguyên thủy hình thành nên vũ trụ bao la.

Vì lý do này ngành Nhân Điện không khai mở và sử dụng năng lực của luân xa 1. Tuy nhiên nếu anh chị em là người xa xưa đã từng tu hành và đã thất bại với việc sử dụng năng lực luân xa 1, giờ đây anh chị em theo học ngành Nhân Điện thì Thượng Thiên sẽ giúp cho anh chị em hoàn thành chương trình cũ để toàn tâm toàn ý bước trên hành trình mới, đó là trong thời gian tập luyện thực hành theo học ngành nhân điện, tự nhiên anh chị em thấy luân xa 1 có báo hiệu cảm nhận hoặc thấy năng lượng từ luân xa 1 đi lên, thì anh chị em xem nhẹ coi như không có chuyện gì xảy ra và không bao giờ đề cập hoặc suy nghĩ về vấn đề này, anh chị em chỉ biết thượng thiên đã giúp anh chị em hoàn thành bài học xa xưa mà anh chị em chưa vượt qua được.

Giờ đây anh chị em tiếp tục tiến thân vững bước trên con đường tu hành để linh hồn anh chị em ngày càng giỏi đạt được tầm mức giác ngộ ngày càng cao và thể xác anh chị em ngày càng vững mạnh đạt được sự minh triết càng nhiều thời gian trong mỗi một ngày.

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply