About the Post

Author Information

(P1) cấp 5 San Sebastian – Tây Ban Nha 1995

CẤP 5, 1/ 11/ 1995 – 5/ 11/ 1995
San Sebastian – Tây Ban Nha

1/ 11/ 1995
LỜI MỞ ĐẦU CỦA THẦY LƯƠNG MINH ĐÁNG
Lát nữa tôi đứng dậy, tất cả anh chị em, mỗi một ngày học lớp 5, trước khi học tôi sẽ truyền năng lực cho anh chị em một lần. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mỗi khi nghỉ giải lao, tôi sẽ trị bệnh tập thể cho các anh chị em, trước 11 giờ, và mỗi ngày tôi sẽ truyền năng lực cho anh chị em, và mỗi ngày tôi sẽ trị bệnh cho anh chị em. Anh chị em chuẩn bị.
Bắt đầu, anh chị em học.
Như anh chị em biết, khi anh chị em học cấp 4, thi tôi hướng dẫn cho anh chị em dùng luân xa 6 điều khiển các luân xa khác quay. Cái phần tác dụng thì anh chị em đã hiểu rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai lớp 5 này, phần trị bệnh thì giảng dạy cho các anh chị em 20% thôi. Tôi sẽ hướng dẫn anh chị em phát triển vấn đề tâm linh rất nhiều để trong tương lai, anh chị em có điều kiện, anh chị em học thêm nữa, thì anh chị em sử dụng luân xa 6 đúng mức, bằng hình thức trị bệnh đằng gần và đằng xa.
Tình trạng trong tương lai, như anh chị em thấy, trong tương lai, bệnh sẽ nhiều lắm, và có thể là anh chị em sẽ giúp rất nhiều. Do đó, thì các anh chị em cố gắng tiếp thu cái phần tôi hướng dẫn, và một phần nữa thì anh chị em cũng cố gắng nêu ra những câu hỏi cần thiết, ngoài vấn đề anh chị em học hỏi, rồi thì anh chị em mới giúp cho mình hoặc cho người khác bớt bệnh và hết đau.
Tuy nhiêu trong lãnh vực trị bệnh thì nghề trị bệnh là nghề chánh của ngành Nhân Điện của chúng ta, nhưng mà muốn phát triển trong lãnh vực trị bệnh thì anh chị em cũng phải cố gắng học, trau dồi thêm cái phần tâm linh, thì trong tương lai, cái phần tâm linh vô cùng quan trọng cho thế giới, chứ không phải riêng cho ngành Nhân Điện của chúng ta. Do đó thì các nhà khoa học trên thế giới đang nghiên cứu đúng mức trong lãnh vực khoa học và tâm linh, thì ngược lại ngành Nhân Điện của chúng ta cũng vậy, cũng phải cố gắng nghiên cứu đúng mức, trong lãnh vực trị bệnh và trong lãnh vực tâm linh/ có như vậy thì anh chị em mới hợp tác lại với những nhà khoa học giúp đỡ cho mọi người thực sự hết bệnh hết đau, và ấm no hạnh phúc.
Bây giờ bắt đầu vô lớp học. Như tôi trình bày với anh chị em, phần chánh là phần tâm linh, do đó tôi cũng nhắc cho anh chị em biết, chắc chắn trong trong một số anh chị em ngồi trong lớp học này, sau khi mãn khóa lớp 5 này, thì có một số anh chị em đặc biệt thì tôi cho đến Thụy Sỹ để anh chị em dùng luân xa 6, phát triển luân xa 6, học luân xa 6, để giúp cho người ta mau hết bệnh, và mau hết đau. Tôi khuyên các anh chị em ngay từ bây giờ, trong lớp học này, khi tôi đang dạy tiếng Việt, anh chị em nghe không được, thì dùng luân xa 6 của mình, điều khiển những luân xa nào mà chưa quay. Có một số, luân xa của anh chị em quay rồi, thì anh chị em đừng có tập. Có một số, luân xa chưa quay, thì ngay lúc tôi đang giảng bài trên này đây, tôi nói bằng tiếng Việt, anh chị em nghe không được, hoặc đang chờ thông dịch, thì cái thời gian rỗi rãi nhất, anh chị em nên dùng cái luân xa 6 của mình để tập những luân xa khác quay.
Để làm chi? Để trong tương lai, luân xa của anh chị em càng ngày càng mạnh, giúp cho mình và giúp cho mọi người hết đau và bớt bệnh.
Bây giờ, phần này là quan trọng mà từ trước tới giờ, có một số anh chị em học lớp 4 rồi, mới đây, hoặc có một số anh chị em học lớp 4 từ lâu, bây giờ anh chị em có điều kiện học được lớp 5, thì ngay lớp 5 này, tôi sẽ trả lời cho tất cả những câu hỏi nào mà anh chị em bị bế tắc, hoặc tôi trả lời cho những câu hỏi nào trị bệnh mà bị trở ngại. Đó là những câu hỏi của tất cả anh chị em nêu ra, và bất cứ câu hỏi nào cũng được, chứ không riêng vấn đề trị bệnh. Ngay cả trong lãnh vực khoa học, nếu anh chị em cần tôi giải thích, cần tôi trả lời, thì tôi sẵn sàng trả lời cho anh chị em. Bây giờ tôi cho anh chị em, từ hàng bên này, hỏi qua bên kia, rồi lát nữa, thì từ bên đây hỏi ngược về bên này.
1. Khi tôi trị bệnh cho đứa con gái, thì nó lắc qua lắc lại rất mạnh. Tôi phải làm sao? Nó 30 tuổi.
Bây giờ tôi nhắc cho anh chị em biết, có một số, khi anh chị em đặt tay, điện mạnh lắm. Đặt tay vô, hít vô bằng mũi, thờ ra bằng miệng 3 hơi, đôi khi nóng quá, tay nóng thì phải lấy tay ra liền, chứ đừng đợi 2 phút. Nếu để 2 phút, số điện nhiều quá, làm cho cơ thể người bệnh chịu không được, cơ thể họ sẽ lắc qua lắc lại, nhớ nhe. Anh chị em cẩn thận cái này. Đừng bao giờ nghĩ trong 3 hơi thở, không đủ điện. Tại vì, điện đây, tôi nhắc lại, là điện của Vũ Trụ, vô cơ thể của mình, giúp cho mình và giúp cho người khác hết bệnh. Do đó, khi mà điện nhiều quá thì người bệnh chịu không nổi, sẽ bị lắc, giống như trường hợp của bà vậy. Khi dùng luân xa 6 quay các luân xa khác, khi nó mạnh quá, thì làm cho anh chị em lắc qua lắc lại cơ thể, ngay cả anh chị em cũng bị lắc, đừng nói chi người bệnh. Do đó phải cẩn thận khi trị bệnh. Nhớ đừng bao giờ để 2 phút, nếu sau 3 hơi thở nóng, thì phải lấy tay ra liền.
2. Con xin hỏi là những người bệnh Ung thư buồng trứng và ung thư gan, những trường hợp này, nếu bác sỹ khám ra, phần nhiều trị bằng khoa học thì không bao giờ được kết quả, chỉ chờ ngày chết thôi. Con xin hỏi Thầy, trị bằng phương pháp này thì trị làm sao để được kết quả?
Mấy cái bệnh, khi khoa học bế tắc, trị không được, thì anh chị em đã học rồi, những nguyên tắc và công thức mới để trị bệnh.
Trường hợp Ung thu gan, thì đặt tay lên luân xa 3, tối đa 2 phút. Và nếu buồng trứng bị bệnh, thì trị luân xa 2, và cũng tối đa 2 phút thôi. Lần lần sẽ giúp cho họ hết bệnh. Tuy nhiên hai luân xa đó gần với nhau, buồng trứng thì đặt tay luân xa 2, và ung thư gan thì luân xa 3, chỉ cần đặt tay luân xa 2, 3 như thế này, và tay kia lọc máu, thì anh chị em chỉ cần 2 phút thôi. Hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng tối đa 2 phút, lấy ra ngay.
3. Câu hỏi về những linh hồn bất tử bất diệt. Tôi làm việc ở trung tâm Argentine, và cứ trên 5 bệnh nhân, thì 4 bệnh nhân, khi bắt mạch, thấy có linh hồn bất tử bất diệt. Chúng tôi bắt mạch sai, hay vì khi đó có năng lực, nếu có những rung động cao và những linh hồn đến xin được giúp, nên mình có cảm nhận?
Tôi nhắc cho anh chị em nghe. Tất cả khi bắt mạch cho người bệnh, cảm nhận người đó bệnh, thì trị 2 ngày. Ngày thứ nhất, luân xa 7, 5 trước. Ngày thứ nhì, nắm hai ngón chân cái người đó. Hai ngày. Vĩnh viễn người đó không bị thần kinh giả nữa. Tuy nhiên, khi trị bệnh rồi, anh chị em bắt mạch, mà cảm nhận từ cạnh luân xa 3 trở xuống, thì đó là những người ở ngoài, chứ người ta không vô trong được. Nhớ nhe. Lần đầu tiên thì người đó bị bệnh, và sau khi anh chị em trị rồi thì không còn nữa. Nếu bắt mạch lại mà có, thì đó là những linh hồn bu xung quanh. Những linh hồn chung quanh thì anh chị em không được trị mà phải nhờ Thầy Đáng giúp cho những linh hồn này tái kiếp.
4. Tôi có chữa một người bị thần kinh giả 2 ngày xong rồi. Người này đi gặp một người quen là thầy bùa ngãi, không biết người đó làm gì, mà ngày hôm sau bị đau đớn ở trước ngực (giống như cây thánh giá). Xin hỏi Thầy tại sao?
Khi anh chị em trị thần kinh giả 2 ngày rồi, thì ngày thứ ba không bao giờ người đó bị bệnh nữa hết. Ngoại trừ người đó mượn thầy bùa đeo bùa vô lại, hoặc uống bùa thì chắc chắn sẽ bị nữa, thì phải trị 2 ngày nữa. Ngoài ra, nếu không yêu cầu thì không bao giờ vô trở lại. Nếu có bị bệnh lại thì là bệnh thiệt, trị theo bệnh thiệt.
5. Con xin hỏi về ý nghĩa Kim tự tháp vì con thấy những nhà khoa học xây những cái kim tự tháp để dưới giường người bệnh để mau lành bệnh. Và trường hợp những người tu ở bên Đông Bắc Thái Lan, họ xây nhiều hình tượng kim tự tháp và hiện tại ở Thái Lan, người ta dùng “xâm” đẽo làm kim tự tháp để đeo. Như vậy là để họ nhận được năng lượng tốt hay để tiếp xúc linh hồn giúp cho ta phát triển tâm linh?
Ai cũng tưởng là kim tự tháp có năng lực hết; có năng lực thiệt với điều kiện là anh chị em biết điều khiển và tiếp thu. Giống như anh chị em vậy, sẵn sàng lấy năng lượng vũ trụ vô để trị bệnh, với điều kiện là luân xa được mở 100%. Còn nếu luân xa không được mở thì chắc chắn không làm được gì hết. kim tự tháp cũng vậy. Có một số nhà khoa học dùng kim tự tháp, đó là vấn đề tâm lý. Thật sự nếu dùng kim tự tháp để trị bệnh, hay phát triển tâm linh thì tất cả mọi người đều làm kim tự tháp được rồi, đâu cần đi bệnh viện. Làm kim tự tháp dưới hình thức nào cũng rất dễ dàng, mà nếu có năng lượng nữa thì nhà thương đóng cửa hết. Anh chị em cũng khỏi học Nhân Điện luôn. Đó là vấn đề tâm lý, không có tác dụng gì hết. Nếu có tác dụng, phải có sự Tu học, và tu luyện, mới tạo năng lực chính mình được, chứ không phải kim tự tháp nhân tạo như thế này có năng lực. Hoàn toàn không bao giờ có hết.
6. Hít vô thở ra 3 lần có nghĩa gì?
Khi anh chị em học cấp 4 từ năm 1994 trở về trước, chưa biết cái phương pháp trị bệnh mới này, tôi sẽ bổ túc cho để hiểu rõ hơn. Khi đặt tay vô luân xa, tay kia lọc máu, hít vô bằng mũi hơi ngắn, thở ra bằng miệng hơi dài, tối thiểu là 3 lần. Nếu nóng thì lấy tay ra, không nóng thì để tối đa 2 phút. Tuy nhiên, dù bệnh trong cơ thể có nhiều đi chăng nữa, chỉ trị tối đa 5 phút mà thôi; không phải trị mỗi luân xa 2 phút, 3 luân xa 6 phút, thì sai nguyên tắc. Tôi tóm tắt lại, vì có một số anh chị em học lớp 4, chưa có học cách trị bệnh mới. Tôi bổ túc, anh chị em ghi chú cho kỹ, về thực hành giúp cho người ta bớt đau, bớt bệnh.
7. Tôi là người Ý, tôi nói tiếng Pháp không rành, xin tha lỗi. Tôi có câu hỏi, đã hỏi Thầy rồi ở bên Ý, nhưng Thầy nói sẽ trả lời trong lớp này. Khi chúng tôi đi chữa bệnh, chúng tôi đem tất cả tình thương cho người ta để giúp cho họ mau lành bệnh. Nhưng có nhiều người bệnh nghiệp rất nặng, có bệnh nghiệp. Chúng tôi chữa bệnh, có thể giúp người ta giải nghiệp được không? Hay là chúng tôi chữa bệnh mà không có hiệu quả gì hết?
Tất cả những người bệnh, nếu anh chị em nói là nghiệp, cái này anh chị em nói à, tôi không có nói (dịch câu này cho kỹ). Tại anh chị em nêu ra câu hỏi, và chính anh chị em nói là nghiệp thì tôi giải thích: khi nào anh thấy người ta bị bệnh nặng, mà đến với anh, anh đặt tay luân xa, trị bệnh, đó là bớt nghiệp người ta rồi đó. Tại vì khi người ta bớt nghiệp, mới lại gặp anh, anh mới giúp cho người ta được. Còn người ta gặp nghiệp nặng, thì vô bệnh viện, bệnh, chết, đâu có gặp anh chị em nữa. Vì chỗ đó, có thể anh vừa trị bệnh cho người ta, vừa khuyên người ta học cấp 1, cấp 2 đi. Khi anh chị em mở luân xa cho người ta cấp 1, cấp 2 là một hình thức càng ngày giúp nghiệp người ta càng nhẹ nữa. Khi giúp nghiệp càng nhẹ, thì khi trị bệnh cho người ta, họ được mau hết bệnh, lành bệnh lắm.
Đó là nguyên tắc chung của ngành Nhân Điện chúng ta. Đừng nghĩ rằng, anh chị em không giúp cho người ta giải nghiệp được. Anh chị em đâu có biết. Anh chị em khi khai mở luân xa 100% rồi, giúp cho linh hồn bất tử bất diệt đi tu, giúp cho người bệnh hết đau hết bệnh. Đó là một hình thức anh chị em giải nghiệp cho người ta rồi, mà không biết. Anh chị em tưởng là anh chị em không có đủ khả năng, nhưng thật sự anh chị em có khả năng khi được khai mở 100%, thì có khả năng giải bớt nghiệp cho người ta đó. Yên tâm cái này đi. Nếu, anh chị em không đủ khả năng đưa linh hồn bất tử bất diệt đi tu, thì làm sao giải nghiệp những linh hồn bất tử bất diệt đi tu được. Cái điều đó là điều vô cùng khó khăn nhất cho những người bị thần kinh giả, mà anh chị em làm được, thì vấn đề người bệnh thiệt thì đâu có gì trở ngại. Suy nghĩ kỹ đi, thì thấy tác dụng của ngành Nhân Điện này khi được khai mở luân xa 100%.
8. Trong lớp 4 Thầy có nói sơ qua thôi, về bà Thần Nút. Thì bây giờ lớp 5, Thầy làm ơn nói tiếp thêm nữa.
Thầy biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra, nhiều chuyện lắm đó. Nhưng tôi muốn hỏi Thầy, Thầy biết tại vì Thầy có Thiên nhĩ thông, có con mắt thư ba, hay tại vì Thầy có khả năng lấy những sự hiểu biết của nhân loại (trong quá khứ)từ trước tới giờ để lại?
Anh chị em học lớp 5, là điều kiện thuận tiện nhất, mà anh chị em không chịu hỏi, không lẽ tôi nhắc cho anh chị em. Tôi nói khi mà bắt đầu vô học đó, thì tôi trả lời tất cả các câu hỏi đặt ra. Hỏi trị bệnh, tôi sẽ trả lời trị bệnh, hỏi tâm linh tôi sẽ trả lời tâm linh, hỏi mấy cái hình này, tôi sẽ trả lời mấy cái hình này. Nhưng cũng còn giới hạn, chứ không phải vô giới hạn đâu nhe. Tại vì anh chị em mới học tới lớp 5 thôi. Tuy nhiên, tôi cũng phải trả lời cho anh chị em biết.
Anh chị em thấy cái hình bà này, bên Pháp kêu bà Nút, bên Mỹ kêu bà Sphinx. Nhưng anh chị em thấy những cái mật mã đó, mấy chục ngàn năm về trước người ta áp dụng. Chứ bây giờ, sự hiểu biết của nhân loại quá yếu, thì không đáp ứng nhu cầu giúp cho nhân loại trong một lãnh vực nào hết. Vì chỗ đó, khi anh chị em học cấp 4, tôi có trình bày với anh chị em: 3 nhà khoa học Hoa Kỳ đã từng vô kim tự tháp, và một số nhà bác học toàn thế giới đến Ai Cập mục đích là nghiên cứu phát triển Tâm linh. Nhưng thật sự các nhà khoa học đến Ai Cập với mục đích chính là tìm những loại thuốc di truyền, những loại thuốc mà trước kia hàng chục ngàn năm, để về đóng góp với khoa học, giúp cho người ta hết bệnh hết đau. Như anh chị em đã biết, tất cả những mật mã đều sai lệch hết. Tất cả những mật mã không ai giải đáp được, thì làm thế nào nhà khoa học nghiên cứu đúng mức, giúp đỡ nhân loại hết đau, hết bệnh?
Sở dĩ bắt đầu học lớp 4, tôi cho phép dùng luân xa 6 để điều khiển những luân xa khác quay, một hình thức là trong lãnh vực trị bệnh trong ngành Nhân Điện chúng ta. Nhưng những lớp sau cùng nữa, gần nhất là tháng 12, 1995 này, tôi có tổ chức một lớp đặc biệt để dành riêng cho anh chị em có điều kiện thuận tiện đến Genefve học để dùng luân xa 6 trị bệnh. Nhưng mà thật sự khi luân xa 6 hoạt động rất mạnh, ngoài vấn đề điều trị bệnh rồi, thì anh chị em sẽ làm cái việc khác nữa. Nhưng thời điểm chưa tới, do đó anh chị em phải học từ bước một, để ý thức được luân xa 6 thế nào, và cho dùng luân xa 6 hoạt động trong lãnh vực trị bệnh trước, và đi xa hơn nữa, thì chắc chắn anh chị em sẽ sử dụng luân xa 6 trong nhiều việc, để giúp nhân loại. Chứ không phải tôi dạy cho anh chị em sử dụng luân xa 6, rồi vì quyền lợi riêng tư cá nhân, thực hiện cho cá nhân, thì không có kết quả.
Trước kia, nền Tâm linh Ai Cập tất cả những người toàn thế giới nghiên cứu, thì họ minh định kim tự tháp có từ 5000 năm. Nhớ nhe, Sau chuyến đi du lịch của tôi, từ tháng 7 năm 1991, tôi có giúp ý kiến cho một số nhà khảo cổ bên Ai Cập, tôi minh định kim tự tháp có ít nhất từ 30 tới 50 000 năm. Trong vòng 2 ngày khi tôi còn ở Ai Cập, báo chí, truyền thanh, truyền hình quy định kim tự tháp có tối thiểu là 14 000 năm. Trước kia thì 5000 năm, bây giờ thì quy định 14 000 năm. Thì làm thế nào những nhà khoa học nghiên cứu đúng mức trong lãnh vực khoa học, hoặc nền Tâm linh Ai Cập được? Do đó hoàn toàn bế tắc, hàng chục năm, hàng trăm năm, và có thể hàng chục ngàn năm hoàn toàn bế tắc, chìm đắm. tuy nhiên, ngành Nhân Điện của chúng ta là may mắn nhất, do tôi lãnh đạo, và tôi cũng được may mắn nhất, trong lãnh vực tôi tu học, sự minh mẫn sáng suốt mà ông Thầy truyền cho. Khi tôi đặt chân tới Ai Cập, tôi nhìn những hình vẽ này, tôi biết được những mật mã nào thiệt, những mật mã nào giả. Để những mật mã thiệt đó, tôi đem ra áp dụng, giúp cho nhân loại. Trước khi tôi giúp cho nhân loại, thì tôi giúp cho tất cả anh chị em ngành Nhân Điện của chúng ta trước. Để trong tương lai, tôi và tất cả anh chị em ngành Nhân Điện cùng nắm tay với nhau giúp cho tất cả nhân loại năm châu.
Tôi nhắc cho anh chị em ngành Nhân Điện chắc chắn tôi sẽ đào tạo cho anh chị em càng ngày càng giỏi, ngoài vấn đề điều trị bệnh rồi thì trong tương lai, anh chị em sẽ đóng góp giúp nhân loại trong nhiều lãnh vực khác lắm, chứ không phải trong lãnh vực trị bệnh thôi đâu. Tuy nhiên, lớp học bị giới hạn, thì tùy cơ duyên của anh chị em. Đôi khi anh chị em muốn đi học mà tới giờ chót không đi học được; và có một số anh chị em không muốn đi học nhưng tới giờ chót đi học được. Đó là Cơ duyên. Anh chị em học ngành Nhân Điện này, mục đích chính là giúp nhân loại, là điều Thượng Đế mong muốn. Do đó anh chị em yên tâm. Bất cứ trong trường hợp nào cũng vậy, nếu thật lòng đem cái thân, con người của mình ra phục vụ nhân loại, thì chắc chắn Thượng Đế sẽ chiếu cố, thì sắp đặt cho anh chị em trọn vẹn. Chứ đừng nghĩ rằng dùng ngành Nhân Điện này, rồi làm chuyện riêng tư thì chắc chắn không thành công đâu. Bất cứ thành công nhỏ cũng không được. Mà muốn thành công lớn là cái chánh phải phục vụ nhân loại. Điều này là điều chánh, mà ngành Nhân Điện áp dụng trong tương lai, thế kỷ 21.
9. Thưa Thầy, người ta học lớp 4 rồi, có thể dùng luân xa 6, 7 trị bệnh cho mình được hay không?
Bà xã học lớp 3, trị bệnh cho ông chồng học lớp 4, luân xa có bị bít không?
Khi trị bệnh dùng luân xa 6, 7 chỉ có sì ke ma túy thôi, là cái thứ nhứt. Thứ hai là những người hôn mê (coma) lâu tháng, năm. Thứ ba là dành riêng cho trẻ em, sinh viên học sinh, không có bị bệnh, giúp cho nó học giỏi. Và phần thứ tư, ít có, nhưng cũng ghi chú: cho trẻ em mới sinh, đến dưới 12 tháng. Khi bất cứ bị bệnh gì, trị luân xa 6, 7, hít vô bằng mũi hơi ngắn, thở ra bằng miệng hơi dài, 3 hơi thôi, lấy tay ra liền. Ngoài ra tất cả các cái, không được trị luân xa 6, 7 gì hết.
Khi học lớp 3 luân xa được khai mở 100% rồi, thì trị cấp 4, 5, cấp nào cũng được, không có gì trở ngại hết. Không bao giờ bị mất năng lực hết.
Tôi nhắc lại vấn đề hôn mê, mấy người bị coma, khi đặt tay luân xa 6, 7, hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng 3 hơi, nhưng cũng phải trị 5 phút. Đến khi nào thời gian 1 tháng, nửa tháng, hay 2 tháng, người bệnh tỉnh lại rồi, họ biết lại rồi thì sẽ trị những luân xa họ bị bệnh. Khỏi cần trị luân xa 6, 7 nữa. Ghi chú phần này cho kỹ để gặp những trường hợp đó thì chỉ cần trị những luân xa số 6, 7 mà thôi. Nhưng phải 5 phút.
10. Ngành Nhân điện của mình có thể giúp cho những bác sỹ về tâm thần trong công việc của họ? Có mấy ông cha trong những tôn giáo làm công việc giải tà, mình có thể giúp họ làm công việc đắc lực hơn, hay là mình chỉ dùng Nhân điện, không cần mấy người này nữa?
Anh chị em vừa giúp cho bác sỹ trị bệnh thần kinh giả thì chắc chắn anh chị em sẽ làm được chuyện này. Hoặc anh chị em vô trong những dòng tu, hoặc bất cứ tôn giáo nào mà mấy ông thầy chuyên môn trị bệnh thần kinh giả, mà họ trị không được, thì anh chị em giúp cho họ 2 ngày để họ trở lại bình thường. Không có gì trở ngại hết ở một điểm nào hết khi giúp người ta. Tuy nhiên, khi những người bệnh thần kinh giả đến với bác sỹ, mà anh chị em lại trị bệnh cho người ta, thì đừng bao giờ kêu bác sỹ lấy tiền. Cái này đâu phải bệnh thiệt đâu mà lấy tiền. Bệnh thiệt, bác sỹ trị bệnh thì anh chị em lấy tiền. Còn bệnh giả, bác sỹ trị không được, mà anh chị em trị cho người ta thì chắc chắn đừng bao giờ cho bác sỹ lấy tiền hết. Ngay cả anh chị em cũng đừng lấy tiền luôn. Như vậy thì mới đúng nguyên tắc của ngành Nhân điện của chúng ta.
Bây giờ tôi nhắc cho anh chị em, tất cả anh chị em ngồi lớp học này có một số thì biết rồi, có một số chưa biết, thì lát nữa đây, khoảng chừng 5 phút nữa, tôi sẽ ngồi trên này, trị bệnh tập thể cho anh chị em. Anh chị em mở mắt ra nhìn lên trên này. Những nơi nào vị trí của anh chị em đau, thì dùng luân xa 6 của mình, nghĩ tới ngay bộ phần đau đó, nếu ngoài luân xa. Còn những bộ phận nào trong cơ thể bị đau, thì nghĩ tới luân xa của mình, để tôi truyền năng lực đi thẳng, trực tiếp vô những bộ phận đau của anh chị em, hoặc vùng local bị bệnh, giúp cho anh chị em hết bệnh và đau. Tôi trị theo phương pháp tập thể, nhưng tôi cho anh chị em sử dụng luân xa 6 của mình nghĩ tới luân xa nào bị bệnh. Có một số trường hợp anh chị em không có bị bệnh, thì anh chị em chỉ cần nghĩ tới mạch máu của mình, một hình thức tôi truyền năng lực vô mạch máu của anh chị em, giống như anh chị em lọc máu vậy đó, giúp cho cơ thể khỏe mạnh.
11. Tôi muốn hỏi Thầy về nguyên tắc làm cách nào Nhân điện có thể chữa cancer. Đó là vì dòng điện từ trường của vũ trụ đi thẳng vô những tế bào, và giết những tế bào cancer hay dòng điện này giúp hồi phục những tế bào đau trở lại. Và làm thế nào mà chứng bệnh cancer có thể được đánh đuổi ra khỏi cơ thể? Đó là phần đầu tiên
Phần thứ hai, thí dụ như trong khi đang trị bệnh, họ có những triệu chứng đau nhức khác, hay triệu chứng lành bệnh hoàn toàn không dính dấp tới chứng cancer. Thí dụ người bệnh bị cancer hạch (mũi), và trong khi đang được trị bệnh, thì họ bị đau nhức nhiều hơn trong tay và trong nhiều chỗ khác trong cơ thể. Việc này có liên hệ đến chứng cancer của họ, hay đó là một chứng bệnh khác hoàn toàn?
Phần chót là người trị bệnh và người bệnh cả hai đều có sự tin tưởng 100% ở Nhân điện, niềm tin và tình thương. Nhưng sau khi tiếp tục dùng Nhân điện trị bệnh và khám nghiệm, căn bệnh không có sự tiến triển, mà lại bệnh nhiều hơn từ sự khám nghiệm. Chúng tôi muốn biết có cách nào để trị trong trường hợp này.
Thứ nhất, Năng lượng vũ trụ vô trong cơ thể mình có 2 trường hợp: Trường hợp thứ nhất là kích thích hệ thần kinh và tế bào, một hình thức giết con vi trùng và tạo tế bào mới, thải bớt những tế bào cũ ra ngoài. Vừa kích thích hệ thần kinh làm việc, vừa thay đổi tế bào mới luân lưu. Sở dĩ bị bệnh là tế bào không thay đổi được. Do đó, có một số anh chị em, tế bào càng ngày càng không thay đổi, nên những tế bào đó làm cho bị ung thư. Thì chúng ta dùng Năng lượng này kích thích hệ thần kinh và tế bào. Từ tế bào bị chết rồi, anh chị em phục hồi lại bằng tế bào thay thế tế bào cũ, càng ngày tế bào mới càng phát triển mạnh, thay đổi, giúp cho hết bệnh và đau. Ngành Nhân điện là hình thức như vậy. Tôi giải thích bằng khoa học rõ ràng, chứ không phải đặt tay vô rồi muốn hết chừng nào thì hết. Khi người ta hỏi thì anh chị em phải giải thích như thế đó.
Bị bệnh ung thư mũi thì trị như thế này, nhưng khi trị như thế này thì thần kinh mũi hết, khi dòng điện vô hệ thần kinh não, luân lưu và kích thích nguyên cơ thể, làm bị đau nhức, là một hình thức. Nếu bị đau nhức thì những mạch máu, gân, bị co thắt lại, do đó làm cho bị đau. Khi trị bệnh thì mạch máu sẽ nở ra, thì luân lưu cái máu này làm cho đau gấp bội. Gặp những trường hợp đau nhức vậy thì yên tâm, từ từ trị sẽ hết đau luôn. Ngoại trừ trường hợp bệnh nặng, bệnh ung thư mà phát triển nơi nào khác, thì phải trị trực tiếp ngay ung thư hoặc bộ phận đau ung thư.
Như vậy, anh chị em thấy, cái quan trọng nhất là anh chị em có chịu khó nhẫn nại trị bệnh cho người ta không. Chứ đừng bắt buộc người đó phải tin mình. Nguyên tắc trị bệnh, tại vì người bệnh không biết gì hết. Cái quan trọng là anh chị em chịu khó nhẫn nại, giúp cho người ta, và nhẫn nại giải thích cho bệnh nhân dưới mọi hình thức để cho bệnh nhân yên tâm. Chứ còn trị bệnh rồi mà không nhẫn nại, nói thôi trị hoài không hết, nên kệ, bỏ cuộc hoặc chán nản. Thì lúc mà bỏ cuộc, lúc chán nản làm bệnh nhân không bao giờ hết bệnh.
Chuẩn bị, Thầy trị bệnh tập thể.
12. Thưa Thầy, tôi có 2 câu hỏi với Thầy. Thứ nhứt, Thầy hay nói chuyện về nền văn hóa Ai Cập. Thì bây giờ Nhân điện này có dính líu gì đến nền văn hóa Ai Cập, mà làm cách nào Thầy tiếp xúc được với nền văn hóa Ai Cập đó, để Nhân Điện này dựa trên đó?
Thầy có nhìn nhận, có biết rằng trên thế giới này có nhiều vị thầy khác cũng làm việc, và có sứ mạng giống như Thầy. Thầy có nhìn nhận, hay quen biết những vị thầy khác không?
Sở dĩ tôi trình bày với anh chị em, tại vì có sự trùng hợp trong lãnh vực nghiên cứu, những nhà khoa học Hoa Kỳ và tôi đặt chân tới Ai Cập. Sau khi nhà bác học Hoa Kỳ đến Ai Cập, trở về nước hoàn toàn thất bại, không tìm được một cái chứng minh nào, nghiên cứu nào trong lãnh vực Tâm Linh. Tôi được may mắn hơn những nhà bác học đó là hình thức tôi dùng cái luân xa 6 của tôi, tôi tiếp xúc với những người đã từng tu trong Ai Cập, với những Đấng cao cả đã dạy tôi những mật mã, những chương trình của thế kỷ 21 để đáp ứng nhu cầu giúp cho nhân loại. Vì chỗ đó tôi mở ra nhiều lớp để một số anh chị em ngành Nhân điện có cơ duyên, được đến những lớp đó, học hỏi, phát triển trong lãnh vực Tâm Linh để giúp nhân loại cho cuối thế kỷ 20, và đầu thế kỷ 21.
Gần nhứt, là trong phương pháp trị bệnh như anh chị em đã học. Một người bình thường, tôi hướng dẫn cho tối đa 2 tuần lễ. Đời thì giúp cho hết bệnh, hết đau. Đạo thì giúp cho linh hồn bất tử bất diệt đi tu dễ dàng. Mà lịch sử nhân loại suốt 50 000 năm chưa có ai làm được việc này hết. Chưa có làm được nhe! Vì chỗ đó tôi hy vọng, cuối thế kỷ 20 này và đầu thế kỷ 21, ngành Nhân điện của chúng ta càng phát triển thêm nữa, mà mục đích phát triển, vì nhân loại, giúp nhân loại. Chứ không phải mục đích của chúng ta phát triển ngành Nhân điện này để quyền lợi riêng tư của ngành Nhân điện, thì chắc chắn sẽ không tồn tại.
Như anh chị em thấy nhe, tất cả trên thế gian này không phải một mình tôi đâu. Có nhiều thầy lắm. Nhưng mỗi thầy có một nhiệm vụ riêng biệt, mà hầu hết các thầy đều trên núi hết. Như anh chị em thấy, những ông thầy trên núi có giúp được cho nhân loại cái gì không? Nếu giúp được thì nhân loại đâu có khổ. Suốt hàng chục năm nay, hàng trăm năm nay, hàng ngàn năm nay, tất cả những vị tu sỹ trên núi, sau khi họ tu, tìm được chân lý rồi, họ chết, không giúp đỡ nhân loại được gì hết. Cá nhân tôi thì khác. Nhiệm vụ của tôi là xuống dưới này, đến đây, đến cái quả địa cầu này để giúp cho tất cả nhân loại nào cần đến tôi. Tôi sẵn sàng giúp. Và tôi đến nơi nào có cơ duyên trước thì tôi đến đó giúp trước. Ngay cả một số nước Âu châu, một số nước Á châu, biết bao nhiêu các quốc gia khác, biết bao nhiêu người cần đến tôi để tôi giúp đỡ, thì tôi không có ngại đường xá, tôi không ngại phương tiện, và tôi không ngại đi đứng, tôi đến nơi đó, tôi giúp. Mặc dầu, như anh chị em biết, tôi là một người Thầy Việt Nam, nhưng Việt Nam không cần tôi thì tôi vẫn không giúp như thường. Anh chị em đừng nghĩ rằng ông Thầy Việt Nam sẽ giúp dân tộc Việt Nam nhiều lắm. Nhưng dân tộc Việt Nam không cần thì dân tộc nào đáng giúp thì tôi sẵn sàng giúp. Tại vì chân lý thì không của riêng ai hết. Mà chân lý không phải của quốc gia nào hết. Thượng đế cho dân tộc nào, thì dân tộc đó hưởng. Cho người nào thì người đó hưởng, chứ không của riêng ai hết. Anh chị em đừng có ngại ngùng rằng trong tương lai ông Thầy Đáng sẽ về Việt Nam rồi làm cơ sở lớn, rồi anh chị em về đó nghiên cứu, thì chắc chắn điều này còn xa vời lắm, chưa bao giờ có và tôi thấy cũng chưa được. Anh chị em yên tâm đi. Những điều kiện anh chị em đi học, ở địa phương tôi tổ chức, có điều kiện thuận tiện thì anh chị em đến đó học. Tại thời gian cũng không còn nhiều nữa, mà khóa học càng ngày càng giới hạn, bởi lẽ tôi không có thời gian đi nhiều nơi, vì chỗ đó tôi khuyên anh chị em, có điều kiện thuận tiện, có duyên lành thì tiếp tục học, để bảo vệ sức khỏe cho anh chị em, cho gia đình anh chị em, và bảo vệ sức khỏe cho dân tộc anh chị em. Đó là điều yêu cầu của tôi và tôi giúp ý kiến cho tất cả anh chị em học lớp 5 ngày hôm nay.
13. Tôi theo học ngành Nhân điện này từ đầu là để giúp những người trong cơn bệnh. Nhưng mà chúng tôi đang có những người chung quanh sắp sửa chết, ví dụ như kỳ rồi, ông bố tôi sắp sửa chết, tôi học lớp 4 rồi, cũng có giúp ông. Trong lúc ông trong cơn mê, ông rất đau đớn, lâu lâu có tỉnh dậy, thì tôi có nói chuyện về chân lý, ánh sáng, ông có nghe được. Nhưng trong lúc bất tỉnh, ông rất đau đớn. Tôi muốn hỏi Thầy có cách nào giúp cho người bệnh đỡ bị đau đớn trong cơn mê đó. Trong khi tôi cầu nguyện, tự nhiên có một ý kiến là đặt tay lên số 7, số 6 với 5. Vì tôi biết rằng đó là mấy cái luân xa của các Đấng cao cả. Sau khi tôi đặt tay thì thấy ông bố tôi đỡ bị đau và con người yên nhàn hơn. Tôi muốn hỏi Thầy, tôi làm như vậy có đúng không? Bây giờ tôi muốn nói với tất cả bà con ở đây là mình giúp để người ta hết bệnh, mà phận sự của chúng ta có nên giúp những người sắp chết, để người ta đi về ánh sáng không?
Cái này tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, bây giờ tôi bổ túc, ghi chú cho kỹ, để về giúp cho những người muốn giúp:
Anh chị em đừng bao giờ đặt luân xa số 6. Nếu thấy người đó đau đớn chỉ cần đặt luân xa số 7 thôi. Tại luân xa 7 là cho emergency, nó điều khiển nguyên hệ thần kinh làm cho bớt đau, nhức. Khi đặt luân xa 7, đặt 5 phút như emergency, không phải trị bệnh, hệ thần kinh sẽ êm dịu. Lúc nặng quá họ chết thì sẽ được nhẹ nhàng. Đừng lo ngại, nếu trong gia đình hoặc người ngoài, mà khi người ta chết, có anh chị em bên cạnh thì chắc chắn anh chị em cầu nguyện sẽ được cái này, với điều kiện là luân xa còn 100%. Nếu luân xa của anh chị em không còn 100% thì sự cầu nguyện không có giá trị gì hết. Ghi chú cho kỹ cái này. Chứ không khéo, tưởng mở luân xa 100% rồi thì làm được. Làm được, với điều kiện là anh chị em không bị mất năng lực, còn 100%, chứ 0% là chắc chắn cầu nguyện không có giá trị gì hết.
14. Thưa Thầy có một bà học lớp 4 rồi, đang ở Madrid, không tới học được vì có một đứa con bị ung thư máu. Bà chữa đều, nhưng bây giờ bị trầm trọng hơn, con bà tới mức cuối cùng rồi. Bây giờ bà nhờ tôi hỏi Thầy làm cách nào để giúp con bà. Nếu con bà mất đi, làm cách nào để bà chịu đựng nổi cái chuyện này?
Tôi giải thích: không riêng gì anh chị em, tất cả các người khác cũng vậy. Ngay cả bản thân anh chị em cũng vậy. Đừng nghĩ rằng anh chị em chữa bệnh cho người ta thì hết bệnh, nhưng hỏi tại sao mình trị cho mình, hay cho gia đình mình thì không hết. Tại anh chị em nên nhớ rằng, trị bệnh cho mình, cho gia đình, hay cho người khác cũng vậy, phải giống nhau, chứ đừng nghĩ rằng trị cho mình thì muốn trị bao nhiêu thì trị. Đôi khi sáng một lần, trưa một lần, chiều một lần. Trị nhiều lần mà còn trị nhiều phút nữa. Những cái nhiều lần và nhiều phút đó làm cho không bao giờ hết bệnh và đưa tới giai đoạn càng ngày càng nặng thêm. Đó là một số anh chị em vi phạm cái lỗi lầm lớn nhất, cứ nghĩ rằng 2 phút không ăn thua gì hết, thành ra trị càng nhiều càng tốt. Tại vì anh chị em nóng ruột quá, không còn ý thức nữa. Người khác thì áp dụng trị đúng nguyên tắc dưới 2 phút. Còn gia đình thì trị càng nhiều càng tốt. Nên nguy hiểm cho bệnh nhân.
Cái thứ hai, phải trị đúng nguyên tắc và đúng luân xa. Đôi khi anh chị em quẫn trí quá, thay vì trị luân xa 2, 3, 4 và 7 cho ung thư máu, thì anh chị em trị nhiều quá, số 2, số 3 trong 2 phút, số 4 trong 2 phút, số 7 trong 2 phút. Mỗi ngày trị vậy hoài, quên số phút đi. Thay vì cho điện cho bệnh nhân, thì ngược lại điện về tay anh chị em. Đó là tất cả anh chị em đều vi phạm cái điểm này.
Tôi khuyên trị ít phút còn hơn là trị nhiều phút. Và tôi nhắc đi nhắc lại hoài. Cái điện năng mà anh chị em trị đây là điện năng của Vũ trụ, nó mạnh vô biên. Chứ không phải là điện năng của anh chị em. Tôi cho anh chị em 2 phút là nhiều. Chứ đúng nguyên tắc vừa đặt tay vô luân xa thôi là điện năng đi thẳng vô trong 5 giây, 10, 15 giây là đủ, lấy tay ra chứ không nhất thiết 2 phút. Sở dĩ tôi cho 2 phút là để cho anh chị em không bị chi phối ngoại cảnh, và 2 phút đó, anh chị em chỉ cần 5 giây thôi. 5 giây không bị chi phối ngoại cảnh bối cảnh, đi vô thẳng bộ phận giúp hết bệnh. Đó là những kinh nghiệm tôi đi trị bệnh và tôi dạy. Anh chị em áp dụng cho đúng nguyên tắc những gì tôi hướng dẫn thì vấn đề trị bệnh không có gì trở ngại hết.
Kế tiếp trong lãnh vực gia đình, mình thương gia đình, ông bà mình, mình muốn trả hiếu cho ông bà mình. Khi lớn tuổi, ông bà mình chết, muốn ông bà đi về khối sáng thì điều quan trọng nhất khi được mở luân xa 100%, cầu nguyện cho ông bà đi về khối sáng. Thì ngược lại, con mình cũng vậy, nếu mình trị không được, bệnh viện trị không được, nó chết thì nếu thương nó nhất, anh chị em cầu nguyện linh hồn nó tái kiếp. Thì cái này là niềm vui của anh chị em, còn đòi hỏi, còn muốn gì nữa? Trọn vẹn, còn hơn là anh chị em không giúp được gì hết.
Tôi khuyên những gì tôi hướng dẫn thì áp dụng, chắc chắn trong tư tưởng, tinh thần của anh chị em không bao giờ bị xáo trộn.
Tôi bổ túc thêm cho một cái nữa, nếu trẻ em nào dưới 12 tuổi, chỉ đặt tay vô luân xa, hít vô bằng mũi hơi ngắn, thở ra bằng miệng hơi dài, 3 hơi, phải lấy tay ra liền. Đừng bao giờ để 2 phút hết. Cẩn thận ghi chú cho kỹ.
15. Trong trường hợp mình không thể đặt tay lên người bệnh, mình có dùng tư tưởng hướng về người bệnh đó chữa không?
Tôi nói rồi, dùng luân xa 6 hoặc tư tưởng để trị bệnh, anh chị em chưa đủ khả năng. Nếu không nghe lời rôi, cứ dùng luân xa 6 hoặc tư tưởng để trị bệnh cho người ta thì người ta hết bệnh thiệt, nhưng ngược lại anh chị em sẽ từ từ mất năng lực, nhiều khi mệt, chết luôn. Anh chị em muốn cái nào? Thà là trị bằng tay, còn hơn là giúp cho người ta hết bệnh, nhưng anh chị em sẽ nằm liệt giường. Đi tới giai đoạn, nếu không có tôi giúp cho, thì sẽ bệnh nặng rồi chết. Đó là tại vi phạm, năng lực xài không đúng cách. Năng lực của anh chị em chưa đủ nhu cầu cần thiết, mà dùng tư tưởng trị, thì bao nhiêu năng lực sẽ dồn vô anh chị em, rồi chính anh chị em lấy năng lực của mình giao cho người ta thì cái đó nguy hiểm nhất, làm cho anh chị em bị bệnh, mất năng lực. Tôi khuyên thương người ta thì cứ việc đặt tay luân xa đi. Anh chị em đâu phải thương hết được. Anh chị em thương người ta, thì phải thương mình trước. Chứ nếu anh chị em không thương mình thì đâu có thương người ta. Anh chị em bệnh chết rồi, đâu giúp cho người ta được. Ráng cố gắng đi. Biết đâu trong số lớp 5 này có một số được đến Geneve tháng 12 này, học trị bệnh bằng luân xa 6, thì lúc đó anh chị em trị bệnh ở đây hoặc dùng telephone trị bệnh cũng được, không trở ngại, vì tôi dạy công thức làm thế nào anh chị em dùng luân xa 6 đúng mức, như vậy mới hữu hiệu và không mất năng lực.
Tôi khuyên thực hiện những gì tôi dạy đi, để tránh tình trạng bị mất năng lực, không giúp cho ai được hết.
16. Tôi có một người bạn thân bị ung thư xương trong xương sống, thành ra lan tràn cùng hết. Dưới xương bàn tọa và chân bị đau rất nhiều, không cựa quậy được nữa và bị khủng hoảng tinh thần nặng. Tôi không hiểu tôi trị có đúng không. Thầy làm ơn chỉ tôi cách để giúp bà bạn của tôi?
Tôi chỉ: kêu người ta ngồi như vậy nhe, trị luân xa 2, 3 và 4, 5. Bốn luân xa cùng một lúc, hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng 3 hơi, để 2 phút, lấy tay ra. Xong trị một tay đặt xương đầu gối, và một tay xương bàn tọa đó, 1 phút thôi. Xong đổi lại bên kia, 2 vị trí đó, cũng hít vô thở ra 3 lần, để 1 phút. Là tổng cộng 4 phút nhe. Còn 1 phút nữa đặt tay luân xa số 7 và lọc máu cho người đó, hít vô thở ra 3 hơi, để 1 phút lấy tay ra. Mỗi ngày trị như vậy thì ung thư xương bớt. Phải nhẫn nại chữa trị, bất cứ bệnh nặng nào cũng vậy.
17. Con xin hỏi làm thế nào để năng lượng trong mình càng ngày càng mạnh, dồi dào. Thầy dạy là dùng luân xa 6 để quay luân xa khác, để năng lượng nó càng tăng thêm nữa. Thì con muốn hỏi về bên đạo Phật, có 5 giới để giữ. Con có thể giữ thêm 5 giới này để năng lượng càng ngày càng mạnh, hay nếu con phá 5 giới này thì năng lượng con có giảm không? Hai cách: quay luân xa và giữ 5 giới có giúp cho năng lượng càng ngày càng mạnh lên không?
Trong vấn đề lấy năng lượng, anh chị em phải mở luân xa mới lấy Năng lượng vũ trụ được. Còn vấn đề 5 giới của Phật giáo, 2 500 năm nay rồi, biết bao nhiêu vị tu sỹ giữ 5 giới, đâu có ông nào giữ năng lực được đâu? Không có mở luân xa thì không có lấy năng lực được. Mà không lấy năng lực được thì dù cho anh chị em giữ 5 giới, 10 giới, 20 giới, anh chị em cũng không giữ năng lực được. Tại vì anh chị em không tiếp thu năng lực ở ngoài được thì anh chị em làm sao giúp cho mình và người khác hết đau bệnh? Tuy nhiên, trong lãnh vực Phật giáo, giữ 5 giới đó là một điều tốt cho anh chị em, để tạo cho con người anh chị em càng ngày càng tốt, thì cộng thêm cái năng lực bằng luân xa 6 điều khiển các luân xa khác quay, vô cái năng lực của anh chị em, khi cần tới trị bệnh cho người ta thì chắc chắn anh chị em sẽ giúp người ta mau lành bệnh lắm.
Nó có tác dụng thiệt, nhưng khi anh chị em thu hút năng lượng vũ trụ được kìa. Nếu không thu hút năng lượng vũ trụ được, thì giữ 5 giới không có tác dụng gì về vấn đề năng lực hết. Cái 5 giới luật này là để cho thân tâm của anh chị em được an ổn, không bị chi phối ngoại cảnh. Thì khi tiếp thu năng lượng vũ trụ vô cơ thể 100%, truyền cho người ta, thì giúp người ta mau hết bệnh.
18. Bà này có 4 câu hỏi:
Bà muốn hỏi về bệnh ung thư phổi và gan. Mấy bệnh ung thư đó, lúc gần chết, đoạn cuối cùng, thì bị đau đớn lắm. Mình có cách nào để giúp người ta đỡ đau đơn không?
Người đó bị ung thư ngực: mình có thể chữa bệnh cho bà ta, để tránh bị giãi phẫu không?
Có một cô bé đó 5 tuổi, bà ta đã chữa 6 tháng nay rồi. Cô bé đó bị té và bại phía bên trái, không đi được. Sau khi chữa 6 tháng, cô bé đó đỡ, nhưng bà bị đau tay, bà sợ nên ngưng. Vì bà không biết bà chữa có đúng không? Bà hỏi Thầy cho biết ý kiến.
Có một ngày đó, bà đi lên thang lầu ở nhà, thì thấy trước mặt bà có một màu xanh(lá cây) đi trước bà. Màu xanh lá cây đó trở thành màu vàng cam. Bà hỏi Thầy có ý nghĩa gì không?
Tôi nhắc rồi, nếu thấy người ta bệnh nặng quá, không thể nào cứu chữa được, thì mỗi ngày chỉ giúp cho bằng luân xa 7 thôi, không trị bệnh. Emergency 5 phút thôi. Rồi khi nào người ta chết thì cầu nguyện cho người ta thôi.
Ung thư ngực: khi mới bệnh thì lại cho anh chị em trị đi. Sắp sửa giải phẫu rồi còn trị gì nữa? Nếu sắp sửa giải phẫu thì có nước giải phẫu đi, rồi sau đó trị, thì không tái phát nữa. Chứ còn bây giờ, thí dụ ung thư ngực, mới bị ung thư nhỏ thôi, khi anh chị em trị thì chắc chắn từ từ sẽ bớt và khỏi giải phẫu. Còn nếu bự quá, chuẩn bị lên bàn mổ rồi, anh chị em trị làm sao được nữa.
Tôi nhắc đi nhắc lại hoài: trẻ em dưới 12 tuổi, chỉ cần hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng 3 hơi đủ rồi. Đừng nghĩ rằng trị 3 hơi không đủ, để 1 phút, 2 phút hoài. Những cái phút trị nhiều, người ta sẽ không hết bệnh, tay anh chị em sẽ bị đau. Mặc dầu đó là đứa trẻ, trị hoài nó không chịu được, điện đưa vô, mà chạy ngược về tay anh chị em.
Tiếp tục trị bệnh đứa nhỏ đó theo nguyên tắc tôi chỉ thì chắc chắn không bị đau tay, mà giúp cho trẻ em từ từ hết bệnh, mà hết mau lẹ.
Nếu anh chị em thấy được những vật màu trắng, màu vàng, thì đó là anh chị em được may mắn nhất là thấy hào quang của các Đấng. Còn tất cả các màu khác thì không có giá trị khi anh chị em thấy. Chỉ có 2 màu thôi. Thứ nhất là màu vàng, thứ nhì là màu trắng. Một trong hai màu đó, nếu thấy được hào quang trong nhà anh chị em, thì chắc chắn lúc đó các Đấng giúp, ngự trị trong nhà của anh chị em và ban phước lành cho anh chị em. Đừng lo ngại.
19. Tôi muốn hỏi: nếu mình thấy một ánh sáng màu trắng chung quanh một người, một nhân vật nào đó, và luôn có màu vàng bao chung quanh nữa, có ý nghĩa gì không Thầy?
Như tôi trình bày, trong nhà thì coi như các Đấng tới, thí dụ như mấy người này đứng đây, bao vòng cái hào quang họ trắng, vàng, thí dụ, vậy thì đó là các Đấng sẽ bao vòng người đó, giúp cho người đó, ban phước lành cho người đó. Còn nếu cái trắng không, đôi khi người đó có năng lực trắng đưa ra dài cho thấy. Nhưng nếu có hào quang vàng thì các Đấng giúp vô luôn, ban phước lành cho người đó. Mà ít có lắm. Nếu có thì người đó là may mắn nhất.

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply