About the Post

Author Information

Lớp 16 đầu tiên được Thầy gọi tên là lớp “Tu Nghiệp 10 ngày”

 

          Trong nhiều cấp học từ sơ cấp tới 13++ Thầy Đáng thường nói năm 1992 lần đầu tiên thể xác linh hồn Thầy hợp nhất ra ngoài không gian và khi nào Thầy dạy cho anh chị em nhân điện được như Thầy, Thầy mới an tâm. Và lớp học được Thầy trao truyền công thức tập ra ngoài không gian lần đầu tiên được tổ chức trong 10 ngày từ mồng 9 tháng 4 tới 18 tháng 4 năm 2005. Trong lớp học đã có nhiều anh chị em tập luyện thành công và phát biểu để cảm tạ và miêu tả trạng thái trước, trong lúc và sau khi ra ngoài không gian trở về.

          Thực chất hình thức này đã có rất nhiều những vị thầy tu Atlantic tập luyện thành công và giờ đây sau khoảng 200.000 năm tất cả những người có đủ duyên lành từ mọi tầng lớp giai cấp trong xã hội đều được tập luyện để từ đây, sau giờ phút thành công được ra ngoài không gian trở về thì Thầy Lương Minh Đáng đã an tâm với người học trò của mình vì người học trò này đã được gặp Thượng Đế.

          Kể từ khi những vị thầy Atlantic không còn được Thượng Đế chấp nhận là sứ giả của Ngài để dùi dắt những người ít căn cơ hơn và xây dựng trần gian theo mong muốn của Ngài thì những linh hồn người chết sau khi dời bỏ thân xác không được cầu nguyện để trở về với Khối Sáng hay tu học tái kiếp dẫn đến tới thời hiện đại ngày nay có không biết bao nhiêu linh hồn bơ vơ vất vưởng chu du khắp địa cầu mà không có một vai trò quan trọng nào cho sự tiến hóa. Để trở lại vị thế cao cả khi xưa, vị thế của linh hồn có được năng lực Thượng Đế bao bọc dù đang ngự trị tại bất cứ đâu trên cõi trần gian này, linh hồn đó phải vượt qua tất cả những băng tần tâm linh từ thấp nhất tới cao nhất để từ nay có khả năng độc lập tự chủ, quyết định mọi hành động của mình trong sự chọn lựa tự do tuyệt đối vì bên cạnh đã có tất cả sợi dây kết nối tâm linh.

          Để vượt lên tất cả vì sự hợp nhất linh hồn thể xác, cá nhân người học viên nhân điện tha thiết cầu nguyện trước khi thực tập và trong lúc thực tập liên tục truyền điện năng cho tất cả đất đai vùng miền trên khắp địa cầu để giúp cho gia tiên tiền tổ các đời kiếp trước của mình và những linh hồn có duyên lành được siêu thoát. Trong lớp 16 đầu tiên Thầy nhấn mạnh việc truyền điện vùng đất này để khi anh chị em chúng ta được ra ngoài không gian thì tất cả những linh hồn có kết nối và bên cạnh thể xác chúng ta cũng được ra ngoài không gian. Cá nhân mỗi người dù trong tiền kiếp hay kiếp hiện tại có cố tình hay vô ý mắc tội hay lỗi lầm với bất cứ ai, bất cứ linh hồn nào thì lúc được ra ngoài không gian thì tất cả đã được xóa bỏ khi được hội ngộ với Thượng Đế.

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply