About the Post

Author Information

Xuất hồn khác với Thể xác và linh hồn hợp nhất ra ngoài không gian

meL

So sánh

Xuất hồn: dễ tập, xuất hồn rồi thấy mình có tồn tại nhưng không nhìn thấy cơ thể mình, khi về lại thể xác khó khăn và về lại được rồi thể xác bị mệt và có thể gặp sợ hãi. Khi xuất hồn nhiều dễ sinh bản ngã mới, thiếu hòa hợp cuộc sống và nhớ lâu những chuyện thường ngày. Khi xuất hồn may mắn có thể biết để giúp giới hạn cho ai đó hoặc tiến triển công việc nhưng có giá trị sử dụng từ mỗi lần xuất hồn rất ngán hạn.(*)

Thể xác và linh hồn hợp nhất ra ngoài không gian: cần một quá trình mới bắt đầu tập luyện được, nếu vào không gian tâm linh sẽ không nhìn thấy cơ thể mình, nếu vào không gian đời sống sẽ thấy cơ thể mình và vạn vật, khi trở lại hiện tại rất dễ dàng và về rồi bản thân rất thanh thản, siêu thoát và nhiều năng lực. Khi ra ngoài không gian nhiều sẽ nhận được tri thức của Thượng Thiên và Thượng Đế, dễ dàng hòa hợp với tất cả mọi người vạn vật và các băng tần tâm linh, xem nhẹ những chuyện thường ngày và không bận tâm đến quá khứ. Khi ra ngoài không gian sẽ thông tỏ cả dòng tri thức hoặc hệ thống tư tưởng và giúp đỡ tha nhân hay thế sự một cách trọn vẹn, đầy đủ, giá trị của mỗi lần ra không gian đem lại năng lực, sức mạnh, sự an vui cho mỗi người trong nhiều ngày, nhiều tháng, thậm trí nhiều năm.

* ghi chú: trong nhân điện không có tập xuất hồn, trên là trải nghiệm của học viên có được từ ngoại pháp và những lần do không biết nên vô tình tập thiền nhắm mắt ở cấp 5.1, 5.2.

Tags: ,

No comments yet.

Leave a Reply