About the Post

Author Information

Tiếp xúc tư tưởng với các Đấng Thiêng Liêng

UP

   Nguồn: Tâm linh Hội Nhân Điện Lương Minh Đáng Quảng Trị

Các Đấng Thiêng Liêng từ Khối Sáng có mức năng lực ngang LX5 trở lên xuống, có vai trò phò trợ anh chị em cấp 5 thực hành công thức tiếp xúc tư tưởng xin các Đấng giúp cho những vấn đề tư tưởng bị bế tắc không có phương án giải quyết. Những bế tắc đây là bế tắc trong con đường đạo của anh chị em tức là những bế tắc về tâm linh siêu hình hay về sự tác động của tâm linh đến cuộc sống thực tại hay về cuộc sống thực tại hành xử những công việc những tác động được mang những danh gọi thuộc về tâm linh.

Anh chị em có thể hỏi các Đấng giáo chủ tôn giáo nếu anh chị em tin tưởng hoặc là học trò Thầy Đáng anh chị em tiếp xúc với linh hồn Thầy để anh chị em có được giải đáp. Trong tài liệu dành cho học viên lớp 5 đã ghi chú rất rõ ràng để anh chị em thực hành thực hiện. Tuy nhiên vì rất nhiều anh chị em chưa thực hành được công thức tiếp xúc tư tưởng ở cấp lớp 5 hay ở bất cứ cấp lớp nhân điện nào nên dưới đây là những dẫn giải hy vọng giúp thêm cho anh chị em lớp 5 trở lên thực hành thành công việc tiếp xúc tư tưởng với các Đâng Thiêng Liêng và Thầy Lương Minh Đáng để linh hồn chính của thể xác anh chị em chính thức bước vào đường tu để đến vươn tới cái đích sử dụng ngôn ngữ tâm linh, ngôn ngữ của giống dân thứ 6 trên địa cầu tương lai sẽ sử dụng.

Trước tiên anh chị em tiếp cận vấn đề tâm linh vấn đề đường đạo khiến anh chị em bế tắc, anh chị em đã học cấp 5 nhân điện và muốn ứng dụng nhân điện để giải thoát bế tắc anh tư tưởng anh chị em. Anh chị em tiến hành từng bước như sau:

  • Xác định sự tha thiết muốn có được câu trả lời. Thấy có đủ sự tha thiết, anh chị em hãy quyết định hỏi các Đấng và Thầy.
  • Chọn thời gian rảnh rỗi nhất và một không gian không ai có thể bất chợt làm phiền anh chị em, để điện thoại ở một nơi khác với chế độ yên lặng.
  • Tự loại bỏ tất cả những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tâm thức anh chị em như buồn ngủ thì anh chị em ngủ trước đi, cơ thể chưa sạch sẽ thì anh chị em tắm gội đi, bụng chưa chắc dạ thì anh chị em ăn chút gì đi…
  • Khi dạy cấp 5 Thầy nhắc anh chị em tập thiền tĩnh tâm trước khi tiếp xúc tư tưởng với thiêng liêng.
  • Sau khi tập thiền tĩnh tâm xong, anh chị em nằm ngồi với tư thế nào khiến anh chị em thoải mái nhất và mở mắt nghĩ đến việc đặt câu hỏi thế nào cho ngắn gọn nhất và đầy đủ ý nghĩa nhất.
  • Anh chị em cầu nguyện trong tâm để hỏi các Đấng và Thầy, thí dụ như “con cầu nguyện Đức Phật cho con được biết tại sao….” Hay “con cầu nguyện Thầy Đáng giải đáp cho con việc….”
  • Anh chị em để đầu óc tự nhiên nhất và không mong chờ câu trả lời đến với anh chị em, anh chị em để cơ thể ở tư thế tự nhiên nhất, anh chị em có thể cử động tay chân nếu cần nếu thấy bị mỏi quan trọng ở đây là sự tĩnh tâm trong tư tưởng anh chị em để anh chị em tiếp xúc với các Đấng và Thầy.

Nếu anh chị em có được câu trả lời khiến anh chị em toại nguyện anh chị em tạ ơn các Đấng và Thầy, nếu chưa có được câu trả lời anh chị em cầu nguyện các Đấng và Thầy lần sau giúp cho anh chị em và anh chị em tiếp tục tiếp xúc với các Đấng và Thầy vào những lần khác, bao giờ anh chị em có được câu trả lời thì anh chị em sẽ tiếp tục hỏi những câu hỏi khác.

Anh chị em có được câu trả lời trong lúc tĩnh tâm là những anh chị em may mắn nhất.

Anh chị em không thấy câu trả lời nhưng trong lúc tĩnh tâm anh chị em thấy đầu óc trống rỗng và thấy năng lực các Đấng và Thầy báo từ ngang lx5 trở lên thì không sớm thì muộn anh chị em nhất định sẽ có câu trả lời.

Anh chị em nhận được câu trả lời gián tiếp vào một thời gian nào đó sau khi anh chị em tiếp xúc tư tưởng thì anh chị em nhớ cảm tạ các Đấng và Thầy.

Anh chị em thấy trong lúc tĩnh tâm có nhiều tư tưởng đến với anh chị em mà anh chị em biết là không phải câu trả lời từ các Đấng và Thầy thì anh chị em nên học tiếp các cấp nhân điện cao hơn để anh chị em có nhiều năng lực mạnh hỗ trợ thể xác anh chị em và có nhiều công thức hữu hiệu hơn để giúp cho não bộ anh chị em dễ dàng xóa bỏ mọi tri phối.

 

Tags: ,

No comments yet.

Leave a Reply