About the Post

Author Information

tái kiếp (P2)

ton_gia_a_nan         Master Luongminhdang

A nan đà và Lương Minh Đáng

A nan đà: Tôn Giả nổi tiếng với trí nhớ phi thường về những lời Phật dạy

Lương Minh Đáng: Khi tiếp xúc tư tưởng với Thượng Thiên, Thầy nghe một lần là nhớ mãi

 

A nan đà: từ ‘Anađà’ là một niềm vui của một trạng thái nằm trên mọi tư duy nhị nguyên, những cặp đối đãi. Hệ thống triết lí Vedānta quan niệm rằng, một tâm thức thoát khỏi suy nghĩ—nghĩa là tâm thức không còn vướng mắc những khái niệm như sinh, tử, khổ não, nói chung là mọi tư duy—chính là A-nan-đà, sự an vui thuần túy.

Lương Minh Đáng: “Chúng ta phải đứng trên bình diện của Tốt-Xấu, Đúng-Sai, v..v… Để xem cả hai chỉ là một. Như vậy chúng ta mới có sự hợp nhứt trong tâm trí để dễ dàng đạt sự Minh Triết và Giác Ngộ.”

 

A nan đà: được xem là Nhị Tổ của Thiền tông Ấn Độ (Phật giáo nguyên thủy). Ma ha ca diếp được nhận cành hoa từ Đức Thế Tôn trong buổi thuyết pháp không lời trên đỉnh Linh Thú đồng nghĩa “chính pháp vô thượng” đã được trao và Ca diếp sau trở thành Sơ Tổ của Thiền tông. A nan đà có khả năng ghi nhớ lời Phật dạy một cách phi thường không nằm ngoài khả năng “chính pháp vô thượng” đã đến với A nan đà qua con đường tâm linh không phải qua phương tiện là thân xác con người và Đức Phật là người giúp A nan đà minh hiểu “chính pháp vô thượng” bằng phương tiện ngôn ngữ

Lương Minh Đáng: Ngài Dasira Narada thoát xác năm 1924, có thể coi là người khám phá ra năng lượng vũ trụ trường sinh học. Thầy Lương Minh Đáng tu học năm 1972 và với những thành tựu của Thầy thì nếu được đặt Ngài Dasira Narada làm Thầy Tổ thì có thể được gọi Thầy Lương Minh Đáng là Nhị Tổ Trường Sinh Học. Danh Sơ Tổ có thể được gọi với ngài Dasira Nasada nhưng chúng ta không thể quên có rất nhiều người có công với Trường Sinh Học như Edgar Cayne, SWMI VIVEKANANDA, VLA DUMIS LEONIDOVICH DUROP, Thích Quảng Đức, Vanga vv… Thầy Lương Minh Đáng đã tiếp nhận năng lượng vũ trụ qua con đường tâm linh bằng hình thức thiền định vào đêm 28 tháng chạp âm lịch, theo dương lịch là năm 1972 và người nhắc nhở dẫn giải về trường sinh học cho Thầy là ngài Dasira Nasada, Thầy cũng đã mượn danh nghĩa Thầy là học trò của ngài Dasira Nasada để tiện giao giảng nhân điện từ năm 1989 đến năm 1992 vì tiện lại trả lời câu hỏi của học trò hỏi việc trường sinh học từ đâu mà có và ai là Thầy của Thầy.

 

A nan đà: là người rất nhẫn nhục, hết lòng phụng sự đức Phật. Tôn Giả chỉ chấp nhận làm người hầu cận cho Phật khi được Phật hứa rằng không vì thế mà được quan tâm hơn các vị khác

Lương Minh Đáng: Thầy tu học từ 1972 đến 1989 mới dạy học trò, trong thời gian này gặp rất nhiều chịu đựng thử thách đường đạo, đường đời. Khi đi giúp mọi người Thầy luôn giữ quan điểm giúp chung cho nhân loại chứ không giúp riêng mảnh đất nào khi trả lời câu hỏi của Đấng Tối Cao cai quản mảnh đất đó.

 

A nan đà: Nhờ sự can thiệp của Tôn Giả mà Phật chấp nhận thành lập ni đoàn

Lương Minh Đáng: Trong lớp nhân điện, nữ giới học nhiều hơn nhiều so với nam giới

 

A nan đà: Tôn Giả là người xây dựng cơ bản giáo pháp trong lần kết tập thứ nhất. Phật giáo ra đời là tôn giáo mới mẻ và đứng độc lập với tôn giáo học thuyết sẵn có, có khả năng giúp ích cho người bần cùng nhất xã hội đến giới vương tộc, quan lại, phú nhân.

Lương Minh Đáng: khi Thầy bắt đầu giao giảng, nhân điện trở thành một ngành học rất phổ biến và có tầm quốc tế, hệ thống trương trình của nhân điện từ lớp 4 trở lên rất đồ sộ, mới mẻ và đứng độc lập với tất cả học thuyết, tôn giáo tín ngưỡng nhưng có khả năng bổ xung cho các học thuyết, tôn giáo trở lên hoàn chỉnh và có khả năng ứng dụng thực tế hữu hiệu nhanh chóng.

 

A nan đà: Tôn giả đi khất thực và thuyết pháp là người được phái nữ mến mộ đến đem lòng nhớ nhung. Người tình tiền kiếp xuất hiện lúc Tôn Giả đang bên cạnh Đức Thế Tôn và Tôn Giả đã hướng đạo cho người tình cũ để rồi nàng là người nữ tu hành đầu tiên của Phật giáo được Đức Thế Tôn chủ động mời gia nhập (dì nuôi Đức Phật và những người đi theo đã rất khó khăn để trở thành ni đoàn vì ban đầu Đức Phật nhất định không chấp nhận người nữ xuất gia).

Lương Minh Đáng: Thầy trong quãng thời gian hành đạo cũng nhiều lần qua những đoạn tình duyên. Thầy tự nhủ với bản thân và được Thượng Thiên xếp đặt người nữ theo Thầy để cùng Thầy phục vụ nhân loại

 

A nan đà: Sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, thể xác A nan đà mới đắc quả A la hán, quả vị giác ngộ đánh dấu A nan đà từ đây tự bước đi trên con đường tu hành Phật pháp. Còn linh hồn A nan đà đã nhận được “chính pháp vô thượng” qua con đường tâm linh từ trước khi Đức Phật tạ thế.

Lương Minh Đáng: Thầy truyền dạy ngành Nhân Điện dựa trên sự tiếp xúc tư tưởng với Thiêng Liêng, ngôn ngữ và phương tiện có sẵn được sử dụng trong nhân điện như một hình thức từ ngũ hành âm dương.

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply