Tag Archives: khóa sơ cấp

Dạy Học Nhân Điện Cấp 1 và 2

I. Anh chị em đã học cấp 6 nhân điện trở lên có khả năng dạy học và khai mở luân xa 30% ở cấp 1 và 60% ở cấp 2 cho 10 người trở xuống theo phương pháp đặt tay, 10 người trở lên bằng luân xa 6. (xem tài liệu dành cho học […]

4 Comments Continue Reading →

Bài Học Tiến Hóa trong Khóa Nhân Điện Sơ Cấp

  Khóa Sơ Cấp Cấp 1: Thực hành thiền định để điều hòa nhịp thở và tĩnh tâm.   Cấp 2: Nơi tiếp nhận Năng Lượng Vũ Trụ là các luân xa, phương pháp tiếp nhận là thực hành công thức nhân điện. Khi tâm trí trong trạng thái tha thiết thì sự có sự […]

2 Comments Continue Reading →