Lễ Kỷ Niệm Ngày Minh Triết Giác Ngộ – Sinh Nhật Ngành Nhân Điện

Bữa tiệc bắt đầu với lời phát biểu giới thiệu lời Thầy Lương Minh Đáng căn dặn vào ngày 28-7-2007 rằng từ đây ngành Nhân Điện thực sự ra đời và ngày 28-7 hàng năm là ngày Sinh Nhật của Ngành.

DSC01722

DSC01721

Theo tinh thần Thầy Lương Minh Đáng giảng dạy ngành học của chúng ta đề cao tính thực dụng thực tiễn, đơn giản nhằm đạt được hiệu quả mọi việc nên BTC tiến hành tổ chức không băng rôn biểu ngữ mà thay vào bằng chiếc bánh gato in những tấm hình đại diện diện và quan trọng nhất của ngành học kèm theo dòng chữ

Lễ Kỷ Niệm lần thứ 10
Sinh Nh
ật Ngành Nhân Điện Thầy Lương Minh Đáng
Ngày Minh Tri
ết Giác Ngộ 28/7/2007 – 28/7/2016

DSC01723

DSC01725

DSC01724

Tiếp theo anh chị em tham dự nghe lời chia sẻ từ xa của trung tâm trưởng tại Việt Trì và Quảng Trị qua điện thoại. Tất cả anh chị em có mặt trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình của quý đồng môn.

Buổi lễ diễn ra tràn đầy năng lực Linh Hồn Thầy Lương Minh Đáng và sự trân quý những lời chia sẻ kinh nghiệm, cảm nhận của các tất cả anh chị em đồng môn!

DSC01727

DSC01728

Hẹn gặp lại anh chị em vào năm tới.

Chúc cho Minh Triết Giác Ngộ tràn ngập thể xác và linh hồn anh chị em hằng giờ hằng phút!

DSC01726

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply