About the Post

Author Information

kinh cầu nguyện cho các quốc gia

          Con cầu nguyện Đấng từ phụ chí tôn. Ngài đã tạo ra nhân loại cùng một bản thể. Ngài đã hạ chỉ ràng mọi người sẽ đều ở một gia đình. Trước sự hiện diện tối linh của Ngài và tất cả nhân loại nấp dưới bóng Ngài. Mọi người đều quây quần xung quanh độ lượng khoan hồng cửa Ngài, mọi người đều được soi sáng bằng anh linh định mệnh của Ngài.

         Con cầu nguyện Đấng từ phụ. Ngài nhân từ với tất cả mọi người. Ngài đã sinh ra từng người và ban đời sống cho tất cả mọi người. Ngài đã phú cho mọi người những tài năng và năng khiếu, tất cả mọi người đều thấm nhuần ơn tế độ của Ngài bao la như biển cả.

         Con cầu nguyện Đấng Từ Phụ Đại Từ Đại Bi hãy ban phúc thống nhất loài người. Hãy ban phúc cho các Tôn Giáo hoà hợp, các Quốc Gia trở thành một nước, tất cả mọi người coi nhau như anh em trong một gia đình và coi trái đất này như một Tổ Quốc, hãy ban phúc cho mọi người sống trong sự Thái Hoà.

         Con cầu nguyện Đấng Từ Phụ Đại Từ Đại Bi xin Ngài phất linh kỳ hợp nhất loài người, con cầu nguyện Ngài xây dựng nền Thái Hoà, xin Ngài gắng bó các con tim lại thành một khối. Đấng Từ Phụ Nhân Từ Độ Lượng, xin Ngài thấm nhuần trái tim con bằng hương thơm ngào ngạt Tình Thương của Ngài, xin Ngài mở đường soi sáng mắt chúng con bằng linh quang của Ngài. Xin Ngài mở tai con bằng lời êm dịu của Ngài và che chở chúng con trong thành trì Định Mệnh của Ngài.

         Ngài là Đấng Tối Linh uy quyền vô hạn. Ngài là Đấng Đại Từ Đại Bi, Ngài là Đấng Quảng Đại khoan dung mỗi nỗi ươn hèn của Nhân Loại.

 

                                                                                     Nam Mô Đấng Từ Phụ A Di Đà Phật

                                                                                     Chứng minh lời cầu nguyện của con.

                                                                                     Saint Louis, U.S.A., ngày 24/04/1999

                                                                                     LƯƠNG MINH ĐÁNG

—–

Ghi chú: file pdf downloaf tại đây kinh cầu nguyện cho các quốc gia

Thầy Lương Minh Đáng là một phật tử và thầy viết những lời cầu nguyện cho các quốc gia thành một bản kinh như trên anh chị em đã biết. Do đó đây là kinh của Đạo Phật và được anh chị em nhân điện sử dụng một cách rất rộng rãi và rất hữu ích, vì anh chị em là học trò của Thầy.

Anh chị em không nên sửa đổi bất cứ ngôn từ nào trong bản kinh này vì những lý do như sau:

+ Anh chị em thường sửa dòng “Nam Mô Đấng Từ Phụ A Di Đà Phật. Chứng minh lời cầu nguyện của con.” thành những dòng ngôn ngữ khác theo sự tư duy của chúng ta nhưng “Đấng Từ Phụ” ở đây là Phật A Di Đà, “Nam Mô” mang ý nghĩa hội nhập, hợp nhất, tương thông.

+ Thầy viết kinh này năm 24/04/1999, Thời điểm này Thầy chưa dạy lớp Tiềm Năng I, II đầu tiên (04/03/2002) nên năng lực các cấp lớp nhân điện Thầy giảng dạy từ Sơ Cấp đến 7, 7+ là năng lực hòa hợp, kết hợp, hóa giải năng lực các tôn giáo, học thuật, ngành nghề. Do đó năng lực Đức Phật kế cận giúp đỡ cho Thầy trong các lớp học và công cuộc hóa độ chúng sinh, Thầy nhắc nhiều lần với anh chị em rằng năm 1972 Thầy thiền định và được Đức Phật chỉ dạy về sau Thầy sẽ đi ngoại quốc để hoằng hóa Phật pháp và sau này chúng ta đã thấy Thầy đã giúp nhiều vị tu sỹ, đại lão hòa thượng Thái Lan, Srilanka… được khai mở 100% luân xa, đầy đủ sức khỏe để giúp cho hàng triệu đệ tử của các vị đó. Vì vậy, anh chị em sửa kinh này tức là sửa kinh Phật.

+ Thầy là phật tử, viết kinh và cho anh chị em chúng ta đọc, nó thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Thầy.

Tags: , ,

No comments yet.

Leave a Reply