About the Post

Author Information

Đôi nét về Thầy Lương Minh Đáng

11-12-13

THẦY LƯƠNG MINH ĐÁNG

—oo0oo—

Prof.Dr.Sir Master LƯƠNG MINH ĐÁNG
D.Ac, M.D.(T.M.), Ph.D., D.Sc., K.St.J.(Knight Commander)

Albert Schweitzer Award 2001

Founder of Mankind Enlightenment Love (M.E.L.)

 

Thầy sinh ngày 30-1-1942, 18 năm sau khi Ngài Dasida Narada từ trần năm 1924, thiền định tiếp xúc Thượng Thiên tu học đêm 28-12-1971 âm lịch, 18 năm sau dạy lớp nhân điện đầu tiên ngày 20-07-1989, 18 năm giảng dạy Thầy từ trần ngày 12-08-2007.

Nguyên quán: Mỹ Tho, Việt Nam.

Quốc tịch: Việt Nam, Hoa Kỳ, Australia.

 

Vẫn tiếp tục nghiên cứu cách ứng dụng Năng Lượng Vũ Trụ nhằm chữa lành các bệnh trạng của con người và làm gia tăng các sản phẩm nông nghiệp (kể từ năm 1972).

Thiết lập các Viện nghiên cứu Năng Lượng Vũ Trụ và Con Người (Human and Universal Energy Healing) tại Hoa Kỳ và chi nhánh khắp thế giới (từ năm 1988)

Dạy các khoá học về Thiền Định và Áp Dụng Năng Lượng Vũ Trụ vào Việc Chữa Bệnh, Các Lĩnh Vực Khoa Học và Đời Sống được dịch ra từ nhiều ngôn ngữ cùng một lúc cho các học viên đến từ hơn 67 quốc gia trên thế giới (từ năm 1998). Vào năm 2002, tổng số học viên trên toàn thế giới đạt được 2 triệu người trong đó có hơn 50.000 người là các nhà khoa học, giáo sư đại học, bác sĩ y khoa, nha sĩ, dược sĩ và nhà nghiên cứu tâm linh v.v…

Hướng dẫn các nhóm tình nguyện liên ngành thực hiện các dự án nghiên cứu về môi trường, nông nghiệp, y học và khoa học (từ năm 2000).

Chữa bệnh miễn phí với kết quả khả quan cho hơn 30 triệu người ở 64 quốc gia trên toàn thế giới. 

Tiến sĩ Triết học (Ph.D.), Y học Bổ Sung, Viện Đại học Mở về Y Học Bổ Sung, Colombo, Tích Lan (được phong tặng tại Munich, Đức vào tháng 9/1994).

Tiến sĩ Khoa học Danh Dự (D.Sc. Honoris Causa), Viện Đại Học Mở về Y Học Bổ Sung, Colombo, Tích Lan (tháng 4/1996).

Huân Chương Đức Vua Buddhadasa, Tước Vị Huân Chương Hoàng Gia (Đại Hội Thế giới tại Colombo, tháng 11/1997).

Tước Hiệu Vajracharja (“Đức Thầy Kim Cương”), được phong chức “Tu Sĩ Đại Thừa Thượng Sư Lương Minh Đáng”, Giáo Hội Phật Giáo Chúng Sinh Thế Giới (Modesto, California, Hoa Kỳ, 1997).

Thầy Thuốc Thế Kỷ, Giải Thưởng Hoàng Đế 2000, Giấy chứng nhận xuất sắc 2000.

Bác Sĩ Y Học Cổ Truyền (M.D.), Viện Đại Học Mở về Y Học Bổ Sung, Colombo, Tích Lan (trao tặng tại Colombo, Tích Lan, tháng 3/2000).

Đại Hiệp Sĩ (K.St.J.), Dòng Thập Tự Chinh Tối Cao Thánh Gioan tại Jeruasalem, Hiệp Sĩ xứ Malta, Tu viện Thiên Chúa Ba Ngôi Thế Giới & Đại Đồng Villedieu (tháng 12/2000).

Bác Sĩ Châm Cứu, Viện Đại Học Mở về Y Học Bổ Sung, Colombo, Tích Lan (7/2001).

Giải Thưởng Albert Schweitzer 2001, Hiệp Hội Albert Schweitzer (11/2001).

Tags: , ,

No comments yet.

Leave a Reply