About the Post

Author Information

Khóa Triết Học Đông Phương

 

Lớp 16

Triết Học Đông Phương I

Tập luyện thể xác biến thành năng lượng, hòa hợp với linh hồn mình làm một đi ra ngoài không gian học hỏi tiến hóa.
Làm Dược Thảo Tỏi: thêm một phương tiện bảo vệ sức khỏe và trị bệnh hữu hiệu bên cạnh truyền điện; dùng khi tư tưởng mất kiểm soát; kết hợp với công thức lớp 18-20 cứu sống người chết .
Truyền điện cho bộ phận bị cắt bỏ mọc trở lại.
Thông hiểu 5 đề tài:

o Tâm Lý – Tâm Linh

o Sinh – Tử

o Lo Sợ – An Nhiên Tự Tại

o Thượng Đế và Con Người

o Sống và làm theo Thiên Ý

o Xóa bỏ tư tưởng xấu, xóa bỏ tư tưởng mình bị chi phối.

Lớp 17

Triết Học Đông Phương II

o Tập luyện ra ngoài không gian. Ứng dụng những gì học hỏi được khi Ra Ngoài Không Gian để giúp đỡ chính mình, gia đình mình, dân tộc mình, quốc gia mình và nhân loại Phát Triển Tâm Linh, Sống Ấm No Hạnh Phúc.

o Sự Khác nhau giữa Thượng Đế và Thượng Thiên?

o Hòa hợp và làm việc cùng những Chiến Sỹ Vô Danh

o Phát Triển Kinh Tế Vô Ngã?

Lớp 18

Triết Học Đông Phương III

o Tập luyện ra ngoài không gian.

o Tàng Hình.

o Hội Nhập.

o Tư tưởng nhận ra chìa khóa giải quyết tận gốc mọi bế tắc đau khổ của đời sống vật chất, đời sống tâm linh.

(còn tiếp)

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply