About the Post

Author Information

Khóa Ứng dụng Khoa học và Tâm linh

 

ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LINH I (Lớp 19)

Tập luyện ra ngoài không gian.
Thực hành các công thức giải quyết tận gốc các vấn đề đau khổ, bế tắc vật chất, tâm linh.
Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp; khoa học; tâm linh bằng các công thức đặc biệt.

ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LINH II (Lớp 20)

Tập luyện ra ngoài không gian, tập trong nước cháo gạo.
Xóa bỏ quyền lực và ích kỷ.
Nhận Công Thức Tâm Linh cuối cùng của Thượng Đế.
Hội Nhập vô giới hạn.
Sử dụng Điện Năng Thượng Đế kiến tạo nên các phương tiện vật chất.
Phát Triển Khoa Học Tâm Linh.
Nhân Loại sống trong Áng Sáng Tình Thương.
Thế Giới có Hội Long Hoa.

(đang bổ xung)

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply