About the Post

Author Information

Questions of M.E.L.

Hand Hold Red Straight Word Questions And AnswersCâu hỏi

Tất cả câu hỏi dưới đây chúng tôi (BQT) đã có câu trả lời giúp bản thân thấy toại nguyện, phấn trấn và an bình. Nếu diễn tả bằng ngôn ngữ những trả lời này thật tốn rất nhiều câu chữ đồng thời khiến anh chị em đồng môn vất vả mới có thể đọc hết lại khiến anh chị em chưa tự tìm câu trả lời cho riêng bản thân mình đã phải suy nghĩ về câu trả lời của người khác.

Trong những câu hỏi thực sự không hàm chứa, hướng đến câu trả lời phải thế nào cho đúng cho phải mà ĐÃ HÀM CHỨA, ĐÃ HƯỚNG ĐẾN sự Giác Ngộ Chân Lý trong Trường Sinh Học Nhân Điện. Do vậy anh chị em có câu trả lời cho riêng mình hay không cũng không còn là điều quan trọng, do vậy câu trả lời của chúng tôi (BQT) càng không có một chút gì mang ý nghĩa quan trọng nên chúng tôi không biên soạn câu trả lời. Thân mến!

8491167-Many-colorful-people-stand-in-a-crowd-thinking-of-questions-Stock-Photo

Anh chị em đã học và thực hành nhân điện của Thầy Đáng ơi. Giờ chúng ta bắt đầu:

20 câu đầu tiên:

1, Công thức hợp nhất với Thượng Đế là công thức nào?

2, Tại sao Kim tự tháp Ai Cập và Kim tự tháp ở các nước khác có 4 mặt nhưng Kim tự tháp nhân điện có 3 mặt?

3, Trống đồng được tìm thấy ở các nơi thì mặt trời tại tâm đều có số tia là chẵn như 8, 12, 14, 16… Tại sao mặt logo trống đồng nhân điện thì mặt trời có 13 tia?

4, Những Công thức nào trong các cấp lớp không nhận năng lực mà truyền điện thẳng?

5, Những Công thức nào không dùng hình thức nhận năng lực và truyền điện bằng luân xa 6 mà dùng trực tiếp ý nghĩ của tư tưởng con người?

6, Tại sao cấp lớp nhân điện được đặt tên là …5, 5.1, 5.2 và 6, 7, 7+ rồi 13, 13++ …?

 7, Tại sao có hình thức khai mở 30%, 60%, 100% luân xa mà không phải như là khai mở 10%, 15%, 100% luân xa… ?

question-mark2-1

8, Ra ngoài không gian ở cấp Triết học đông phương I trở lên khác giấc ngủ, giấc mơ như thế nào?

9, Linh hồn con người nằm ở chỗ nào trên cơ thể? Linh hồn tế bào nằm ở chỗ nào? Linh hồn thần kinh nằm ở chỗ nào? Linh hồn gia tiên nương nhờ thể xác con cháu, Linh hồn có trách nhiệm giúp đỡ thể xác, Các Đấng phò trợ thì ở đâu trên cơ thể?

10, Từ cấp 3 anh chị em đã cầu nguyện cho linh hồn về với Khối Sáng. Vậy Khối Sáng trông thế nào, là gì, ở đâu và có những ai trong đó?

11, Anh chị em dùng nhân điện để trị bệnh có dùng kèm với hình thức nào ngoài nhân điện không?

12, Khi nào anh chị em không có cách gì thoát khỏi đau yếu, bế tắc mà dùng nhân điện giải quyết được?

13, Công thức ở cấp lớp nào khi trị bệnh không nhận năng lực mà truyền điện năng cho mình cho người khác để trị bệnh?

building-up-your-geek-skills-linkedin-10-728

14, Khi nào anh chị em dùng nhân điện không thoát khỏi đau yếu, bế tắc mà một hình thức khác lại giúp cho anh chị em được?

15, Khi nhận Ánh Sáng Mặt Trời ở cấp 13 anh chị em thấy khác với nhận Ánh Sáng Vì Sao ở cấp 13+ như thế nào?

16, “Hội nhập” ở cấp 18, 19, 20 khác “truyền điện” thế nào?

17, Thầy Đáng nhắc đến Siêu tế bào điện ảnh ở cấp 3, cấp 13++, … Nó là cái gì?

18, Trong các công thức và tên gọi công thức của nhân điện có khi nào nhắc đến chữ “Thiền” không? Tại Sao?

personality-interview-questions

19, Khai mở luân xa là như thế nào?

20, Thầy Đáng sau này nói luân xa là giả, vậy anh chị em nghĩ sao?

Tags: , ,

One Response to “Questions of M.E.L.”

  1. hà anh tú #

    Tôi rất mong nhận được các câu trả lời trên đây.
    Chân thành cảm ơn.

    03/07/2018 at 7:06 PM Reply

Leave a Reply