About the Post

Author Information

Ý nghĩa các con số

 33

         Ý nghĩa tư tưởng của các con số trong “Ý nghĩa sao 6 cánh”

Số Ý nghĩa tư tưởng
1 Sự Thật
2 Khả năng tiềm ẩn
3 Chân lý
4 Mục tiêu
5 Não bộ
6 Con tim
7 Làm việc cụ thể
8 Tình thương cá thể
9 Tình thương muôn loài vạn vật
0 Tự do

 

         Ý nghĩa tượng hình của các con số:

         Ý nghĩa về hình dáng con số 4 được Thầy Lương minh Đáng giảng dạy trong buổi họp 9 ngày tại Tiel Hà Lan năm 1998.

7+7

         Số 1 được ký hiệu bằng một nét kẻ dọc thẳng đứng nhưng để tiện viết con người ta thường thêm một nét chéo vào phía trên và một nét ngang phía dưới. Số 1 dành để ký hiệu một sự vật, một sự việc, khi cần ký hiệu hai sự vật sự việc khác nhau thì một nét thẳng kết hợp với một nét cong tạo thành ký hiệu con số 2. Khi có ba điều cần kết hợp lại thì ký hiệu số 3 gồm một nét ngang trên cùng tức số 1 dính với số 2 lộn ngược, để thuận lợi cho việc viết con số 3 người ta thường viết dạng hai đường cong dính nhau.

1

2

3

         Số 1, 2, 3 được ký hiệu dựa trên hình ảnh nhưng từ con số 4 được ký hiệu mang ý nghĩa tinh thần tâm linh. Thầy Lương minh Đáng dạy số 4 được ký hiệu dựa trên hai con số 7 kết hợp với nhau và Thầy giảng dạy chiều thứ 4 là chiều tư tưởng và đi trong chiều thứ 4 trở lên không mất thời gian không gian, vượt ra ngoài không gian 3 chiều. Trước tiên ta tạm hiểu số 4 được ký hiệu dựa trên ý nghĩa tư tưởng hay số 4 là tư tưởng con người

4

         Khi tư tưởng con người ở trạng thái cân bằng và tư tưởng đi trong không gian 3 chiều không bị gì chặn đứng đồng nghĩa tư tưởng đã đi vào những chiều không gian thứ 4 tức tư tưởng con người ở trong tâm linh siêu hình vô cùng vô tận. Con người có được tư tưởng cân bằng và đi trong vũ trụ tâm linh sẽ là ý nghĩa ký hiệu con số 5. Chúng ta thấy số 5 gồm một đường cong chưa thành hình tròn ghép chung một điểm với đường gấp khúc chưa thành hình tam giác, chưa thành hình vuông. Số 5 trong “ý nghĩa sao 6 cánh” là não bộ, như vậy khi tư tưởng cân bằng và đi trong vũ trụ tâm linh thì con người có được não bộ hoàn hảo với nền tảng là sự giác ngộ, nhận ra nhiệm vụ sứ mạng linh hồn mình đối với thiêng liêng và mình phải bắt đầu từ công việc thực tế ra sao.

5

         Não bộ con người ở trạng thái cân bằng rồi vượt lên trạng thái sẵn có để chuyển thể não bộ sang một trạng thái mới, đạt được mức giác ngộ cao hơn, nhận được nhiệm vụ mới và áp dụng mới mẻ thực tế vào đời sống thì não bộ con người thuộc về não bộ giống dân thứ sáu và số 6 được ký hiệu bằng vòng tròn và tiếp tuyến của vòng tròn, nghĩa là đồ thị của một vật quay tròn được văng ra khỏi quỹ đạo cũ.

6

         Khi con người có não bộ nhận được năng lực mới và biết phải làm gì trong đời sống trần tục này thì con người bắt tay vào làm việc thực tế, đây là sự minh triết của thể xác con người. Con số bảy ký hiệu mang hình ảnh một người đang đứng đưa hai tay ra phía trước làm việc, để tiện viết số bảy chúng ta có những cách viết phổ biến như hiện nay. Hai số 7 dính tay với nhau tạo thành con số 4 mang ý nghĩa hai người đồng tâm nhất chí, hai người ở đây là một linh hồn chính và một Đấng thiêng liêng hợp nhất trong một thể xác hay cao hơn là “thiên địa nhân hợp nhất”, cao hơn nữa là “Phật là ta, ta là Phật” hay “Cha con Thánh Thần Amen” hay “Thượng Đế và Con Người, tuy một mà hai tuy hai mà 1”… Như vậy như Thầy Đáng nói sử dụng được chiều thứ 4 là chìa khóa tâm linh của ngành nhân điện.

7

         Khi linh hồn con người được phụng sự thiêng liêng thì thể xác con người vừa là cản trở lớn nhất vừa là vật hữu dụng nhất cho việc hành đạo giúp đời. Để giải quyết vấn đề thể xác anh chị em chúng ta để thể xác chúng ta đi vào thiền định và con số tám được ký hiệu dựa trên hình ảnh một người đang ngồi thiền, số 8 có vòng tròn trên là 2 tay chụm nhau ngồi trên 2 chân khoanh lại tức 2 chân và 2 tay tạo thành 2 vòng tròn của con số 8.

100

         Khi thiền định thể xác hợp nhất với linh hồn làm một đi vào không gian tâm linh siêu hình vô cùng vô tận, tức hợp nhất với Thượng Đế thì sự kiện này được ký hiệu bằng con số 0.

         Khi thiền định trong lúc làm việc đời sống như làm việc đi lại… thể xác hợp nhất với linh hồn làm một khiến chân tay thân mình có trạng thái nhẹ nhàng như bay bổng nhưng não bộ tột đỉnh sáng suốt hoặc khi nói năng anh chị em được hợp nhất với Tối Cao khiến từ cổ trở xuống anh chị em mất hoàn toàn cảm giác thì trạng thái này được sử dụng để làm ký hiệu cho con số 9.

9

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply