About the Post

Author Information

Trồng trọt, chăn nuôi bằng Nhân Điện

Trồng trọt chăn nuôi sử dụng năng lượng vũ trụ anh chị em truyền vào cây trồng vật nuôi giúp anh chị em vừa làm kinh tế vừa truyền hạt giống bồ đề để cây trồng vật nuôi tiến hóa, sản phẩm ngon thơm và giầu năng lượng giúp người ăn chúng gián tiếp nhận được năng lượng tăng cường sức khỏe và phát triển tâm thức .

Trồng cây có truyền điện thì hoàn toàn không dùng phân bón hóa học hay phân chuồng truyền thống. Thứ nhất năng lượng anh chị em truyền đủ để cây phát triển và cho năng xuất ít nhất như sử dụng phân. Thứ hai vì không có phân nên những phần không cần cho thu hoặch sẽ không phát triển thái quá và chuột sẽ không phá hoại cây trồng của anh chị em. Cây lấy hạt như lúa, lạc, đỗ tương vv… trồng bằng Nhân Điện lá không phát triển nhiều mà nhỏ hơn, có màu xanh sáng như nõn chuối nhưng hạt thì rất nhiều. Những cây rau anh chị em trồng lấy lá thì chuột sẽ chọn vườn khác để ăn chứ không phải vườn của anh chị em. Nước để tưới tùy vào nhu cầu của cây và anh chị em sử dụng nước Nhân Điện với nước cháo để tưới, anh chị em chưa làm được nước Nhân Điện nên nhờ anh chị em lớp 13 trở nên làm giúp. 1 phần nước Nhân Điện được hòa với 9 phần nước thường để tưới cho cây còn nước cháo thì tưới thẳng nhưng anh chị em không nên tưới quá nhiều.

Vật nuôi như lợn gà vịt vv… anh chị em sử dụng nước Nhân Điện hòa với nước thường theo tỷ lệ trên để trộn với thức ăn của vật nuôi. Vật nuôi trong hồ ao thì anh chị em đổ nước Nhân Điện theo tài liệu lớp 17.

Anh chị em truyền điện cho cây trồng vật nuôi theo công thức cấp lớp anh chị em học, không được làm khác theo ý anh chị em. Thức ăn cho vật nuôi anh chị em cũng nên truyền điện mỗi lần và nhớ hòa với dung dịch chứa nước Nhân Điện. Anh chị em nên truyền điện thường xuyên cho vùng đất mình nuôi trồng, truyền vào không khí lẫn đất đai để phòng ngừa sâu bệnh, truyền điện đến xóm làng xung quanh và những nơi thờ tự. Việc truyền điện cho cây trồng và vật nuôi thì theo công thức và thời gian định kỳ trong tài liệu mỗi cấp lớp. Việc truyền điện khác thì theo tư tưởng anh chị em thấy cần lúc nào thì truyền lúc đấy. Anh chị em học từ lớp 16 nên ra ruộng vườn ao hồ của mình để tập ra ngoài không gian giúp cây cối, động vật và tất cả con người lẫn tâm linh nơi đó được nhận năng lượng.

Anh chị em cũng nên cầu nguyện Thầy và các Đấng thiêng liêng, các linh hồn tốt có trách nhiệm nơi đó giúp anh chị em phát triển cây trồng vật nuôi.

Vì hình thức sử dụng Năng Lượng Vũ Trụ vào nông nghiệp chăn nuôi mới mẻ và dễ dây dị nghị xung quanh nên anh chị em cần sự vững vàng, tin tưởng khi thực hiện. Anh chị em cứ làm theo dòng điện mách bảo và mong muốn thôi thúc bên trong anh chị em thì lần lượt anh chị em ban đầu ứng dụng diện tích ít, vật nuôi ít thì thành công từ ít và những lần sau ứng dụng nhiều thì thành công nhiều trong việc phát triển hình thức nuôi trồng bằng Nhân Điện.

No comments yet.

Leave a Reply