upp

Ảnh Đền Thờ Tổ Tiên Nhân Loại

Product Description

upp

Anh chị em muốn thờ gia tiên tất cả đời kiếp của mình, thờ tổ tiên dân tộc, thờ tổ tiên của loài người chúng ta có thể thiết lập riêng một ban thờ TỔ TIÊN NHÂN LOẠI, hoặc đặt bức ảnh chụp đền thờ tổ tiên nhân loại lên trên ban thờ gia tiên gia đình chúng ta. Nếu phát tâm đón nhận tất cả chiễn sỹ vô danh, anh chị em có thể đặt đài tưởng niệm trong phòng thờ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ảnh Đền Thờ Tổ Tiên Nhân Loại”