Mặt Trời 13 Tia

Mat troi_up

(Trích lời Thầy Đáng)
Những thầy địa lý ở các nước rất giỏi họ có thể giam cầm hay sai khiến 1 số linh hồn nào đó nhưng lại không bao giờ cứu giúp những linh hồn bất tử bất diệt đang ở trong khu vực đó nên bị những linh hồn này phá phách, làm gì cũng bị thất bại. Mặt trời Nhân Điện 13 góc hợp với băng tần thứ 13 của vũ trụ, hợp với kim tự tháp 13 tầng, hợp với băng tần tổng hợp. Mặt trời đặt trong nhà chúng ta có thể đốt cháy những băng tần xấu và những hình thức xấu xa vô nhà chúng ta, làm ảnh hưởng đến chúng ta. Mỗi gia đình chỉ có 1 cái. Toàn thế giới có đến 2 triệu học viên, cần đến ít nhất 200.000 cái trong giai đoạn đầu để cung cấp cho các học viên cấp cao. Sau này tôi sẽ giúp cho 1 số anh chị em học tiếp về phong thủy địa lý.

Anh chị em truyền vô cái mô hình mặt trời 13 cạnh này, mỗi một lần anh chị em giúp cho một người thì anh chị em truyền điện vô đây để cung cấp cho người ta. Mỗi một gia đình thì mình yêu cầu họ sử dụng một cái hình mặt trời, treo vào phía trong cửa nhà chánh thôi, mặt trời ngó vô trong nhà. Nếu trong tương lai số lượng nhiều, mỗi cửa phòng ngủ anh chị em đặt hình mặt trời, bề mặt của mặt trời ngó vô trong phòng ngủ. Giúp gia đình những người buôn bán làm ăn, những người có duyên lành dù họ không học Nhân Điện.

Tất cả những vị thầy chuyên về phong thủy địa lý từ Hồng Kông, Canada, Úc châu, Mỹ châu đều giỏi lắm nhưng mà có giới hạn, họ giỏi thật nhưng mà đôi khi họ giúp vẫn mua bán làm ăn không được, bởi vì những linh hồn đang chờ tiến hóa cao thì họ không giúp đi được. Trong vấn đề mua bán làm ăn cũng vậy, một cơ sở đang làm ăn bị người ta gửi cái này, cái kia tới thành ra làm ăn bị thua thiệt. Do đó, chúng ta có cơ hội thực hiện về vấn đề địa lý, phong thủy là một phần chúng ta đóng góp những linh hồn có duyên lành với chúng ta trở về với Thượng Đế, một phần là giúp cho những người khác có duyên lành làm ăn, được hưởng.

Chúng ta truyền vô cái mặt trời 13 cạnh, chỉ có anh chị em học viên lớp Tiềm Năng mới được nghen, chứ tôi nói rồi các học viên lớp 7 truyền điện vô không có gì hết đâu. Đó, chúng ta cố gắng tùy duyên lành mà đóng góp.

Mô hình mặt trời 13 cạnh của chúng ta hiện cung cấp có giới hạn, ý nghĩa của nó là khi truyền điện vô, anh chị em treo ở cửa nhà là chận đứng những năng lượng xấu vào nhà.

Cách treo Mặt trời 13 tia

  • Trước khi treo, học viên nhận năng lượng và truyền vào Mặt Trời 13 Tia.
  • Anh chị em nên treo Mặt Trời 13 Tia phía trên bên trong cửa chính, cửa phòng ngủ. Nếu trẻ con khó ngủ, hoặc hay giật mình, gặp ác mộng, treo Mặt Trời 13 Tia trên tường đối diện với mặt trẻ lúc ngủ.
  • Trong phòng khách, treo Mặt Trời 13 Tia trên tường ở vị trí đối diện với chỗ mình ngồi (khi tiếp khách, chủ nhà ngồi đối diện với Mặt Trời 13 Tia).
  • Trong công việc làm ăn buôn bán anh chị em treo Mặt Trời 13 Tia tại nơi làm việc.
  • Anh chị em chưa học Lớp 13 muốn treo Mặt Trời 13 Tia có thể nhờ người đã học Lớp 13 truyền năng lượng giúp.

No comments yet.

Leave a Reply