Luân Xa (P1)

Ý nghĩa vật chất và tâm linh của Luân xa là gì?

          Các luân xa là trung tâm của các đường dây thần kinh, các dây thần kinh này chạy trong các bộ phận luân xa phụ trách và kết nối với những dây thần kinh dọc xương sống và não bộ. Ngoài ý nghĩa vật chất, luân xa là cửa ngõ kết nối tâm linh giữa linh hồn bên ngoài và bên trong cơ thể

7 Luan Xa

Khai mở 100% luân xa là sao?

          Cửa ngõ tâm linh giữa linh hồn bên ngoài và bên trong cơ thể được khai mở 100% đồng nghĩa với  linh hồn bên trong cơ thể được tiếp nhận năng lực siêu nhiên của Thượng Đế, rồi lần lượt được tiếp nhận khả năng quyền năng các Đấng thiêng liêng, các Đấng thiêng liêng cao cả, Đấng Tối Cao… Chính những năng lực vô biên này giúp cho linh hồn cá nhân người được khai mở luân xa 100% tiếp nhận được tiên nhiên khí, tiếp nhận được năng lực vũ trụ khiến có phương tiện thực hành những công thức bảo vệ sức khỏe và phát triển cuộc sống, phát triển tâm linh. Ngày trước học viên lần lượt được khai mở 30%, 60%, rồi mới 100% hệ thống luân xa. Khi được khai mở 30% hệ thống luân xa, đồng thời 6 luân xa từ 2 đến 7 được tiếp nhận năng lực nhưng do năng lực này có dung lượng 1/3 đồng thời với các luân xa kết nối tâm linh với nhau nên dòng chảy từ cao sẽ xuống thấp, năng lực từ lx7 sẽ đi xuống các luân xa dưới, năng lực từ lx6 sẽ đi xuống các luân xa dưới, cứ như vậy người được khai mở luân xa 30% tách dời được sự chi phối tâm linh thấp yếu từ gót chân đến ngang lx3. Ngày hôm sau học viên được khai mở thêm 30% hệ thống luân xa nữa thì tương tự như trên linh hồn thể xác người học tách rời được chi phối tâm linh của những linh hồn tốt có trách nhiệm và các Đấng thiêng liêng từ ngang lx3 đến ngang lx6. Hôm thứ 3 học viên được khai mở nốt 40% hệ thống luân xa, cũng theo dòng chảy trên linh hồn thể xác người học viên tách dời với sự chi phối tâm linh của các Đấng thiêng liêng cao cả (những Đấng từ ngang lx6 đến ngang lx7), tách rời với sự độ trì của các Đấng Tối Cao (những Đấng có năng lực Ánh Sáng Mặt Trời, Ánh Sáng Vì Sao, Ánh Sáng Hào Quang). Như vậy có 10 tầng năng lực tâm linh, từ lx1 đến lx7 là 7 tầng, thêm 1 tầng của các Đấng Ánh Sáng Mặt Trời, thêm 1 tầng các Đấng Ánh Sáng Vì Sao, thêm 1 tầng Ánh Sáng Hào Quang là 3 tầng nữa. Khai mở 30% học viên được ở trong năng lực ngang lx3 trở lên, khai mở 30% nữa học viên ở trong năng lực ngang lx7 trở lên, khi được khai mở nốt 40% học viên được hội nhập với Thượng Đế trong những giây phút ngắn ngủi. Chính đặc ân mới nhất này của Thượng Đế dành cho con người trong thời kỳ cuối, khiến những cấp lớp ban đầu anh chị em tập luyện thấp năng lực thu hút vào cơ thể anh chị em rất mạnh, có thể thay đổi hồi phục và phát triển rất tốt, tâm linh anh chị em hiểu biết phát triển nằm ngoài tưởng tượng của anh chị em. Chính điều quý giá này đã giúp cho anh chị em nên anh chị hãy biết trân trọng, nắm bắt cơ hội để đây là bàn đạp giúp anh chị tiến bước không ngừng trên con đường tiến hóa và giúp đỡ mọi người lẫn chúng anh linh chưa được như anh chị em. Thời kỳ đầu tiên Thầy Lương Minh Đáng khai mở luân xa cho học trò 10% mỗi lần, như vậy 10 ngày Thầy mới khai mở 100% cho người học để trong giây phút ngắn ngủi người học được hội nhập với Thượng Đế, may mắn có được trạng thái thiên địa nhân hợp nhất để từ đó bắt đầu tự thân tiến bước trên con đường tu học hành đạo. Thời kỳ đầu do trong tâm linh tích tụ vô vàn trược khí từ bao đời bao kiếp nên cần thời gian 10 ngày để cơ thể người học từng bước tách rời sự chi phối tâm linh đời sống, thời gian sau tâm linh đã trong lành hơn nên thời gian khai mở luân xa rút ngắn còn 3 ngày từng bước 30%, 30% nữa và 40% còn lại. Thời điểm lớp 20 năm 2007 vì do đã có sự đóng góp của Thầy và rất nhiều anh chị em nhân điện trong 18 năm nên môi trường tâm linh đã tạm trong sạch mức độ đủ để trong một lần duy nhất, khai mở được 100% hệ thống luân xa cho học viên. Như vậy những người học nhân điện càng sớm là những người càng được thượng thiên chọn lựa giao trách nhiệm đối với bản thân họ cần thiết phải tu học và trách nhiệm của cá nhân họ đối với cộng đồng, và tất nhiên họ đã được nhận nhiều năng lực hơn so với những người học sau họ, cụ thể hơn qua hình thức khai mở 100% hệ thống luân xa.

Tags: ,

No comments yet.

Leave a Reply