About the Post

Author Information

Lễ KỈ NIỆM LỚP “NÃO BỘ NGƯỜI TIỀN SỬ ĐẦU TIÊN” – tổ chức từ ngày 16, 17, 18 – 4 – 2004

11102661_466176816874368_5168831694242010340_n

1. Thời gian: Từ 18h00, ngày 18/4/2015 (thứ Bảy)
————————–————————–—————-
2. Đăng ký tham gia trực tuyến: http://goo.gl/forms/tNEPibbH34
Link đăng ký sẽ tự động đóng vào 19h00 ngày 12/4/2015
—————-
3. Thành phần: (Khoảng 35 người)
—————–
- Nhân Điện Việt Nam
- CLB Nhân Điện Đại Mỗ
- CLB Nhân Điện Xuân Phương
- CLB Nhân Điện Sài Gòn (từ xa)
- Hội Nhân Điện Lương Minh Đáng – Quảng Trị (từ xa)
– Đồng môn gần xa
—————-
4. Chương trình:
(Tường thuật trực tiếp trên Talktv.vn)
—————-
♥ 4.1. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC: (30 phút)
—————-
+ Thông báo nội dung chương trình
+ Tập hợp phiếu yêu cầu hỗ trợ tập thể (thùng phiếu)
+ Ngồi tĩnh tâm xin Thầy năng lực để linh hồn và thể xác được minh triết và giác ngộ: (10 phút)
—————-
♥ 4.2. Diễn văn khai mạc chương trình “Kỷ niệm lớp NBNTS tổ chức lần đầu tiên” (diễn ra trong 03 ngày 16,17,18/4/2004)
—————-
♥ 4.3. SINH HOẠT NHÓM:
—————-
1. Giới thiệu và Chào hỏi anh chị em
2. Nội dung giảng dạy trong khóa sơ cấp và 5.1, 5.2 (gạch đầu dòng)
3. Phương thức cho học viên nhận năng lực
4. Hoạt động, giao lưu định kỳ của nhóm.
5. Đề xuất địa điểm, con người, vấn đề cần truyền điện vào thời gian thiền định truyền điện chung
—————-
♥ 4.4. THIỀN ĐỊNH CHUNG: (20 phút)
—————-
+ Thiền định và truyền điện chung vào địa điểm, con người, vấn đề các nhóm đã đề xuất
—————-
♥ 4.5. LIÊN HOAN NHẸ

Tags: ,

No comments yet.

Leave a Reply