About the Post

Author Information

Lớp tiềm năng I, II đầu tiên, phần 1

Trước tiên tôi, Thầy Lương Minh Đáng, xin chào mừng tất cả anh chị em trên 34 quốc gia từ các châu đến đây, để tất cả anh chị em cùng nhau học lớp đặc biệt này…

 

 

Các Thành Phần Học Viên Tham Dự

Anh chị em Nhân Điện của 34 quốc gia về đây tham dự với tổng số 781 người, trong đó Argentina có 1 học viên, Ba Tây có 13 học viên, Canada có 3 học viên, Bỉ có 19 học viên, England có 2 học viên, France có 37 học viên, Germany có 17 học viên, Hà Lan có 41 học viên, Hy Lạp có 1 học viên, Ý có 66 học viên, Hungary có 21 học viên, Tây Ban Nha có 43 học viên, Phần Lan có 32 học viên, Liên Xô có 19 học viên, Maccedonia có 2 học viên, New Zealand có 1 học viên, Ba Lan có 13 học viên, Thổ Nhĩ Kỳ có 16 học viên, Mehico có 47 học viên, Hoa Kỳ có 101 học viên, Colombus có 3 học viên, Venezula có 12 học viên, Chile có 1 học viên, Đài Loan có 43 học viên, Hồng Kông có 8 học viên, Thủy Điển có 2 học viên, Bungary có 15 học viên, Thái Lan có 80 học viên, còn lại là các học viên đến từ một số các quốc gia khác…

 


 

Ngày Thứ Nhất – March 4, 2002

Trước tiên tôi, Thầy Lương Minh Đáng, xin chào mừng tất cả anh chị em trên 34 quốc gia từ các châu đến đây, để tất cả anh chị em cùng nhau học lớp đặc biệt này. Theo như anh chị em biết tình trạng hiện tại chung của thế giới, tôi thông cảm và tạo sự dễ dàng chấp thuận cho một số anh chị em học lớp này, để anh chị em hy vọng có cơ hội trở về quốc gia của mình, về nơi định cư đóng góp giúp đỡ. Do tình trạng hiện tại và trong tương lai thế giới có nhiều sự việc vô cùng khó khăn. Ngành Nhân Điện của chúng ta tổng số coi như 10 lớp, còn 3 lớp cao nhất thì tôi đang hướng dẫn anh chị em 2 lớp này, chưa biết lúc nào và thời gian nào chúng ta có thể tập hợp, bất khả kháng trong trường hợp đặc biệt nào, để tôi hướng dẫn anh chị em lớp học sau cùng, mà hiện nay tôi chưa có chương trình. Hiện tại anh chị em nên cố gắng học, cho hoàn chỉnh 2 lớp học này nó vô cùng quan trọng cho ngành Nhân Điện của chúng ta, tất cả những gì anh chị em học từ cấp 1 cho tới ngày hôm nay tất cả là 12 lớp.

          Có một số anh chị em hiện diện từ các nước đến đây, cũng có một số anh chị em hiện diện do tôi dạy từ lớp 1, cho đến nay cấp thứ 12, anh chị em tiếp tục học suốt 13 năm trường, mặc dù sĩ số trong lớp đầu tiên hiện diện trong lớp này rất ít, nhưng mà có sự hiện diện của anh chị em, đó là một điều đáng mừng cho tất cả anh chị em củ cũng như mới, một số anh chị em có duyên lành, dù với thời gian rất ngắn một năm, hai năm, sáu tháng, anh chị em được học qua nhiều lớp, cho đến ngày hôm nay anh chị em trực tiếp được thấy mặt tôi. Điều quan trọng là anh chị em chúng ta cố gắng trau dồi những gì học và hiểu được trong suốt 13 năm qua, để đáp ứng nhu cầu cho năm 2002 và năm 2003.

          Nói tóm lại, tất cả tôi tập trung vào hai lớp này, để vượt qua những khó khăn trong suốt 10 lớp vừa qua, thực hành những lý thuyết trực tiếp hay gián tiếp, anh chị em sử dụng kim tự tháp thiệt hoặc giả, và tất cả mọi hình thức trong suốt 13 năm qua anh chị em đã học, rốt ráo lại để anh chị em được học lớp này và lớp này đặc biệt. Trong ngành Nhân Điện của chúng ta có cái danh hiệu “Minh Triết, Giác Ngộ và Tình Thương

          Bây giờ ba lớp sau cùng, tôi hướng dẫn anh chị em minh triết của thế xác chúng ta, bằng sử dụng bộ não thật của mình, giác ngộ trong linh hồn của chúng ta, tiến hóa càng cao thì chúng ta mới có nhiều khả năng đặc biệt, đáp ứng cho nhu cầu tình trạng hiện tại vô cùng khó khăn cho tất cả các nước trên thế giới. Minh triết đây là anh chị em bảo vệ quốc gia của mình trước, giúp cho quốc gia chúng ta đang định cư. Giác ngộ đây là anh chị em hiểu biết tất cả mọi sự việc, đạo cũng như đời, có như vậy thì anh chị em mới có thể giúp cho mình, giúp cho người khác được, từ xưa đến nay tất cả nhân loại ai cũng sợ ba chữ danh, lợi và tình.

          Sợ là đúng, vì đó là người đời; còn cái danh lợi tình của người đạo thì chúng ta đạt được: danh thì của Thượng Đế, của các Đấng, lợi thì cho tổ quốc, dân tộc hay nơi chúng ta định cư, tình đây là tình thương chúng ta nhận được từ Thượng Đế ban cho chúng ta.

          Chúng ta có bao nhiêu, chúng ta chia sẻ cho tất cả người nào có duyên lành đến với chúng ta. Chắc chắn đó là sự minh triết của thể xác, và là sự giác ngộ của linh hồn, thời điểm này bắt buộc chúng ta không còn suy nghĩ quyền lợi riêng tư nữa, có như vậy thì anh chị em mới minh triết và giác ngộ thật sự.

          Tóm lại, trong vấn đề minh triết, khi chúng ta có nhiều điều kiện, có nhiều cơ hội lo minh triết cho mình thì đồng thời chia sẻ những người cùng quan điểm chúng ta được minh triết. Do đó, trong hai lớp đặc biệt này tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị em về hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là Giác Ngộ, linh hồn chúng ta phải rất giỏi, vì linh hồn chúng ta càng giỏi thì chúng ta mới có thể đóng góp giúp cho tất cả thể xác khác. Thể xác chúng ta sẽ trở về sự minh triết. Rồi đây bắt đầu lớp học này, hoàn toàn tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị em bộ não phía trên của mình, mà cách nay 200 ngàn năm về trước, chúng ta là người minh triết, chúng ta là người giác ngộ.

          Thời điểm của 200 ngàn năm về trước, nhân loại chìm đắm vào bể khổ của vật chất. Do đó minh triết đến thời kỳ sau cùng của thế kỷ 20 này, chuẩn bị cho thế kỷ 21, nhân loại trong những thế kỷ vừa qua chỉ sử dụng bộ não của mình còn khoảng 5%, phần 95% minh triết còn lại thì bị kiềm chế bởi bộ não loài bò sát, loài động vật có vú. Vì vậy chúng ta bị giới hạn, vô cùng giới hạn, mà khi bị giới hạn thì dù không gian 3 chiều chúng ta cũng chưa sử dụng được hết hay nghiên cứu chưa đủ hết, thì làm thế nào chúng ta sử dụng những chiều không gian khác. Đó là những nét chánh trong suốt những thế kỷ vừa qua mà các nhà khoa học đã nghiên cứu, gần nhất trong thế kỷ 20 này các nhà khoa học trên thế giới bị bế tắc trong không gian 3 chiều, trong bộ não của chúng ta, bởi lẽ chúng ta sử dụng ít quá.

          Riêng ngành Nhân Điện của chúng ta được may mắn trong suốt 13 năm vừa qua. Những cấp cao anh chị em bắt đầu biết sử dụng bộ não thật của mình bằng luân xa 6 bắt đầu từ lớp 5.1, với sự sử dụng điện năng vũ trụ, bằng băng tần tổng hợp, những hình thức đó chúng ta được may mắn dùng suốt trên 5 năm qua, khắp các quốc gia trên thế giới. Có một số anh chị em biết sử dụng luân xa 6 vào các lãnh vực khoa học trong không gian, đóng góp trong lãnh vực Vật lý, Y học, Nông, Lâm và Ngư nghiệp trên toàn cầu.

Cho nên lớp học này, ngoài vấn đề giác ngộ bằng linh hồn, minh triết bằng thể xác qua bộ não của chúng ta, anh chị em học cái đề tài này nhiều nhất mà tôi cố gắng rốt ráo thu gọn lại trong 5 ngày, vừa lý thuyết vừa thực hành, ngay trong lớp học này trong thời gian này, để tạo cho anh chị em những cái điều kiện đặc biệt mà tôi vừa trình bày với anh chị em, mà chúng ta sẽ sử dụng ba chữ “danh, lợi, tình” cho đường đạo, cho sự giác ngộ, cho sự minh triết chứ không phải chúng ta sử dụng ba chữ “danh, lợi, tình” để chúng ta thụ hưởng vật chất, để chúng ta có địa vị.

Đó là sau cùng trong suốt 13 năm vừa qua, tôi cố gắng bây giờ tới tháng 7 năm 2002 đây, ngành Nhân Điện của chúng ta được 13 năm, biết đâu năm thứ 13, đúng thời điểm năm thứ 13, có một số anh chị em, tôi không có hứa được, có một số anh chị em từ các nước trên thế giới, và có một số học viên trong lớp học này, nếu anh chị em có đại cơ duyên thì chắc chắn anh chị em sẽ học được những phần bổ túc hoặc phần căn bản của lớp III Tiềm Năng Đặc Biệt. Tôi không có tổ chức rộng rãi đâu, bởi sau lớp này anh chị em thực hành những hiểu biết học hỏi được, thời gian ngắn lắm. Nhưng mà chúng ta thực hành đạt được kết quả kỳ diệu. Điều quan trọng Thượng Đế có cho phép chúng ta thực hiện thực hành tiếp hay không?

Trong suốt thời gian vừa qua một số anh chị em đã và đang tiếp tục sử dụng KTT, bắt đầu từ hôm nay chúng ta không có sử dụng KTT nữa, mà chúng ta sử dụng bộ não chúng ta.

Rồi đây chúng ta chỉ sử dụng có một khối KTT, mỗi lần tôi truyền điện bằng KTT, tập KTT, nhìn KTT để hóa giải, nhìn KTT để truyền điện giúp cho người khác hết bệnh hết đau. Tất cả những phương cách đó anh chị em biết tập trung vào một điểm, chúng ta đã từng hóa giải từ muôn loài vạn vật, động hay thực vật, hóa giải những khó khăn của nhân loại, những bế tắc của quả địa cầu, của các châu, các quốc gia hay nơi chúng ta đang định cư.

Một khối KTT thì anh chị em tiếp thu điện năng từ mặt trời, trong vòng hai chục thời khắc. Sau lớp học này trở về anh chị em thực hành liền, không còn chờ đợi gì nữa. Vừa thực hành vừa minh triết và giác ngộ linh hồn của anh chị em, bằng linh hồn tư tưởng giữa anh chị em với anh chị em, giữa anh chị em với tôi, giữa anh chị em và các Đấng, đó là điều chắc chắn tôi dành riêng cho hai lớp học này. Thời gian thì không có, tôi rốt ráo và cố gắng tập trung vào những điểm chánh, chia sẻ giúp anh chị em có cơ hội giúp cho tất cả những người khác. Có một số anh chị em học lớp 7, lớp đặc biệt, nhìn hình ảnh qua bộ não của các nhà khoa học bên Hoa Kỳ nghiên cứu, nếu chúng ta có giác ngộ chúng ta phải thiền định, mà thiền định thì linh hồn chúng ta càng giác ngộ để giúp thể xác chúng ta hiện tại thay đổi bộ não, mà khi chúng ta thay đổi bộ não rồi, thì chúng ta có khả năng giải quyết mọi sự việc ở quả địa cầu và ngoài không gian.

Trước kia thay đổi bộ não dùng LX6 của mình truyền điện vô KTT, anh chị em dùng KTT đặt nơi đau của người bệnh và truyền điện vô, hoặc là anh chị em sử dụng luân xa 6 của anh chị em truyền điện vô luân xa 7, và những bộ phận bị đau, bị mổ. Tất cả những hình thức đó chúng ta không sử dụng nữa. Bây giờ anh chị em dùng bộ não điều khiển một khối KTT bằng mười hoặc nhiều vô số KTT . Thí dụ: đây là một người bệnh trước mặt anh chị em, còn anh chị em thì ngồi, đứng gần hay xa cũng được. Anh chị em sẽ đưa nguyên một khối KTT ngoài không gian lên đầu và bao trùm cơ thể người này, anh chị em truyền điện như vậy, từ một điểm ngoài không gian, hình dung có khối KTT và anh chị em điều khiển đưa khối KTT hướng về người này, tùy theo người này bệnh nhiều hay bệnh ít, và thời gian chúng ta truyền điện nhanh nhất trong tốc độ 5 giây, để giúp cho người đó hết bệnh.

Thí dụ: một khối KTT đó có rất nhiều tầng, có thể là 10 tầng, 20 tầng, 40 tầng, 50 tầng, … tập trung vào một điểm, truyền điện bằng khối KTT vô thể xác của người bệnh. Khối KTT đó không phải là KTT nhỏ, là một KTT thật lớn, thì KTT đó là tập trung vào tất cả KTT ngoài không gian đưa vô một người bệnh, thì tất cả băng tần của người bệnh, nơi nào đau nơi nào bệnh thì sự truyền điện bằng khối KTT sẽ thích hợp vào những chỗ đau của người bệnh.

Thí dụ: Anh chị em truyền điện cho vùng trước mặt, anh chị em tập trung nguyên một KTT lớn ngoài không gian bao trùm khu vực này, một KTT lớn như vậy thì có thể chứa một ngàn người, một triệu người, hai triệu người … tùy theo số lượng người mà chúng ta truyền điện. Đó là ở phía trước mặt anh chị em.

Thí dụ: trong hội trường này, tôi hình dung một KTT có thể tích của nó chứa nguyên cái hội trường này, tất cả năng lực tiếp thu từ ngoài vũ trụ, ngoài quả địa cầu, đưa vào KTT trong thời gian ngắn nhất có thể là 30 giây, 1 phút, 2 phút. Những gì tôi hướng dẫn thì anh chị em về có thể thực hành liền. Bằng một người trước mặt anh chị em, hay nhiều danh sách (danh sách thì không có giới hạn) trước mặt anh chị em. Anh chị em truyền điện vào một KTT thật lớn để gửi đến cơ thể người bệnh hay cái hộp danh sách này, hóa giải cho tất cả người đau người bệnh. Đây không phải là tập, mà anh chị em sử dụng phương thức mới liền sau khi lớp học này chấm dứt.

Tôi muốn nhấn mạnh với anh chị em điểm này, anh chị em nhớ: đặc biệt nhất, bất cứ trực tiếp hàng ngàn hay hàng chục ngàn người, được anh chị em truyền điện có một số người hết bệnh liền, có một số người không hết đau, và có một số người bệnh quá nặng, chết. Điện năng chúng ta kể từ năm 2002 trở về sau, những người bệnh nào mà nhận được điện năng của chúng ta, mà điện năng của chúng ta là ánh sáng, là tình thương thật sự, nhưng nếu họ chối bỏ, họ không cần thiết, đó là chuyện cá nhân của họ, anh chị em khỏi kiểm soát. Anh chị em truyền điện, mà người ta hết bệnh hết đau là anh chị em biết rồi, bóng tối trở về bóng tối để ánh sáng làm việc.

Đức Phật cũng vậy, ai gõ cửa nhờ các Đấng thì các Đấng mới giúp. Họ không thể giúp hết nhân loại được, nếu các Đấng thiêng liêng cao cả mà giúp hết nhân loại thì nhân loại đâu tiến hóa được. Về đời tôi hướng dẫn cho anh chị em truyền điện, những cách thức và nguyên tắc. Về đạo tôi giúp cho linh hồn anh chị em tiến hóa cho thật cao. Có như vậy thì anh chị em mới có đủ khả năng đóng góp giúp cho nhân loại được.

Nói tóm lại, bữa nay anh chị em được cái này nghe. Khi anh chị em truyền điện bằng khối KTT cho một nhóm người, thì anh chị em biết kết quả liền, khỏi cần kêu họ phải tin ai hết, dù cho người thân của mình mà truyền điện không hết bệnh là anh chị em biết rồi nghen, thì anh chị em đừng có luyến tiếc cái gì hết, rồi đây sẽ không còn dòng họ bà con, tại vì linh hồn của các Đấng trở về với các Đấng. Linh hồn nằm trong ánh sáng, thì thực hiện ánh sáng trở về ánh sáng. Còn linh hồn không chấp nhận ánh sáng, chối bỏ ánh sáng thì không trở lại ánh sáng được.

Chúng ta là cục nam châm thu hút những miếng sắt, mà những miếng sắt nặng chìm xuống đáy sông thì chúng ta mới hút được, cứu vớt được, còn những miếng nylon nhẹ trôi trên mặt sông thì bị mất luôn. Đó là tôi thí dụ cho anh chị em hiểu tác dụng của sự truyền điện cá nhân hay tập thể. Đối với những người bệnh nặng quá, khi chúng ta truyền vào thì điện năng bao quang cơ thể những người đó, tất cả những chất độc sẽ bị thải ra ngoài hết, các tế bào bình thường hoạt động lại bằng cái năng lượng chúng ta đưa đi. Rồi đây, chúng ta khỏe, giúp mọi người khỏe. Bây giờ, anh chị em lập danh sách tất cả những người thân thương của mình, anh chị em truyền điện vô kim tự tháp đi, đây là một kim tự tháp lớn nó có hàng 10, hàng 100, hàng 1000 tùy theo số lượng bệnh nhân nhiều hay ít mà khối KTT này sẽ hóa giải hết. Và khi chúng ta truyền như vậy là chính chúng ta tiếp nhận ánh sáng nhanh lắm, để chi? Để chuẩn bị khi nước từ ba cái đại dương đi ra ngoài không gian làm cho nước ngập, mưa to, gió lớn, gây sống thần, đất đổ, thương hại quả địa cầu, tất cả những cái đó nếu không có sức nóng hóa giải thì chắc chắn chúng ta chết vì lạnh, chết vì mưa bão chứ khỏi cần chết vì nguyên tử hay chất độc. Khi chúng ta có sức mạnh hóa giải từ thực vật, động vật và con người, thì chúng ta sẽ hóa giải được ngoài không khí trường hợp môi trường chất độc, chiến tranh vũ khí vi trùng, nguyên tử mà suốt 30 năm qua, bây giờ lần đầu tiên Thầy mới chỉ cho anh chị em công thức. Vì lý do đó, thay vì Thầy tuyển lựa 250 người, tình trạng thay đổi quá đột ngột, thời gian còn quá ngắn nên Thầy chọn hết tất cả những anh chị em có duyên lành đến đây học.

Trở lại vấn đề, tôi đã hướng dẫn cho anh chị em truyền điện cá nhân hay tập thể, bằng danh sách. Bây giờ tới quốc gia, nếu anh chị em có bản đồ thế giới, anh chị em tập trung vào một điểm vô bản đồ thế giới cũng được. Hoặc vả, anh chị em  không có bản đồ thế giới, thì anh chị em biết quốc gia A, B, C, D, …bất cứ quốc gia nào cũng được, tôi cho anh chị em thực hành chứ không phải thí nghiệm nghen. Anh chị em tập trung một KTT lớn cho quốc gia đó, một quốc gia thôi nghe và trong một KTT lớn đó có hàng triệu, hàng tỷ KTT. Bây giờ tôi thí dụ quốc gia A, anh chị em tập trung vào một điểm truyền điện vô quốc gia A, thì có một khối KTT hàng tỷ tỷ KTT. Cũng như ngày xưa những vị thầy Ai Cập, dùng những KTT bây giờ lớn vậy thôi, họ dùng luân xa 6 truyền điện vô, thành KTT lớn 4 mặt, hình tượng mà anh chị em thấy ở Ai Cập đó, từ năm mươi ngàn năm về trước.

Tóm lại anh chị em có thể truyền cho quốc gia nào cũng được hết, coi quốc gia đó được hưởng bao nhiêu phần trăm? Mà đây là hưởng thật nghen. Nơi nào còn, nơi nào mất là anh chị em biết liền, người nào còn người nào mất là anh chị em biết liền, khỏi cần kiểm soát. Ngày trước, khi anh chị em truyền điện cho người ta mà mình mệt, mình bệnh là do anh chị em sử dụng không đúng cách hay lạm dụng quá sức nên bị mất năng lực. Bây giờ truyền bằng khối KTT thì không sợ gì nữa. Đây là một cái gia tài vô giá.


Khối Kim Tự Tháp

Khi anh chị em dùng luân xa 6 truyền một khối KTT, nghĩa là một KTT lớn trong đó có hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ KTT. Để tất cả điện năng từ ngoài không gian, từ ánh sáng mặt trời tập trung vào KTT chúng ta, thời gian chậm nhất là 8 phút nhanh nhất 30 giây. Để rồi một ngày ngắn đây anh chị em sẽ thấy nhiều trường hợp xảy ra bất cứ nơi nào, anh chị em dùng luân xa 6 truyền một khối KTT đi, anh chị em sẽ thấy tác dụng liền. Tám phút thì người ta bị hủy diệt, 1 giây hay 5 giây thì hy vọng. Đó là thời gian anh chị em tiếp nhận ánh sáng từ mặt trời, năng lượng vũ trụ đến quả địa cầu của chúng ta. Theo sự ghi chép của các nhà khoa học chúng ta cần đến 8 ngày, thì trong vòng 8 phút thì người ta chết rất nhiều, bởi vì khi có sóng thần, có động đất hay nạn tại bất thần trong 8 phút là đã hủy diệt không biết bao nhiêu người. Nhưng mà đại cơ duyên của chúng ta là 30 giây, 1 giây, 5 giây để chúng ta có cơ hội đóng góp giúp cho quả địa cầu của chúng ta, giúp cho dân tộc hay quốc gia chúng ta định cư. Anh chị em luyện tập từ cấp 1 đến hôm nay, thời điểm đã đến để cho anh chị em thực hiện. Anh chị em làm thì được hưởng chứ đâu ai hưởng, mà những người ngồi bên cạnh anh chị em hưởng là những người các Đấng đã che chở, họ có tâm lành thật sự, quên mình để phục vụ cho mọi người.

Hôm nay tôi muốn dẫn giải cho anh chị em hiểu điểm chánh là chúng ta sử dụng khối KTT, tiếp nhận điện năng từ mặt trời thôi nhen. Để chúng ta có cơ hội chia sẻ đóng góp, khi quả địa cầu lạnh quá, mà ánh sáng từ mặt trời đến không kịp là con người ta chết hết rồi. Ý tôi muốn giải thích cho anh chị em hiểu về khối KTT, một KTT lớn bằng nhiều KTT nhỏ tùy theo nơi mình truyền điện, tùy theo số lượng tập thể nhiều người hay ít, tùy theo quốc gia lớn hay nhỏ. Tôi sẽ cho anh chị em thực hiện bất cứ quốc gia nào anh chị em thích, thực hành thật sự nghen! Rồi đây anh chị em mới thấy được cái tác dụng của mình. Tôi đã thí nghiệm điều khiển khối KTT mà các Đấng đã dạy tôi 3 năm. Đó là sự sử dụng luân xa 6, sử dụng khối KTT ngoài không gian, tiếp nhận ánh sáng từ mặt trời, người ta bỏ thời gian 3 thế kỷ chưa thực hiện được. Cho đến bây giờ cũng vẫn chưa được.


Bộ Não Người Tiền Sử

Chúng ta được may mắn, những bài học trong lớp cao này là từ thượng thiên ban cho chúng ta, và anh chị em cũng có đại cơ duyên đến được hòn núi này đây, là một hòn núi linh thiêng mà tôi tới đó 3 lần. Hình ảnh này tượng trưng cho bộ não người tiền sử. Những bộ não này anh chị em chỉ sử dụng từ đây tới đây thôi là nhiều chiều. Rồi đây anh chị em sẽ có cơ duyên đi đến Ayer Rock. Và bộ não này khi anh chị em nhìn từ xa thì thấy là bộ não người đàn bà tại có một mái tóc người đàn bà, khi đến gần thì nó y như bộ não người đàn ông. Đó là người tiền sử tượng trưng cho Thượng Đế, không phải đàn ông hay đàn bà, và chính Đấng Thượng Đế xuống trần gian này nhiều lần, suốt hai mươi thế kỷ. Thượng Đế xuống trần gian với nhiều hình dạng khác nhau, điển hình nhất là qua hình ảnh của hai vị giáo chủ lớn là đạo Phật và Thiên Chúa, ngoài ra còn là hiện thân của các đạo giáo khác trên thế giới mà tôi chưa nghiên cứu hết. Tôi chỉ chia sẻ sự hiểu biết về đạo Phật và Thiên Chúa, 25 thế kỷ qua, biết đâu 2 vị giáo chủ đó là Thượng Đế, mà chúng ta nghĩ rằng đó là con người của Thượng Đế, 25 thế kỷ về trước, Thượng Đế xuất hiện là một người đàn ông để giúp cho dân tộc Ấn Độ và các dân tộc khác trên thế giới, nhưng khi mà Thượng Đế xuất hiện ở Ấn Độ thì anh chị em biết tại Ấn Độ gần một tỷ người, nhưng mà tin ông Phật khoảng 70 triệu. Một điều lạ nhất trong khi đó thì ở Trung Hoa được 120 triệu tín đồ. Thứ nhất là Trung Hoa, kế thứ nhì là Nhật Bản, thứ ba là Thái Lan, thứ tư là Việt Nam. Đức Phật ra đời hiện thân của Thượng Đế mà nhân loại không biết, cứ tôn ổng là Phật, ông Phật thấy nhân loại khó quá nên ổng đi về. Thượng Đế là hiện thân của Chúa Giê-su xuống, anh chị em nói Chúa Giê-su là con Thượng Đế hoài, ổng đó! Thượng Đế thật đó. Ổng nhìn xuống thấy trời ơi, xuống giúp nhân loại mà nó còn giết tôi thì thôi, bóng tối, ổng nhường lại cho bóng tối suốt 20 thế kỷ. Ổng Chúa đi để lại triết lý suốt 20 thế kỷ để anh chị em học đó, cái phương tiện để chúng ta tránh bóng tối. Hai mươi thế kỷ rồi, nếu anh chị em tránh bóng tối thì anh chị em đương nhiên trở thành ánh sáng. Nếu chúng ta tiếp tục con đường bóng tối thì Chúa và Phật không giúp đâu, chính là hiện thân của Thượng Đế đó.

Bữa nay, sau 30 năm tôi tu học, 13 năm tôi đi rao giảng, hiện thân của Thượng Đế xuống trần gian này đó. Cách nay 20 thế kỷ chúa Giê Su không phải là con của Ngài, chính là Ngài đó! Thành ra anh chị em trông hoài. Thượng Đế nhường rồi đó, ổng nhường nhịn 20 thế kỷ coi nhân loại thành công trong bóng tối hay không. Nếu nhân loại thành công trong bóng tối thì chắc chắn Thượng Đế sẽ không ra mặt. Nếu bóng tối trở về bóng tối, ánh sáng trở lại ánh sáng thì chắc chắn có sự hiện diện của Ngài. Bắt đầu thế kỷ 21 và những thông điệp tôi gửi, là chính Ngài cho, tôi đâu biết mà tôi gửi thông điệp cho anh chị em, khi tôi nhận được thông điệp từ Thượng Thiên tôi chia sẻ cho tất cả anh chị em ngành Nhân Điện của chúng ta, để chúng ta đón nhận ánh sáng mới chan hòa tình thương cao cả của Thượng Đế ban cho chúng ta để chia sẻ cho nhân loại.

Bây giờ tôi sẽ trình bày với anh chị em từng bước một, chúng ta trở về thời kỳ thủa xa xưa, chúng ta trở lại quê hương thứ nhất của chúng ta là người tiền sử, mà bộ não của chúng ta cách nay 3 tỷ năm về trước con người đã minh triết tạo ra muôn loài vạn vật. Thì bây giờ sau 3 tỷ năm, sự nghiên cứu thử thách của Thượng Đế và sau cùng cách nay 20 thế kỷ, Ngài để lại sự học hỏi cho chúng ta suốt 20 thế kỷ qua và Ngài nhường lại cho bóng tối làm việc để giúp đỡ cho những người có phương tiện tìm ánh sáng. Trong 20 thế kỷ qua chúng ta đã tìm được ánh sáng rồi, mà nếu chúng ta còn bám víu, ham muốn bóng tối thì quyền quyết định của anh chị em, Thượng Đế không có quyền này. Chấm dứt sự thử thách. Ba tỷ năm xã hội loài người, 20 thế kỷ chúng ta đã sống với bóng tối rồi, nếu chúng ta thích bóng tối thì anh chị em tiếp tục, nếu chúng ta thích ánh sáng thì chúng ta ở ánh sáng. Để chúng ta có cơ hội giúp từ bóng tối đưa về ánh sáng, còn những người khác không thích ra ánh sáng là chuyện của họ, chúng ta không có ý kiến, chúng ta không khuyên nữa.

Thượng Đế đã nhường 20 thế kỷ rồi, giúp cho nhân loại rồi, mà 20 thế kỷ nhân loại không ý thức được là quyền của nhân loại. Đó là thời điểm 2002 tới 2004 đây, trong vòng 2 năm được không? Không được thì 1 năm. Nghe cho rõ nhen “trong 2 năm không được thì 1 năm”, chứ không phải “1 năm không được thì 2 năm nghen”. Nếu 2 năm chúng ta làm không được thì chúng ta làm 1 năm. Nghe cho rõ câu này nghen: đời thì “1 năm làm không được thì 2 năm”, còn đạo thì “chúng ta làm không được 2 năm thì chúng ta làm 1 năm”. Ý tôi muốn nói đây, thay vì 2 năm để tạo dựng đời Thượng Nguôn Thánh Đức, mà có thể Thượng Đế giúp cho nhân loại trần gian ánh sáng làm việc, thì có thể giúp cho nhân loại hưởng ánh sáng toàn cầu trong vòng 1 năm. Đó là Thượng Nguôn Thánh Đức, Hội Long Hoa của Việt Nam của chúng ta, cảnh Thiên Đàng Trần Gian, tập trung 3 chữ nhưng cùng một nghĩa.

Bữa nay những gì tôi nói ra là những cái gì trước kia tôi không nói được. Vì lý do đó những gì tôi học được từ Thượng Thiên tôi dạy cho anh chị em hết, nhưng có cái bí mật tôi chưa dạy được, mà hầu hết tất cả anh chị em từ lớp 7 trở lên mong muốn tôi giảng ra số bí mật đó, lớp này thì hy vọng thôi, chứ chưa biết à. Đâu có biết được, nếu có đại cơ duyên thì tôi có thể sẽ giải thích cho anh chị em cái mật mã mà suốt 5 năm qua tôi học được từ Thượng Thiên, đó là mật mã 1980, mà tôi thực hiện với mô hình ăng-ten để cho anh chị em biết.

Cái tác dụng hữu hiệu của anh chị em học hai lớp Tiềm Năng Đặc Biệt này, để đáp ứng nhu cầu giúp cho quốc gia chúng ta, giúp nơi chúng ta định cư, giúp các quốc gia khác có duyên lành với chúng ta, tất cả những điểm đó tập trung vào bài học trong suốt khóa học này, để chia sẻ với anh chị em. Tất cả những lãnh vực khác như lãnh vực khoa học không gian, khoa học vật lý, y học … đều tập trung vào một điểm, chúng ta hóa giải bằng KTT và sự hóa giải đó chính là chúng ta buộc tội những người có tội. Anh chị em đâu biết ai có tội, ai không có tội, được rồi Thượng Đế ra tay bằng một cái quyền năng khả năng của Thượng Đế, bằng cái quyền lực của Thượng Đế mà gần 20 thế kỷ này, Thượng Đế để cho nhân loại học, học từ ánh sáng, học từ bóng tối, mà Thượng Đế đã nhường cho bóng tối làm việc suốt 20 thế kỷ để giúp cho chúng ta cái phương tiện để chúng ta trở về với ánh sáng, mà chúng ta trở về với ánh sáng rồi, nếu chúng ta không biết sử dụng ánh sáng đó là lỗi của mình. Không phải lỗi của Thượng Đế. Thượng Đế đã giúp cho chúng ta phương tiện 20 thế kỷ rồi, thế nào là ánh sáng, thế nào là bóng tối, thế nào là chia sẻ tình thương cao cả của Thượng Đế ban cho nhân loại, mà nếu anh chị em không biết sử dụng đó là lỗi tại mình. Trước kia cách nay 10 năm về trước, gần nhất đầu năm 2000 mới đây, những lời cầu nguyện của tôi có giá trị từ Thượng Thiên giúp cho nhân loại, nhưng mà bị nguyền rủa quá. Nhưng mà tôi được may mắn hơn là bị nguyền rủa, còn trước kia, những vị có tài, có quyền lực thì không bị nguyền rủa đâu mà họ bị giết hà. Đáng lẽ là tôi cùng chung số phận với các Đấng, mà từ trước giờ khi nào thế gian xuất hiện một người lạ mà đóng góp giúp cho nhân loại, vì quyền lợi riêng tư của nhân loại mà họ phải hy sinh, bất cứ nơi nào cũng bị hy sinh, ngay ca ông Chúa mà họ còn giết thì con người ta đâu có thấm thía gì. Thôi đó là chuyện quá khứ.

Chuyện hiện tại thì tôi cũng được may mắn, con người tôi là một người bình thường từ Á châu đến Mỹ châu và đi các châu khác, một người bình thường cũng như bao nhiêu người khác, vì lý do đó tôi được bao che, che chở bởi Thượng Đế. Chứ nếu tôi có tài, có sức, có giỏi giống như các nhà khoa học, hoặc những quyền năng khả năng tối thượng thì chắc chắn giờ này tôi không có đứng lớp dạy anh chị em đâu. Một, tôi làm của riêng cho họ. Hai là tôi đã chết rồi.

Mặc dù tôi tổ chức lớp học này thấy nó đơn giản lắm nhưng mà tôi vẫn cầu nguyện làm thế nào để tôi đào tạo một số anh chị em có đại cơ duyên học lớp này, để chúng ta đóng góp giúp cho tất cả mọi người. Mà những cái thông điệp tôi gửi cho anh chị em, từ cấp 6 trở lên, ít nhất đại gia đình ngành Nhân Điện của chúng ta đạt được 70% tổng số người đóng góp giúp cho nhân loại. Còn 30% thì nửa tin nửa ngờ, một cẳng trong một cẳng ngoài, hễ khi thấy tôi ngon cái “con nè Thầy”, thấy Thầy mà bị trở ngại “con chờ Thầy”, chờ Thầy, chớ không phải bỏ Thầy đâu. Tôi cũng thông cảm cho anh chị em tại vì thường thường bóng tối là vậy đó, chứ ánh sáng thì 1 là 1, còn 2 là 2. Mà ánh sáng thì 2 là không phải, ánh sáng chỉ có 1 hà. Tôi cũng thông cảm cho anh chị em, tuy nhiên tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em tới phút sau cùng 30% còn lại, nếu anh chị em có tâm lành thật sự để giúp cho gia đình của mình, giúp cho quốc gia, xã hội của mình, giúp cho nơi chúng ta định cư thì lời cầu nguyện của tôi chắc chắn có giá trị, bảo vệ anh chị em, đưa bàn tay giúp cho anh chị em vượt qua những khó khăn gặp phải để anh chị em có cơ hội đóng góp.

Anh chị em thấy KTT nó đơn giản lắm, nhưng mà những cái phương tiện bằng sách vở viết ra trước, tôi không có khả năng bằng sách vở, tôi có khả năng nhận được từ Thượng Thiên, thực hiện những nguyên tắc, những cái phương tiện đó anh chị em học trực tiếp, anh chị em biết được, anh chị em hiểu liền. Những cái hiểu biết đó để anh chị em có cơ hội đóng góp. Tôi đã thực hiện trong suốt 13 năm qua, và tôi đã thực hiện trên 5 năm qua thì anh chị em bắt đầu sử dụng luân xa 6 ở lớp 5.1 và KTT ở lớp 6. Lần đầu tiên lớp 5.1 tại Genefve tháng 12 năm 1995 và cũng lần đầu tiên lớp 6 vào tháng 12 tại Thái Lan, hai cái điểm đó là hai cái điểm đầu, để anh chị em chúng ta có cơ hội sử dụng luân xa 6 và KTT thật sự, cho tới ngày hôm nay những cái phương tiện mà anh chị em có đó, bây giờ đây anh chị em sẽ truyền điện vô khối KTT.

Bây giờ tôi khuyên anh chị em thực hành từng cá nhân, tập thể, từng quốc gia một, rồi từng châu đi, rồi từng bước một anh chị em thấy được sự tác dụng của khối KTT. Bằng cái tình thương thật sự, anh chị em truyền khối KTT cho nơi anh chị em ở đi, nếu có thiên tai xảy ra thì anh chị em đo lường được kết quả. Để anh chị em thấy cái tác dụng kỳ diệu của anh chị em, do băng tần tổng hợp từ Thượng Đế ban cho, mà anh chị em sử dụng theo ý của anh chị em. Nếu anh chị em không thực hiện, không sử dụng thì làm sao anh chị em biết được. Bây giờ, anh chị em nghĩ tới một quốc gia hay nơi nào đó anh chị em thích, mà nơi đó đang bị chiến tranh hay thiên tai, anh chị em truyền điện đến nơi A đó đi. Rồi anh chị em hay tin nước B đang bị khẩn cấp, hãy nghĩ đến B truyền điện đến B đi, rồi xem A và B tốt xấu.

Thí dụ: anh chị em ghét nước A, anh chị em truyền điện cho nước A, cái người ta chết có 20 ngàn hà, còn lại 80 ngàn. Còn anh chị em thích nước B, anh chị em truyền điện cho nước B, cái người ta chết 80 ngàn. Đó anh chị em thấy chưa, anh chị em thương đó, thương thì cũng tốt vậy. Đỡ hơn, thay vì chết 90 ngàn, mà chết có 80 ngàn hà.

Đó, bây giờ thương hay ghét hãy đo lường đi. Tôi cho anh chị em thực hiện đó, ghét cũng được, thương cũng được. Anh chị em truyền tới quốc gia mà anh chị em thương cái người ta chết nhiều quá, tại vì đen nhiều quá, thôi chết chứ để chật đất. Còn quốc gia mà anh chị em ghét quá, tại vì ánh sáng nhiều quá mà anh chị em ghét ánh sáng hen, cho nên bóng tối trở về bóng tối, hết! anh chị em đừng tưởng ghét nó rồi truyền điện cho nó chết, hông, nó sống. Cái này là bài học nghen.

Tôi hướng dẫn cho anh chị em thực hành, chứ không có lý thuyết. Thương cũng được, ghét cũng được, anh chị em truyền cho người tốt cũng được, anh chị em truyền cho người xấu cũng được. Anh chị em thấy người đó tốt quá, cái anh chị em truyền điện, cái người đó chết luôn, anh chị em nói “sao kỳ vậy Thầy?”Anh chị em thấy vậy thôi chứ thật sự anh chị em đâu có biết, họ dấu anh chị em được, dấu Thầy được, chứ làm sao họ dấu Trời Phật được. Truyền điện Trời Phật đi vô thì làm sao họ chịu đựng được, họ phải thú nhận “con gạt nhiều quá, con gạt hết mọi người, con gạt luôn ông Thầy Đáng nhưng Thượng Đế con gạt không được”, Thượng Đế nói “thôi lên đường về bên kia cửa tử đi con, để Thượng Đế cho con thể xác khác tốt hơn. Cái thể xác này bị hoại rồi con ơi, về với Thượng Đế đi rồi ở với thể xác khác tốt đẹp hơn, nói tiếng khác dễ hơn chứ tiếng này con nghe quen quá”

Đó là lý do Thầy nói vấn đề thương ghét, thì bất luận để cho anh chị em thương ghét người nào để anh chị em đo lường sự thương ghét của anh chị em. Có khi anh chị em thương quốc gia A, truyền điện cho quốc gia A người ta chết nhiều, anh chị em ghét quốc gia B, truyền điện cho quốc gia B người ta chết ít. Tôi cho anh chị em bài học nghen, vừa lý thuyết, vừa thực hành và vừa cho đáp số luôn. Trời ơi! bài toán cho đáp số luôn mà không biết, thì thôi ráng chịu, chứ biết sao giờ. Người ta cho bài toán, không cho đáp số. Còn tôi cho bài toán, cho anh chị em đáp số luôn, trời ơi khỏe quá! Tôi hỏng có dấu đâu, hết dấu. Nhưng mà tôi hy vọng cái mã số 1980, nếu tôi được giảng thì tôi giảng nhưng mà các Đấng chưa cho. Tôi giờ này cũng chưa nghe, không biết suốt lớp học này có được không tôi không dám hứa. Ăn thua cái màn chót hỏng chừng, cái màn sau cùng đó, chưa biết.

Mỗi lần tôi ngồi thiền định để tiếp nhận điện từ Thượng Thiên, các Đấng không hứa gì với tôi, các Đấng đưa ra nhiều con đường tùy tôi quyết định sự lựa chọn, vì lý do đó quyền tự do của tôi từ Thượng Đế ban cho. Mà tôi sửa đổi bàn cờ thiên cơ, càn khôn vũ trụ 3 lần, có một số anh chị em có cơ duyên được nghe tôi nói, có một số anh chị em chưa duyên được nghe tôi nói, hôm nay tôi trình bày cho anh chị em. Tôi sửa đổi thiên cơ 3 lần, trong suốt 12 năm vừa qua, lần này tôi quyết định. Những chương trình Thượng Đế đưa ra thì có đường A đường B, nhưng khi tôi chọn lựa đường A hay B thì tôi quyết định chứ Thượng Đế không quyết định.

Vì lý do đó mà tôi có nói với anh chị em, việc đời 1 năm làm không hết thì chúng ta làm 2 năm, còn việc đạo đáng lẽ chúng ta làm 2 năm nhưng chúng ta làm 1 năm. Một năm là thời gian dài chứ không phải ngắn đâu nghen, khi chúng ta quyết định làm việc đạo, thời gian 1 năm thì dài lắm, trước kia chúng ta làm có 2 năm, bây giờ chúng ta làm 1 năm. Một năm 12 tháng thì dài lắm, tính theo ngày âm lịch cho nó chậm chậm một chút. Theo cái lịch cổ truyền của người Việt Nam của tôi thì còn 11 tháng 10 ngày nữa. Trong khoảng thời gian này có thể rút ngắn chứ không có dài đâu.

Như vừa qua tôi thảo mãn 1500 cái đơn, nhưng cuối cùng học khoảng 50 – 60% anh chị em.

Oui, tất cả những gì tôi trình bày với anh chị em ngày hôm nay, trong vấn đề sử dụng luân xa 6, không phải là KTT nhỏ mà là một khối KTT, khối là không có giới hạn nghen. Sở dĩ tôi trình bày với anh chị em khối KTT là không có giới hạn kích thước.

Các nhà khoa học của Hàn Lâm Viện bên Liên Xô mấy tháng vừa qua trên truyền thanh, truyền hình và báo chí có nêu ra một trường hợp đặc biệt, làm cho nhiều nước trên thế giới quan tâm lo ngại. Đó là họ có thể phóng phi thuyền ra ngoài không gian, không bằng nhiên liệu trên quả địa cầu mà bằng Năng Lượng Vũ Trụ. Người Mỹ đầu hàng. Nhưng khi tôi nghe tin đó thì tôi theo dõi truyền hình báo chí, tôi biết họ không có thể nào dùng Năng Lượng Vũ Trụ mà đưa phi thuyền con thoi ra không gian mà không có tiếng động, không cần Nhân Điện.

Trong chương trình của chúng ta, nếu những người giỏi sẽ dùng luân xa 6 điều khiển phi thuyền con thoi đi, mà cái việc này chỉ có quyền năng khả năng của Thượng Đế ban cho chúng ta, để chúng ta biết cách sử dụng băng tần tổng hợp, mà ngành Nhân Điện của chúng ta, mấy năm qua tôi hướng dẫn cho anh chị em, sử dụng băng tần tổng hợp từ lớp 7. Tôi nhấn mạnh rồi đây anh chị em sẽ sử dụng khối KTT ngoài không gian vô giới hạn. Bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng đóng góp được. Bất cứ lãnh vực nào chúng ta cũng thực hiện được hết. Quyền lợi bảo vệ quả địa cầu của chúng ta, nhân loại đã sử dụng tài nguyên thiên nhiên cũng đã gần hết, làm bề mặt quả địa cầu cũng mỏng đi, xáo trộn trên mặt quả địa cầu, thêm vào đó những vệ tinh đi ra ngoài không gian làm cho bầu khí quyển bị thay đổi, những tầng ozone bị hở đi, và nhiều sự thương tổn khác mà các nhà khoa học đo đạc được đã thông tin qua báo chí, truyền hình trong những thế kỷ qua. Rồi đây những vệ tinh nhân tạo đi ra ngoài không gian bị những băng tần tổng hợp rất mạnh đẩy đi xa ra và mất luôn. Những nhà khoa học biết được tại sao satellite đi ra ngoài không gian bị những làn sóng điện đưa đi, chứ họ không biết được bằng luân xa 6, bằng những chất nổ ngoài không gian từ đâu tới làm cho satellite bị thiêu hủy và mất ngoài không gian. Vừa rồi sự tuyên bố của các nhà khoa học Liên Xô làm cho mọi người lo ngại vấn đề vệ tinh nhân tạo mà không cần nhiên liệu đưa ra ngoài không gian. Chúng ta đây không cần nhiên liệu, không cần điện cực âm, chúng ta có mô hình ăng-ten đơn giản. Tất cả những phương tiện điện tiêu dùng đều cần có điện cực âm, người ta sợ bị sét đánh làm tiêu hủy dụng cụ điện nên có điện cực âm, để tất cả những sự chạm điện sét đánh đó sẽ đưa xuống lòng đất. Đó là sự hiểu biết của xã hội loài người ở chiều thứ 3.

Nếu chúng ta biết cách sử dụng chiều thứ 4, điện năng của Thượng Đế, thì chúng ta sẽ không cần điện cực âm, mà điện cực dương chúng ta dùng dư thừa. Tôi sẽ dẫn giải sau.

Điểm quan trọng nhất là sự sử dụng khối KTT, trong đó có nhiều băng tần tổng hợp. Chúng ta chuyển nguồn năng lượng từ Mặt Trời đến Quả Địa Cầu với lượng thời gian ngắn nhất, tiếp thu qua mô hình ăng-ten, qua những KTT để hóa giải tất cả trường hợp xảy ra, ở nhiều môi trường khác nhau.

Bàn cờ thiên cơ mà tôi giải thích cho anh chị em tôi không dám sửa đổi nữa, và tôi cũng không dám cầu nguyện. Quyền quyết định tối hậu của Thượng Đế, những chương trình của Thượng Đế đưa ra tôi thực hiện, với điều kiện tôi phải suy nghĩ. Tôi thì cũng giới hạn lắm, tôi cũng chưa phải là người minh triết hoàn toàn, nhưng mà tôi suy nghĩ tôi quyết định, mà sau khi quyết định tôi quỳ xuống tôi cầu nguyện, Thượng Đế sẽ giúp tôi. Vì lý do đó mà mấy ngày hôm nay anh chị em học lớp I & II Tiềm Năng Đặc Biệt này, tôi không biết thời điểm này, tôi chưa bao giờ tính chương trình lớp I & II này.

Suốt 20 thế kỷ rồi, tiền tài, danh vọng, địa vị tất cả những thứ đó, anh chị em trong lứa tuổi của chúng ta dù lớn dù nhỏ thì cũng đã biết hết rồi. Mười lăm phút có thể mất tất cả, mất tài sản mất nhân mạng, chỉ 15 phút thôi. Ở Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001, ảnh hưởng toàn thế giới, hàng triệu người, hàng tỷ người chỉ trong vòng 15 phút thôi. Để giải quyết 20 thế kỷ bóng tối làm việc, người Mỹ cũng chưa bao giờ bị chiến tranh, nhưng chỉ trong 15 phút thôi, hai chiếc máy bay lao thẳng vào hai tòa lầu Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, tất cả nền kinh tế thay đổi toàn cầu. Thượng Đế đã nhường cho bóng tối làm việc suốt 20 thế kỷ rồi, anh chị em thấy kết quả không thành rồi, bây giờ tới phiên mình làm. Đó là đoàn người Thượng Đế gửi xuống giúp cho nhân loại, hết chiến tranh, an lành, sống đời sống ấm no hạnh phúc.

Thế giới cầu nguyện Trời Phật, cầu nguyện Thượng Đế, Thượng Đế cho người giúp cái chửi Thượng Đế. Nhờ người ta chửi nên anh chị em mới học được lớp Tiềm Năm I & II này với tôi đó. Thật tình là vậy đó!

Mình tiếp tục học bài học tốt đẹp, bài học xấu, bài học dở, bài học giỏi. Tất cả những bài học mình học hết những bài học ở đời, và những bài học từ Thượng Thiên nên chúng ta được minh triết. Tất cả những sách vở ở thế gian dạy học giống nhau, chúng ta học hết sách vở thế gian, rồi học tất cả những bài học từ Thượng Thiên, mà học rồi chúng ta làm được nghen, như vậy thì mới minh triết. Những bài học tinh hoa, tinh vi của muôn loài vạn vật đến những bài học từ ngoài không gian mà người ta không chịu nghiên cứu cái này. Họ nghĩ rằng họ minh triết là chế ra được vi trùng hóa học, chế ra nguyên tử. Tất cả những vi trùng, chất hóa học … thì họ cho rằng minh triết rồi, nhưng đó chỉ là sự hoạt động của bộ óc có 5%.

Tính đến ngày hôm nay, còn 4 tháng nữa ngành Nhân Điện của chúng ta được 13 năm. Đó là ngày 20 tháng 7 năm 2002 tới đây, kể từ ngày tôi dạy học lớp đầu tiên là 13 năm. Biết đâu đúng thời điểm năm thứ 13 đó chúng ta có cơ hội tiếp nhận những thành quả cao của tất cả các điểm mà mà tôi đã dạy. Lớp học này, tôi trình bày những phần căn bản, giúp anh chị em đưa ra những thắc mắc để tôi trả lời. Trong đó sẽ bao gồm nhiều lãnh vực, điện năng, điện toán, khoa học không gian, khoa học vật lý, y học … Dù đã được nghiên cứu trải qua nhiều thế kỷ nhưng người ta chưa đạt được kết quả mong muốn, họ bị giới hạn rất nhiều và bị bế tắc. Tất cả anh chị em từ lớp 6 đến lớp I & II Tiềm Năng Đặc Biệt, ít nhất là 70% là những linh hồn tốt, những linh hồn cao từ Thượng Đế gửi xuống, đóng góp giúp cho nhân loại. Những linh hồn tốt, những linh hồn cao là những vị thầy từ trước, từ Atlantis, từ Ai Cập, từ nhiều thời đại trước tập trung vào một điểm với nhiều sắc dân khác nhau. Do đó ngành Nhân Điện chúng ta đi sau cùng hết, 13 năm vừa qua. Ba mươi năm tôi nghiên cứu, rèn luyện, tu học, tất cả những hiểu biết mà tôi có được nay tôi truyền lại cho tất cả anh chị em trong ngành Nhân Điện khắp 5 châu. Để anh chị em có khả năng, có điều kiện đóng góp giúp cho nhân loại, cho quả địa cầu ở thế kỷ 21 này.

Tôi muốn rốt ráo lại hết trong thời gian ngắn nhất mà sự học và nghiên cứu của anh chị em đạt được kết quả, chứ không phải học trong thời gian ngắn nhất rồi để đó. Tôi cũng có nhắc đến nhiều lần, chúng ta không có đủ thời gian nghiên cứu. Chúng ta còn thời gian ngắn để học hỏi và thực hành. Tính thời gian nhiều nhất mà anh chị em học là 60 ngày, ít nhất là 30 ngày, đó là tính tổng cộng từ lớp 1 cho đến lớp cao cấp ngày hôm nay. Tính đi tính lại thì anh chị em đạt được nhiều kết quả quá rồi: đời thì chúng ta giúp được rồi, mặc dù chưa đạt được kết quả 100%, nhưng những gì đời làm không được chúng ta làm được. Trong lãnh vực đạo cũng vậy, các Đấng ban cho chúng ta quyền năng khả năng, giúp cho chúng ta giác ngộ để chia sẻ giúp đỡ nhân loại trên thế giới trong suốt 13 năm vừa qua.

Rồi đây những linh hồn tốt, những linh hồn cao từ Thượng Đế gửi xuống cho 5 châu. Đó là đại gia đình ngành Nhân Điện của chúng ta, bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian để đóng góp chia sẻ. Trước tiên gia đình chúng ta, những người thân thương ruột thịt của chúng ta sống cũng như chết sẽ được hồng ân từ Thượng Đế, người qua đời sẽ được tái kiếp đi tu, giúp không biết bao nhiêu linh hồn bất tử bất diệt trở về với khối sáng. Những việc làm đó tạo phước đức cho anh chị em, cho gia đình của mình, cho xã hội của chúng ta. Ngành Nhân Điện của chúng ta đã đóng góp với thời gian quá ngắn mà kết quả như thế đó. Cho anh chị em biết rằng linh hồn của chúng ta, chắc chắn ít nhiều cũng có trách nhiệm với nhân loại, có trách nhiệm với dân tộc, có trách nhiệm với gia đình của anh chị em, và có trách nhiệm với quốc gia của anh chị em định cư.

Như tôi có trình bày về một thể xác trước mặt anh chị em, một thể xác ở một khoảng cách anh chị em không nhìn thấy được, thì tất cả anh chị em tập trung vào luân xa 6 của mình không phải là anh chị em truyền KTT, đây là một khối KTT, không phải là anh chị em truyền LX7 hay LX6 mà anh chị em dùng luân xa 6 hình dung một khối KTT như một khối sáng, như một cái đèn pha, mà từ điểm đó anh chị em rọi thẳng đến mục tiêu mình muốn. Anh chị em hình dung ngoài trước hay ngoài sau lưng người đó cũng được, có thể là một người đó ở bất cứ nơi nào, ánh sáng của anh chị em là năng lực băng tần tổng hợp đưa thẳng vô … Đây là lớp đầu tiên, anh chị em được tôi hướng dẫn dùng LX 6 để điều khiển khối KTT ngoài vũ trụ trong khi đó ở lớp 7, lớp 7 Đặc Biệt chúng ta dùng LX6, LX7 và băng tần tổng hợp có giới hạn bằng một KTT nhỏ, bằng KTT đôi mà anh chị em tập. Bây giờ chúng ta thực hiện bằng KTT tổng hợp, gọi là khối KTT, mà khối KTT chúng ta đề cập đến ở ngoài vũ trụ nên vô giới hạn. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị em cái mô hình ăng-ten mà chúng ta tạo ra cái năng lực. Anh chị em bắt đầu sử dụng luân xa 6 để điều khiển cái băng tần tổng hợp, điều khiển khối KTT, rồi anh chị em sẽ truyền điện với anh chị em, anh A truyền cho chị B, chị C truyền điện cho chị D, bằng khối KTT. Tất cả những công thức anh chị em truyền bằng khối KTT cho người mà anh chị em tiếp xúc. Ngược lại người kia truyền khối KTT cho anh chị em để chúng ta cùng tiếp xúc nhau bởi khối KTT có nhiều băng tần thì chắc chắn những băng tần đó hòa hợp với anh chị em. Sự hòa hợp băng tần lẫn nhau mới giúp anh chị em cùng vững mạnh năng lượng để tiếp xúc được bằng tư tưởng.

Sau khi anh chị em tiếp xúc bằng tư tưởng thì khi tôi đi tới đâu anh chị em nghĩ tới đó. Khi anh chị em hỏi thì tôi nghe được và tôi trả lời anh chị em nghe được. Xác định được sự thần giao cách cảm và sức mạnh tư tưởng của anh chị em truyền khối KTT từ một người sang một người, cho cá nhân, một dân tộc, một thành phố, một quốc gia, hay một châu nào trên địa cầu. Tôi dạy cho anh chị em đây là anh chị em thực hiện liền sau lớp học này chứ không phải chờ đợi.

Khi anh chị em ra đến hòn núi Ayer Rock, anh chị em sẽ nghiên cứu về bộ não người tiền sử mà đã tồn tại từ 3 tỷ năm về trước. Thực sự chính bộ não này rất sâu trong một hòn núi, và anh chị em sẽ ngạc nhiên lắm. Tôi đã nhận những thông điệp có giá trị mà trong suốt mấy năm qua tôi có tham khảo và đã trả lời những câu hỏi, hướng dẫn trong vấn đề giảng dạy cho anh chị em nghiên cứu để phát triển tâm linh, cùng với những nét căn bản mà tôi vừa chỉ dẫn anh chị em về khối KTT, và còn nhiều bài vở lắm mà tôi sẽ cố gắng thu xếp ngắn gọn lại để hướng dẫn hết cho anh chị em sử dụng. Quan trọng là sự điều khiển khối KTT để trong tương lai khi có sự bất sử dụng của satellite máy điện toán …  Tất cả những sự khó khăn mà chúng ta không còn tiện nghi liên lạc thì tôi và anh chị em có thể tiếp xúc nhau bằng hệ thống điện toán. Dù bây giờ anh chị em cảm thấy khó khăn nhiều lắm nhưng một, hai ngày tới đây tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị em sử dụng máy điện toán không có điện. Điều này một nhà khoa học Úc châu đã sử dụng máy điện toán chỉ một con chíp nhỏ, không có gắn điện lực mà có một thứ năng lực khác để dùng máy điện toán.

Lớp Tiềm Năng Đặc Biệt này là chính thức bộ não của chúng ta hoạt động, mà anh chị em biết rằng từ trước giờ bộ não loài người chỉ sử dụng có 5% bởi vì hai bộ não phụ làm ảnh hưởng cho bộ não chính của chúng ta không sử dụng hoàn toàn được. Nếu chúng ta thiền định và giác ngộ, linh hồn của chúng ta hợp nhất được với linh hồn các Đấng thì bộ não của chúng ta tự động thay đổi. Nếu bộ não chúng ta bình thường thì hoạt động của ba bộ não trong chúng ta không có nối liền được. Khi bộ não có sự luyện tập thiền định thì khác hơn bộ não bình thường, mà tôi đã chỉ dẫn anh chị em sự thiền định từ lớp 4 trở lên. Thời gian gần đây mà anh chị em tập KTT đôi với mô hình ăng-ten thay vì 5 phút nhưng tôi khuyến khích anh chị em 30 phút, là vì tôi muốn giúp anh chị em sự siêu thiền định, siêu nhập định để ba bộ não trong anh chị em nối liền lại, để phần não anh chị em hoạt động nhiều phần trăm hơn thay vì 5% như các nhà khoa học đã và đang nghiên cứu.

Khi tốt nghiệp lớp đặc biệt này rồi thì bộ não của anh chị em sử dụng được bao nhiêu phần trăm là anh chị em tự kiểm chứng được qua sức mạnh của khối KTT. Bằng sự truyền điện năng lượng anh chị em truyền đi không bị chận đứng thì tất cả những kết quả đó trong suốt 13 năm Nhân Điện chúng ta ra đời, và từ 5 năm qua chúng ta đã biết truyền điện gián tiếp qua không gian. Mục đích của bộ môn là để đáp ứng nhu cầu của quả địa cầu chúng ta sẽ bị bế tắc, vì nhân loại sử dụng quả địa cầu chúng ta quá nhiều rồi, làm cho quả địa cầu bị thương tổn nhiều rồi mà theo sự nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới thì cứ mỗi hai trăm ngàn năm, hay cao hơn là ba trăm ngàn năm thì quả địa cầu này sẽ thay đổi nhiều đất ít nước, hay nhiều nước ít đất. Thời điểm này là thời kỳ sau cùng mà trái đất chúng ta ít nhất ¾ nước, 75% nước và 25% là đất đai cho chúng ta sinh sống. Một thời điểm gần đây thì quả địa cầu chúng ta càng bị thương tổn, bị đổi trục mà thay vì 5 đại dương của chúng ta sẽ thay đổi còn có 2 đại dương, 3 đại dương mà biển bốc hơi ra không gian thay vào là đất đai cho nhân loại tương lai sinh sống. Nhân loại tương lai sẽ nhiều lắm chứ không ít như 6 tỷ người bây giờ. Khi đó chúng ta biết sử dụng ánh sáng mặt trời, mặt trăng để chúng ta hóa giải nước tan ra trong không gian, thay vì nước dư thừa gây lụt lội, để chúng ta tạo lại hoa màu, đất đai. Chắc chắn trong tương lai dù chúng ta có 100 tỷ người thì chúng ta cũng có đất để chúng ta ở. Lúc đó trình độ của nhân loại cao lắm không còn sợ thiếu lương thực, chúng ta có thể tạo ra hoa màu tăng trưởng nhanh, không lo vấn đề nhân mạng. Hiện tại một số các nước trên thế giới thiếu lương thực khoảng 60-70%. Người giàu thì ít hơn người nghèo, không đủ lương thực thuốc men để giải quyết nạn nhân mạng nên giá cả cao, người nghèo không có khả năng sử dụng đúng yêu cầu cơ thể. Kinh tế càng ngày càng xuống thì lương thực càng ngày càng thiếu. Liên Hiệp Quốc đã từng lo ngại vấn đề này. Vì lý do đó chúng ta học hỏi để tiếp nhận khả năng mầu nhiệm từ Thượng Thiên để thay đổi cuộc đời mới, con người mới. Tất cả những cái mới đó trở lại hai trăm ngàn năm về trước là bộ não chúng ta có khả năng sử dụng 100% chứ không phải là 5%. Chúng ta biết cách tạo ra hoa màu, động vật, thực vật để cung cấp thực phẩm dư thừa, giúp cho sự ấm no cho nhân loại học để giác ngộ cho linh hồn và minh triết cho thể xác.

Anh chị em nghiên cứu trong lãnh vực khoa học vật lý, khoa học không gian, kỹ thuật, y học, nghiên cứu tâm linh và những ngành nghề khác mà hầu hết anh chị em đang trông chờ có cơ hội đưa ra câu hỏi, bây giờ sĩ số anh chị em trong lớp này đông quá thì lần lượt tôi cho mỗi bên đưa ra 3 câu hỏi.

 

1

Sự Cảm Nhận Dòng Điện Mạnh

Thưa Thầy người học viên này đến từ Tây Ban Nha, xin có 2 câu hỏi:

1. Sau khi cô học xong lớp 7, và khi cô tập KTT hoặc truyền điện thì cảm nhận có những dòng điện rất mạnh nhiều như là cái rada ở trong người cổ và kết quả là cơ thể cô rất khó chịu và cơ thể lắc qua lắc lại, cô không thể tiếp tục ngồi truyền điện.

2. Cô đến từ một tỉnh nhỏ ở Tây Ban Nha, mà trung tâm Nhân Điện nơi nhỏ bé này có 11 người đang học trong lớp I & II Tiềm Năng Đặc Biệt hôm nay, điều này có ý nghĩa gì không? Xin Thầy giải thích cho.
Oui, khi anh chị em chưa quen được năng lực của dòng điện, anh chị em tập quá nhanh trong một thời gian ngắn, anh chị em cảm nhận dòng điện nhưng chịu đựng không được, hay khó chịu khi thể xác anh chị em cố gắng thích hợp với sự kích thích mới của năng lượng. Sau ngày 11 tháng 9, một kích động lớn do sự khủng bố tại Hoa Kỳ, nhiều nơi trên thế giới cảnh giác hơn về vấn đề an ninh, thì có một số anh chị em vượt bực trong vấn đề cầu nguyện, luyện tập mô hình ăng-ten, và luyện tập KTT để tạo năng lực mạnh cho mình. Tôi khuyên anh chị em sau lớp học này tiếp tục dẫn giải cho mọi người, và tiếp tục cầu nguyện cũng như thực tập, khi nào cảm thấy quá khó chịu thì ngưng. Muốn tập lại thì phải sau ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Khi anh chị em quen dần với dòng điện, thì kết quả việc làm của chúng ta khả quan hơn. Tuy nhiên khi anh chị em cảm nhận được sức mạnh của năng lượng, làm cho cơ thể chúng ta co thắt, làm cho cơ thể chúng ta khó chịu, đừng lo! Hình thức anh chị em cảm nhận được dòng điện mạnh, thì sẽ giúp anh chị em hiểu nhiều trong vấn đề sử dụng điện năng vũ trụ.

Anh chị em có thể ghét quốc gia A, nhưng khi anh chị em truyền điện cho quốc gia A, quốc gia A không có bị nặng là vì sự tốt xấu của họ mắt thường anh chị em không thấy được. Bây giờ chúng ta dùng con mắt thứ ba để nhìn, dùng LX6 để chúng ta sử dụng khối KTT, chúng ta có thể đo lường được sự truyền điện đến quốc gia A, thành phố B, tỉnh C, khi nơi đó gặp nạn hay không gặp nạn. Đó là sự hiểu biết của anh chị em có được qua sự truyền điện bằng khối KTT. Trong thành phố nhỏ của anh chị em mà có 11 người đi học lớp Tiềm Năng I & II này, nhưng anh chị em đâu có nghĩ là nước Tây Ban Nha rộng lớn mà không có người học. Chắc chắn anh chị em sẽ có nhiều điều kiện đóng góp giúp cho Tây Ban Nha, và nhiều vùng phụ cận.

Bây giờ chúng ta có cơ duyên nơi nào thì đóng góp nơi đó, anh chị em chớ nên khẳng định quốc gia đó tốt hay xấu. Anh chị em thực nghiệm đi, khỏi cần phải nói quốc gia đó xấu, nói quốc gia đó tốt, hay là người nào xấu người nào tốt. Truyền khối KTT đến mục tiêu mình muốn đi rồi anh chị em sẽ thấy tác dụng của khối KTT anh chị em đã vừa truyền đi. Trong một thời gian ngắn nhất mà anh chị em gửi vô một người, vô hàng tỷ người của cả một quốc gia, vô một châu… Tất cả những thứ đó là anh chị em phải thực hành liền, những nước nào anh chị em thấy khó khăn thì cứ giúp đi rồi sẽ thấy tác dụng liền khi kết quả mà họ báo qua tin tức.

2

Thời Gian Và Phương Thức Gửi Khối KTT

Kính thưa Thầy, con có những câu hỏi:

1, Nếu dùng LX6 điều khiển khối KTT để trị cho người bệnh thì khoảng thời gian là bao nhiêu?

2, Khi truyền khối KTT đến cho người bệnh, thì có nghĩa là khối KTT đó bao trùm người bệnh hay thế nào?

3, Khi mở luân xa thì vấn đề dùng phương pháp cũ hay Thầy sẽ hướng dẫn cách mới?

4, Chúng con vẫn còn phải tiếp tục luyện tập mô hình Ăng-ten nữa hay không?
Theo như sự ghi chép của các nhà khoa học, thì ánh sáng truyền từ mặt trời đến quả địa cầu thời gian là 8 ngày, mà vận tốc của ánh sáng trong không gian là 300 000 m/s. Nếu anh chị em chờ đợi 8 ngày thì lâu quá, cho nên anh chị em học xong từ cấp 3 đến cấp 5 thì mở luân xa anh chị em thực hiện 2 phút; khi anh chị em học lớp càng cao như lớp 5.1, năng lực mạnh hơn thì mở luân xa anh chị em thực hiện tối đa là 30 giây. Khi anh chị em học xong lớp 6, lớp 7, lớp 7 Đặc Biệt thì mở luân xa trong thời gian 12 tới 15 giây. Bây giờ lớp học này anh chị em không còn tính thời gian không gian nữa, vì nếu anh chị em tính thời gian, không gian thì anh chị em sẽ mất thời gian giống như ánh sáng mặt trời đưa vô quả địa cầu chúng ta mất 8 ngày. Khi anh chị em dùng luân xa 6 truyền đi thì suy nghĩ của các nhà khoa học và ngay cả cá nhân anh chị em là nó sẽ chậm hơn tốc độ ánh sáng. Đúng, anh chị em nghĩ thì chậm hơn tốc độ ánh sáng nhưng dòng điện chúng ta đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Khi anh chị em tập trung vào một điểm đưa một khối KTT từ ngoài vũ trụ bao trùm hội trường này, anh chị em vừa nghĩ thì khối KTT tới liền, để tương lai từ năm 2004 trở về sau chúng ta chuẩn bị linh hồn và thể xác của chúng ta nhập một. Tôi đã chuẩn bị hết cho anh chị em từ 2 phút đến 30 giây, 12 giây, 5 giây và bây giờ có lẽ là 1 giây. Anh chị em điều khiển một khối KTT từ ngoài không gian đến quốc gia A, thì anh chị em vừa nghĩ thì khối KTT từ ngoài không gian đến bao trùm quốc gia A liền. Đối với người bệnh thì khối KTT vừa bao trùm người bệnh thì anh chị em ngưng. Nghĩa là khi chúng ta vừa nghĩ tới khối KTT bao trùm đối tượng chúng ta muốn thì ngưng liền, nếu anh chị em chậm lắm thì cũng 5 giây đến 2 giây. Tôi sẽ tập cho anh chị em quen dần thời gian truyền khối KTT từ chậm tới nhanh. Còn vấn đề châm cứu là hình thức thôi, chứ đâu cần châm cứu, chỉ cần đưa khối KTT vào cơ thể bệnh nhân là xong. Còn vấn đề mở luân xa thì giữ như cũ, nếu có gì thay đổi thì tôi sẽ thông báo sau.

Vấn đề mô hình ăng-ten, bắt buộc chúng ta phải truyền điện vô cái mô hình ăng-ten. Anh chị em thấy cái mô hình ăng-ten nó đơn giản lắm, chưa có sử dụng được, nhưng nó không có đơn giản đâu. Ngày đầu tiên lớp 7 Đặc Biệt, khóa học ngày 12 tháng 1 năm 2001 tại Thái Lan, lần đầu tiên có những mô hình ăng-ten trước mặt tôi phát quang, điều này báo hiệu cho chúng ta biết trong tương lai chắc chắn ta dùng. Ngoài vấn đề quyền lợi về khía cạnh khoa học, thì còn quyền lợi trong vấn đề thiền định nhập định trong phần tâm linh, giúp cho linh hồn anh chị em giác ngộ, cái điều này là điều chánh. Sự phát quang của mô hình phải có hệ thống điện tử, hệ thống TV thì mới nhìn thấy được.

3

Bản Năng Ý Thức Của Con Người Và Não Bộ

Kính thưa Thầy, bản năng ý thức của con người là như thế nào? Bản năng của não bộ là như thế nào? Có những mối liên hệ nào giữa hai bản năng này hay không? (câu hỏi của ông Cha người Mexico)


Cái bản năng ý thức của chúng ta giỏi lắm, rất tiếc não bộ của chúng ta thật sự hoạt động không đúng mức, do đó chúng ta bị chận đứng. Não bộ thật của chúng ta bị chận đứng bởi vì sự hoạt động tích cực của bộ não loài bò sát và bộ não loài động vật có vú còn lại trong quá trình tiến hóa của loài người khống chế, đó là những khám phá, nghiên cứu của các nhà khoa học trong 40 năm vừa qua.

          Ngành Nhân Điện của chúng ta muốn cho linh hồn của chúng ta minh mẫn sáng suốt, muốn linh hồn chúng ta giác ngộ. Nhưng mà thể xác chúng ta muốn có tất cả, tiền tài, danh vọng, của cải vật chất, vì lý do đó linh hồn của chúng ta không phát triển được, chúng ta bị trì kéo xuống. Chúng ta bị giảm vấn đề giác ngộ, mà khi chúng ta bị giới hạn sự giác ngộ thì thể xác chúng ta không thể nào minh triết được. Đây là kết quả của sự nghiên cứu bộ não con người, các nhà khoa học trên thế giới, bộ não chúng ta sử dụng chỉ có 5% mà thôi.

          Từng bước một tôi giúp cho anh chị em luân xa được mở, từng bước một tôi giúp anh chị em sử dụng được luân xa 6 điều khiển năng lực vũ trụ theo ý muốn của chúng ta không có giới hạn. Đó là hình thức chúng ta kiềm chế, điều khiển những não bộ phụ, phải tuân theo bộ não chánh của chúng ta. Vì lý do đó, ngành Nhân Điện của chúng ta không dám nói là sử dụng bao nhiêu phần trăm của não bộ chánh, nhưng chắc chắn hơn 5%. Nếu không hơn 5% thì không thể nào mà năng lực của anh chị em truyền đi khắp nơi mà người bệnh nhận điện có kết quả tốt, tức là không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Trong lớp này chúng ta học, chúng ta nghiên cứu cách dùng bộ não chánh kiềm chế toàn bộ. Linh hồn chúng ta giác ngộ sẽ kiềm chế thể xác chúng ta. Não bộ chúng ta sử dụng đúng mức thì chúng ta kiềm chế não bộ của chúng ta vừa đời vừa đạo, vừa khoa học, vừa tâm linh. Nếu thể xác chúng ta ngoan cố, không giúp cho linh hồn chúng ta giác ngộ, thì chắc chắn linh hồn chúng ta cầu nguyện Thượng Đế, để Thượng Đế đưa linh hồn chúng ta về Thượng Đế, rồi Thượng Đế sẽ gửi chúng ta vào một thể xác khác. Ý tôi muốn nói khi thể xác hết sử dụng được, thì linh hồn trở về với Thượng Đế, để tìm một thể xác khác đóng góp giúp cho nhân loại.

          Rồi đây chúng ta sẽ trở lại người minh triết thật sự, chúng ta giác ngộ thật sự bởi lẽ thể xác chúng ta ý thức được: “tồn tại là linh hồn, giác ngộ là linh hồn, mà linh hồn thì vô giới hạn, giác ngộ là vô giới hạn. Minh triết là thể xác chúng ta, mà thể xác thì có giới hạn”. Thể xác không bằng linh hồn. Chính vì vậy mà tôi cố gắng tạo điều kiện dễ dàng để giúp tất cả anh chị em giác ngộ thật sự bằng linh hồn của chúng ta. Có như vậy thì linh hồn của chúng ta có cơ hội giúp được thể xác chúng ta trở lại minh triết. Có như vậy thì quả địa cầu của chúng ta dù cho bị đe dọa thì chắc chắn nhân loại sẽ còn ở quả địa cầu, nhân loại không bị hủy diệt toàn bộ đâu. Chắc chắn sẽ còn! Còn để chúng ta có cơ hội đóng góp, còn nên Thượng Đế giao cho chúng ta trách nhiệm, chứ nếu hết thì Thượng Đế đâu có dạy. Tạo thiên lập địa trở lại thì phải có người tiền sử, tạo ra muôn loài vạn vật lại nữa.

          Bây giờ chúng ta không dám nói chúng ta trở lại người tiền sử, nhưng chúng ta có thể khẳng định chúng ta sẽ trở lại những người minh triết, giác ngộ  mà cách nay 200 ngàn năm về trước đó là người Atlantis có nhiều khả năng kỳ diệu, linh hồn thể xác hòa hợp một, thể xác chúng ta nhẹ như không khí thì chúng ta sẽ giúp đỡ giải quyết nhiều khó khăn, mà chúng ta chuẩn bị năm nay, năm tới chúng ta thực hiện đó, chứ tôi không phải hứa với anh chị em 50 hay 100 năm sau, không có vậy đâu. Thời gian chúng ta học ngắn, thực hành liền. Những người nào có duyên chắc chắn sẽ tồn tại để giúp những người có duyên tiếp tục, những người nào chưa có duyên chắc chắn không có cơ hội đóng góp giúp cho mọi người đâu.

 

4

Lòng Từ Bi Và Sự Minh Triết

Kính thưa Thầy, trong Đạo Phật nói đến lòng Từ Bi, con đã nghiên cứu học hỏi về lòng từ bị 20 năm rồi. Nay con học với Thầy về sự minh triết trong ngành Nhân Điện, con hiểu rằng để có được sự minh triết thì chúng con thể hiện qua tình thương, khi chúng ta thể hiện được tình thương thì đó là hình thức thể xác và linh hồn của chúng con là một, và đó cũng là hình thức chúng con hòa nhập với Thượng Đế. Vì vậy khi mà linh hồn và thể xác chúng con hợp nhất, thì ở trình độ này chúng con có thể đi ra ngoài không gian. Chữ Nhân loại Giác ngộ Tình thương trong bộ môn Nhân Điện con hiểu được, là khi con người biết thực hiện tình thương chân thật là lúc giác ngộ. Đó là sự hợp nhất của linh hồn và thể xác.

Khi mà linh hồn và thể xác chúng con hòa nhập làm một. Xin Thầy hướng dẫn cho chúng con hay Thầy có công thức nào dạy cho chúng con di chuyển ra ngoài không gian một cách nhanh chóng, được không?
Sáng nay tôi có trình bày với anh chị em, khi chúng ta biết cách dùng luân xa 6 của mình điều khiển khối KTT, cho một cá nhân, một thành phố, một quốc gia, một nhà thờ hay một chùa, một bệnh viện, trường học, nhà tù. Tất cả những người trong đó không phải ai cũng xấu hết. Khi anh chị em dùng luân xa 6 tập trung đưa khối KTT đến bất cứ nơi nào mà mình muốn thì: ánh sáng sẽ trở về ánh sáng, ánh sáng chúng ta sẽ giúp bóng tối trở về ánh sáng, với điều kiện bóng tối chịu về ánh sáng.

          Nếu coi Thượng Đế bằng mình, không cần Thượng Đế thì chắc chắn anh chị em sẽ không được cứu rỗi, tôi khẳng định với anh chị em điều này. Tôi sẽ không xin cho bất cứ người nào, họ thích về bóng tối tôi đưa về bóng tối. Khối KTT là gì? Dùng theo danh từ khoa học là chúng ta rút thời gian mà năng lượng ánh sáng từ mặt trời đến quả địa cầu của chúng ta là từ 5 giây đến 15 giây (chứ không phải là 8 ngày như tính theo vận tốc ánh sáng 300.000 m/s), có như vậy chúng ta mới đủ khả năng giúp quả địa cầu trong tình trạng bế tắc.

          Anh chị em là những người có đại cơ duyên Thượng Đế đã gửi những linh hồn cao cả, những linh hồn tốt xuống trần gian vào thời kỳ này để đóng góp giúp cho nhân loại. Chúng ta đã hứa với Thượng Đế rồi, tình nguyện quên mình để giúp mọi người, chúng ta đừng quên cái điểm này. Anh chị em quên thì Thượng Đế nhắc anh chị em, mà anh chị em nhớ thì phải giúp cho chính bản thân mình, gia đình con cháu, người thân của mình, tương lai con cháu của mình. Tôi sẽ giúp cho anh chị em linh hồn và thể xác có công thức để anh chị em tập luyện. Công thức tập cho anh chị em chết, mà khi anh chị em tập chết thì thể xác của anh chị em nhẹ lắm. Tại vì có linh hồn thôi. Từ một người sống trở thành một người chết, từ một người chết trở thành một người sống. Nhưng không phải tắt thở rồi sống lại nghen. Tôi cho tim anh chị em còn một nhịp cuối cùng, thì sau đó nhịp tim đập trở lại (khỏi cần máy khởi động tim). Cơ thể của anh chị em từ nóng trở thành lạnh, từ lạnh trở thành nóng; đó là hình thức chết. Anh chị em tập chết được rồi thì chắc chắn anh chị em có cơ hội tập những đoạn kế tiếp bằng thể xác linh hồn của chúng ta. Đó là tương lai của năm nay, nếu có duyên thì anh chị em sẽ được, nếu không có duyên thì chưa, mà chỉ một số ít được thôi không phải hết lớp này đâu. Còn những điểm cần thiết quan trọng thì trong những ngày kế tiếp tôi sẽ trình bày để anh chị em có cơ duyên anh chị em học. Tất cả những bài giảng của tôi từ ngày hôm nay trở về sau nó sẽ có giá trị từng câu một, từng điểm một.

          Anh chị em nghiên cứu trong lãnh vực tâm linh rồi đây anh chị em sẽ được toại nguyện nếu mục đích của chúng ta “vì mọi người mà thực hiện” chúng ta sẽ có tất cả, ngược lại để mọi người phục vụ cho mình thì mất tất cả. Minh triết và giác ngộ là 2 con đường đi song song sẽ gặp nhau tại một điểm, đó là điểm mà Thượng Đế đang chờ chúng ta đến.

 

5

Viếng Thăm Ayers Rock Có Tác Dụng Gì?

Chúng con không có cơ hội đi Ayers Rock thì có thể nào Thầy làm cho chúng con có khả năng như những người sẽ đi Ayers Rock hay không?
Anh chị em đến Ayers Rock là để trực tiếp nhìn thấy những hình ảnh từ trước mà con người có quyền năng khả năng tạo ra muôn loài vạn vật, và từ muôn loài vạn vật biến thể thành con người của chúng ta. Đó là sự trực tiếp anh chị em thấy, và tại sao tôi không đi những hòn núi khác? Là tại vì chính tôi đã đến đây, chính những quyền năng khả năng của những vị thầy tiền sử mà thông điệp tôi đã nhận được và tôi muốn chia sẻ.

          Anh chị em nếu có duyên lành đến đó dù ít, dù nhiều hay không đến thì không thành vấn đề. Anh chị em nào có duyên lành đến đó thì dù ít dù nhiều anh chị em cũng có cơ hội học hỏi thêm từ Thượng Thiên, từ các Đấng. Không phải anh chị em nào đến Ayers Rock đều có quyền năng khả năng hết đâu.

          Nếu anh chị em đi Ayers Rock sẽ được tôi giảng thêm về quyền năng khả năng từ hòn núi Ayers, và từ bộ não con người tiền sử, để anh chị em có thêm khái niệm, có thêm cơ hội học tiếp để giúp cho anh chị em, giúp cho người khác, chứ anh chị em đừng tưởng bỏ công, bỏ sức tới Ayers Rock chắc chắn ông Thầy ổng cho. Tôi không có cho gì hết đâu nghen. Tiếp thu học hỏi được nhiều ít đều do anh chị em tự nghiên cứu.

6

Không Khí, Năng Lượng Và Hào Quang

Thầy giải thích cho chúng con rất rõ ràng về phương pháp sử dụng khối KTT, xin Thầy giải thích thêm về sự sắp xếp vô số KTT nhỏ trong khối KTT? Chúng có sắp theo một thứ tự này hay không theo một thứ tự nào?
Một số anh chị em trong lớp này đã từng thấy ánh sáng hào quang, ánh sáng hào quang đó từ đâu tới, và là của ai? Tất cả mọi người tập trung vào vũ trụ, mà vũ trụ thì bao la, tạo sao anh chị em không thấy những nơi khác mà anh chị em thấy quang cảnh xung quanh hội trường anh chị em học. Tất cả ánh sáng hào quang tập trung vào một điểm, đó là quyền năng khả năng của Thượng Đế, anh chị em người nào có duyên thì Thượng Đế cho người đó thấy.

          Trước mặt anh chị em là tôi, khi tôi bước vào hội trường thì ánh sáng hào quang bao quanh tôi, che chở cho tôi. Hào quang phía trước phía sau, bên trái bên phải, phía trên đầu tôi, tất cả hào quang đó anh chị em thấy được. Tất cả ánh sáng hào quang này là từ Thượng Thiên đưa xuống, những việc mà chúng ta không thấy mà chúng ta đạt kết quả đó là sự thật, đó là chân lý.

          Từng bước một chúng ta đi từ cái không đến cái có, nhưng mà nếu anh chị em biết sử dụng cái không thì anh chị em có tất cả. Từ cái anh chị em không có gì hết, anh chị em nhờ vào phương tiện giả để được cái thật, khi chúng ta có cái thật thì chúng ta nghiên cứu thêm nhiều cái thật khác để giúp cho chúng ta. Ngay khi anh chị em học lớp 1, lớp 2, anh chị em hít vô thở ra 3 lần và ngồi thiền, anh chị em cảm thấy dễ chịu, làm cho anh chị em buồn ngủ, làm cho anh chị em quên tính toán. Anh chị em ngồi đây, người ta ngồi đó, anh chị em làm được người ta làm không được. Năng lượng này anh chị em biết từ đâu không? Là của Thượng Đế đó, nên anh chị em hít vào thở ra là anh chị em.

          Những công thức mới nhất mà anh chị em học ngày hôm nay và trong những ngày kế tiếp, sau lớp học anh chị em về phải thực hành liền, để anh chị em kiểm chứng được cái tác dụng của chúng ta. Có hiểu được thông suốt cái khả năng của chúng ta, thì anh chị em mới ý thức giúp đỡ cho mình và cho người khác được. Không khí anh chị em không đo lường được đâu, tuy nhiên anh chị em thấy được cái tác dụng của nó giúp cho mình, chúng ta có thể sử dụng không khí để giúp đỡ cho nhiều trường hợp khác nhau.

          Như mỗi ngày anh chị em vô phòng tắm, anh chị em tắm, thì anh chị em có thể vô khối KTT, anh chị em tự truyền cho mình đi. Được, tôi giúp cho anh chị em, điện năng của Thượng Đế luân lưu trong cơ thể của anh chị em, điện năng từ Chúa ban cho anh chị em, từ các Đấng ban cho anh chị em nè. Mà tôi dùng cái phương tiện là mô hình KTT, từ lâu tôi đã nói: “làm thế nào để Thượng Đế vô trong chúng ta?” Thì bây giờ Thượng Đế vô trong anh chị em nè. Chuẩn bị làm đi, chứ anh chị em đừng có ham, “Thượng Đế vô tôi chắc tôi mừng lắm!” Thượng Đế đâu cho anh chị em nghỉ ngơi, Thượng Đế vô anh chị em, điều khiển anh chị em. Chuẩn bị đi, cái này tôi nói thật. Khi mà Thượng Đế vô anh chị em, ổng đâu cần ăn cần mặc cần ngủ, ổng không ngủ nhưng ổng không mệt mà mình mệt, nếu ổng để mình mệt thì đâu có cơ hội làm chung với ổng, nên ổng làm mình khỏe giống như ổng.

          Ráng làm đi anh chị em ơi! Sau lớp học này anh chị em dùng khối KTT, truyền thẳng hết vô anh chị em, giống như anh chị em ngồi trong bóng mát cho mát vậy. Mình giúp cho người ta được, thì tại sao không giúp cho mình được. Cũng như anh chị em giúp cho linh hồn bất tử bất diệt tái kiếp được, thì khi anh chị em chết khỏi lo, chỉ là anh chị em không chịu đi thôi, mà anh chị em không đi cũng phải đi.

 

7

Một Điểm Chung Của Chúng Ta

Kính thưa Thầy chúng con hội họp về đây, thì bao gồm nhiều tôn giáo, màu da, sắc tộc khác nhau nhưng tất cả chúng con có một điểm chung, đó là những điều Thầy dạy trong ngành Nhân Điện.

Thưa Thầy, bao giờ chúng con có thể nào cầu nguyện xin Đấng Thượng Đế tha cho nhân loại, ban cho nhân loại thêm một cơ hội thứ hai để cho nhân loại tiếp tục tiến hóa được không?
Anh chị em cũng đã biết, gần hai mươi thế kỷ vừa qua, Thượng Đế đã gửi Chúa đến thế gian này. Nhưng nhân loại cho đó là một con người bằng xương bằng thịt. Nhân loại nhầm điểm này, thời kỳ sau cùng nhân loại nên biết chuẩn bị vào thời Thượng Nguôn Thánh Đức, sống cảnh Niết Bàn ở trần gian. Thượng Đế đã từng xuống trần gian dưới hình thức con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, nhưng nhân loại chối bỏ. Tuy nhiên Thượng Đế vẫn thương nhân loại, đưa ra nhiều phương tiện để chúng ta gần với Thượng Đế.

          Nhưng mà nhân loại không có hòa hợp được dù là giữa mình với mình, giữa quốc gia của mình với quốc gia của mình, giữa dân tộc mình với dân tộc mình, giữa tôn giáo của mình với tôn giáo của mình. Thì thôi Thượng Đế quyết định những người nào tin Thượng Đế thật sự, thì Thượng Đế chắc chắn sẽ cứu rỗi, dù hiện tại người đó xấu hoặc tốt. Đôi khi anh chị em thấy một người xấu đối với mọi người, nhưng mà một cái điểm là dám hy sinh cho Thượng Đế, thì chắc chắn người đó sẽ được cứu rỗi. Có người hiền lành mà không tin, không nghe Thượng Đế, thì chuyện đó Thượng Đế sẽ quyết định. Sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, tôi đã gửi đi nhiều nơi những thông điệp mà tôi nhận được từ Thượng Thiên, hết xin được. Nếu tôi tiếp tục cầu nguyện hoài, thì giống như tôi gạt Thượng Đế hoài. Bây giờ chỉ Thượng Đế quyết định thiệt hay giả. Thiệt thì đứng qua một bên, giả thì đi tìm cái thể xác thiệt để trở lại, 3 lần tôi cầu nguyện được kết quả rồi. Nếu lần thứ tư tôi cầu nguyện, vào thời điểm tháng 8, tôi về Hoa Kỳ 5 tuần lễ. Tôi thiền định tịnh tâm suốt 3 tuần, tôi quyết định một sự việc, không cầu nguyện tiếp nữa, tôi cầu xin thì nhân loại không ý thức được, thì bây giờ để cho nhân loại từ quyết định cuộc đời của mình. Toi xin hoài thì nhân loại dể ngươi quá. Chúa đã tốn biết bao nhiêu sự hy sinh của Chúa để cho nhân loại tu, những Đấng thiêng liêng cao cả từ trước tới giờ đã bỏ biết bao nhiêu lời dạy nhưng mà nhân loại vẫn không nghe. Thôi đành chịu, tôi cũng vậy. Học trò ngành Nhân Điện của chúng ta cũng may mắn tuy quá ít. Chúng ta đi sau cùng mà tôi chỉ bỏ có mười mấy người thôi, tôi bỏ đó nghen, mà không phải tự tôi bỏ, họ bỏ. Những món quà quý Thượng Đế cho tôi, tôi cho họ mà họ bỏ, suốt 12 năm tôi không có lượm lại, tôi mới lượm lại đây thôi để tôi chia sẻ cho những người khác cần. Sĩ số học sinh từ cấp 3 trở lên ít nhất một triệu người. Học sinh từ cấp 6 ít nhất cũng 40 ngàn người, có mười mấy người đó thì đâu có ăn thua gì.

Thôi anh chị em lo cầu nguyện cho mình, cầu nguyện giúp cho gia đình của mình đi. Nếu những người trong gia đình mình có duyên lành thì được hưởng, còn không có duyên lành hay hết trách nhiệm thì thôi chúng ta xin không được đâu, nếu xin được thì tôi xin rồi. Nếu tôi xin được thì tình hình thế giới không thay đổi nhanh như vậy đâu.

Tôi cầu nguyện không dám đảm bảo 100% nhưng ít ra cũng 90 đến 95%. Thượng Đế đưa cho nhân loại nhiều quá rồi, Thượng Đế cũng đã ban tình thương cho nhân loại nhiều quá rồi, mà nhân loại không ý thức thì đó là chuyện của nhân loại.

Thượng Đế ban quyền năng khả năng cho chúng ta, đó là tình thương cao cả của Thượng Đế ban cho chúng ta. Chúng ta có thể chia cho bất cứ người nào cũng được, nhưng điều quan trọng nhất là người đó có đủ phước để hưởng hay không? Nếu đủ thì anh chị em cầu nguyện tiếp, còn nếu không thì anh chị em đành chịu vậy.

Ngành Nhân Điện của chúng ta là từ Thượng Đế ban cho, anh chị em là những người may mắn nhất, được người từ Thượng Thiên giúp đỡ. Mà khi được Thượng Thiên giúp cho chúng ta, thì anh chị em sẽ thấy mọi việc nó thay đổi thời gian không gian rất nhanh. Chúng ta sẽ không có vấn đề thời gian đâu, chúng ta cũng không có đi sớm hơn thời gian được đâu, đúng mức đúng thời điểm. Và tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị em kịp thời kịp lúc. Rồi đây tất cả anh chị em sẽ được tôi trực tiếp giao dịch, mặc dù tôi chưa biết rõ hết anh chị em, nhưng dòng điện của tôi sẽ luân lưu trên tất cả anh chị em đang học trong lớp học này. Bất cứ lúc nào, dù anh chị em tiếp xúc với tôi bằng tư tưởng được hay không được, tôi cũng sẽ gửi cho anh chị em thông điệp, để anh chị em có khả năng đặc biệt đáp ứng từng thời điểm một, từng khoảng thời gian một, và từng địa phương một.

Tóm lại, bất cứ trong trường hợp khẩn cấp nào, và bất cứ anh chị em ở nơi đâu, anh chị em cầu nguyện tôi, kêu gọi tôi, tất cả những hình thức đó tôi sẽ tiếp điện, hay gửi thông điệp giúp anh chị em liền. Từng bước một tôi sẽ hướng dẫn kỹ thuật cho anh chị em để anh chị em có đầy đủ khả năng đáp ứng nhu cầu khi cần thiết.

8

Làm Thế Nào Để Nhân Loại Cùng Hướng Về Nghiên Cứu Tâm Linh?

Xin Thầy hướng dẫn cho chúng con biết, hầu hết con người có chung tính chất là bướng bỉnh cứng đầu, ít chịu nghiên cứu và học hỏi hướng về tâm linh, hầu như đó là sự khó khăn chung của tất cả các tôn giáo. Thầy có ý kiến nào giúp cho chúng con để giải tỏa vấn đề này được hay không?
Tôi có trình bày với anh chị em dùng luân xa 6 điều khiển khối KTT, không phải trong phạm vi trị bệnh thôi đâu. Anh chị em đã biết từ cấp 3 đến cấp 5.1, 5.2. Rồi từ khi anh chị em học cấp 6 đến cấp 7 đặc biệt, tất cả hình thức nghiên cứu ngoài lãnh vực y học, trong lãnh vực khoa học kỹ thuật và những lãnh vực khác. Chúng ta đã và đang tiếp tục, bây giờ khi mà chúng ta sử dụng khối KTT, nó có tác dụng tổng quát, có nghĩa là ở lớp 7 đặc biệt tôi hướng dẫn cho anh chị em băng tần tổng hợp, thì đây là lúc mà chúng ta cần nhất. Cần giải quyết những khó khăn cho thế giới mà trong đó có quốc gia anh chị em đang định cư. Tôi hướng dẫn cho anh chị em sử dụng khối KTT ngoài vấn đề bảo vệ sức khỏe, còn nhiều lãnh vực khác mà băng tần tổng hợp chúng ta phải hóa giải. Trong vấn đề Vật Lý Địa Cầu nếu sức nóng của ánh sáng từ mặt trời quá dư thừa, có thể tiêu hủy nhiều vật thể trên quả địa cầu. Nhưng nếu chúng ta biết sử dụng khối KTT và băng tần tổng hợp thì chúng ta có thể hóa giải quân bình nhiệt độ thích hợp sự sống trên mặt địa cầu, chúng ta có thể giúp được từng con vi trùng nhỏ, từng tế bào nhỏ, từng con vật nhỏ mà chúng ta không thấy, không đếm được, chúng cũng có thể hóa giải được bằng cách sử dụng luân xa 6 điều khiển khối KTT là qua đó chúng ta giải quyết được tất cả. Cũng như ngoài vũ trụ sẽ có tất cả, nếu chúng ta biết cách áp dụng thì đem ích lợi cho mình, cho môi trường xung quanh, và cho quả địa cầu.

Cái việc mà hơi nước đưa lên ngoài không gian tạo thành mưa gây ngập lụt quả địa cầu thì dễ dàng lắm, nhưng mà làm thế nào mà chúng ta chận đứng được nước không đổ xuống quả địa cầu làm cho đất đai sẽ bị hư hại nè. Đó là điều rất khó mà chúng ta biết cách sử dụng thì chúng ta chận đứng được. Khối KTT đây, như là một miếng che đặc biệt, thay vì nước mưa tuôn xuống thì nó chận đứng nước mưa lại, nước mưa đáng lẽ xuống thì bay ra ngoài không gian không có nước. Rồi đây khi những tảng băng bị tan ra, không có sức nóng bốc hơi lên thì chắc chắn quả địa cầu của chúng ta nước không, không có đất ở. Đây là hình thức bế tắc, khủng hoảng. Tôi chỉ nói trong lãnh vực tảng băng thôi nghen, chưa nói tới những lãnh vực khác. Đó là những yếu tố mà nhân loại nghiên cứu và chỉ sử dụng trong không gian 3 chiều, không bảo vệ được quả địa cầu chúng ta ở trọn vẹn.

Khi chúng ta điều khiển khối KTT hóa giải tất cả. Những anh chị em nào thích ánh sáng trở về với ánh sáng, anh chị em không thích ánh sáng thì anh chị em trở về bóng tối vĩnh viễn, không hóa giải được cái này. Tôi đã trình bày, dù cho anh chị em ghét người ta, từ xa anh chị em tưởng rằng ở đó người ta là bóng tối, anh chị em muốn truyền điện tới để cho bóng tối đi hết nhưng ở đó không có bóng tối, thì ánh sáng của anh chị em đưa tới sẽ hòa hợp với ánh sáng của người anh chị em ghét, làm người ta khỏe mạnh thêm. Có khi anh chị em tưởng rằng nơi đó ánh sáng không nhưng thật sự toàn là bóng tối.

Chúng ta đưa khối KTT đến hóa giải, tôi không dám nói là chúng ta sẽ sửa đổi quốc gia này hay quốc gia khác nhưng chúng ta sẽ vô tư, hiểu biết của anh chị em có giới hạn, làm sao anh chị em vô tư được. Anh chị em thế nào cũng cho bên đây phải, bên kia quấy, quốc gia này tốt quốc gia kia xấu. Đó là nhận định của nhân loại, đúng chứ không phải sai, nhưng mà tầm hiểu biết của anh chị em giới hạn thì làm sao anh chị em xác định được đúng sai, tốt xấu. Tôi đây vẫn tính sai như thường, tôi thương người nào thì nói ngọt với người đó. Nhưng mà người đó tìm cách hại tôi không, ác nghiệt vậy chứ, lỡ rồi biết nói sao, hại tôi hình thức này hình thức khác, rốt cuộc thì đâu cũng vào đó.

Vì vậy thì chúng ta phải thay đổi tư tưởng của mình. Tôi hướng dẫn cho anh chị em thì đơn giản, để giữ gìn sức khỏe. Chúng ta thay đổi tư tưởng, thay đổi con người là giúp con người đó sống đời minh triết giác ngộ, giúp con người đó sống cảnh thiên đàng ở trần gian. Chứ không phải chúng ta thay đổi tư tưởng họ rồi để mình điều khiển họ. Nếu anh chị em chúng ta nghĩ rằng thay đổi tư tưởng họ rồi, bắt buộc họ theo chúng ta, điều đó sai! Giúp cho họ, để họ giúp gia đình thân nhân của họ minh triết, giúp cho quốc gia của họ sống cảnh thiên đàng trần gian. Tất cả những điều đó tập trung về một điểm, mà các tôn giáo trên thế giới đều mong muốn, chưa thực hiện được.

Vì lý do đó mà Thượng Đế gửi chúng ta xuống, và đã gửi biết bao nhiêu linh hồn cao, linh hồn tốt xuống giúp cho nhân loại.

Người có đại cơ duyên sẽ lãnh trách nhiệm, nhận lãnh đóng góp để đưa nhân loại sống cảnh thiên đàng trần gian, chắc chắn sẽ đến với chúng ta trong thời gian ngắn nhất. Một hai năm tới đây, năm nay hoặc năm tới đây. Tôi không có xác định chắc chắn, nhưng anh chị em cũng hiểu nhiều. Anh chị em có lẽ đã nhận được nhiều tin tức, thì những người thân của mình, từ các Đấng nhắn nhủ qua hình thức thông điệp, chuẩn bị 3 hình thức chiến tranh vô cùng tàn khốc, chiến tranh nguyên tử, hóa học, và vi trùng. Tất cả những thứ đó đã sẵn sàng bùng nổ trên quả địa cầu nhỏ bé của chúng ta, thì quả địa cầu của chúng ta làm sao chịu đựng được. Đó là lý do các Đấng trên thế giới chuẩn bị. Riêng phần chúng ta, chúng ta chỉ cầu nguyện những gì chúng ta học từ Thượng Thiên, để chúng ta chận đứng lại, giúp đỡ những người có duyên lành cùng xây dựng đóng góp tạo cảnh thiên đàng ở trần gian.

Chúng ta sẽ thực hành liền, anh chị em chuẩn bị học thêm những bài học từ Thượng Thiên, để chúng ta đóng góp giúp cho nhân loại, hóa giải những vấn đề khó khăn chứ không phải trong vấn đề trị bệnh mà thôi đâu. Rồi đây tất cả tôn giáo, những sắc dân trên thế giới, chắc chắn nhân loại sẽ được hưởng cảnh ấm no, hạnh phúc thật sự, cảnh thiên đàng trần gian thật sự. Nhưng mà anh chị em có qua cầu được không, cái cầu này cao lắm, cao mà anh chị em đi rất nhanh rất lẹ. Đường bằng thì nhanh nhưng quá chậm. Từng bước một anh chị em đi thì qua cầu dễ dàng.

Những công thức mà tôi hướng dẫn cho anh chị em là từ Thượng Thiên dạy cho tôi, tôi truyền lại cho anh chị em, tôi góp công góp sức cho anh chị em, để anh chị em chúng ta có cơ hội đóng góp giúp cho tất cả những người khác.

9

Thời Gian Và Công Trình Của Chúng Ta

Thầy có giảng đến vấn đề: “đời 1 năm làm không được thì 2 năm, còn đạo làm 2 năm không được thì 1 năm”. Xin Thầy có thể nào giảng rõ ý nghĩa hơn được không?


Anh chị em biết, nhân loại thực hiện một công trình gì đó có thể là 6 năm, các Đấng giúp cho chúng ta thực hiện có thể là 6 tháng hoặc là 6 ngày.

Khi các Đấng đóng góp giúp cho nhân loại, thì thời gian thay vì dài sẽ ngắn lại. Anh chị em cũng đã biết học đời học đạo, khoa học cũng như tâm linh, người ta bỏ công bỏ thời giờ nhiều lắm. Anh chị em học đời học đạo trong thời gian quá ngắn. Qua câu hỏi, thì anh chị em sợ không có việc làm. Nhưng rồi sẽ có, anh chị em sợ không có việc làm thì anh chị em làm nhiều hơn. Nhưng không phải làm cho tôi, mà cho chính anh chị em, gia đình của anh chị em, quốc gia của anh chị em đang chờ đợi anh chị em, đang chờ đợi chúng ta đóng góp.

Tôi thì trả lời ngắn gọn lắm, bây giờ tôi không có giải thích nhiều nữa, tôi đã giải thích 13 năm rồi, gần nhất tôi giải thích thêm 5 năm nay rồi, tuy nhiên những câu hỏi tương tự tôi cố gắng giải thích ngắn gọn để anh chị em hiểu liền.

Anh chị em không hiểu tôi cũng sẽ đưa vào tâm trí của anh chị em, anh chị em hiểu liền.

Đặc biệt lớp này tôi sẽ giúp anh chị em mở trí của anh chị em thật sự. Câu trả lời của tôi ngắn gọn nhưng bây giờ thì anh chị em sẽ hiểu rộng rãi lắm, khác thường. Chiều nay, anh chị em là người đầu tiên, mà tôi đưa vào khối KTT. Để mỗi anh chị em tiếp nhận khối KTT đầu tiên, và sau đó anh chị em sẽ truyền khối KTT giúp cho người ta. Lát nữa đây tôi sẽ truyền cho anh chị em nguyên cái khối KTT, anh chị em và tôi cùng vô khối KTT (chứ tôi không có ở ngoài, vào chung cho vui, nếu có chết thì chết chung, … mọi người cười và vỗ tay …) anh chị em đây là người Mỹ, người Âu châu, Á châu, Úc châu, Phi châu … hơn 30 quốc gia tựu trung ở đây mà không có người nào không thích điện hết. Tôi thấy điện người nào cũng yếu hết, nên tôi sẽ truyền cho anh chị em điện 110 volt nghen, điện 220 volt nghen, điện 330 volt nghen, điện 440 volt nghen … hay là bây giờ tôi gửi anh chị em điện một triệu luôn cho chắc ăn. Điện này không bao giờ bị giật, còn nói là cái kho điện đó (mọi người vỗ tay)

Tôi cùng mấy anh chị em, tổng cộng dưới một ngàn, thôi mình vào khối KTT có gì chết chung cho vui, tôi mà chết thì anh chị em buồn, mà anh chị em chết thì tôi không vui, với một điều kiện nắm tay lại, nắm thiệt nghen, anh chị em buông tay tôi ra là ráng chịu à! Được, mỗi ngày anh chị em và tôi cùng gặp nhau tại một điểm, đó là cùng vô trong khối KTT: dù nóng, dù lạnh, dù mát gì thì cũng ráng chịu. Bắt đầu ngày mai đây, bầu không khí hội trường, trong cơ thể của anh chị em nó thay đổi, thay đổi đây là cho sức khỏe, tôi biết chắc chắn có thay đổi lớn cho những anh chị em bệnh ngồi trong lớp học này. Kể từ ngày mai, bất cứ trường hợp nào xảy ra thì anh chị em cứ an tâm. Chúng ta còn vô trong khối KTT dài (mọi người vỗ tay)

 

10

Tác Dụng Của Băng Tần Tổng Hợp Trong Khối KTT

Kính thưa Thầy con có một câu hỏi như sau: theo như kỹ thuật sử dụng khối KTT mà Thầy vừa hướng dẫn chúng con, thì khi chúng con truyền khối KTT cho một cá nhân, chúng con hình dung một khối KTT bao trùm người này.

Có phải chúng con hình dung một khối ánh sáng bao phủ người đó hay không?

Khi chúng con hình dung khối KTT như vậy thì mặt phẳng của khối KTT ở vị trí thế nào?

Khi chúng con truyền khối KTT cho một người thì chúng con không có tính được bao nhiêu KTT đến với người này? Có phải tùy cá nhân của người đó nhận được bao nhiêu KTT thì nhận bấy nhiêu?

Có phải chăng phương pháp truyền khối KTT cho một người, mà mình không biết bao nhiêu KTT đã truyền đi, là một hình thức giúp cho mình xóa đi cái bản ngã và thành kiến với người mình muốn giúp, con nghĩ vậy có đúng hay không?
Bắt đầu trên 5 năm về trước, tất cả anh chị em may mắn được học lớp 6 đầu tiên tại Thái Lan, bắt đầu từ đó cho đến ngày hôm nay anh chị em tập một KTT, rồi KTT đôi, tất cả trực tiếp bằng KTT thiệt, gián tiếp bằng KTT vô hình, mà tôi hướng dẫn anh chị em luyện tập hơn suốt 5 năm vừa qua. Dù muốn dù không anh chị em cũng cảm nhận được, biết được KTT có 3 mặt. Mặt nào cũng có tác dụng giống nhau. Điều quan trọng là tôi tập cho anh chị em quen dần tốc độ của ánh sáng, tốc độ của sự điều khiển khối KTT đến cho một người, cho nhiều người, cho một quốc gia, cho nơi này nơi khác … Tôi tập thêm cho anh chị em, khi nghĩ đến đâu là khối KTT đến đó, chúng ta không so sánh theo cách đo lường của khoa học nhưng dòng tư tưởng của chúng ta rất nhanh, chúng ta sẽ hóa giải tất cả, chúng ta sẽ có tất cả.

Anh chị em cầu nguyện Thượng Đế khó quá, tôi sẽ giúp cho anh chị em. Khi hình dung một khối KTT đến cho một người tức là đưa Thượng Đế luân lưu trong người đó, số KTT trong khối KTT bao nhiêu thì không quan trọng, tuy nhiên nhiều KTT trong người bệnh là điều cần thiết, nghĩa là bấy nhiêu KTT thì có bấy nhiêu băng tần đáp ứng hóa giải mọi bệnh trạng của người bệnh. Mỗi băng tần sẽ phù hợp với một căn bệnh như đau gan, đau phổi, đau thần kinh … mỗi bộ phận khác nhau tiếp nhận một băng tần khác nhau. Anh chị em khỏi bận tâm có bao nhiêu KTT, điều quan trọng là chúng ta có khả năng điều khiển khối KTT truyền đến người bệnh. Bởi lẽ chúng ta sử dụng toàn bộ điện năng của vũ trụ thì giúp một lúc cho tất cả các bệnh. Dù mặt phẳng của khối KTT bên trái hay bên phải cơ thể của bệnh nhân không quan trọng nữa.

Chúng ta sử dụng tiềm năng của vũ trụ, chúng ta sử dụng toàn bộ băng tần tổng hợp qua khối KTT. Tương lai không có người bệnh thì chúng ta sẽ làm việc khác, tạo ra lương thực thực phẩm, cây trái hoa màu, để chúng ta không bị vấn đề thiếu hụt lương thực. Vì vậy tất cả môi trường chung quanh chúng ta sẽ hóa giải hết. Sau khi chúng ta vào chung khối KTT thì kể từ ngày mai anh chị em sẽ khỏe mạnh liền.

Ngày thứ năm tôi sẽ bổ túc hết và cái điểm sau cùng tất cả chúng ta trở thành người minh triết hết. Tôi sẽ dạy cho anh chị em về phong thủy, địa lý và vấn đề tâm sinh lý hợp nhất, có một số anh chị em học rồi bây giờ học nữa, học thêm, còn anh chị em nào chưa học thì anh chị em bắt đầu học. Anh chị em nào có vợ có chồng thì anh chị em bắt đầu thực hành thực hiện, còn anh chị em nào chưa có vợ có chồng kiếp này không được thì kiếp tới cũng không có muộn nghen (tôi nói vậy mà mấy người chưa có vợ có chồng sao mặt đỏ hết trơn hết trọi)

Nếu vợ hoặc chồng có một người học, thì kết quả không bằng cả hai vợ chồng cùng học. Khi cả hai vào trong khối KTT, thì cơ thể của anh chị em thay đổi. Tôi muốn tôi giỏi, dĩ nhiên tôi cũng muốn tất cả học trò của tôi giỏi. Để rồi nhiều người giỏi cùng nắm tay nhau để giúp mọi người.

11

Yêu Cầu Phục Vụ Của Ngành Nhân Điện

Kính thưa Thầy, Thầy đã hướng dẫn chúng con với kỹ thuật mới này mà chúng con học hôm nay, thì chúng con có khả năng đóng góp rất nhiều. Thể xác chúng con được minh triết, linh hồn chúng con được sự giác ngộ, chúng con có khả năng như vậy để đóng góp giúp quả địa cầu này, trong tương lai sẽ thay đổi như thế nào, và những gì chúng con có thể đóng góp và đóng góp như thế nào?
Anh chị em biết 5 ngày này sẽ vô cùng quan trọng. Không phải tôi muốn tổ chức lớp này thì tôi tổ chức được, khi tôi tổ chức lớp I & II Tiềm Năng Đặc Biệt là từ Thượng Thiên ban cho, và những công thức mà anh chị em học là từ Thượng Thiên dạy cho tôi và tôi dạy lại cho anh chị em. Có như vậy chúng ta mới có sức chịu đựng được khi quả địa cầu thay đổi, khi quả địa cầu đổi trục. Tất cả những hình thức đó cô lập toàn bộ. Cách nay 35 năm về trước, lần đầu tiên tôi thiền định, nhập định, các Đấng ban cho tôi chìa khóa, Thượng Đế ban cho tôi chìa khóa để hóa giải vi trùng, chất hóa học, bom nguyên tử trả lại bầu không khí trong lành. Nhưng một mình tôi thì đâu đủ để đáp ứng nhu cầu đi tất cả các nước trên thế giới, tôi đi thì linh hồn tôi đi, linh hồn tôi di chuyển thì các Đấng đến. Thì thay vì một mình tôi, tôi chia sẻ cho tất cả các anh chị em trong lớp học ngày hôm nay. Chúng ta ở chung một ngôi nhà là khối KTT, là biết bao nhiêu quyền năng khả năng Thượng Đế ban cho chúng ta, lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi suốt 30 năm, tôi luôn luôn đứng bên ngoài, bây giờ anh chị em và tôi cùng đến chung một điểm thì chắc chắn sẽ có sự thay đổi trong cơ thể của chúng ta.

Rồi đây anh chị em không muốn minh triết cũng minh triết, anh chị em không muốn giác ngộ anh chị em cũng giác ngộ. Chúng ta hãy thực hiện những gì chúng ta đã hứa với Thượng Đế, hoặc những gì mà Thượng Đế đưa linh hồn chúng ta xuống trần gian trong thế kỷ 21 này. Nếu anh chị em chối bỏ là quyền tự do của anh chị em, tôi không bắt buộc anh chị em nghen! Tôi chỉ có bổn phận giúp anh chị em để chúng ta có cơ hội đóng góp giúp cho nhân loại mà thôi.

Một điểm kỳ lạ chưa bao giờ có mà anh chị em với tôi ngồi thiền định, mà khi anh chị em ngồi thiền định với tôi, tôi tập trung về một điểm tập KTT truyền điện giúp anh chị em, tôi đưa một khối KTT rất lớn không phải bao chỉ cái hội trường này mà bao nguyên cái vùng này. Chúng ta có thể vô hết, vô suốt 5 ngày. Chúng ta vừa nhận được điện năng mà vừa thay đổi thể xác, và môi trường cũng thay đổi. Anh chị em dù bệnh nhiều hay ít, chắc chắn anh chị em có cơ hội thay đổi, thay đổi từng ngày một, về những thay đổi tôi nói trước để anh chị em chuẩn bị, khỏi lo ngại. Những cái hiện tượng lạ mà tôi đã thông báo, trong những lớp học trước, rồi đây những hiện tượng lạ khi chúng ta từ trong khối KTT đi ra ngoài, đó là một khả năng kỳ diệu đặc biệt mà Thượng Đế ban hồng ân cho tất cả anh chị em có đại cơ duyên học lớp Tiềm Năng Đặc Biệt này. Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần để anh chị em thấm nhuần, tôi không muốn nói là bên cạnh chúng ta Thượng Đế luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào, bất cứ chúng ta làm việc gì. Có như vậy thì chúng ta mới minh triết giác ngộ, giúp cho mình giúp cho người khác được.

Trong vấn đề nông nghiệp anh chị em khỏi cần lo, cả thế giới đang khủng hoảng vấn đề lương thực thực phẩm, nhưng mà Thượng Đế ban cho chúng ta quyền năng khả năng kỳ diệu thì vấn đề nông nghiệp, chăn nuôi sẽ thành công, anh chị em yên tâm phần này. Lần lượt rồi đây tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị em những hệ thống khác, điện năng, điện toán … Anh chị em có khả năng truyền điện đi vô cá nhân, hay tập thể của những người khác bằng thể xác con người chúng ta.

Rồi đây anh chị em sẽ có cơ hội phát triển kinh tế quốc gia, phát triển kinh tế gia đình, lương thực thực phẩm, động vật, thực vật … chúng ta sẽ truyền điện đi bằng khối KTT mà không cần sự luyện tập thì kết quả như thế nào anh chị em sẽ biết trong vòng 1 tháng. Bước kế tiếp thì anh chị em đóng góp phát triển ngành nghề của anh chị em, gần nhất trong lãnh vực điện toán. Rồi anh chị em sẽ thấy những hiện tượng lạ, anh chị em nói người ta không tin, nhưng mà tôi cho anh chị em thấy để anh chị em học.

Những gì tôi trình bày với anh chị em đều được thí nghiệm hết, những gì tôi học được từ Thượng Thiên và thực hành có kết quả tôi mới mang ra dạy cho anh chị em. Anh chị em coi như vậy chứ nửa tin nửa không tin, không tin 100%. Hỏi thì không dám hỏi, sợ người ta cười rồi đến khi làm thì trật.

Đặc biệt những công thức mới tôi dạy cho anh chị em bắt đầu từ hôm nay về sau tôi không cho anh chị em quên.

 

12

Hóa Giải Ảnh Hưởng Của Những Dòng Điện Bằng Khối KTT

1, Kính thưa Thầy khoảng 3 tuần nay dường như lúc nào cũng có một luồng điện, luồng điện này ảnh hưởng nhiều người mà họ đều cảm nhận được, như trên vải quần áo, những vật có chất ny-lon … con xin hỏi Thầy có thể dùng phương pháp truyền điện bằng khối KTT để hóa giải những luồng điện đó hay không?

2, Nếu những người sinh sống gần những đường dây điện cao thế, chúng con có thể dùng phương pháp truyền khối KTT để hóa giải những tác động gây thương tổn đến sức khỏe của họ hay không?
Đây là câu hỏi thứ nhì, vừa rồi Thầy có dạy bên Mỹ và bên Âu châu có một số anh chị em nêu ra câu hỏi, đồng thời họ liên lạc nhiều nơi khác, những anh chị em từ lớp 6 trở lên tập KTT hàng ngày từ 1 phút đến 30 phút có những hiện tượng lạ, những dòng điện ngoài không gian làm cho anh chị em khó chịu trong lúc tập KTT, những hình thức đó anh chị em yên tâm. Khi chúng ta có băng tần tổng hợp bằng khối KTT thì chúng ta có thể hóa giải mọi trường hợp. Bây giờ chúng ta có được khối KTT ngoài vũ trụ, chúng ta có băng tần hóa giải từ điện cao thế thành điện trung bình, từ điện cao tới điện thấp hòa hợp lại bằng điện năng chúng ta dẫn truyền. Rồi đây những dòng điện cao thế không phải là dẫn truyền từ nhà máy phát điện, hoặc hộp điện mà chúng ta sẽ thay vào là những dòng điện thiên nhiên, chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng.

Những gì tôi chuẩn bị cho anh chị em 13 năm qua để năm nay hoặc năm tới anh chị em có cơ hội sử dụng. Những ngày kế tiếp anh chị em sẽ học về môi trường, điện toán, khoa học không gian, đóng góp của tôi, mà tôi học từ Thượng Thiên. Mà từ Thượng Thiên thì chúng ta chắc chắn có nhiều cơ hội học hỏi, phát triển minh triết giác ngộ.

Trong suốt 13 năm qua anh chị em đi học chắc chắn anh chị em không có lỗ, chỉ là do anh chị em chưa thực hành hết những gì anh chị em học, trong suốt thời gian anh chị em học từ lớp 1 đến lớp I và II Phát Triển Tiềm Năng Đặc Biệt đây anh chị em không có thua thiệt đâu. Sự học hỏi của anh chị em là một gia tài vô giá từ Thượng Đế ban cho anh chị em, ban cho chúng ta. Chẳng những ban cho anh chị em mà Thượng Đế ban luôn cả gia đình người thân của anh chị em và dân tộc quốc gia của anh chị em đó. Tôi không có hứa, Thượng Đế không có hứa, nhưng anh chị em chúng ta bỏ công bỏ sức học thì chắc chắn chúng ta sẽ được Thượng Đế ban hồng ân này. Tôi khẳng định với anh chị em vậy.

Kể từ ngày hôm nay trở về sau những hiện tượng lạ xảy ra trên thế giới, những chuyện lạ đến với anh chị em, anh chị em hãy bình tĩnh. Trở về gia đình chúng ta sẽ có cơ hội đóng góp. Trước tiên là sự thay đổi trong cơ thể của anh chị em đó, và anh chị em sẽ được thông báo những chuyện lạ trên thế giới. Trước tiên không có báo, bây giờ tôi báo. Thì mọi việc anh chị em an tâm, bình tĩnh mà thực hiện. Những gì anh chị em học được, những gì Thượng Đế ban cho chúng ta, thì chúng ta hưởng để giúp. Ngoài vòng tay chúng ta không giúp được.

Ai chúng ta cũng thương, ai chúng ta cũng không bỏ, nhưng họ bỏ chúng ta. Tôi không khi nào bỏ học trò, chỉ học trò bỏ tôi thôi. Tôi dạy là tôi muốn đào tạo học trò giỏi để giúp người khác. Tôi nhấn mạnh nhiều lần đây là quyền lợi của nhân loại được hưởng chứ không phải quyền lợi của riêng cá nhân. Mà nhân loại được hưởng, không phải riêng cho ngành Nhân Điện chúng ta thôi đâu, nhiều ngành nghề khác, quốc gia khác, tôn giáo khác trên thế giới. Tất cả những người có tâm lành dù không phải Nhân Điện cũng được cứu vớt. Tất cả những người quên mình phục vụ mọi người đều được Thượng Đế cứu giúp. Chúng ta là người tình nguyện, vì vậy Thượng Đế gửi cho chúng ta đi bất cứ nơi nào dù khó khăn nhất, để chúng ta đóng góp. Nhưng mà những nơi đó Thượng Đế cũng biết có những người có tâm lành mà thiếu điều kiện chúng ta mới giúp, còn họ đủ điều kiện thì chúng ta khỏi giúp. Chứ anh chị em đừng có than: “trời ơi, tại sao tôi làm công quả công đức nhiều quá, mà cha mẹ tôi, con cháu tôi bên nội bên ngoại không được giúp”. Chúng ta thì muốn giúp lắm, nhưng mà người ta không chấp nhận sự giúp đỡ thì đành chịu vậy! Thượng Đế giúp không được, các Đấng giúp không được. Chúng ta thì nhỏ quá, thôi thì đành chịu vậy, nghe theo lời Chúa.

Lớp học này tôi nhắc đi nhắc lại hoài, thôi anh chị em đừng có đau lòng, anh chị em cũng hiểu là biết bao nhiêu người là những linh hồn tốt, linh hồn có trách nhiệm đang chờ đợi chúng ta. Đừng vì một linh hồn nhỏ bé từ chối sự giúp đỡ, bảo vệ của chúng ta, mà họ trì kéo làm chậm trễ sự giúp đỡ cho những linh hồn tốt, linh hồn có trách nhiệm giúp đỡ cho người khác. Chắc chắn điều này không chấp nhận được. Nhưng nếu anh chị em là người có trách nhiệm, thì dù 10 hay 20 người trì kéo anh chị em cũng đi được, anh chị em hãy yên tâm tiếp tục cuộc hành trình.

Bởi lẽ nhân loại là của chung, không của riêng ai, linh hồn là của Thượng Đế nhưng không riêng của người nào. Chúng ta có nhiệm vụ đóng góp linh hồn trở về với Thượng Đế, chúng ta có cơ hội đóng góp giúp những thể xác, có cơ hội đóng góp giúp cho những người khác cùng giống như chúng ta. Thì chắc chắn điều này chúng ta sẽ được cứu rỗi, việc này chúng ta có khả năng.

Những hiện tượng lạ từ đây về sau xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Anh chị em bình tĩnh, đừng ngạc nhiên tại sao. Học được những gì mang ra thực hành giúp đỡ, đó là mục đích của chúng ta. Thượng Đế đã ban hồng ân cho chúng ta, để chúng ta đóng góp vào thời kỳ “Thượng Nguôn Thánh Đức”, thời kỳ cảnh “Thiên Đàng ở Trần Gian”. Thượng Đế ban cho chúng ta những khả năng hóa giải, từ việc hóa giải nhỏ tới việc hóa giải lớn, từ việc làm ích lợi cho một người đến tập thể. Trước kia chúng ta không hóa giải được điện cao thế, những bây giờ chúng ta làm được. Thí dụ, vùng điện cao thế có 40 căn nhà, trong đó có 1 căn nhà của anh chị em thôi, nhưng lỡ giúp thì giúp luôn, diện tích thay vì một cái nhà anh chị em thì anh chị em truyền điện đi cho 40 căn nhà nằm trong vùng điện cao thế, để băng tần chúng ta hòa hợp với những dòng điện cao thế không còn làm hại sức khỏe cho mọi người ở vùng đó. Cũng như trước kia, anh chị em học lớp 6, lớp 7, lớp 7 đặc biệt thì những viên thuốc uống hết một bộ phận này nhưng gây ảnh hưởng bộ phận khác. Khi chúng ta truyền điện vào thì hóa giải được phản ứng phụ của viên thuốc, giúp người ta mau hết bệnh. Từ việc hóa giải nhỏ đến việc hóa giải lớn, tất cả những việc làm đó chung quy vào luân xa 6 của mình, và việc điều khiển khối KTT ngoài không gian đến mục tiêu mình muốn hóa giải từ cá nhân đến môi trường, từ gần cũng như xa.

13Cấu Trúc Hình Học Của Khối KTT

Kính xin Thầy giải nghĩa về khối KTT (cách cấu trúc hình học của khối KTT). Khối KTT là sự chồng lên từ KTT nhỏ rồi lớn dần. Hay là một KTT lớn trong có nhiều KTT nhỏ bằng nhau?
Kim tự tháp của chúng ta có 3 mặt, nhưng thật sự có 4 mặt. Ba mà thành bốn, bốn mà thành năm. Nếu chúng ta tính được thì là vô số những KTT. Cũng như nếu chúng ta tin Chúa, thì trên thế giới này người nào tin Chúa đều có Chúa hết. Chả lẽ một người tin Chúa thì Chúa chỉ theo người này. Hàng tỷ người tin Chúa, thì Chúa đến với hàng tỷ người rất dễ dàng. Mà 6 tỷ người tin Chúa thì Chúa đến cũng không có khó. Chúng ta tập trung vào một điểm khối KTT, có biết bao nhiêu khối KTT nhỏ thành một khối KTT, nói rằng khối thì nhiều lắm.

Hành tinh của chúng ta nhỏ lắm, mà chúng ta có một cái khối vũ trụ thì anh chị em biết nó có một chút xíu hà, một cái địa điểm để chúng ta truyền là bằng một cái hạt cát trong sa mạc, mà một cái hạt cát trong sa mạc thì nói xin lỗi anh chị em bỏ vô cái kim tự tháp nhỏ này anh chị em truyền được rồi. Do đó, khi chúng ta điều khiển khối KTT là nó có tất cả. Chúng ta không phải hóa giải một điểm đâu. Nhiệm vụ của tôi là hóa giải quả địa cầu, nhưng mà tôi có giới hạn, anh chị em có giới hạn, những cái giới hạn của chúng ta tùy sự việc, tùy hoàn cảnh, tùy duyên lành mà chúng ta sẽ truyền điện đi để giúp hóa giải từng trường hợp. Thần lực của anh chị em có, thần lực của tôi có, nhưng mà chúng ta có đủ khả năng hóa giải quả địa cầu không? Tôi chưa đủ, mặc dù tôi cố gắng nhiều lắm. Thượng Đế gửi cho tôi nhiều thông điệp, do đó tôi chia sẻ cho tất cả anh chị em có duyên lành với tôi. Rồi anh chị em về giúp cho quốc gia dân tộc của anh chị em. Mỗi người có một trách nhiệm, mỗi người có một duyên lành đóng góp giúp cho dân tộc mình, đóng góp giúp cho dân tộc khác, đóng góp giúp cho nơi chúng ta định cư.

Một mình tôi ngồi ở đây truyền điện đi khắp nơi có giới hạn lắm, nhưng mà tôi cầu nguyện cho thế giới thì được, tôi bảo vệ toàn bộ không được mà cầu nguyện cho thế giới thì được. Mỗi lần tôi cầu nguyện cho thế giới, cho nhân loại, thì bàn cờ thiên cơ càn khôn vũ trụ nó thay đổi dòng điện, mà thay đổi dòng điện thì giúp cho nhân loại minh triết được nhưng không giác ngộ được. Nếu chúng ta minh triết mà chúng ta không giác ngộ thì tình trạng chiến tranh sẽ kéo dài không biết bao giờ chấm dứt. Do đó thời kỳ sau cùng chúng ta giúp vừa minh triết vừa giác ngộ. Mà chúng ta giác ngộ thì chúng ta điều khiển minh triết để giúp cho nhân loại ấm no hạnh phúc thật sự. Chứ không phải chúng ta được minh triết rồi chúng ta sống và hủy diệt người khác, để thôn tính người khác thì cái minh triết đó không thể tồn tại trên thế giới nữa.

Tôi tổ chức lớp I & II Phát Triển Tiềm Năng Đặc Biệt này là để kết thúc một sự việc, một câu chuyện cho thế kỷ 21, câu chuyện này là câu chuyện “nhân loại sống cảnh thiên đàng ở trần gian”. Câu chuyện này là ánh sáng làm việc, bóng tối phải trở về với bóng tối. Mà suốt 20 thế kỷ từ khi Chúa rời khỏi quả địa cầu của chúng ta về với Thượng Đế, biết bao nhiêu bài giảng, biết bao nhiêu phương tiện đóng góp giúp cho nhân loại.

Bây giờ nếu nhân loại ý thức được thì chắc chắn nhân loại được cứu vớt, nhân loại không ý thức được chắc có lẽ chờ cơ hội tới, mà cơ hội tới thì không gian và thời gian vô định.

14

Khối KTT Và Sự Sản Xuất Siêu Tế Bào Điện Ảnh Trong Não Bộ Con Người

Xin thưa Thầy có liên hệ nào giữa siêu tế bào điện ảnh của não bộ và luân xa 6?

Xin Thầy giải thích có mối liên hệ nào giữa khối KTT và sự sản xuất của tất cả tế bào điện tử mà chúng ta có thể sản xuất được trong não bộ?
Cách nay 14 năm về trước, tôi chưa có dạy lớp 3 phần lý thuyết của ngành Nhân Điện chúng ta, tôi có viết cuốn sách vào 20 tháng 8 năm 1988, tất cả anh chị em sau khi coi sách, ai cũng nói hiểu được hết. Nhưng cái nghĩa sâu sắc có hiểu được không? Thì không! Mười năm sau mới biết, đến năm 1998 khi tôi chuẩn bị dạy lớp 7 anh chị em mới biết được rõ ràng điều tôi nói. Mà chính chúng ta đang học, đang thực hiện đây. Trước kia tôi viết quá sớm. Tôi nghĩ rằng trình độ căn cơ  của những anh chị em ngoại quốc hiểu nhiều lắm, nhưng mà thật sự điều tôi viết quá cao, quá cao là trong lãnh vực nghiên cứu tâm linh, tôi chờ đợi suốt 10 năm khi anh chị em học ngành Nhân Điện tới lớp 6 thì mới hiểu sâu sắc chúng ta có tế bào điện ảnh. Mà anh chị em biết điện tử, điện ảnh là gì, siêu tế bào là gì? Chúng ta muốn là được, chúng ta muốn là có, những ước muốn của chúng ta mà dân gian Việt Nam của chúng tôi thường nói “cảm nhận mới biết được”. Đúng rồi, cảm nhận mới biết được mà có kết quả không? Không.

Cảm nhận mới biết được là linh hồn chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta tu, linh hồn chúng ta cho thể xác chúng ta biết được sự việc xảy ra, nhưng mà chúng ta thực hiện không được.

Do đó, khi mà tế bào điện ảnh mà chúng ta sản xuất ra, nhiều tế bào điện ảnh để giúp cho chúng ta minh triết. Đó là khi chúng ta thiền định nhập định, siêu thiền định, siêu nhập định, mà tôi đào tạo anh chị em trong 6 tháng qua, gần nhất tôi giúp cho anh chị em từ 16 tháng 9 năm 2001 cho tới ngày hôm nay, để anh chị em siêu thiền định, siêu nhập định. Mỗi ngày thời gian anh chị em vừa luyện tập thiền định vừa truyền điện là 3 tiếng. Trong 3 tiếng đồng hồ thiền định anh chị em thấy được các linh ảnh mà theo sự nghiên cứu của những nhà Bác học thì: trong lúc thiền thì hệ thống não bộ của chúng ta nối liền lại (hoạt động đồng thời), mà bình thường thì các bộ phận của não bộ chúng ta hoạt động một cách rời rạc.

Nếu chúng ta thực hiện được siêu thiền định, siêu nhập định thì bộ não của chúng ta sẽ kết hợp lại, chúng ta sẽ trở nên minh triết bằng thể xác của mình. Khi thể xác chúng ta minh triết thì linh hồn của chúng ta sẽ giác ngộ. Mà linh hồn càng giác ngộ nhiều chừng nào thì thể xác càng minh triết nhiều chừng đó. Và sự minh triết của chúng ta muốn là có, dần dần tôi sẽ dạy, sẽ giải thích cho anh chị em. Để anh chị em muốn là có được, mà có được để làm cái gì, là để anh chị em giúp cho nhân loại, giúp cho mọi người thì mục đích của sự ước muốn đó anh chị em sẽ thành công.

Từng bước một tôi dạy cho anh chị em không có trễ đâu, tôi chuẩn bị thời gian thì gấp, mà dạy cho anh chị em đầy đủ hết, để anh chị em có khả năng đáp ứng nhu cầu những trường hợp khó khăn xảy ra, bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, luôn luôn có mặt của anh chị em trên quả địa cầu này, các Đấng tinh vi lắm, dù quốc gia A, quốc gia B không có sự hiện diện của những người học lớp cao nhưng nếu anh chị em có thân nhân thì dù một chuyến du lịch, thăm viếng mà anh chị em đi đến đó là anh chị em đóng góp nơi đó có duyên lành, tùy hoàn cảnh mà anh chị em đóng góp thì anh chị em không muốn minh triết cũng trở thành minh triết, nếu chúng ta biết chấp nhận.

Do đó, siêu tế bào điện ảnh là chúng ta ước muốn, mà ước muốn sẽ thành sự thật trong suốt 5 năm vừa qua. Từ cái việc mà anh chị em muốn đi từ điểm này đến điểm khác mà không bị giới hạn, chúng ta đã làm được. Chúng ta giúp linh hồn bất tử bất diệt không khoảng cách, chúng ta giúp được. Chúng ta khỏi cầu nguyện mà giúp cho linh hồn bất tử bất diệt về với Thượng Đế. Tất cả những điều kiện đó anh chị em tốt nghiệp lớp 6, lớp 7, lớp 7 Đặc Biệt đã, đang và tiếp tục thực hành. Đó là những ước muốn của anh chị em đạt được kết quả khả quan kỳ diệu. Đời cũng như Đạo, rồi bây giờ chúng ta ước muốn cao siêu, to lớn hơn để bảo vệ quả địa cầu giúp cho nhân loại. Vì nhân loại chúng ta quên mình phục vụ cho mọi người. Chúa đã dạy chúng ta chắc chắn sẽ thực hiện, mà chúng ta thực hiện chắc chắn sẽ được lợi cho nhân loại trong đó có chúng ta.  Khi anh chị em bắt đầu dùng luân xa 6 tập KTT, một hình thức thiền định nhập định, từ từ chúng ta tạo ra siêu tế bào điện ảnh mà chúng ta đã có cơ hội đóng góp cho nhân loại, anh chị em được, chúng ta đã được lâu rồi, chứ không phải lần thứ nhất trong lớp học này anh chị em được. Nếu đến bây giờ là lần thứ nhất thì anh chị em đâu có thời gian để anh chị em thực hành, mà anh chị em đã thí nghiệm 5 năm qua. Bây giờ hết lớp này là anh chị em thực hành đó, với những khả năng kỳ diệu từ Thượng Thiên ban cho chúng ta. Những hiện tượng lạ xảy ra trên thế giới, chúng ta an tâm thực hành thực hiện những sở học của mình.

Những gì anh chị em học, ngay trong lớp học này. Năm nay đây anh chị em sẽ có cơ hội thực hành thực hiện. Chúng ta sẽ tạo ra siêu tế bào điện ảnh thật sự, chúng ta mới đủ khả năng điều khiển khối KTT ngoài vũ trụ, hóa giải những trường hợp trên quả địa cầu của chúng ta bị bế tắc. Nhiều lớp học trước chúng ta học ngoài vũ trụ, đáp ứng giúp quả địa cầu bị bế tắc, chúng ta học trong quả địa cầu giúp ngoài vũ trụ không được. Chắc chắn không được.

15

Làm Sao Chiến Thắng Được Bản Ngã?

Ý Thức Của Linh Hồn Và Hệ Thống Não Bộ

Vai Trò Của Luân Xa, Linh Hồn Và Thể Xác

Chúng con có 13 người từ Ba Lan, chúng con rất cảm ơn Thầy đã cho chúng con đến đây học. Chúng con xin nêu những câu hỏi:

Đức Phật đã dạy với khả năng của một người chúng con có thể chiến thắng được cái bản ngã của mình, xin Thầy chỉ dạy thêm làm sao chúng con có thể chiến thắng cái bản ngã của mình? Đó là lòng tham, sự xấu, sự yếu đuối. Vượt lên cái bản ngã của mình thì mới nâng cao được trình độ tâm linh, xin Thầy giúp ý kiến để chúng con đạt được cái điều này.

Linh hồn của chúng con là bản thể của một năng lực, cũng là ánh sáng, làm thế nào để chúng con có thể biết rằng là trong ánh sáng của linh hồn bao gồm sự hiểu biết và minh triết, làm thế nào mà linh hồn chuyển cái ý thức vào trong hệ thống não bộ? Và làm thế nào chúng con khai thác được cái não bộ, cái trí tuệ của mình?

Những luân xa trên cơ thể con người có giữ vai trò nào trong sự chuyển tiếp giữa linh hồn, sự hiểu biết vào trong khối óc hay không?
Tôi giải thích cho anh chị em nghe, tất cả kinh, sách vở từ trước tới giờ là phương tiện. Những điều giảng dạy của Đức Phật là cho linh hồn chứ không phải cho thể xác chúng ta, thể xác chúng ta còn ăn, còn mặc nặng nề quá thì đâu có làm gì được. Mấy người thầy giảng cho anh chị em còn chưa làm được, thì làm sao anh chị em làm được. Thực tế là vậy! Ngay cả một câu đơn giản thôi “thân tâm an ổn phát nguyện tu trì” nghĩa là anh chị em chiến thắng cơ thể của anh chị em, là vứt hết tất cả các cái. Ổng (sư trụ trì) rầu hoài, ngày nào cũng rầu, ngày nào cũng có bill tới, nhắm mắt thấy bill, mở mắt sợ mất chùa, 15 ông sư là có 15 cái chùa, thì làm sao có “thân tâm an ổn” được.

Theo sự hiểu biết của tôi thì Đức Phật để kinh kệ lại dành riêng cho những người siêu thoát, chúng ta học để linh hồn hiểu để chúng ta minh triết trên thể xác, không ai làm được từ khi Đức Phật chết cho đến nay. Kinh là dành riêng cho những vị đã đặc đạo, còn anh chị em đắc cái gì? Chừng nào anh chị em đói không cần ăn, khát không cần uống, anh chị em đứng đi tiểu tiện, thì anh chị em mới nói là thuộc kinh của Phật Giáo. Có ai làm được cái này không? Không! Đời đời kiếp kiếp thể xác học không được đâu, linh hồn học được. Thành ra bây giờ tôi hóa giải hết, 25 thế kỷ rồi mà không biết gì hết, tốt nghiệp chưa, đó là phương tiện để cho anh chị em học được bao nhiêu thì học, chứ không bao giờ anh chị em chiến thắng được.

Những đệ tử của ông Phật còn chưa được, chúng ta là những người ngoài đời thì làm sao anh chị em chiến thắng được bản thân mình được. Đệ tử Phật, mỗi ngày bên Phật, nghiên cứu kinh sách Phật, lạy Phật, nhưng chiến thắng bản thân mình không được. Đó là lý thuyết, là phương tiện giúp cho chúng ta tìm chân lý. Chứ anh chị em đừng nghĩ rằng chiến thắng bản thân của chúng ta là chiến thắng tất cả. Cái bản thân của chúng ta có chút xíu hà, cái miệng của chúng ta có chút xíu hà, mà ăn bao nhiêu cũng không đủ, ăn 60 năm cũng chưa đủ, ăn 80 năm cũng chưa đủ, ăn đến chừng nào chết thì mới khỏi ăn. Lúc đó anh chị em mới thấy đủ đó! Tôi dạy cho anh chị em thực tế không?

Kinh Phật giáo là giúp chúng ta đi tìm chân lý, mà chúng ta đã tìm được chân lý rồi. Những lời Đức Phật nói chúng ta đã tìm được rồi. Thì chúng ta hãy đi theo đường hướng của Đức Phật đi. Đức Phật nói đơn giản “hành động để giúp mọi người”, có làm được không? Nếu là Phật tử thì hành động giúp mọi người đi. Chúa cũng đã dạy rất đơn giản “quên mình để phục vụ mọi người”, được không? Đó là chúng ta chánh đẳng chánh giác, khỏi cần học nhiều. Tôi chỉ anh chị em đó, anh chị em thành chánh đẳng chánh giác thì anh chị em sẽ về bên Phật, bên Chúa liền. Tôi khuyên anh chị em Nhân Điện của chúng ta học ít ít thôi. Học nhiều quá dễ quên, học đầu quên đuôi, học đuôi quên giữa. Thôi học hai chữ thôi, được không? Hễ được thì anh chị em thành chánh đẳng chánh giác liền. Phải học thiệt à nghen! Chứ đừng có gạt nghen, anh chị em gạt anh chị em được, gạt ông Thầy Đáng được, gạt mọi người được. Đối với Thượng Đế, thôi đừng có gạt nữa con, thôi về bên kia cửa tử đi con, để nhường thể xác khác chứ con gạt hoài coi hỏng được. Thực tế đó nghen, do đó trong vấn đề phương tiện để chúng ta kiểm soát chúng ta thì khó lắm. Nhưng mà tôi cũng dạy anh chị em hai chữ thôi. Chúa thì dạy quên mình để phục vụ mọi người, ông Phật thì dạy hành động để giúp đỡ mọi người. Mỗi ông dạy hai chữ, tôi muốn giúp cho anh chị em để anh chị em trở về giác ngộ mà không biết có được hay không. Tôi giảng đi giảng lại mà anh chị em hỏi tới hỏi lui hoài, tôi cũng dạy hai chữ thôi: “bình tĩnh” hoặc “đừng sợ”. Được không? Vậy chứ cũng có nhiều người, “dạ con không sợ gì hết”. Tôi nói có chứ: con anh chị em trên lầu rớt xuống, con anh chị em chưa tắt thở thì anh chị em tắt thở rồi, sợ không? Sợ chứ, nhưng mà sợ cho con của con chết.

Tôi không dạy anh chị em nhiều chữ đâu, một là “bình tĩnh”, hai là “đừng sợ”. Được không? Suốt cuộc đời tôi làm không được à nghen. Anh chị em làm được là anh chị em hay hơn tôi đó. Chứ không phải tôi nói để anh chị em làm cho được à. Tôi thì làm chưa được, 30 năm cuộc đời tu học của tôi, tôi vẫn chưa được. Thành ra tôi nói cho anh chị em biết, khi nào chúng ta giác ngộ đắc đạo là lúc chúng ta không có mang cái thể xác này.

Đòi hỏi nhiều quá, có cái miệng mà ăn 80 năm chưa đủ, có một thể xác mà mặc hai ba bộ đồ chưa đủ, thứ nhất là mấy bà mấy cô đó. Ở shopping mà lạng một vòng thì ít nhất là 5 bộ. Bởi vậy shopping thích mấy bà lắm, đồ trưng bày bán cho mấy bà hết 80%. Thôi tôi kể cho vui cho anh chị em học. Bây giờ chúng ta được may mắn, nhiều lần tôi muốn tóm tắt lại, qua sự học hỏi nghiên cứu của chúng ta được từ Thượng Thiên gửi linh hồn chúng ta xuống trần gian này, ở thời kỳ này. Chúng ta đều học tắt hết, những câu chuyện, câu hỏi anh chị em nêu ra, những câu trả lời của tôi đó là quá trình chúng ta chưa học. Tôi chỉ nhắc ngắn gọn là chúng ta hiểu biết tất cả, vì tất cả sẽ vô não bộ của mình hết, bởi vậy thời kỳ sau cùng chúng ta trở lại minh triết nhanh lắm.

Khi chúng ta tập trung vào một điểm thì chúng ta có thể khiêng một vật nặng dễ dàng, nếu không có sự tập trung thì một vật nhỏ chúng ta cũng cảm thấy nặng nề. Rốt ráo lại trong suốt 13 năm qua tôi hướng dẫn cho anh chị em lớp học này, tất cả linh hồn chúng ta tập trung vào một điểm, một điểm chính là hình thức tôi dạy cho anh chị em dùng luân xa 6 của mình điều khiển khối KTT, chứ thật sự chính khối KTT điều khiển chúng ta đó. Nghe cho rõ nghe, phần lý thuyết là tôi dạy anh chị em dùng luân xa 6 điều khiển khối KTT, anh chị em tập trung vào một điểm cá nhân hay tập thể. Nhưng mà thật sự khối KTT điều khiển chúng ta để làm một sự việc cho Thượng Đế đó. Bởi lẽ linh hồn của chúng ta là Thượng Đế gửi xuống để chia sẻ đóng góp giúp cho nhân loại vào thời kỳ cuối thế kỷ 21 này. Khi mà Thượng Đế gửi chúng ta xuống thì Thượng Đế ban cho chúng ta cái khả năng đặc biệt kỳ diệu, để chúng ta hóa giải những trường hợp khó khăn gặp phải, mà quả địa cầu của chúng ta bị bế tắc, năm 2002 đến năm 2004 đây.

Tóm tắt một sự việc không có rườm rà, tôi nói thiệt với anh chị em chúng ta phải chịu giảm đường tu, có 2 chữ mà anh chị em phải nghiên cứu 8 cuốn sách, 8 chồng sách mà chung quy lại có 2 chữ thôi, những cái cuốn sách đó là phương tiện giúp cho chúng ta thực hiện 2 chữ, tất cả các kinh sách từ cổ tới kim, từ cực tới tân, từ đông sang tây chung quy dạy chúng ta có 2 chữ thôi, tôi thì không có nhiều thời gian để nghiên cứu, tôi muốn đi thẳng tới vấn đề hai chữ chúng ta thực hiện, nhưng mà tôi bế tắc, anh chị em bế tắc, chúng ta bị bế tắc. Chỉ có tế bào siêu điện ảnh qua sự luyện tập KTT, qua sự thiền định, qua sự nhập định, Thượng Đế hóa giải cho chúng ta, giúp cho chúng ta không cần nghiên cứu sách vở nhiều mà giúp cho chúng ta thực hiện hai chữ “bình tĩnh”, hành động giúp mọi người, quên mình giúp mọi người. “Bình tĩnh” nếu hai chữ đó chúng ta sẽ thuộc, chúng ta sẽ trở thành minh triết. Sức chúng ta có hạn, không thể nào chúng ta thuộc hai chữ đó đâu, nhưng mà có một bàn tay cao cả của Thượng Đế mở trí óc của chúng ta ra đưa hai chữ đó vào não bộ của chúng ta, từ bộ não thật của con người, từ bộ não loài động vật có vú và bộ não loài bò sát, để hóa giải thống nhất thành một bộ não duy nhất của con người. Đó là bộ não minh triết mà Thượng Đế ban cho chúng ta. Mà từ thủa xa xưa người tiền sử đã có. Thì không có bộ não phụ nào mà điều khiển bộ não chánh của chúng ta. Cho đến giờ phút này, cho đến thời kỳ sau cùng này chúng ta được cái may mắn nhận được những hồng ân từ Thượng Đế, để chúng ta có cơ hội đóng góp giúp cho nhân loại.

Tất cả luân xa viết theo sách vở từ sáu ngàn năm đến nay, chứng minh một sự việc này sự việc kia, ảnh hưởng này ảnh hưởng kia, bởi lẽ trình độ căn cơ của chúng ta thấp, nên từng bước một chúng ta dẫn giải lên, và chúng ta vượt qua vấn đề luân xa, vượt qua không gian thời gian mà Thượng Đế ban cho chúng ta, thì chúng ta mới có cơ hội chia sẻ, đóng góp được.

Theo sách vở phân tích thì từ hồi sáng tôi có dẫn giải qua, chúng ta cần ánh sáng để chúng ta hóa giải cho quả địa cầu, mà nếu phải chờ 8 ngày mới có ánh sáng trên quả địa cầu thì chúng ta sẽ bị thiêu hủy. Luân xa là một hình thức phương tiện giúp chúng ta nghiên cứu, nếu thực sự từ sáu ngàn năm về trước cho tới ngày hôm nay mà có những luân xa được cái này, cái kia thì những vị thiền sư vượt qua ngoài hệ luân xa thì đâu có được. Khi mà tôi trình bày với anh chị em là thực tế. Nhiều vị cao tăng được tôi mở luân xa, những vị có duyên lành được tôi mở luân xa, mở luân xa để làm gì, là một hình thức truyền điện từ Thượng Đế ban cho những vị đó. Những vị đó đóng góp giúp không biết bao nhiêu triệu tín đồ, và không biết bao nhiêu vị lãnh đạo tinh thần có cơ duyên được những vị đó giúp đỡ. Không phải tôi mở luân xa để tôi được hãnh diện, hoặc tôi làm thầy, cái đó đối với tôi vô nghĩa. Các Đấng chuyển tôi đến đó để giúp các vị đó, tạo những điều kiện để cho những vị đó đầy đủ sức khỏe để giúp cho hàng triệu tín đồ và biết bao nhiêu người khác. Trong vấn đề phương tiện tìm chân lý, tôi chia sẻ cho tất cả anh chị em những điểm đó. Luân xa là một phương tiện giống như chúng ta đi tìm đạo vậy, nhưng khi chúng ta tìm được chân lý rồi thì chúng ta nên cảm ơn và chia sẻ cho những người khác đi tìm đạo, muốn đạt được đạo thì phải học từ phần căn bản này.

Tôi nhắc lại, khi anh chị em thấy hiện tượng lạ thì anh chị em bình tĩnh đi, ông Thầy của anh chị em cho anh chị em biết trước rồi anh chị em đừng lo. Những hiện tượng lạ đó dù tốt dù xấu, anh chị em thấy cần thiết giúp anh chị em giúp không có gì trở ngại. Anh chị em muốn đóng góp thì cứ đóng góp chứ không có khó khăn gì. Đó là tôi muốn nhắc nhở chung cho tất cả anh chị em.

Về phần này, từ cái cung cách của tôi ngồi. Anh chị em truyền khối KTT cho bất cứ người nào trong khoảng thời gian rất ngắn. Khi tôi ngồi giống như tôi truyền điện cho anh chị em trước kia, thì bây giờ tôi không truyền điện, nhưng tôi sẽ tập trung vào một điểm, thì một khối KTT sẽ bao trùm hết cái khu vực này, khu vực chúng ta đang học đây, nhanh lắm! Anh chị em nhớ chậm lắm cũng không được. Chậm quá có thể bị phản hồi làm cho anh chị em khó chịu, mà anh chị em không giúp cho người ta được.

Lát nữa đây tôi ngồi truyền điện thì anh chị em thấy tôi khác, cũng như những người được anh chị em truyền khối KTT cho cũng thấy anh chị em khác. Sự khác biệt đó cho anh chị em biết truyền khối KTT thời gian quá lâu không có tác dụng. Anh chị em thấy nhanh quá rồi cố kéo dài thời gian cho dài ra thì không được, dù nhanh quá nhưng không phải thời gian của mình, nhanh là do sự luyện tập quen dần. Tôi không hứa với anh chị em là trong năm nay, chúng ta có cơ hội học để thể xác và linh hồn của anh chị em nhẹ, nhưng nếu anh chị em có đại cơ duyên, và nếu Thượng Đế cho phép thì tôi sẽ truyền dạy trong lớp này. Tôi cũng nhắc anh chị em thêm một lần nữa, truyền điện ở đây là dùng luân xa 6 của mình truyền điện khối KTT đến mục tiêu mà mình muốn.

Khi chuẩn bị ngồi truyền khối KTT, anh chị em ngồi như thế nào cho thoải mái, anh chị em tập trung vào một điểm, anh chị em khỏi cần kêu người ta suy nghĩ. Anh chị em không cần hình dung mà anh chị em truyền thẳng khối KTT, mà như thời gian vừa qua anh chị em luyện tập KTT lớn, nhỏ. Trước kia lớp 6 anh chị em hình dung một KTT từ ngoài không gian đi vô KTT mình trong đầu, rồi khi anh chị em học lớp 7 đặc biệt thì cầm KTT nhỏ truyền điện vô người bệnh ở trên đầu hay ở những vết đau, vết mổ, vết sưng. Bây giờ tôi truyền điện khối KTT cho tất cả anh chị em, khi tôi nói bắt đầu thì tất cả anh chị em nhìn tôi là chấm dứt liền, với điều kiện tôi muốn cho khi anh chị em truyền điện được tác dụng hữu hiệu.

Khi anh chị em yêu cầu người ta chuẩn bị xong, thì anh chị em tập trung vào một điểm luân xa 6 của mình, rồi đưa khối KTT từ bên ngoài anh chị em đưa vô, chứ anh chị em đừng nghĩ từ bên ngoài nó bay vô, vậy là không phải nghen. Không khí là KTT nè, chúng ta ngồi như thế này, anh chị em nói: “yêu cầu mọi người im lặng” thì bắt đầu anh chị em dùng luân xa 6 anh chị em truyền khối KTT vô, giống như anh chị em ra ngoài đẩy gió vô, thời gian nhanh nhất ở khu vực của mình, anh chị em ngưng liền.

Anh chị em cũng nói giống như tôi vậy, và khi anh chị em vừa nói “bắt đầu” thì một năng lực mạnh của khối KTT bao trùm lên liền. Và khi nó bao trùm thì anh chị em chấm dứt liền.

Tương lai anh chị em sẽ cảm nhận được, vừa khi cái năng lực cảm nhận qua là anh chị em ngưng liền. Bước đầu tiên thì khó lắm, có thể là anh chị em không cảm nhận được. Tôi thực hiện siêu thiền định, siêu nhập định dễ dàng lắm, nên khi tôi nói “bắt đầu” là tôi truyền xong rồi. Anh chị em thấy thời gian tôi truyền điện, khối KTT vừa tới là ngưng. Đó là phần lý thuyết.

Rồi, anh chị em chuẩn bị … bắt đầu! … xong!

(thời gian Thầy truyền đúng 5 giây)

Tối nay, mai anh chị em thấy trong cơ thể anh chị em thay đổi, thì anh chị em đừng lo ngại, và nếu một số anh chị em nào có đau có bệnh thì sẽ hóa giải nhiều lắm, cũng có thể hết luôn tối nay. Tất cả những sự thay đổi bất thường gì thì anh chị em cũng đừng lo ngại, tôi báo trước với anh chị em rồi đó. Anh chị em nên biết rằng khi anh chị em điều khiển khối KTT, thì đừng nghĩ rằng khối KTT là của chúng ta, mà là của các Đấng truyền cho mọi người hưởng, dù một cá nhân hay tập thể, dù nơi này hay nơi khác, địa danh này qua địa danh khác. Đó là một hình thức các Đấng đến những nơi đó, vì chúng ta quá chậm.

 

 

NGÀY THỨ NHÌ – March 5, 2002


Ứng Dụng Khối KTT Vào Mô Hình Ăng – Ten

Ngày hôm qua là ngày đầu tiên anh chị em và tôi được cái may mắn là cùng chung vào trong khối KTT. Tôi biết có nhiều anh chị em trong hội trường này không ít thì nhiều sẽ thay đổi cái dòng điện đặc biệt, chính dòng điện này tạo ra trong khối KTT, và chúng ta sử dụng luân xa 6 của chúng ta mạnh hơn, nhiều hơn để chúng ta gửi đi khối KTT thay vì truyền đi bất cứ nơi đâu.

Hôm qua cũng là ngày đầu tiên của lớp I & II Tiềm Năng Đặc Biệt, và cũng là lần đầu tiên trong suốt 13 năm ngành Nhân Điện của chúng ta rao giảng nhiều nơi trên thế giới, gần nhất là vào tháng 12 năm 1996 tại Pattaya, Thái Lan anh chị em học lớp 6, và cũng bắt đầu thời điểm đó anh chị em cũng biết cách luyện tập KTT, và sau 5 năm trường, chúng ta lại may mắn được chính thức điều khiển khối KTT đi bất cứ nơi nào.

Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên cơ thể của anh chị em thay đổi, cũng là ngày đầu tiên dòng điện của anh chị em thay đổi. Khi mà dòng điện thay đổi thì càn khôn vũ trụ nó cũng thay đổi. Mà khi càn khôn vũ trụ thay đổi, nếu chúng ta không thích ứng kịp thời được, không hòa hợp được với băng tần tổng hợp thì chúng ta sẽ khó thực hiện giúp được cho mình, giúp được cho người khác. Bây giờ đây thì chúng ta đi qua cái giai đoạn thiền định nhập định, từng bước một thiền định nhập định ít, thời gian ngắn rồi thời gian dài. Chúng ta không dám nói là “siêu thiền định”, “siêu nhập định”, nhưng chúng ta có đủ khả năng gửi khối KTT gần xa. Mà chính năng lực của khối KTT này đã tạo ra muôn loài vạn vật mà người tiền sử trước kia đã thực hiện, kế đến là người Atlantis, và thời gian sau cùng gần đây 50 ngàn năm các vị thầy bên Ai Cập biết dùng KTT nhỏ để tạo ra KTT lớn để lại cho suốt 50 ngàn năm nhân loại nghiên cứu, nhưng một số nhà khoa học họ chối bỏ, họ quan tâm về kỹ thuật và nhân lực làm thế nào mà con người có thể xây được KTT to lớn vĩ đại. Nhưng yếu tố nghiên cứu của họ không phù hợp với những quyền năng khả năng của những vị thầy Ai Cập. Họ chấp nhận nhiều sự việc nhưng họ không chấp nhận một KTT nhỏ biến ra KTT lớn (họ bị bế tắc). Nhưng rồi đây họ sẽ biết, những vị thầy Ai Cập ngày trước họ tái tục lại biết đâu đó là những anh chị em đây.

Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với tất cả anh chị em về mô hình ăng-ten, mà 2 năm vừa qua có một số anh chị em thực hiện, để anh chị em tập để tạo ra băng tần tổng hợp, mô hình của chúng ta chỉ dùng có một nguồn điện dương từ Thượng Thiên chứ không phải điện của sấm sét ở ngoài trời đưa vô. Trong lãnh vực khoa học, nếu các nhà khoa học biết cách dùng sấm sét từ ngoài vũ trụ đi vào quả địa cầu thì có thể chúng ta sẽ có dư điện để dùng. Tuy nhiên, điện từ sấm sét quá mạnh, phải dùng cực âm để dung hòa. Cái mô hình ăng-ten nó đơn giản, nó tạo ra ánh sáng, tạo ra băng tần, nó phát quang. Đây là cái khối KTT mà năng lượng truyền đi từ nó sẽ luân lưu trong bất cứ người nào, động vật nào. Trong cái khối KTT nó chứa đựng nhiều KTT để năng lượng đó hóa giải được tất cả những khó khăn trên quả địa cầu. Điện từ Thượng Thiên hay thiên điện cũng vậy, thiên điện này có chứa nhiều băng tần lắm, nhưng mà khi nó được tiếp thu qua cái máy biến điện, tiếp thu bằng cái ăng-ten này, sợi dây rất nhỏ chỉ cần anh chị em xài điện 220/230 volt thì đáng lẽ những sợi dây điện ở đây sẽ bị cháy hết, nhưng mà thiên điện đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Do đó khi tiếp thu dòng điện là chúng ta chia sẻ liền, cũng như nhiều lần tôi dẫn giải qua, tôi ngồi đây, tôi truyền điện cho dù bao nhiêu người thì cũng mất cùng bao nhiêu thời gian, một triệu người cũng vậy, bởi lẽ cơ thể chúng ta không có giữ điện nhưng mà có khả năng tiếp thu được điện. Do đó anh chị em sẽ thí nghiệm để sử dụng thiên điện khi nào quả địa cầu bị mất điện hết. Trước kia thì anh chị em đặt KTT đúp lên mô hình tập, bây giờ thì chúng ta giống như là vật thể.

Chúng ta tập mô hình ăng-ten tối đa mỗi ngày 6 lần, mà mỗi lần thì không quá 5 giây. Khi anh chị em chuẩn bị xong thì anh chị em tập trung vào một điểm (là mô hình ăng-ten) rồi anh chị em truyền nguyên khối KTT vô, dòng điện đặc biệt lắm, từ từ anh chị em sẽ quen dần. Bất cứ kỹ thuật nào anh chị em luôn gửi khối KTT 5 giây,  thời gian ngắn nhất để anh chị em quen dần cách truyền điện bằng tốc độ ánh sáng, để rồi thể xác và linh hồn chúng ta có cơ hội sẽ nhẹ. Nhưng vẫn chưa biết thời điểm nào anh chị em sẽ đạt được sự nhẹ nhàng đó.

Tuy nhiên trong lớp học này tôi cũng hướng dẫn anh chị em tập chết, chết giả (không có chết thiệt đâu, anh chị em đừng sợ). Bình thường nhiệt độ cơ thể của chúng ta 37oC, nhịp đập của tim quân bình 70, 60, 50, 40, 30, 20, tim đập càng chậm thì thể xác càng lạnh, lạnh từ dưới lên, nhưng nếu anh chị em sợ thì cho nhịp tim đập nhiều trở lại.

Tóm lại anh chị em tiếp tục tập mô hình ăng-ten:

-         Mỗi ngày tập tối đa 6 lần

-         Mỗi lần 5 giây

Anh chị em chuẩn bị, tập trung vào mô hình ăng-ten, gửi khối KTT vô mô hình ăng-ten, ngưng liền

Anh chị em tập dần đi, để quen cách truyền khối KTT đi cho một người, một tập thể, một quốc gia, thì nó cũng giống như cách truyền khối KTT vào mô hình ăng-ten. Để rồi anh chị em có năng lực mạnh, mô hình ăng-ten sẽ tiếp nhận điện năng vũ trụ, khi điện năng quả địa cầu mất thì chúng ta dùng điện thiên, điện của Thượng Đế, điện thiên có tất cả và vô giới hạn. Mà tôi đã tập cho anh chị em từ khi anh chị em học cấp 3 và được mở luân xa 100%, cảm nhận được linh hồn đó là dòng điện thấp, cảm nhận được linh hồn cao và linh hồn có trách nhiệm đó là cảm nhận bằng luân xa 6, bằng sự luyện tập mô hình ăng-ten. Tất cả những hình thức luyện tập đó, tập trung lại một điểm là luyện tập khối KTT đến các nơi mà chúng ta muốn.

Trước khi chúng ta gửi khối KTT đi thì chúng ta ở trong khối KTT chúng ta ra, tôi và tất cả anh chị em, để rồi anh chị em sẽ thấy những kỳ lạ trên thế giới, những kỳ diệu của anh chị em Nhân Điện trên toàn thế giới, anh chị em sẽ có cơ hội trực tiếp thực hành, bắt đầu ngày 9 tháng 3 năm 2002 trở về sau.

Còn về cái mô hình ăng-ten là phương tiện giả để chúng ta luyện tập thiền định mỗi ngày. Anh chị em truyền khối KTT vào trong mô hình ăng-ten đi, sự luyện tập này nó sẽ tạo cho anh chị em cái khả năng kỳ diệu. Mỗi lần gửi khối KTT vào mô hình ăng-ten là cơ thể anh chị em sẽ thay đổi khác liền, có thể trong tương lai anh chị em chúng ta có bệnh mà ít lắm, mà nếu có bệnh chúng ta giải quyết bệnh nhanh lắm. Mười mấy năm về trước khi tôi đi trị bệnh, tôi mệt quá, tôi nhắm mắt lại mở mắt ra là tôi khỏe liền, anh chị em ráng tập vậy đi (cái này thì tôi chưa có dạy đâu, cái nào cần thì tôi dạy trước)

Ngành Nhân Điện của chúng ta hoạt động gần 13 năm và chính thức thực hành những công thức mà nhân loại phải nghiên cứu ít nhất 50 ngàn năm trở lên. Đó là những vị thầy từ Ai Cập, từ Atlantis trở về với Thượng Đế, và Thượng Đế gửi xuống bằng hình hài thể xác của chúng ta. Để chúng ta đóng góp giúp cho nhân loại, giúp cho tất cả mọi người. Tôi cố gắng nhắc cho anh chị em hiểu để anh chị em cố gắng thực hiện, thực tập. Thời điểm này anh chị em không thực tập gửi khối KTT cho mọi người, cho muôn loài thì đó là một sự thiếu sót của chúng ta, của anh chị em, và ngày cả gia đình chúng ta.

Những bài học quý giá trong những ngày kế tiếp là từ Thượng Thiên gửi xuống, chứ không phải của tôi đặt ra đâu. Những bài học, những thông điệp là từ Thượng Thiên, tôi trực tiếp dạy cho anh chị em.

Rồi đây chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy nhân loại ấm no hạnh phúc, thấy nhân loại có đầy đủ tiện nghi do Thượng Đế ban cho, mà không phải đau đầu vì tính toán, vì kế hoạch, vì chương trình, vì thực hiện.

Về mô hình ăng-ten, có một số anh chị em đề nghị với tôi về cây ăng-ten cao một cây số. Cái ăng-ten của chúng ta là nhận điện từ Thượng Thiên nên đó là tại sao tôi không làm cao 300 thước, 400 thước, mà 1000 thước. Anh chị em nhớ tập gửi khối KTT vô mô hình ăng-ten mỗi ngày tối đa 6 lần, để luôn luôn chúng ta tích trữ điện năng của khối KTT hòa hợp với điện năng vũ trụ. Để bất cứ lúc nào chúng ta cũng xài được, với điều kiện là điện tiêu dùng mất toàn cầu, mà sẽ mất toàn cầu thật.

Nếu quả địa cầu của chúng ta đổi trục, mà dù muốn dù không, không đổi trục cũng phải đổi trục. Vì nhân loại sử dụng quả địa cầu quá nhiều rồi nên chỉ còn nước đổi trục thôi. Theo chu kỳ đổi trục của quả địa cầu thì khoảng 200 ngàn năm sẽ đổi trục. Có lẽ quả địa cầu lần này sẽ đổi trục để chuyển hướng con người giỏi thật sự. Gần nhất là cách đây 200 ngàn năm quả địa cầu đã đổi trục, lúc đó người Atlantis mất tất cả, và trở về với Thượng Đế. Và 200 ngàn năm sau họ trở lại đây tức là chúng ta, anh chị em đó, mà tại vì anh chị em thấy quần áo đẹp, xe đẹp, nhà cao cửa rộng cái anh chị em mê nên anh chị em quên cái vụ kia. Anh chị em có địa vị cao, anh chị em quên cái vụ kia. Lúc gần chết thì anh chị em sợ, ác nghiệt vậy chứ. Chết thì không sợ, nhưng đau bệnh gần chết lại sợ, chạy thầy chạy thuốc sống lại cái không sợ.

Chúng ta may mắn được đóng góp để nhìn thấy nhân loại năm châu, sắc tộc màu da, các tôn giáo trên thế giới đều muốn một điểm duy nhất là sống cảnh thiên đàng ở trần gian, mà dân tộc Việt Nam tôi thường gọi là Hội Long Hoa. Theo một vài tôn giáo định nghĩa thế nào thì tôi không biết, nhưng theo tôi học từ các Đấng 30 năm về trước thì ngày Hội Long Hoa là ngày mà tất cả nhân loại trên quả địa cầu đều có nụ cười. Người lớn cũng như người nhỏ, người giàu cũng như người nghèo hợp nhất như vậy mới gọi là Hội Long Hoa. Nếu chưa có nụ cười trên môi một người nào đó, thì vẫn chưa gọi là Hội Long Hoa. Nhân loại có tồn tại sau khi quả địa cầu đổi trục không? Con người có thể thích hợp vào cuộc sống mới sau mọi sự biến thiên không? Tất cả những sự thay đổi đó tập trung trong năm nay. Nếu chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta được may mắn là được vào chung trong khối KTT dành riêng cho tất cả anh chị em trong lớp I & II này. Chúng ta cùng trong khối KTT rồi thì anh chị em đừng có lo, trừ khi anh chị em trốn ra ngoài, đó là chuyện của anh chị em. Còn phần một số anh chị em đề nghị mô hình ăng-ten một cây số, tôi sẽ chỉ anh chị em rồi anh chị em vẽ theo, nhất là một số anh chị em chuyên viên có gửi mô hình ăng-ten, nhưng tôi thấy một số mô hình có cực âm, thì tôi khuyên anh chị em bỏ phần cực âm đi. Chúng ta không bị ảnh hưởng sấm sét ngoài không gian. Nhưng nếu có sấm sét thì nó sẽ tích tụ vào cột ăng-ten. Sấm sét ngoài không gian thấy vậy nhưng có giới hạn, còn sợi dây đồng tuy nhỏ nhưng vô giới hạn, nó sẽ tiếp thu năng lượng của làn sấm sét. Trong tương lai đây những mô hình ăng-ten đặt trong nhà anh chị em có tác dụng hóa giải, những sấm sét đánh thẳng vào gia đình anh chị em thì không có gì trở ngại. Vì mô hình ăng-ten này có chứa mã số 1980, nếu có đại cơ duyên thì tôi giải thích thêm.

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply