About the Post

Author Information

Bài giảng lớp 13++: Não bộ người tiền sử (80 trang)

CHÚ Ý: ACE nên download về và in ra đọc dần dần để lĩnh hội được nhiều điều từ Thầy và Thiêng Liêng. Đọc trên máy không tốt cho mắt anh chị em vì có những file dài đến hơn 300 đến hơn 580 trang A4, anh chị em càng không nên đọc lướt thoang thoảng cho xong, học cấp nào đọc bài giảng cấp đó và tuyệt đối không được tập trước công thức lớp cao khi chưa được nhận năng lực của cấp lớp đó, quan trọng nhất vẫn là anh chị em đọc theo dòng điện năng của sự dẫn dắt mách bảo và không quyên điều Thầy đã dạy trong việc đọc tài liệu sách báo tư liệu vv…, đó là “Truyền điện vô trước khi đọc”

HÃY TRUYỀN ĐIỆN VÔ TRƯỚC KHI ĐỌC

download-now-button

–>Xem Full Screen (Toàn màn hình)<–

Tags: ,

One Response to “Bài giảng lớp 13++: Não bộ người tiền sử (80 trang)”

  1. ĐỖ THỊ TRÂM ANH #

    Biết ơn các Cô Chú, Anh Chị đã bỏ thời gian để đánh máy lại bài giảng của Thầy cho thế hệ sau tìm hiểu và học hỏi.

    Em vẫn muốn tìm tài liệu chữ như vầy để đọc. Giờ em đã có được rồi! Biết ơn các Cô Chú, Anh Chị đã dày công chăm chúc cho môn học này.

    19/09/2021 at 3:10 PM Reply

Leave a Reply