Archive | Chương Trình Hoạt động RSS feed for this section

Chương trình hoạt động

  Với tôn chỉ hoạt động là phục vụ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG, website www.nhandien.com.vn hoạt động phi lợi nhuận nhằm mục đích kết nối những người có cùng đam mê với ngành học M.E.L để chia sẻ và trao đổi các vấn đề liên quan đến kiến thức, kĩ năng thực hành MEL. Từ […]

3 Comments Continue Reading →