Archive | Nông nghiệp RSS feed for this section

Trồng trọt, chăn nuôi bằng Nhân Điện

Trồng trọt chăn nuôi sử dụng năng lượng vũ trụ anh chị em truyền vào cây trồng vật nuôi giúp anh chị em vừa làm kinh tế vừa truyền hạt giống bồ đề để cây trồng vật nuôi tiến hóa, sản phẩm ngon thơm và giầu năng lượng giúp người ăn chúng gián tiếp nhận […]

Leave a comment Continue Reading →