Cách treo hình Thầy và Logo

(Trích lời Thầy Đáng)

Bây giờ cái này có lẽ một số anh chị em cũ anh chị em biết rồi, một số anh chị em mới chưa biết thì tôi giới thiệu. Đây là cái hình ảnh của tôi, cái này là cái logo kim tự tháp, chúng ta có 3 thời kỳ và đổi danh xưng 3 thời kỳ bây giờ chúng ta có những cái hình ảnh này, và ở trong tương lai tất cả anh chị em có khả năng, tôi cho anh chị em hướng dẫn cấp 3, cấp 4, 5, 5.1 trở lên 5.1 trong tương lai.

Anh chị em nào mà tốt nghiệp cấp 4 thì anh chị em mới cung cấp cho những người học viên đó những tấm hình này để tôi chia sẻ với tất cả các anh chị em mới, thứ nhất là để cái hình logo ở trên, thứ hai là để tấm hình của tôi ở dưới (số tiền mà tôi góp được thì tôi cũng tặng cho tất cả các cơ quan từ thiện toàn thế giới, mục đích của chúng ta là vậy), mà tấm hình này tôi nhắc cho các anh chị em biết bất cứ trong phòng, ở trong nhà, bất cứ nơi nào, khi anh chị em treo bộ hình này nhớ là hình ngó mặt ra cửa chứ đừng ngó từ mặt cửa vô nghe, phòng ngủ anh chị em treo cũng được, nhớ cái này (logo) treo ở trên, cái hình tôi anh chị em treo ở dưới và luôn luôn ngó ra cửa chứ đừng ngó vô vách tường nghe.

Để chi?

Vì đây là một cái năng lực mạnh gồm 3 kim tự tháp mà tôi thực hiện để tránh cái tình trạng mà những sự kiện xảy ra không tốt của những người tranh chấp với chúng ta, những người không có ý tốt mà đến với gia đình chúng ta thực hiện cái này, thực hiện cái kia, ý tôi muốn nói là họ dùng mọi hình thức để họ muốn phá chúng ta, tôi thí dụ. Đây là một hình thức ngay ở trong phòng chúng ta, anh chị em treo như thế nào, nhìn ra cửa, nhớ nghe.

Đừng có treo ngang cửa, đừng có treo nhìn vô từ cửa nghe, bất cứ cửa nào trong phòng anh chị em mà nhìn thấy cái hình ảnh này là nhìn ra phía ngoài, cũng giống như kim tự tháp này vậy, anh chị em để kim tự tháp chỗ nào cũng được với điều kiện khi anh chị em là thấy cái mặt phẳng của tam giác. Cái hình logo này cũng vậy.

Trong tương lai tôi sẽ phân phát khắp nơi thì anh chị em sẽ nói là học viên từ cấp 4 trở lên mới thực hiện bộ hình này nghe, còn lớp 3 thì chưa, ráng học xong lớp 4 đi vì khi biết cách sử dụng luân xa 6, quay luân xa thì lúc đó mới được cái bộ hình này, cái này anh chị em nhớ luôn luôn nhìn ra phía cửa trước, đừng có nhìn ra phía cửa sau.

No comments yet.

Leave a Reply