Tag Archives: lớp 5.1

Thầy là ai…?

  Trích KHÓA HƯỚNG DẪN ĐẶC BIỆT DÙNG LUÂN XA 6 TRỊ BỆNH_CẤP 5.1, 19/12/1995 – 21/12/1995 GENEFVE – THỤY SĨ Thầy trả lời câu hỏi số 52, trang 87  Oui, bây giờ tới phần của tui nhe. Tới phần ông Thầy Đáng. Tôi trả lời cho anh chị em nghe cái phần của tôi. Dịch đi […]

Leave a comment Continue Reading →