About the Post

Author Information

Khái niệm tâm linh (P1)

ĐỘ: Đấng thiêng liêng độ cho mỗi người thì có 4 mức như sau

+ Độ cho có năng lực

+ Độ cho tiếp xúc tư tưởng

+ Độ cho có khả năng đặc biệt

+ Độ cho được hợp nhất với Đấng thiêng liêng

CẦU SIÊU: linh hồn siêu thoát gồm 5 hình thức

+ Được đi tu học với các Đấng

+ Được đi tái kiếp

+ Được về với Khối Sáng toàn năng

+ Được sang một cõi giới đặc biệt để tu học, làm việc hoặc về với Đấng cao cả, Đấng giáo chủ đã xuống danh nơi trần thế.

+ Được ở lại giúp đỡ con cháu nhưng có Thượng Thiên cho năng lượng.

+ Hợp nhất với Thượng Đế.

QUẢ VỊ LINH HỒN:

+ Đấng: mức năng lượng ngang LX5 trở lên

+ Đấng thiêng liêng: mức năng lượng ngang LX5 đến LX6

+ Đấng thiêng liêng Cao Cả: mức năng lượng ngang LX6 đến LX7

+ Đấng Tối Cao: mức năng lượng ngang LX7 trở lên. Gồm

       . Các “Đấng Tối Cao Ánh Sáng Mặt Trời”

       . Các “Đấng Tối Cao Ánh Sáng Vì Sao”

       . Các “Đấng Tối Cao Ánh Sáng Hào Quang Thượng Đế”

+ Đấng Tạo Hóa: mức năng lượng cao nhất trong các “Đấng Ánh Sáng Hào Quang Thượng Đế”.
Chính là 10 vị được Thượng Đế gửi xuống tạo dựng sự sống cho quả địa cầu thời kỳ địa cầu chưa có nước. Chính là 5 “người nam” và 5 “người nữ” Thầy Đáng nói đến trong lớp 7+ đầu tiên. 10 vị này được tôn kính gọi chung là “Đại Đỉnh Thập Tuyệt Chân Linh”.

+ Đấng Khởi Thủy: Khối Sáng của Thượng Đế, nơi mà “Đại Đỉnh Thập Tuyệt Chân Linh” tách ra từ Khối Sáng để xuống địa cầu

+ Thượng Đế: nghĩa rộng là tất cả, nghĩa hẹp là Đấng Thượng Đế hay Khối Sáng

+ Chánh đẳng chánh giác: mức năng lượng “Ánh Sáng Hào Quang Thượng Đế”

+ Phật vị: mức năng lượng ngang LX6 trở lên

+ La hán vị: mức năng lượng các anh linh ngang LX5 trở lên chuẩn bị phục vụ Phật đạo

* Bồ tát: không là quả vị mà là đường hướng cứu giúp vong linh, tuy nhiên thường được gọi tắt như quả vị (* xem phụ lục)

+ Ông Thiện: là tất cả linh hồn cảm nhận được phía sau cơ thể (trừ vị trí LX5, LX4, LX3, LX2, LX1)

+ Ông Ác: là tất cả linh hồn cảm nhận được phía trước cơ thể (trừ vị trí LX6, LX7)

+ Thiên Long bát bộ: tất cả linh hồn cảm nhận được từ LX3 đến LX6

+ Thập nhị bát tú: 28 Đấng Tối Cao phò trợ để hóa giải số 27, kết thúc thời kỳ tu luyện theo ý nghĩa số 27

+ Đức Chúa Cha: Khối Sáng

+ Thánh: linh hồn cảm nhận được phía bên trái cơ thể

 + Thần: linh hồn cảm nhận được phía bên phải cơ thể

+ Quả vị Minh Triết: Con người Minh Triết khi cảm nhận được dòng NLVT luân lưu trong cơ thể, khi nhìn thấy Ánh Sáng Hào Quang, khi nghe thấy Thiên Ý chỉ đường, khi cõi lòng có đồng cảm do cơ thể cảm nhận được nỗi đau thể xác tinh thần người khác, khi não bộ trống rỗng nhưng tột đỉnh sáng suốt để dùng LX6 gửi Hạt Nhân Thượng Đế vào muôn loài vạn vật …

+ Quả vị Giác Ngộ: tương thông quả vị  —-> được độ cho hành đạo —-> được độ cho làm đời —-> liên tục lặp lại, vì giác ngộ là vô giới hạn

DANH GỌI:

+ Vong linh (vong hồn): linh hồn mới mất hoặc đã mất lâu năm nhưng linh hồn chưa dứt bỏ được đau yếu thân xác, u uất tâm hồn khi còn sống

+ Âm hồn: linh hồn bị nhiễm âm khí

+ Tâm hồn: trạng thái của linh hồn

+ Anh linh: bản chất riêng của một linh hồn

+ Ma: linh ảnh của linh hồn mà người nhìn được nhìn thấy không ưng

+ Quỷ sứ: linh hồn nghịch ngợm, bản ngã độc ác

+ Satan: Quỷ vương

+ Thần chết: những vong linh muốn lấy đi mạng người sống

+ Tà khí: âm khí được điều khiển để gây hại

+ Tà thần: linh hồn cao thích làm điều thâm hiểm độc ác

+ Ác thần: linh hồn cao thích làm điều ác theo phản ứng, cảm xúc tiêu cực bộc phát

+ Ma vương: linh hồn đứng đầu một một cõi âm, đứng đầu ma vương và Đại ma đầu

CÕI GIỚI:

+ Địa ngục: không gian chứa rất nhiều linh hồn dưới LX3

+ Cõi tiên, cõi trời, cõi trợ duyên, cõi xả bỏ: không gian có năng lực, chứa đựng linh hồn từ LX3 đến LX6

+ Cõi tu, cõi hóa độ, cõi Phật: Không gian có năng lực, chứa đựng linh hồn ngang LX6 trở lên. Linh hồn đã vào những cõi giới này vì có năng lực ngang LX6 trở lên nên có thể đi tới bất cứ cõi giới nào thấp hơn để hóa độ, tùy khả năng mà có thể hóa độ ít nhiều, lâu dài hay bất chợt

+ Cõi niết bàn, Thượng Thiên: không gian chứa đựng linh hồn ngang LX7 trở lên, các Đấng Tối Cao ở đây có thể đi ra ngoài địa cầu, tùy năng lực mà có thể ở xa hay gần địa cầu, Đấng Ánh Sáng Mặt Trời có thể đi bất cứ đâu trong hệ mặt trời của Đấng, Đấng Ánh Sáng Vì Sao có thể đi từ hệ mặt trời này đến hệ mặt trời khác, Đấng Ánh Sáng Hào Quang Thượng Đế có thể đi từ dải ngân hà này đến dải ngân hà khác

+ Nước trời, nước Chúa, tây phương cực lạc: quả địa cầu đang được thay đổi và xây dựng thành cõi đẹp nhất trong vũ trụ

+ 12 con giáp: 12 nhóm linh hồn khác nhau dạy dỗ người Đông Nam Á và Bắc Á và những người tin theo 12 con giáp, có năng lực từ LX3 đến LX5. Đây là pháp của Thiên

+ 12 cung hoàng đạo, năng lực các con số: các nhóm linh hồn khác nhau năng lực từ LX5 đến LX6 phò trợ cho con người da trắng hay những người tin theo 12 cung, theo sinh nhật của họ. Đây là pháp của Thiên

+ Ngũ Hành: năng lực dành cho linh hồn chưa qua LX5 và những con người còn có vị dưới LX5 phò trợ

+ Âm Dương: năng lực dành cho linh hồn chưa qua LX7 và những con người còn có Đấng dưới LX7 phò trợ

+ Sao xấu sao tốt, hướng tốt hướng xấu, vv: công việc dành cho linh hồn chưa siêu thoát làm việc giúp người đời học tập biết đến tâm linh. Năng lực những linh hồn này không vượt quá LX6

+ Bùa ngải thư ếm: chứa đựng linh hồn tốt xấu có năng lực từ LX6 trở xuống

+ Số phận: năng lực dưới LX6 chi phối con người

+ Sứ mạng: năng lực trên LX6 hóa độ con người

NGHIỆP:

+ Nghiệp do tội lỗi tiền kiếp hay kiếp hiện tại khiến các vong linh thù oán, các linh hồn thi hành pháp giới ghi sổ và thiêng liêng buồn rầu

+ Nghiệp từ gia tiên dòng họ

+ Nghiệp do căn tu hạn chế

+ Nghiệp vì nghề nghiệp

TƠ HỒNG:

+ Đôi lứa được hạnh phúc tâm đầu ý hợp phụ thuộc rất lớn vào sự trợ duyên của Tiên Đồng – Ngọc Nữ, là cặp linh hồn cảm nhận được tại 2 vị trí đối xứng nhau theo trục thẳng đứng của cơ thể

+ Đấng Tối Cao điều hành tất cả các cặp Tiên Đồng – Ngọc Nữ là Nguyệt Lão

+ Đôi lứa cùng song hành sánh đôi làm đời hay hành đạo thì nhất thiết phải được độ năng lực từ ít nhất 1 Đấng Thiêng Liêng Cao Cả (cảm nhận được ngang LX6 trở lên)

DUYÊN:

+ Sự xếp đặt của thiêng liêng

* Phụ lục về Bồ Tát

 + Địa tạng vương bồ tát: cứu độ linh hồn năng lực dưới LX3 là những linh hồn thấp hoặc xấu như linh hồn động thực vật và linh hồn mới làm con người hay sắp thành con người. Cứu độ và điều hành linh hồn trên LX3 cùng Ngài cứu độ cho linh hồn dưới LX3.

Ngài phụ trách “địa ngục”

+ Văn thù sư lợi bồ tát: cứu độ linh hồn ngang LX3 đến LX5 mà cảm nhận được bên phải cơ thể trước và sau. Ngài phụ trách chữ “Tài”

+ Phổ hiền bồ tát: cứu độ linh hồn ngang LX3 đến LX5 mà cảm nhận được bên trái cơ thể trước và sau. Ngài phụ trách chữ “Tình”

+ Quán thế âm bồ tát: cứu độ linh hồn ngang LX5 đến LX6 mà cảm nhận được bên trái cơ thể trước và sau. Ngài phụ trách chữ “Thương”

 + Đại thế trí bồ tát: cứu độ linh hồn ngang LX5 đến LX6 mà cảm nhận được bên phải cơ thể trước và sau. Ngài phụ trách chữ “Trí”

* Có tình thì phải có tài và ngược lại, có thương thì phải có trí và ngược lại.

* Biết đến tình người trước rồi mới biết đến thương người,

  Có cái tài năng trước rồi mới mong có cái trí tuệ sau.

(còn tiếp)

Tags: , , , , ,

2 Responses to “Khái niệm tâm linh (P1)”

  1. thân nhật phương #

    rất cảm ơn bạn đã chia sẽ những bài giảng quý báu của Thầy trước đây.Đáng để cho những học viên mới tìm hiểu nghiên cứu để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.Thanks!

    04/09/2012 at 2:50 AM Reply

Trackbacks/Pingbacks

  1. KHÁI NIỆM TÂM LINH (P3) - Nhân Điện Việt NamNhân Điện Việt Nam - 25/01/2017

    […] KHÁI NIỆM TÂM LINH (P1) […]

Leave a Reply