About the Post

Author Information

Khái niệm tâm linh (P2)

Tam thế Phật:

+ Hiểu theo nghĩa hẹp là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai

+ Hiểu theo nghĩa rộng là 3 thời kỳ Đấng Như Lai Cổ Phật (Đấng Thượng Đế) tạo pháp của chính Ngài tại địa cầu. Đó là thời kỳ Tiền Sử, thời kỳ Atlantic, thời kỳ “Tây phương cực lạc” hay thời kỳ “Nước trời tại trần gian”

Dược sư lưu ly Quang Như Lai: trị được mọi chứng bệnh chỉ có Thượng Đế mà thôi

Vong:

+ Áp vong là bắt vong linh vô 1 thân xác người (không nên dùng)

+ Triệu vong là mời vong linh vô 1 thân xác người (nên dùng)

+ Đánh vong là dùng roi bằng cành dâu hay tát tay… để đánh vào người có vong đang nhập hoặc dùng năng lực hộ pháp để đánh vong mà không cần chạm vào người.

+ Thỉnh vong là khấn trong tâm để mời vong về hỏi chuyện trong tâm hoặc mời vô thân xác người phù hợp

+ Nhốt vong là bắt vong vô 1 vật thể, 1 không gian, 1ký hiệu hoặc 1 con người

Thánh Thần

+ Năng lực cảm nhận được bên trái là hàng Thánh, bên phải là hàng Thần. Linh hồn không có nam nữ nhưng Thánh thường trợ cho người nam, Thần thường trợ cho nữ, nếu ngược lại thì người đó có tính cách và tố chất của người khác phái. Vong linh mới mất, rời khỏi thể xác người nam thường cảm nhận được bên phải cơ thể, vong linh mới mất, rời khỏi thể xác người nữ thường cảm nhận được bên trái cơ thể. Người Nhân Điện không nên gọi vong linh là nam hay nữ khi cảm nhận được hay nhìn thấy, vì thể hiện sự kém hiểu biết của mình đối với vong linh, sẽ khó giúp họ nhanh và triệt để.

+ Mọi linh hồn có đều có đường tiến hóa duy nhất về mặt năng lực là từ thấp lên cao nên Phật có vô lượng Phật, Thánh Thần có vô lượng Thánh Thần, không nên phân biệt như Đạo Phật thì cao hơn Đạo Mẫu, Đạo Phật thì cao hơn Đạo Giáo vv… Khi các anh linh đã tiến hóa trên LX7 thì họ là nguyên thể vì không còn đặc tính âm dương trong linh hồn nữa

Tu:

+ Tu học: học hỏi minh triết giác ngộ.

+ Tu hành: tự do tư tưởng, tự do hành động.

Thiền Định:

+ Lúc linh hồn di chuyển trong các không gian vật chất và không gian tâm linh gọi là thiền

+ Lúc đến mỗi một cột  mốc “minh triết giác ngộ” gọi là định. Cái đích của thể xác là minh triết, cái đích của linh hồn là giác ngộ

Hồn, vía, phách vv…:

+ 3 hồn: linh hồn chính, linh hồn gia tiên và linh hồn phò trợ ở vĩnh viễn với thể xác (linh hồn này rất rất hiếm khi ra khỏi thể xác)

+ Các vía: nam có 7 vía tương đương với linh hồn bên ngoài cơ thể ứng với 7 LX, nữ thường có 9 vía vì có thêm 2 vía của 2 đứa con, nếu sinh 1 con thì có 8 vía, 3 con có 10 vía vv…

+ Phách: năng lượng thấp kém còn đọng lại của thể xác sau khi một người mất đi, linh hồn siêu thoát ngay sau khi thể xác chết thì phách không còn quan trọng hoặc thể xác được thiêu thì phách bị tan biến

+ Long mạch: đường dẫn nguyên khí từ khối lửa trong tâm quả đất

+ Huyệt mạch: nơi tụ nhiều nguyên khí

+ Động mộ: những hình thức dạy bảo con cháu của gia tiên như về báo mộ bị rễ cây chọc, chuột đào bới, rắn làm hang vv… chỉ đơn giản là hình thức dạy bảo tinh thần. Thời kỳ xác đang phân hủy thì không thấy cụ nào về kêu bị trạch hay ròi bọ ăn xác mà chỉ thấy báo như trên chỉ là để hướng tâm linh cho con cháu mà thôi.

Động mộ là mộ chôn đúng huyệt mạch nên sẽ có nhiều vong linh đến hưởng nguyên khí, khi huyệt chưa được đào bới thì là nơi dành cho những linh hồn thủ lĩnh cõi âm, khi mộ được chôn vô huyệt thì những linh hồn cao này không thèm nữa mà để dành cho lũ lâu la và những linh hồn thấp hơn. Đội này sẽ trả ơn gia đình chôn người chết tại huyệt nên gia đình này sẽ khấm khá, nếu gia đình không biết mà cải táng khiến huyệt bị mất không gian nên nguyên khí khó đi vào, đội này mất miếng ăn sinh ra chút giận vào gia đình cải táng khiến gia đình này gặp tai ương

+ Vàng mã: đây cũng là hình thức vong linh gia tiên dạy dỗ hướng tâm cho con cháu, đôi khi cũng hiện ra linh ảnh như những đồ mà con cháu đã đốt để cho con cháu phấn khởi. Có lẽ cũng đến thời kỳ các cụ học hỏi những hình thức dạy dỗ cao hơn để giúp con cháu tìm về tâm linh bằng con đường tiến bộ hơn, chân thật hơn. Vẫn biết là các cụ nhận được hơi ấm của con cháu khi con cháu đốt vàng mã cho các cụ nhưng các cụ cũng nên độc lập thì hơn

+ Thắp hương: hiệu quả ở tâm người thắp hương, không quan trọng nhiều hay ít nhang khói ở mỗi bát hương

+ Khấn: tốt nhất là khấn bằng tấm lòng và ngôn ngữ của chính bản thân với tư tưởng học từ minh triết giác ngộ. Khi khấn xong nên thả lỏng người, tay vẫn chắp như cũ 2 đến 5 giây, vì chúng ta luôn muốn nói rất nhiều với thiêng liêng nhưng không chịu tập nghe hồi đáp từ thiêng liêng.

+ Vái: nếu vái trong sự sùng bái sẽ mất đi ý nghĩa khiến những lời đã khấn khó linh ứng, nên khấn trong sự biết ơn và an lành để sớm nhận được năng lượng và sự mách bảo từ thiêng liêng

(còn tiếp)

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply