About the Post

Author Information

Download VCD, DVD các cấp lớp

 

VCD Lớp 4 tại Thái Lan 

….

VCD Lớp 13++ đầu tiên

File 3

File 4

VCD Lớp  13+, 13++ trong Khóa 13+, 13++, 16

Lớp 13+

Lớp 13++ file I

Lớp 13++ file II

Lớp 13++ file III

….

DVD Lớp 16 Đầu tiên: 12 Đĩa

Đĩa #1

Đĩa #2

Điã #3

Đĩa # 4

Đĩa #5

(còn tiếp)

Đĩa 7

Đĩa 8

Đĩa 9

Đĩa 10

(còn tiếp)

….

DVD Lớp 18 Đầu tiên:

Đĩa #1 (trích đoạn),

Đĩa #2 (mãn khóa, có Thầy hát rất hay)

Xem trực tiếp trích đoạn lớp 18 đầu tiên băng youtube

Phần 1:

 Phần 2:

Phần 3

Phần 4

Phần 5

 

No comments yet.

Leave a Reply