About the Post

Author Information

Trường Sinh Học Nhân Điện của Thầy Lương Minh Đáng

ap_20100707034104272Master.dang

          Thầy sử dụng nhiều ngôn ngữ, phương tiện sẵn có từ xa xưa đến hiện đại để làm lý thuyết giao giảng cho ngành nhân điện như sự tự chủ, khai mở luân xa, minh triết, giác ngộ, tình thương, quyên mình phục vụ cho mọi người, an nhiên tự tại, cân bằng âm dương, chân ngã, đứng trên bình diện phải trái đúng sai tốt xấu, phong tục tập quán gia đình xã hội, sinh tử, hạnh phúc may mắn, quyền lực ích kỷ, tranh quyền đoạt lợi vv… những lý thuyết này do những bậc hiền nhân để lại hoặc được dân gian cộng đồng đúc kết lại thành kinh nghiệm và bài học răn dạy cho hậu thế.

          Ngành nhân điện là ngành học bổ xung vì có được băng tần tổng hợp, được Thầy Lương Minh Đáng đem đến cho nhân loại bằng hình thức giảng dạy những công thức thực hành thực tập, những công thức Thầy được mặc khải từ Thượng Thiên để thực hiện được những lý thuyết của các vị giáo chủ tôn giáo, những lời dăn dạy của những bậc hiền triết, những lời đúc kết quý báu của cha ông để lại trong dân gian.

          Vì khối lượng thông tin có quá nhiều, nên dưới đây chỉ đưa ra những nét chính để làm rõ ngành nhân điện của Thầy Lương Minh Đáng sáng lập có sự đồng nhất và khác biệt như thế nào so với ngành nhân điện của Ngài Dasida Narada khai sáng.

          Câu chuyện bắt đầu từ lời Thầy Đáng thường nói với anh chị em rằng vào 3 ngày trước khi vào năm mới tết cổ truyền, tức ngày 28 tháng chạp năm 1971 âm lịch, lịch dương là năm 1972, lần đầu tiên Thầy ngồi thiền định Thầy nhập định liền và tiếp xúc với Thượng Thiên. Trong lúc nhập định các Đấng cao cả dạy cho Thầy rằng tương lai chỉ con người mới giúp được con người ngoài con người không ai giúp được con người đâu mà con người đó phải có quyền năng khả năng, tương lai con sẽ đi ngoại quốc hoằng hóa phật pháp cứu độ chúng sinh… Trong tài liệu dành cho học viên lớp 3 anh chị em đọc được Thầy Đáng nói người khai mở luân xa và giúp Thầy về trường sinh học là Ngài Dasida Nasada, học trò của Ngài Dasida Narada. Trong thời gian từ năm 1989 đến 1992 Thầy Đáng đi giao giảng vẫn thường trả lời như vậy với câu hỏi từ học trò rằng trường sinh học của Thầy từ đâu mà có và ai là người dạy cho Thầy. Tới năm 1992 Thầy Đáng nói Thầy tiếp xúc Thượng Thiên, các Đấng nói Thầy không mượn danh Ngài Dasida Nasada nữa vì nếu tiếp tục, những người ngoại quốc trên đất Mỹ sẽ nghĩ rằng Thầy đang giao giảng một chi phái của Phật giáo nguyên thủy vì Ngài Dasida Narada là một vị sư thầy. Từ đó Thầy không mượn danh Ngài Dasida Nasada nữa mà trả lời thẳng rằng những công thức nhân điện Thầy dạy lại cho học trò là Thầy học trực tiếp từ Thượng Thiên, Thầy thực hành thực tập thành công mới dạy lại cho học trò và việc khai mở luân xa 100% từ luân xa 2 đến luân xa 7 trong thời gian 200.000 năm trở lại đây chưa một người nào ngoài Thầy được Thượng Thiên cho phép. Ngay sau khi khai mở 100% luân xa, một người đã có khả năng tự trị bịnh cho mình và cho người khác, có khả năng cầu nguyện cho linh hồn thấp linh hồn xấu về với trời Phật đi tu, có khả năng giúp một người bị bịnh thần kinh giả nhiều năm đến nhiều chục năm trở lại bình thường sau 2 ngày trị bịnh. Tuy nhiên Thầy chưa một lần đính chính Thầy không gặp Ngài Dasira Nasada vào năm 1972 như trong tài liệu lớp 3 đã đề cập mà mỗi lần học trò hỏi về Ngài Dasira Nasada và Dasira Narada, Thầy chỉ trả lời trong cuộc đời học đạo của Thầy, không ai là Thầy của Thầy trừ Thượng Thiên, tất cả công thức nhân điện đều từ Thượng Thiên dạy trực tiếp cho Thầy mà có.

          Như vậy việc Thầy Đáng có gặp Ngài Dasira Nasada nhiều lần vào năm 1972 là có thật và Thầy cũng nói thời kỳ này Thầy có nhiều cơ duyên gặp gỡ những vị tu sĩ Phật giáo cấp cao khác mà Thầy đã nói cho anh chị em nghe trong các lớp học, Thầy cũng nói khi nói chuyện với một sư thầy tu học nhiều năm tại Thái Lan giờ về Việt Nam và dịch sách tiếng Thái cho người Việt học, Thầy cũng gọi vị sư thầy này là thầy. Những cuộc nói chuyện giữa Ngài Dasira Nasada và Thầy Lương Minh Đáng đã giúp Thầy có tri thức về trường sinh học nhân điện, có tri thức về ý nghĩa các luân xa trên cơ thể. Có thể nói Ngài Dasira Nasada là một người thầy đời, một người thầy nhân thế của Thầy Lương Minh Đáng. Trong lớp học nhân điện Thầy Đáng cũng nhắc nhở để anh chị em làm theo những lời dăn dạy từ phật đạo, từ công giáo để giúp anh chị em tinh tiến trên con đường tu học như việc xả bỏ ham muốn, cứu nhân độ thế…

          Anh chị em nhân điện chúng ta học bài học từ Thượng Thiên từ Thầy Lương Minh Đáng để anh chị em chúng ta minh triết giác ngộ, đầy đủ năng lực để sống và làm theo Thiên Ý hầu có khả năng giúp đỡ cho người đau yếu bệnh tật và những anh chị em mới có cơ duyên học hỏi phát triển tâm linh và hầu có năng lực mạnh mẽ vô lượng vô biên để siêu độ những anh linh có năng lượng thấp kém muốn về với Thiêng Liêng để tu học tái kiếp. Và chúng ta hiểu rằng mọi pháp của thánh hiều đều chung nguồn gốc và chung mục đích chỉ khác các ngài được tái sinh trong những thời điểm khác nhau và có những phương tiện bài học khác nhau để phù hợp với nhân loại trong thời kỳ hiên tại. Cụ thể về các pháp trường sinh học đều lấy việc khai mở luân xa làm nền tảng để thu hút năng lượng vũ trụ để đạt đến trạng thái thiên địa nhân hợp nhất, để giúp mình giúp người. Việc khai mở luân xa là mục đích mà con người muốn có được từ nhiều ngàn năm nay và danh từ luân xa cũng có từ thời trước khi Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni xuống trần.

          Anh chị em nhân điện chúng ta nhận năng lực khai mở 100% từ Thầy Lương Minh Đáng nhìn vào bức ảnh Ngài Dasira Narada chúng ta cảm nhận được năng lực báo trên luân xa 7, nếu là anh chị em cấp cao đã theo học ngành nhân điện nhiều năm và được nghe Thầy Lương Minh Đáng giảng dạy, khi nhìn vào bức ảnh Ngài Dasira Narada anh chị em cảm nhận được một năng lực rất quen thuộc và nhận ra năng lực này luôn thường trực kế bên Thầy Lương Minh Đáng giúp Thầy Lương Minh Đáng để Thầy giảng dạy cho anh chị em.

          Anh chị em tin tưởng công giáo được tình thương của Đức Chúa Giesu ban phát khi theo học ngành nhân điện anh chị em dễ dàng nhận ra tình thương của Chúa đang bên cạnh người Thầy đang dạy dỗ mình.

          Anh chị em tin tưởng Phật đạo theo học ngành nhân điện anh chị em có năng lực để tiếp xúc với Đức Phật và thực hiện được lời Phật dạy và những kiến thức phật giáo trước kia anh chị em rất khó khăn tiếp nhận và thấu hiểu thì nay anh chị em học một hiểu mười và tinh tấn trên con đường tu hành để về gần với Đức Thế Tôn.

 

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply