About the Post

Author Information

Thần giao cách cảm

Câu hỏi của học viên:

Kính thưa Thầy, nhiều sách vở viết về nền Tâm Linh Đông Phương thường đề cập đến những quyền năng khả năng đặc biệt của những vị thầy Ai Cập, các vị thầy Đạo Sư Ấn Độ, Trung Hoa, những khả năng tiên tri quá khứ vị lai, khả năng biết việc xa ngoài ngàn dặm, biết được tư tưởng của người khác, đặc biệt là khả năng “Thần Giao – Cách Cảm”. Nhân Điện là một ngành học Tâm Linh, vậy Nhân Điện có đào tạo cho Học Viên có những khả năng Tâm Linh như những vị thầy Tâm Linh Ai Cập, những Đạo Sư Ấn Độ, Trung Hoa hay không, Học Viên có thể nào có được khả năng “Thần Giao – Cách Cảm”, nếu được thì tới cấp lớp nào mới có được, được như thế nào, ứng dụng ra sao, lợi ích thế nào, xin Thầy vui lòng giải đáp dùm những thắc mắc này, xin cảm ơn Thầy.

Trả lời của Thầy Đáng:

“Thần Giao – Cách Cảm” là một khả năng Tâm Linh có thật, nhưng ai có được khả năng Tâm Linh đặc biệt này thì phải xét lại, có bao nhiêu khả năng và có bao nhiêu lợi ích cũng là những điều cần phải xét đến, truyền thuyết thường khác xa sự thực, cho nên chúng ta phải luôn luôn thận trọng với các truyền thuyết, bất kể là loại truyền thuyết nào. Các vị thầy Ai Cập sống cách đây nhiều ngàn năm, những truyền thuyết về họ rất khó kiểm chứng, có thể họ cũng có một số quyền năng khả năng Tâm Linh cao, nhưng họ không truyền đạt những khả năng Tâm Linh này cho người khác, họ cũng ích kỷ như những vị thầy Atlantic cổ xưa, cho nên cuối cùng thì những thế hệ kế tiếp không còn biết gì về những khả năng Tâm Linh con người có thể học hỏi được.

Các vị Đạo Sư Trung Hoa nổi tiếng như Lão Tử, Trần Đoàn tu luyện thành Tiên biết được vị lai quá khứ, có nhiều đệ tử kế thừa nhưng thực tế Đạo Giáo Trung Hoa không mang lại những lợi ích thiết thực nào cho người đời, thực tế những người theo Đạo Lão Trang có cuộc sống cá nhân riêng tư, không hội nhập xã hội, con người. Các vị Thiền Sư Ấn Độ cũng tương tự, cũng gần như luôn sống cách biệt với người đời cho nên nếu họ có tu luyện được những tiềm năng, khả năng Tâm Linh nào đó thì trên thực tế cũng không mấy ai biết tới và cũng không có những công dụng, công ích gì với người đời. Các vị tu sĩ Yogi Ấn Độ cũng chỉ có những năng lực thể xác rất giới hạn trong một phạm vi nào đó, không phải là những năng lực Tâm Linh, không có khả năng “Thần Giao – Cách Cảm” là một khả năng Tâ Linh rất cao của người học Đạo.

Anh chị em thường nghe Thầy nói đến chữ Đạo rất nhiều lần, ở nhiều nơi, trong nhiều lớp học, nhưng rất ích anh chị em hiểu rõ chữ Đạo của ngành Nhân Điện chúng ta, anh chị em cũng thường nghe Thầy nói câu “Đời Đạo Song Hành”, nhưng nếu anh chị em đã học hiểu rõ Đạo là như thế nào, thì làm sao anh chị em hiểu rõ được câu “Đời Đạo Song Hành” là như thế nào. Hôm nay ở lớp học gọi là  Tu Nghiệp và Minh Triết này. Thầy sẽ nói cho anh chị em hiểu rõ những ý nghĩa của nó. Có như vậy thì mới gọi là Tu Nghiệp, có như vậy thì mới gọi là Minh Triết, Tu Nghiệp là học lại cái cũ, học cái đã học rồi nhưng mà học sâu hơn, cao hơn, rõ hơn, thấu đáo hơn, thông suốt hơn, Minh Triết là phân biệt thật rõ ràng, không mập mờ, không lần lộn cái này với cái kia, việc này với việc nọ.

Đạo, không cần biết người Đời hiểu biết, định nghĩa, giải nghĩa như thế nào, Đạo với Nhân Điện có những ý nghĩa cụ thể và rõ ràng, trước nhất là anh chị em không được lẫn lộn giữa Đạo và Tôn Giáo, hai từ ngữ này có những ý nghĩa và tính chất khác nhau, nói tới Tôn Giáo là nói đến Giáo Luật, Giáo Quy, Giáo Điều, đến những quy định, tổ chức, nghi thức, lễ bái, kinh phật, kinh thánh, vân vân. Đạo thì khác, Đạo không có những sự ràng buộc như Tôn Giáo, Đạo là Sự Sống Tâm Linh của Vũ Trụ Càn Khôn, của Trời Đất Vạn Vật, danh từ chúng ta thường gọi nhất là Thượng Đế, Thượng Thiên. Sự Sống Tâm Linh của Trời Đất Vũ Trụ vạn vật thì bao la vô tận và biến ảo vô lường chứ không có một sự gò bó nào hết, cho nên học Đạo là học cái biến ảo vô lường, bao la vô tận của Trời Đất, Vũ Trụ không cùng.

Khi Thầy nói Nhân Điện là một ngành học Tâm Linh Đời Đạo song hành có nghĩa là chúng ta nghiên cứu, học hỏi những khả năng Tâm Linh vi diệu và biến ảo của Trời Đất Vũ Trụ, của Thượng Thiên, để ứng dụng trong đời sống con người Trần Gian, và ngược lại chúng ta sống đời sống của con người trần gian, nhưng mà chúng ta luôn luôn học hỏi đời sống Tâm Linh siêu hình, siêu đẳng và luôn luôn biến ảo, vi diệu của Trời Đất Vũ Trụ, thực hiện thực hành Thiên Ý, Thiên luân để cho đời sống con người trần gian của chúng ta ngày một cải thiện tốt đẹp hơn, Tâm Linh chúng ta ngày một tiến hóa theo quy luật Tồn Vong của Tạo Hóa, quy luật tiến hóa sẽ tồn tại và phát triển, không tiến hóa sẽ suy thoái, suy vong.

Tóm lại một lời cho dễ hiểu câu nói “Đời Đạo Song Hành” là sống thuận hợp theo Thiên Ý, nhưng sống thế nào mới là sống thuận hợp theo Thiên Ý, đây là một câu hỏi từ ngàn xưa mà gần như chưa có ai giải đáp, bây giờ Thầy mang ngành Nhân Điện này đến cho anh chị em học hỏi và lời giải đáp rất rõ ràng và giản dị, tóm gọn trong danh xưng tên gọi của ngành học của chúng ta là “Nhân Loại, Giác Ngộ, Tình Thương”. Anh chị em học hỏi Minh Triết Giác Ngộ để thực hiện Tình Thương cho nhân loại muôn đời ở chốn trần gian này chính là anh chị em sống theo Thiên Ý, thực hiện Thiên luân, thuận hợp lòng trời, là Đời Đạo song tu, Đời Đạo song hành. Khi anh chị em thực hiên Thiên Ý, phục vụ nhân sinh muôn loài, minh triết giác ngộ và thương yêu cứu giúp mọi người, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, với tất cả những khả năng anh chị em có thể có, thì Thượng Đế không khi nào bỏ rời anh chị em, thì Thượng Đế luôn luôn cứu giúp anh chị em, Thượng Đế Thượng Thiên sẽ ban cho anh chị em tất cả những phương tiện cần thiết, tất cả những khả năng anh chị em cần có, kể cả khả năng, quyền năng  “Thần Giao – Cách Cảm”.

Thần Giao là giao tiếp nhau bằng những năng lực Tâm Linh siêu hình, Cách Cảm là cảm nhận được tâm ý của nhau qua khoảng cách không gian, “Thần Giao – Cách Cảm” là cảm nhận và giao tiếp được nhau, gọi tắt là Giao Cảm qua những khoảng cách không gian bằng những năng lực của Tâm Linh siêu hình, gọi chung là “Giao Cảm Tâm Linh”. Đây là một khả năng Tâm Linh sách vở thường nói đến, nhiều câu chuyện được truyền tụng, nhưng thực tế rất ít người có được khả năng Tâm Linh “Thần Giao – Cách Cảm”, bởi vì đây là một khả năng Tâm Linh rất cao, một quyền năng khả năng Tâm Linh gần như chỉ dành riêng cho các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, còn con người, phải là những con người vô cùng đặc biệt mới có thể được Thương Thiên ban cho quyền năng khả năng này. Điều quan trọng là con người có những quyền năng khả năng “Thần Giao – Cách Cảm” để làm gì, những ai có nhiệm vụ, những ai cần đến quyền năng khả năng “Thần Giao – Cách Cảm” để là những công việc gì đó cho Thượng Đế thì mới được Thượng Đế ban cho.

Tùy theo sự việc, công việc, lý do, mục đích, vân vân, Thượng Đế ban cho con người những quyền năng khả năng “Thần Giao – Cách Cảm” khác nhau, những quyền năng khác nhau, những năng lực khác nhau, tùy theo cá nhân và tùy theo công việc. Đây là năng lực Tâm Linh, là loại năng lực vô hình, cho nên có nhiều sự khác biệt với những cách thức giao tiếp của các loại vật chất có những tính cách cụ thể rõ ràng, giao tiếp bằng Tâm Linh là giao tiếp siêu hình, cách cảm cũng là những cảm xúc, cảm nhận bằng những năng lực Tâm Linh, cũng là những năng lượng vô hình, không phải bằng những năng lượng của vật chất, cho nên chúng ta đừng mong đợi những cảm nhận cụ thể rõ ràng, chúng ta chỉ có thể có được những cảm nhận tinh tế của những giác quan Tâm Linh, nếu không có những giác quan Tâm Linh tinh tế chúng ta sẽ không nhận được những “Giao Cảm Tâm Linh”, tức là chúng ta sẽ không có được cái khả năng “Thần Giao – Cách Cảm”.

Nói như vậy có nghĩa là muốn có được khả năng “Thần Giao – Cách Cảm” thì trên thực tế sẽ vô cùng khó khăn, đòi hỏi rất nhiều điều kiện thể xác lần Tâm Linh, những đòi hỏi ở cả hai phía, người truyền cảm và người thụ cảm đều cần có những điều kiện về những năng lực Tâm Linh siêu hình, nếu chỉ có một phía thì khó nhận lắm. Thí dụ như hai người muốn liên lạc bằng điện thoại mobile với nhau, một người gọi nhưng người kia không mở máy thì khó gọi lắm, chỉ cần người kia bấm cái nút silent thì mình cũng đã không gọi được rồi, mình gọi nhưng mà người ta không nghe. Trong “Thần Giao – Cách Cảm” thì mở máy là phải có năng lực Tâm Linh, gọi máy là truyền đi dòng điện Tâm Linh của mình, nhưng nếu người nhận không có năng lực Tâm Linh, không có mở máy thì làm sao họ nhận được dòng điện Tâm Linh của mình, kết quả là mình thần giao nhưng mà họ không cách cảm.

Có nhiều dạng loại, cấp độ, tính chất “Thần Giao – Cách Cảm” khác nhau, có những dạng loại bình thường, có những dạng loại cao cấp, con người thường chỉ có được một vài dạng loại “Thần Giao – Cách Cảm” bình thường, một vài đặc ân Thượng Đế ban cho con người trong một số trường hợp đặc biệt, thí dụ như là trường hợp những người thân thương ruột thịt như mẹ con, cha con, anh chị em ruột nhất là anh chị em song sanh, giữa họ Thượng Đế ban cho những tế bào Tâm Linh siêu hình, họ càng yêu thương nhau sâu đậm chừng nào thì những tế bào Tâm Linh siêu hình này càng hoạt động mạnh mẽ, càng tạo nên những năng lực Tâm Linh “Thần Giao – Cách Cảm”.

Chính vì thế mà chúng ta thấy có những trường hợp “Thần Giao – Cách Cảm” xảy ra giữa những người thân trong gia đình này, có những đứa con ở ngoài ngàn dặm xa xôi gặp điều bất trắc, tai nạn, ốm đau, bà mẹ ở nhà có những cảm nhận bồn chồn áy náy, hay đau đớn, bàng hoàng, vân vân, tùy theo tâm trạng, tùy theo tình trạng nguy khốn đứa con gặp phải. Cái đó có thể gọi là “Thần Giao – Cách Cảm”, tức là những mối giao cảm Tâm Linh vô hình, “Thần Giao – Cách Cảm” đối với những người thường chỉ có vậy hoặc tương tự như vậy, không có gì ghê gớm hay thần kỳ như nhiều anh chị em thương hay tưởng tượng hay mong đợi.

Có những người không phải là ruột thịt gia đình, không cùng một dòng máu, tế bào nhưng vẫn có những khả năng “Thần Giao – Cách Cảm”, đặc biệt trong “Tình Yêu Nam – Nữ”, giữa người nam và người nữ gọi là “có duyên”, nếu xét kỹ thì họ có những dòng điện Tâm Linh giao cảm vô hình, cho nên dù họ là những người rất xa lạ, có khi rất khác biệt nhau nhiều thứ, ngôn ngữ, sắc tộc, gia đình, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, vân vân.

Chỉ cần có một thoáng giây gặp gỡ nhau thì lập tức họ giao tiếp cảm nhận nhau sâu sắc, có khi cả một đời, một kiếp gắn bó keo sơn mà không cần bất cứ một thứ ngôn ngữ, ngôn từ, điều kiện nào hết, cái này khoa học gọi là “tiếng sét ái tình”, trên mặt tâm linh đó là một dạng thức của “thần giao cách cảm”

Điều đặc biệt là không chỉ riêng con người mà ngay cả con vật, chúng cũng có những khả năng “thần giao cách cảm”, câu chuyện con sư tử đực và con cọp cái ở một sở thú Đại Hán gặp gỡ gắn bó yêu thương nhau một phút không rời xa nhau, chung sống như vợ chồng trên 10 năm qua, sinh sản nhiều lứa con lai tạo đặc biệt giữa hai loại thú vật khác nhau sư tử và cọp, tạo thành một con vật mới gọi là con Tiger, kết hợp hai tên gọi của con cha là Lion và con mẹ là Tiger, đây là một thí dụ đầy lý thú về những mối dây giao cảm tâm linh giữa hai con vật.

Ngay6 cả những cây cỏ bông hoa cũng có những khả năng giao cảm tâm linh rất đặc biệt, con người cũng có những khả năng giao cảm tâm linh với các loại cây cỏ, hoa trái, đặc biệt là các học viên Nhân Điện, những thành công trong các lãnh vực trồng lúa, hoa màu gần đây ở Việt Nam là một thí dụ khác về khả năng thần giao cách cảm giữa con người và cây cỏ, anh chị em có thể thực hiện những khả năng “thần giao cách cảm” của mình với những bông hoa cây trái của anh chị em trồng trong nhà mình bằng cách truyền điện nó sẽ tốt tươi, mau lớn, trái nhiều, trái to.

Qua phần dẫn giải trên đây, chúng ta thấy được thêm một phần những tính chất đặc biệt của “thần giao cách cảm”, tức là không nhất thiết hai con người, hai đối tượng giao cảm trong khoảng cách xa nhau thì mời gọi là “thần giao cách cảm”, mà chỉ cần có những giao cảm tâm linh chứ không phải là giao cảm vật chất thì đã đủ để chúng ta gọi là “thần giao cách cảm”. Cho dù ở xa nhau nhưng chúng ta giao tiếp nhau bằng những phương tiện của vật chất, mà những phương tiện truyền thông tân tiến ngày nay như điện thoại, truyền hình, computer, vân vân, lúc nào cũng sẵn sàng cung ứng cho chúng ta thì những cái này không thể gọi là “thần giao cách cảm”, trái lại, hai người ngồi bên nhau, không cần lên tiếng nói, không cần bày tỏ bằng cử chỉ nào mà vẫn có thể giao cảm nhau, hiểu biết những gì muốn truyền đạt cho nhau thì đây cũng là một dạng thức khác của “thần giao cách cảm”.

“Thần giao cách cảm” là một năng lực tâm linh cao cấp cho nên xưa nay chỉ có con người mới có khả năng này, đây là khả năng liên hệ mật thiết với tư tưởng con người, tư tưởng là một dạng thể hành động của tâm linh, khoa thôi miên học và các nhà thôi miên đã sử dụng những năng lực siêu hình của tư tưởng để điều khiển con người hay con vật trong một số công việc nào đó là một dạng thức của “thần giao cách cảm”. Nhưng khả năng “thần giao cách cảm” của con người thuộc dạng loại này rất hạn chế, tuy rất lợi hại, nhưng thực tế rất ít người luyện tập được những khả năng thôi miên, ngay cả những người luyện tập được những khả năng thôi miên họ cũng không thể sử dụng bừa bãi được, nếu họ sử dụng không đúng chỗ, không đúng cách thì có thể họ sẽ phải nhận lãnh những hậu quả rất khó lường, bởi vì Thượng Thiên không khi nào cho phép con người sử dụng những khả năng tâm linh không đúng Thiên Ý, không hợp Thiên Luân.

Công việc của các thầy phù thủy cũng là một dạng loại “thần giao cách cảm”, điều khiển tâm linh trong cõi giới vô hình là những công việc làm phải được sự chấp thuận của Thượng Thiên, của các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, không ai có quyền sử dụng những năng lực của tâm linh cho những nhu cầu lợi ích riêng tư của cá nhân mình, càng không thể sử dụng những năng lực tâm linh để làm những công việc sai trái, không thuận hợp Thiên Ý. Thượng Đế không cho phép ai kể cả chúng ta, những học viên của ngành Nhân Điện sử dụng tâm linh để làm những công việc của các vị thầy phù thủy, cho nên Thượng Đế cho chúng ta quyền năng khả năng giải trừ bùa thư ngãi ếm, mà không cho chúng ta quyền năng khả năng làm bùa thư ngãi ếm, những ai cố tình vi phạm thì sẽ phải nhận lãnh những hậu quả.

“Thần giao cách cảm” là quyền năng khả năng của Thượng Đế và các Đấng Cao Cả Thiêng Liêng dùng để liên lạc với nhân sinh muôn loài vạn vật, đặc biệt là với con người, với chúng ta, tuyệt đối không phải là những món quà tầm thường của chúng ta chơi đùa

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply