Tag Archives: Lớp 345

Tam Tòa Thánh Mẫu

(Điện thờ tam tòa thánh mẫu tại chân Hoành Sơn bài trí tượng thờ như trên) Tuy Chiêm Thành bị xóa bỏ nhưng phát xuất đế chế là nước Phù Nam, tâm linh đất nước phát xuất từ Ấn Độ nơi đã sinh ra xứ giả đạo Phật là thái tử Tất-Đạt-Đa. Các vua Hùng […]

Leave a comment Continue Reading →

Khóa Sơ cấp

Khóa Sơ Cấp: Lớp 1, 2, 3, 4, 5 Lớp 1: Nhận năng lượng khai mở 30% hệ thống luân xa Tên chính thức Ngành Học: Nhân Loại Giác Ngộ Tình Thương (Mankind Enlightenment Love, viết tắt M.E.L.). Tên phổ thông thường gọi là Nhân Điện Trường Sinh Học. Người sáng lập Ngành Học là […]

36 Comments Continue Reading →