About the Post

Author Information

Sinh nhật ngành Nhân Điện là ngày Minh Triết Giác Ngộ, ngày 28-7 hàng năm

 thegioi

          Những anh chị em tham dự trực tiếp lớp 20 đầu tiên và những anh chị em nghe lại bài giảng cấp lớp này qua files ghi âm mp3 biết được Thầy Lương Minh Đáng nói trong lớp học vào ngày cuối cùng của khóa học, Thầy chọn ngày 28-7 hàng năm là ngày Minh Triết Giác Ngộ, và ngày 28-7-2007 cũng là ngày sinh nhật đầu tiên của ngành Nhân Điện, ngày này là ngày chính thức ngành Nhân Điện thực sự ra đời.

          Trải qua 18 năm Thầy tu học từ đêm 28 tháng chạp năm 1971 âm lịch tới ngày 20 tháng 7 năm 1989, Thầy Lương Minh Đáng giảng dạy cấp lớp nhân điện đầu tiên. Và tới ngày 23 tháng 7 năm 2007 Thầy tổ chức lớp 20 đầu tiên cũng là cấp lớp cao nhất của ngành nhân điện, qua 18 năm giao giảng Thầy đã trao cho học trò bộ công thức hoàn chỉnh của 20 cấp lớp nhân điện, bộ công thức Thầy học hỏi trực tiếp từ Thượng Thiên đã được ghi lại thành văn bản đến tay hàng triệu học trò và biết bao lời dăn dạy quý báu được ghi âm lại lưu dữ dưới dạng băng cassettes hay file audio. Qua 20 cấp lớp, anh chị em chúng ta đã tiếp nhận đầy đủ phương tiện để hành đạo giúp đời, tiếp nhận đầy đủ năng lực của các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả để đáp ứng mọi biến động vật chất và tâm linh, thực chất linh hồn thể xác anh chị em chúng ta được minh triết giác ngộ là nhờ vào năng lực của Linh Hồn Thầy tức Thượng Đế, là nhờ vào lời dạy dỗ trực tiếp từ thể xác Thầy tức lời các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả hội nhập thể xác Thầy Lương Minh Đáng trong lớp học. Ngành nhân điện là ngành học nhập thế và đóng góp thực dụng thực tiễn cho đời sống nên anh chị em chúng ta có đầy đủ khả năng giúp đỡ cho gia đình, họ hàng, bè bạn, đồng nghiệp, người dưng… để cho mọi người cũng được như chúng ta.

          Thầy chọn ngày kết thúc lớp 20 đầu tiên, ngày 28-7-2007. Thầy nói ngày này đánh dấu ngành nhân điện chúng ta thực sự ra đời, ngày 28-7 hàng năm là ngày Minh Triết Giác Ngộ. Có thể nói việc này mang ý nghĩa minh chứng cho lời Thầy nói cấp lớp 20 là cấp lớp cao nhất của ngành nhân điện và sau lớp 20 Thầy đã thực sự hoàn thành sứ mạng với Thượng Đế, với các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả và thể xác Thầy hoàn thành nhiệm vụ nơi chốn trần thế nhưng linh hồn Thầy vẫn từng phút từng giây sẵn sàng hỗ trợ anh chị em nhân điện chúng ta, những người nối tiếp con đường Thầy đã khai sáng bằng những hành động thực tế thực tiễn qua công thức tập luyện, qua công thức trị bệnh cho bản thân và tha nhân, qua công thức phát triển nông lâm ngư nghiệp và tất cả các lĩnh vực trong đời sống…

* * * 

11791145_983359061707119_1025769607_o

anh chị em cùng nhau thực hành truyền điện hội nhập trong ngày Minh Triết Giác Ngộ – ngày sinh nhật lần thứ 8 ngành nhân điện 28-7-2015

Tags: , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply