About the Post

Author Information

Linh Ảnh

40

          Khi anh chị em nằm mơ anh chị em thấy những hiện tượng lạ, hình ảnh lạ trong đó có hình ảnh hoạt động của anh chị em hay không có hình ảnh hoạt động của anh chị em. Gặp những giấc mơ anh chị em có thể nhớ được hay không nhớ được khi anh chị em thức dậy, hiểu rõ ý nghĩa hay hiểu mơ hồ hay không hiểu gì. Đôi khi anh chị em nhìn thấy những hình ảnh bằng mắt thường trong không trung trên những đám mây có kết hình muông thú hay thân thể đầu tóc mặt mày con người, hoặc cũng có khi bằng mắt thường anh chị em thấy hình ảnh lạ hiện ra trước mặt anh chị em như vòng sáng, hình người, hoặc cũng có khi nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng thần anh chị em thấy hình ảnh này hình ảnh khác. Tất cả những hình ảnh anh chị em thấy và cảm nhận được năng lượng vũ trụ thì anh chị em gọi bằng cái tên hào quang còn tất cả những hình ảnh anh chị em thấy mà thay vì cảm nhận được năng lượng vũ trụ, anh chị em cảm nhận được những năng lượng khác thì anh chị em gọi bằng cái tên linh ảnh, cũng nhiều trường hợp anh chị em sẽ cần phải minh định trong một hình ảnh anh chị em thấy bao gồm nhiều hình ảnh nhỏ kết thành thì đâu là hào quang đâu là linh ảnh. Thí dụ anh chị em chụp hình thấy khối cầu trong đó có mặt người, anh chị em cảm nhận được khối cầu có năng lượng vũ trụ còn mặt người đem đến cho não bộ anh chị em một sức ỳ và con tim anh chị em một xúc cảm thì anh chị em biết linh hồn người này là có linh ảnh là một mặt người và được Đấng thiêng liêng cao cả ban cho hào quang chính là khối cầu, tức linh hồn này đang được tu học hay thi hành sứ mệnh nào đó của thiêng liêng, cụ thể anh chị em phải tiếp xúc tư tưởng với linh hồn này và để có được những cảm nhận và luôn minh định được hình ảnh nào tương ứng với tầm mức năng lượng nào và trạng thể ra sao đòi hỏi anh chị em thực hành thành công bài học của lớp 13++ trở lên. Dưới đây sẽ làm rõ những vấn đề thuộc phạm vi linh ảnh, tức những bài học anh chị em sẽ có duyên trải qua và minh triết khi anh chị em thực hành từ sơ cấp đến cấp 7 nhân điện.

ngonnen

          Anh chị em có những giấc mơ chính là hình thức anh chị em đi vào không gian tâm linh, có thể là không gian của linh hồn anh chị em, không gian của gia tiên hay linh hồn có duyên nợ với anh chị em. Gặp những giấc mơ thấy có những điều mách bảo và anh chị em biết có những anh linh nhờ cậy năng lực của anh chị em thì khi thức dậy theo lời Thầy Đáng dạy anh chị em cầu nguyện cho họ được đi tu học tái kiếp hoặc trở về với Khối Sáng.

          Với một số anh chị em thường gặp dữ mộng, ác mộng hay tình mộng là những giấc mộng anh chị em sáng dậy không mong muốn thì với những anh chị em học từ cấp 5.1 trở lên có thể truyền điện để những anh linh trong giấc mộng anh chị em tiếp nhận được năng lực của Thượng Thiên. Kế tiếp vào những giấc ngủ tiếp theo anh chị em cầu nguyện linh hồn Thầy và các Đấng có trách nhiệm giúp cho thể xác anh chị em lúc ngủ và giúp linh hồn anh chị em được học hỏi tiến hóa. Khi cầu nguyện như vậy có thể anh chị em sẽ không nằm mộng hoặc có nằm mộng thì anh chị em cũng được thượng thiên che trở để chủ động mọi chuyện, anh chị em có thể lập công bồi đức cho chính anh chị em ngay cả trong lúc anh chị em ngủ.

          Khi anh chị em nằm mộng anh chị em đi vào không gian tâm linh thì anh chị em có thể đi vào không gian cảm xúc hay tư tưởng của những anh linh, do đó anh chị em thấy hình ảnh này hình ảnh khác, cảm xúc này cảm xúc khác nhưng trong lúc anh chị em nhìn bằng 2 mắt thường thấy được linh ảnh thì nếu là linh ảnh của anh linh từ lx3 đến lx6 thì chắc chắn đó là hình dáng của anh linh đó. Những anh linh từ ngang lx3 đến lx6 không có khả năng tạo ra hình dáng cơ thể khác hay khuôn mặt khác khi họ hiện ra trước mặt anh chị em. Nếu một anh linh từ ngang lx3 đến lx6 muốn thay đổi hình dáng khuôn mặt thì anh linh này phải nhập xác được một cá nhân nào đó rồi có được hình dáng khuôn mặt của cá nhân này, khi đó anh linh mới có được hình dạng mới. Với công thức tiếp xúc tư tưởng với thần linh ở lớp 13++ được anh chị em cấp 16 trở lên áp dụng hay trong lúc tập ra ngoài không gian anh chị em chưa ra được mà trong lúc thiền định truyền điện đi nơi này nơi khác anh chị em nhìn thấy trong tư tưởng anh chị em những linh ảnh mà anh chị em biết chắc không phải anh chị em tưởng tưởng thì đó chắc chắn là hình dáng của linh hồn nào đó và anh chị em cần truyền điện cho linh ảnh này để giúp linh hồn đó được nhận năng lực để xả bỏ rồi tiến hóa.

Tags: , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply