Archive | Văn bản bài Giảng của Thầy Đáng RSS feed for this section
Bài giảng lớp 5.2 – BELGIUM BỈ 1/7/1996 – 3/7/1996 (320 trang)

Bài giảng lớp 5.2 – BELGIUM BỈ 1/7/1996 – 3/7/1996 (320 trang)

CHÚ Ý: ACE nên download về và in ra đọc dần dần để lĩnh hội được nhiều điều từ Thầy và Thiêng Liêng. Đọc trên máy không tốt cho mắt anh chị em vì có những file dài đến hơn 300 đến hơn 580 trang A4, anh chị em càng không nên đọc lướt thoang thoảng cho xong, […]

2 Comments Continue Reading →
Bài giảng lớp 5.1, 19/12/1995 – 21/12/1995 GENEFVE – THỤY SĨ (168 trang)

Bài giảng lớp 5.1, 19/12/1995 – 21/12/1995 GENEFVE – THỤY SĨ (168 trang)

CHÚ Ý: ACE nên download về và in ra đọc dần dần để lĩnh hội được nhiều điều từ Thầy và Thiêng Liêng. Đọc trên máy không tốt cho mắt anh chị em vì có những file dài đến hơn 300 đến hơn 580 trang A4, anh chị em càng không nên đọc lướt thoang thoảng cho xong, […]

Leave a comment Continue Reading →
Bài giảng lớp 5 – tại Tây Ban Nha 1995 (172 trang)

Bài giảng lớp 5 – tại Tây Ban Nha 1995 (172 trang)

CHÚ Ý: ACE nên download về và in ra đọc dần dần để lĩnh hội được nhiều điều từ Thầy và Thiêng Liêng. Đọc trên máy không tốt cho mắt anh chị em vì có những file dài đến hơn 300 đến hơn 580 trang A4, anh chị em càng không nên đọc lướt thoang thoảng cho xong, […]

Leave a comment Continue Reading →

Bài giảng lớp 4 – tại Hà Lan, 1995 (19 trang)

CHÚ Ý: ACE nên download về và in ra đọc dần dần để lĩnh hội được nhiều điều từ Thầy và Thiêng Liêng. Đọc trên máy không tốt cho mắt anh chị em vì có những file dài đến hơn 300 đến hơn 580 trang A4, anh chị em càng không nên đọc lướt thoang thoảng cho xong, […]

Leave a comment Continue Reading →

NHỮNG NÉT ĐẶC THÙ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

tải về file văn bản NHỮNG NÉT ĐẶC THÙ LỊCH SỬ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, CON NGƯỜI, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG, VV… ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM Bài của Giáo Sư Tiến Sĩ LƯƠNG MINH ĐÁNG Lịch sử, dân tộc, đất nước, con người nào cũng có những nét đặc thù, đặc biệt; con người, đất […]

Leave a comment Continue Reading →

TÍNH KHÔNG ẨN CHỨA TRONG CON SỐ 13 NHÂN ĐIỆN

tải về file văn bản  Thầy Lương Minh Đáng Tính không là thuộc tính hàm chứa ở mọi sự vật, sự việc, tính không là thuộc tính tâm linh. Bất cứ ai nghiên cứu tâm linh đều phải trải qua quá trình luyện tập và cảm nhận tính không tuyệt đối này. Khi nhập môn […]

Leave a comment Continue Reading →

Tâm linh thiền định

  KHẢI NHẬP           Sau khi được mặc khải từ Thượng Thiên, tôi nghiêm túc khởi trình tu tập, công phu nghiên cứu, nhận thức, khám phá, và sử dụng Năng Lượng Vũ Trụ để hoằng pháp cứu nhân qua Trường Sinh Học hay Nhân Điện. Hành Nhân Điện là thuận thiên đức, hành thiên […]

Comments Off Continue Reading →